Kategorie

Populární Příspěvky

1 Leukémie
Testikulární křečové žíly u mužů
2 Vaskulitida
Dozvíme se, co dělat, když jsou monocyty zvýšené u dítěte
3 Cukrovka
Jak zvýšit počet bílých krvinek po chemoterapii? Chemoterapie zotavení
4 Vaskulitida
Nevolnost při srdečním selhání
5 Tachykardie
Nejlepší prášky na hemoroidy a jejich jména
Image
Hlavní // Vaskulitida

Defekty komorového septa


Defekt komorového septa je nejčastější vrozenou srdeční vadou. U lidí obou pohlaví se vyskytují defekty interventrikulárního septa se stejnou frekvencí. Ve většině případů jsou diagnostikována u kojenců v důsledku hrubého srdečního šelestu. U 25–40% dochází k spontánnímu uzavření interventrikulárního defektu septa, z toho u 90% mladších 8 let. Stupeň funkčního poškození závisí na množství výboje a plicní cévní rezistenci. Pokud dojde k výtoku zleva doprava, ale poměr průtoku plicní krve k systémovému (QP / QS) 2: 1) významně zvyšuje průtok krve plic a plicní vaskulární rezistenci; tlak v pravé a levé komoře se vyrovná. Jak se plicní cévní rezistence zvyšuje, směr výboje se může měnit (zprava doleva), což se projevuje cyanózou, což je příznak paliček; zvýšené riziko paradoxní embolie. Při absenci léčby dochází k selhání pravé a levé komory a nevratným změnám v plicních cévách (Eisenmengerův syndrom).

1. Membrána (75%): umístěná v horní části interventrikulárního septa těsně pod aortální chlopní a septickým chlopní trikuspidální chlopně. Často se uzavírají spontánně.

2. Svalnatý (10%): umístěn ve svalové části septa, ve značné vzdálenosti od ventilů a vodivého systému. Svalové defekty interventrikulárního septa jsou mnohonásobné, fenestrované a často spontánně uzavřené.

3. Supra crest (defekty interventrikulárního přepážky výtokového traktu pravé komory, 5%): umístěné nad supraventrikulárním hřebenem (svalový svazek, který odděluje dutinu pravé komory od výtokového traktu). Často doprovázená aortální nedostatečností. Nezavírejte spontánně.

4. AV-kanál (defekt AV-septum, defekt interventrikulárního septa pravého komorového traktu, 10%): nachází se v zadní části interventrikulárního septa poblíž bodu připojení mitrálních a trikuspidálních chlopní. Často se vyskytuje v Downově syndromu. Defekt komorového septa je kombinován s defektem síňového septa typu ostium primum a malformacemi hrbolů a akordů mitrálních a trikuspidálních chlopní. Ne spontánně se neuzavírá.

B. Klinický obraz. Hrubý srdeční šelest je obvykle prvním projevem. Malé defekty interventrikulárního septa jsou často asymptomatické a mohou zůstat nerozpoznané. S velkými defekty interventrikulárního septa se často pozoruje zpoždění ve fyzickém vývoji a časté respirační infekce. Ve vzácných případech, kdy pacient s velkým interventrikulárním defektem septa přežije do dospívání a dospělosti, se vyskytují příznaky selhání pravé a levé komory (dušnost, otoky nohou, orthopnea). Eisenmengerův syndrom (nevratná plicní hypertenze způsobená výtokem zleva doprava) může způsobit závratě, mdloby, hemoptýzu, mozkové abscesy a bolest na hrudi.

1. Malé defekty interventrikulárního septa: střední délka života se významně nemění, zvyšuje se však riziko infekční endokarditidy.

2. Defekty interventrikulárního septa střední velikosti: srdeční selhání se obvykle vyvíjí v dětství; se spontánním uzavřením nebo zmenšením velikosti dochází ke zlepšení. Těžká plicní hypertenze je vzácná..

3. Velké defekty interventrikulárního septa (bez tlakového gradientu mezi komorami nebo bez omezení): ve většině případů jsou diagnostikovány v raném věku, v 10% vede k Eisenmengerovu syndromu; většina pacientů umírá v dětství nebo dospívání. Úmrtnost matek během těhotenství a porodu s Eisenmengerovým syndromem přesahuje 50%; v 3,3% případů se tento defekt vyskytuje také u přímých příbuzných pacientů s defekty interventrikulárního septa.

1. Vzhled. Se srdečním selháním, slabostí, kachexií; často nacházejí deprese v dolní části přední stěny hrudníku, tzv. Harrisonovy drážky (přemístění částí hrudníku v důsledku chronické dušnosti). Při resetování zprava doleva - cyanóza a příznak paliček.

2. Puls. S malými defekty interventrikulárního septa je puls na periferních tepnách normální, pulsace jugulárních žil se také nemění. U plicní hypertenze jsou pozorovány otoky děložního hrdla, vlny s vysokou amplitudou A (kontrakce síně s rigidní pravou komorou) a někdy vlna V (tricuspidální regurgitace) na jugulárním flebogramu..

3. Palpace. Zesílené apikální impulsy. Třese se na levém dolním okraji hrudní kosti.

4. Vyšetření. Drsný pansystolický šelest na dolním levém okraji hrudní kosti. Patologické rozdělení II tónu v důsledku prodloužení periody exilu pravé komory. U epigastrických defektů interventrikulárního septa dochází k diastolickému šepotu aortální nedostatečnosti.

1. EKG. S velkým výbojem zleva doprava: přetížení levé síně a levé komory, odchylka elektrické osy doleva. U plicní hypertenze: přetížení pravé komory, odchylka elektrické osy doprava.

2. Rentgen hrudníku. Pro drobné defekty interventrikulárního septa: normální. S velkým výtokem zleva doprava: zvýšení levé komory, zvýšení plicního vaskulárního vzorce v důsledku zvýšení průtoku krve v plicích. U plicní hypertenze: výrazné zvýšení trupové a proximální plicní tepny s ostrým zúžením distálních větví, vyčerpání plicního vaskulárního vzorce.

3. Echokardiografie. Dvourozměrná echokardiografie se provádí za účelem přímé vizualizace interventrikulárního defektu septa, k identifikaci patologie mitrální a aortální chlopně a ke zvětšení srdečních komor a vrozených malformací. Pomocí Dopplerovy studie (včetně barvy) vyhodnoťte velikost a směr výboje, vypočtěte tlak v plicní tepně.

E. Invazivní studie. K potvrzení diagnózy, změření tlaku v plicní tepně a vyloučení ischemické choroby srdeční (s příslušnými příznaky a před operací) se provádí srdeční katetrizace a koronární angiografie. Množství výtoku lze kvalitativně odhadnout pomocí levé komory a kvantitativně saturací kyslíkem v pravé komoře (na rozdíl od defektů síňového septa se místo saturace smíšené žilní krve kyslíkem používá průměrná saturace v pravé síni).

1. Léky. S asymptomatickým průběhem a normálním tlakem v plicní tepně (i s velkými defekty interventrikulárního septa) je možná konzervativní léčba. Pokud k spontánnímu uzavření nedojde do 3–5 let života, je indikována chirurgická korekce. Při plicním přetížení se používá hydralazin (nebo nitroprusid sodný pro urgentní léčbu), který snižuje OPSS ve větší míře než plicní vaskulární rezistence, což vede ke snížení průtoku zleva doprava a ke zlepšení stavu. Při selhání pravé komory se předepisují diuretika. Před a do 6 měsíců po nekomplikované chirurgické korekci interventrikulárního defektu septa je indikována profylaxe infekční endokarditidy.

2. Chirurgické. Komplikace: během chirurgického uzavření defektu (obvykle s náplastí) je perioperační letalita 3%, úplná AV blokáda se vyskytuje u méně než 2% operovaných. Výsledky: ve většině případů se stav zlepšuje, příznaky EKG přetížení pravé komory často vymizí, ale plicní hypertenze obvykle přetrvává. Indikace:

a. V asymptomatickém běhu - pokud se vada neuzavře spontánně do 3-5 let života.

b. Srdeční selhání a plicní hypertenze u malých dětí.

na. U dospělých je QP / QS> 1,5: 1. Chirurgická léčba je při těžké plicní hypertenzi neúčinná, když poměr plicní vaskulární rezistence k OPSS je 0,9.

Zdroj: M. Fried, S. Greens „Cardiology“ (transl. Z English), Moscow, „Practice“, 1996

Hypertrofie interventrikulárního septa

Hypertrofie interventrikulárního septa je zvláštním případem onemocnění, jako je hypertrofická kardiomyopatie. Zesílené interventrikulární septum může bránit odtoku krve z levé komory, což ztěžuje fungování srdce.

Prevalence a příčiny hypertrofie

Podle geografického kritéria je prevalence HCMP variabilní. V různých regionech se navíc berou různé věkové kategorie. Je obtížné uvést přesné epidemiologické údaje z toho důvodu, že onemocnění, jako je hypertrofická kardiomyopatie, nemá specifické klinické příznaky. Se spolehlivostí můžeme říci, že nemoc je častěji detekována u mužů. Třetí část případů představuje rodinná forma, zbývající případy se týkají HCMP, který nemá žádnou souvislost s dědičným faktorem.

Příčinou interventrikulární septální hypertrofie (MJP) je genetická vada. Tento defekt se může objevit v jednom z deseti genů, z nichž každý je zapojen do kódování informací týkajících se práce kontraktilního proteinového proteinu ve svalových vláknech srdce. K dnešnímu dni je známo asi dvě stě takových mutací, v důsledku kterých se vyvíjí hypertrofická kardiomyopatie..

Patogeneze

Změny hypertrofie interventrikulárního septa

Co se stane s interventrikulární septální hypertrofií? S hypertrofií myokardu dochází k několika vzájemně propojeným patologickým změnám. Nejprve dochází k zahuštění myokardu v označené oblasti, což rozděluje pravou a levou komoru. Zesílení interventrikulárního septa nemá symetrii, takže k takovým změnám může dojít v jakékoli oblasti. Nejnepriaznivější možností je zahuštění přepážky ve výtoku z levé komory.

To vede ke skutečnosti, že jeden z hrotů mitrální chlopně, který odděluje levou síň a komoru, začíná přicházet do styku s zesíleným MJP. V důsledku toho se tlak v této oblasti (odchozí oddělení) zvyšuje. V době kontrakce musí levé komory myokardu pracovat s větší silou, aby krev z této komory vstoupila do aorty. Za podmínek pokračujícího zvýšeného tlaku ve výstupní části a za přítomnosti hypertrofie MJP srdce ztrácí myokard levé komory svou dřívější elasticitu a stává se rigidní nebo rigidní.

Ztráta schopnosti adekvátně relaxovat během diastoly nebo plnění, levá komora začíná plnit diastolickou funkci horší. Řetěz patologických změn tam nekončí, diastolická dysfunkce má za následek zhoršení krevního zásobení myokardu. Vyskytuje se ischemie myokardu (hladovění kyslíkem), která je následně doplněna snížením systolické funkce myokardu. Kromě MJP se také může zvětšit tloušťka stěn levé komory..

Klasifikace

V současné době se používá klasifikace založená na echokardiografických kritériích k rozlišení hypertrofické kardiomyopatie na následující možnosti:

 1. Obstrukční forma. Kritériem pro tuto variantu hypertrofické kardiomyopatie je rozdíl v tlaku (tlakový gradient), který se vyskytuje ve výstupním traktu levé komory a pohybuje se od 30 mm Hg. a vyšší. Tento tlakový gradient se vytváří v klidu..
 2. Latentní forma. V klidu je tlakový gradient pod 30 mmHg. Při provádění zátěžové zkoušky se zvyšuje a je vyšší než 30 mm Hg.
 3. Nekonstruktivní forma. Tlakový gradient v klidu a při provádění zátěžové zkoušky nedosahuje 30 mm Hg.

Příznaky

Bolest na hrudi

Ne vždy přítomnost hypertrofie interventrikulárního septa a levé komory má nějaké klinické příznaky. Pacienti mohou žít docela hodně a teprve po sedmdesátiletém mezníku začnou ukazovat první známky. Toto prohlášení se však nevztahuje na všechny. Koneckonců existují takové formy hypertrofie MJP, které se projevují pouze v podmínkách intenzivní fyzické aktivity. Existují možnosti, které se při minimální fyzické aktivitě cítí. A všechno výše uvedené je spojeno s oddělením, ve kterém je zesíleno interventrikulární septum. V jiném případě může být náhlá srdeční smrt jediným projevem nemoci..

Nejprve se objeví příznaky s obstrukční formou hypertrofie. Nejčastějšími stížnostmi pacientů s hypertrofií MJP v oblasti odcházejícího traktu budou:

 • dušnost,
 • bolest na hrudi,
 • závrať,
 • mdloby,
 • slabost.

Všechny tyto příznaky mají tendenci postupovat. Zpravidla se nejprve objevují při provádění fyzické aktivity. S progresí onemocnění se symptomy samy cítí a jsou v klidu.

Diagnóza a léčba

Navzdory skutečnosti, že standardní diagnóza by měla začínat stížnostmi pacientů, může být hypertrofie MJP a levé komory poprvé detekována echokardiografií (echokardiografie, ultrazvuk srdce). Kromě fyzických metod pro diagnostiku hypertrofie MJP a levé komory, které se provádějí v kabině lékaře, se používají laboratorní a instrumentální metody. Z instrumentálních diagnostických metod se používají následující:

 1. Elektrokardiografie (EKG). Hlavní příznaky EKG hypertrofie myokardu interventrikulárního septa a levé komory jsou: příznaky přetížení a zvětšení levého srdce, negativní T vlny ve svodech, hluboké atypické Q vlny ve svodech II, III aVF; narušení rytmu a vedení srdce.
 2. Rentgen hrudníku.
 3. Denní monitorování EKG Holter.
 4. Ultrazvuk srdce. Tato metoda dnes vede v diagnostice a představuje „zlatý standard“.
 5. Koronární angiografie magnetické rezonance.
 6. Genetická diagnostika používá metodu mapování. Je použita DNA analýza mutantních genů.

Všechny tyto diagnostické metody se používají nejen k diagnostice HCMP, ale také k provádění diferenciální diagnostiky u řady podobných onemocnění.

Normalizace tělesné hmotnosti

Léčba hypertrofické kardiomyopatie má několik cílů: snížit projevy onemocnění, inhibovat progresi srdečního selhání, zabránit život ohrožujícím komplikacím atd. Stejně jako většina, ne-li všechna srdeční onemocnění, vyžaduje HCM nefarmakologická opatření, která přispívají k progresi onemocnění. Nejdůležitější jsou normalizace tělesné hmotnosti, odmítnutí špatných návyků, normalizace fyzické aktivity.

Hlavními skupinami léčiv pro léčbu hypertrofie MJP a levé komory jsou beta-blokátory, blokátory vápníkových kanálů (verapamil), antikoagulancia, inhibitory enzymu konvertujícího angiotensin, antagonisté receptoru angiotensinu, diuretika, antiarytmika třídy 1A (disopyramidum, amidodar). Bohužel, HCMC je obtížné léčit léky, zejména pokud existuje obstrukční forma a nedostatečný účinek léků.

K dnešnímu dni existují následující možnosti chirurgické korekce hypertrofie:

 • excize hypertrofovaného srdečního svalu v oblasti MJP (myoseptectomy),
 • výměna mitrální chlopně, plast mitrální chlopně,
 • odstranění hypertrofických papilárních svalů,
 • septická alkoholická ablace.

Komplikace

Porušení vedení srdce (blokáda)

Přestože takové onemocnění, hypertrofická kardiomyopatie může být zcela asymptomatické, může mít následující komplikace:

 1. Poruchy srdečního rytmu. Mohou se vyskytnout nefatální (nefatální) poruchy rytmu, jako je sinusová tachykardie. V jiných situacích může být HCMP komplikován nebezpečnějšími typy arytmií - fibrilace síní nebo fibrilace komor. Jedná se o poslední dvě varianty arytmií, které se vyskytují s hypertrofií MJP.
 2. Porušení vedení srdce (blokáda). Asi třetina případů HCMP může být komplikována blokádami..
 3. Náhlá srdeční smrt.
 4. Infekční endokarditida.
 5. Tromboembolické komplikace. Krevní sraženiny vytvořené na určitém místě ve vaskulárním loži s proudem krve se mohou šířit a ucpávat lumen cévy. Nebezpečí takové komplikace je v tom, že tito mikrotrombi mohou vstoupit do mozkových cév a vést k narušení mozkové cirkulace..
 6. Chronické srdeční selhání. Postup nemoci stále vede k tomu, že nejprve se diastolická a poté systolická funkce levé komory snižuje s rozvojem známek srdečního selhání..

Septum v srdci

§ Defekt komorového septa - ve většině případů je nedílnou součástí komplexních defektů. Mezi izolované vady patří:

§ Vysoký defekt komorového septa - defekt různých velikostí, lokalizovaný v zadní horní části membránové části sept, pod aortální chlopní.

§ Tolochinova - Rogerův syndrom (Tolochinovův syndrom - Roger, synonymum: morbus Roger) - malý (až 1 cm) defekt ve svalu interventrikulárního septa. Klinicky - hrubý systolický šelest v intrakostálním prostoru IV nalevo od hrudní kosti, definovaný ve všech bodech i na zádech; zvýšený silný impuls hrotu srdce, silně pulzující krční tepny.

§ Defekt síňového septa - jeden z nejčastějších srdečních vad, ve kterém je zpráva pravé síně doleva skrz otvor v síňovém septu. Malá mezera ve spodní části oválné fosílie zůstává u 20-25% dospělých, nezpůsobuje poruchy oběhu a nevztahuje se na malformace. Rozlišovat:

§ Defekt primárního síňového septa - nízký defekt umístěný přímo nad atrioventrikulárními ventily. Tvoří se jako výsledek zakrnění nebo příliš velké resorpce primárního septa.

§ Vada sekundárního interatriálního septa - vysoká vada, která se tvoří i je nízká, ale vývojové narušení se týká hlavně sekundárního septa.

§ Cossio syndrom (Cossio syndrom, syn: Lutembcherův syndrom - Cossio) - vrozené srdeční onemocnění - velký defekt síňového septa. Rentgen - výrazné zvýšení pravého srdce, vyboulený oblouk plicního kmene.

§ Atriální septa - vytvoření perforované „retikulární destičky“ v pravé síni, která začíná u chlopně koronárního sinu (Tebeziho chlopně) a chlopně dolní vena cava (Eustachian chlopně) a do jisté míry i u síní, je poněkud přední k žilní (loverova) tubercle. Jsou také pozorovány další polohy retikulární desky. Taková retikulární deska, nazývaná síť Hiari, je produktem nedostatečné redukce pravé (mnohem méně často levé) sinusové chlopně nebo falešného septa. Atrium je velmi vzácné..

§ Aortopulmonární fistula (synonymum: defekt aorto-plicní přepážky) - komunikace mezi vzestupnou aortou a plicním trupem ve formě kulatého nebo oválného otvoru s průměrem 10–30 mm umístěného nad aortální chlopní. Liší se od obecného arteriálního kmene stupněm závažnosti. Vzácný.

§ Levá komorová síňová píštěl je vzácný defekt, vyskytuje se v izolované formě nebo v kombinaci s nedostatečností trikuspidální chlopně. Anatomický předpoklad pro formování je znak umístění trikuspidální chlopně. Základna jeho septálního letáku je upevněna pod horním okrajem interventrikulárního septa a malá část jeho membránové části je promítnuta na atrium.

§ Dvoukomorové srdce - absence atriální a interventrikulární septy. Vzácný osudový svěrák. Obvykle v kombinaci s přetrvávajícím arteriálním kmenem. Z komory se vynoří jedna nádoba, která dává větve související s aortou a plicní tepnou. V některých případech se v trunku vytvoří septum a pak aorta a plicní kmen se oddělují od komory dvoukomorového srdce.

§ Tříkomorové srdce s jednou společnou komorou - úplná absence interventrikulárního septa. Vzácný defekt, obvykle kombinovaný s jinými poruchami vývoje srdce a krevních cév. Velká plavidla mohou opouštět společnou komoru nebo plicní kmen (obvykle stenotický) vycházející ze sinusu, který vypadá jako pravostranná pravá komora.

§ Srdce je tříkomorové s jedním společným atriem - úplná absence mezipatrového přepážky. Docela vzácný a obvykle fatální defekt v kombinaci s jinými srdečními vadami a velkými cévami.

Defekt komorového septa u novorozence: rozsudek smrti nebo šance na uzdravení?

Lidské srdce má komplexní čtyřkomorovou strukturu, která se začíná tvořit od prvních dnů po početí.

Jsou však časy, kdy je tento proces narušen, kvůli čemuž se ve struktuře orgánu objevují velké a malé vady, které ovlivňují fungování celého organismu. Jeden z nich se nazývá defekt komorového septa, nebo zkráceně BC.

Popis

Defekt komorového septa je vrozená (někdy získaná) srdeční vada (CHD), která je charakterizována přítomností patogenní díry mezi dutinami levé a pravé komory. Z tohoto důvodu vstupuje krev z jedné komory (obvykle zleva) do druhé, čímž narušuje funkci srdce a celého oběhového systému.

Jeho prevalence je přibližně 3–6 případů na 1000 novorozenců, kteří nepočítají děti narozené s malými defekty septa, které se samy zastaví během prvních let života.

Příčiny a rizikové faktory

Zpravidla se v časných stádiích těhotenství vyvíjí defekt komorového septa plodu od přibližně 3. do 10. týdne. Za hlavní důvod se považuje kombinace vnějších a vnitřních negativních faktorů, včetně:

 • genetická predispozice;
 • virové infekce přenesené během období těhotenství (zarděnky, spalničky, chřipka);
 • zneužívání alkoholu a kouření;
 • užívání antibiotik, která mají teratogenní účinky (psychotropní léky, antibiotika atd.);
 • expozice toxinům, těžkým kovům a záření;
 • silný stres.

Klasifikace

Interventrikulární defekt septa u novorozenců a starších dětí může být diagnostikován jako nezávislý problém (izolovaný defekt), stejně jako nedílná součást jiných kardiovaskulárních chorob, například pentad Cantrell (klikněte sem a přečtěte si o nich).

Velikost vady se odhaduje na základě její velikosti s ohledem na průměr aortálního otvoru:

 • defekt do velikosti 1 cm je klasifikován jako malý (Tolochinov-Rogerova choroba);
 • velké vady se považují za 1 cm nebo ty, které jsou větší než polovina velikosti aorty.

Nakonec, podle umístění díry v přepážce, je DMZhP rozdělena do tří typů:

 • Svalová vada interventrikulárního septa u novorozence. Díra je umístěna ve svalové části, mimo vodivý systém srdce a chlopní a při malých velikostech se může samostatně uzavřít.
 • Membranózní. Defekt je lokalizován v horním segmentu přepážky pod aortální chlopní. Obvykle má malý průměr a zastaví se sám, jak dítě roste.
 • Nadgrebnevy. Je považován za nejsložitější typ defektu, protože díra je v tomto případě umístěna na okraji vylučovacích cév levé a pravé komory a spontánně se uzavírá velmi zřídka.

Nebezpečí a komplikace

Při malé velikosti díry a normálním stavu dítěte nepředstavuje mozkomíšní mozek zvláštní nebezpečí pro zdraví dítěte a vyžaduje pouze pravidelné sledování odborníkem.

Velké vady jsou odlišnou záležitostí. Jsou příčinou srdečního selhání, které se může vyvinout ihned po narození dítěte.

CSD může navíc způsobit následující závažné komplikace:

 • Eisenmengerův syndrom jako důsledek plicní hypertenze;
 • vznik akutního srdečního selhání;
 • endokarditida nebo infekční zánět intrakardiální membrány;
 • mrtvice a krevní sraženiny;
 • narušení chlopňového aparátu, což vede k tvorbě chlopňových srdečních vad.

Příznaky

Velké defekty interventrikulárního septa se objevují v prvních dnech života a vyznačují se následujícími příznaky:

 • modrá kůže (hlavně končetiny a obličej), zintenzivňující se během pláče;
 • zhoršená chuť k jídlu a problémy s krmením;
 • pomalý vývoj, zhoršený přírůstek hmotnosti a růst;
 • neustálá ospalost a únava;
 • edém lokalizovaný v končetinách a břiše;
 • poruchy srdečního rytmu a dušnost.

Malé defekty často nemají výrazné projevy a jsou určeny poslechem (hrubý systolický šelest je slyšet v hrudi pacienta) nebo jinými studiemi. V některých případech je u dětí tzv. Srdeční hrb, tj. Výčnělek hrudníku v srdci.

Pokud nebyla nemoc diagnostikována v kojeneckém věku, pak s rozvojem srdečního selhání u dětí ve věku 3–4 roky se objevují potíže se silným srdečním rytmem a bolestí na hrudi, vyvíjí se tendence k krvácení z nosu a ztráta vědomí.

Kdy navštívit lékaře

CSF, stejně jako jakékoli jiné srdeční onemocnění (i když je kompenzováno a nezpůsobuje pacientovi nepříjemnosti), vyžaduje neustálé sledování kardiologem, protože situace se může kdykoli zhoršit.

Aby nezmeškali alarmující příznaky a dobu, kdy lze situaci napravit s minimálními ztrátami, je velmi důležité, aby rodiče pozorovali chování dítěte od prvních dnů. Pokud spí příliš mnoho a příliš dlouho, je často zlobivý a nemá žádnou váhu, je to vážný důvod pro konzultaci s pediatrem a dětským kardiologem..

Různé příznaky CHD jsou podobné. Další informace o příznacích vrozených srdečních vad, takže vám neunikne jediná stížnost..

Diagnostika

Mezi hlavní diagnostické metody pro rakovinu prsu patří:

 • Elektrokardiogram. Studie určuje míru ventrikulárního přetížení, jakož i přítomnost a závažnost plicní hypertenze. Kromě toho lze u starších pacientů zjistit příznaky arytmie a poruchy srdečního vedení..
 • Fonokardiografie. S pomocí FCG je možné opravit vysokofrekvenční systolický šelest ve 3 - 4 intercostálním prostoru vlevo od hrudní kosti.
 • Echokardiografie. Echokardiografie umožňuje identifikovat díru v interventrikulárním septu nebo podezření na její přítomnost na základě poruch oběhu v cévách.
 • Ultrazvuk. Ultrazvukové vyšetření hodnotí funkci myokardu, jeho strukturu, stav a průchodnost, jakož i dva velmi důležité ukazatele - tlak v plicní tepně a množství krevního výtoku.
 • Roentgenografie. Na rentgenech hrudních orgánů je vidět nárůst plicního vzoru a pulzace kořenů plic, výrazné zvýšení velikosti srdce.
 • Testování pravých dutin srdce. Studie umožňuje identifikovat zvýšený tlak v plicní tepně a komoře a také zvýšenou okysličování žilní krve.
 • Pulzní oxymetrie. Metoda určuje stupeň saturace kyslíkem v krvi - nízké hodnoty jsou známkou závažných problémů s kardiovaskulárním systémem.
 • Srdeční katetrizace. S jeho pomocí lékař posoudí stav srdečních struktur a určí tlak ve svých komorách.

Léčba

Drobné defekty septa, které nevykazují výrazné příznaky, obvykle nevyžadují žádné zvláštní ošetření, protože samotné jsou zpožděny o 1-4 roky života nebo později.

V obtížných případech, kdy díra není zarostlá po dlouhou dobu, přítomnost defektu ovlivňuje pohodu dítěte nebo je příliš velký, jde o chirurgický zákrok.

Při přípravě na chirurgický zákrok se používá konzervativní léčba k regulaci srdeční frekvence, normalizaci krevního tlaku a podpoře funkce myokardu..

Chirurgická korekce rakoviny prsu může být paliativní nebo radikální: paliativní operace se provádějí u kojenců s těžkou hypotrofií a mnohočetnými komplikacemi, aby se připravila na radikální zásah. V tomto případě lékař vytváří umělou plicní stenózu, což výrazně usnadňuje stav pacienta.

Radikální operace, které se používají k léčbě rakoviny prsu, zahrnují:

 • šití patogenních otvorů švy ve tvaru U;
 • plastické vady používající náplasti vyrobené ze syntetické nebo biologické tkáně, prováděné pod dohledem ultrazvuku;
 • chirurgie s otevřeným srdcem je účinná u kombinovaných defektů (například tetralogie Fallota) nebo velkých otvorů, které nelze uzavřít jedinou náplastí.

Toto video hovoří o jedné z nejúčinnějších operací proti rakovině:

Prognózy a prevence

Malé defekty interventrikulárního septa (1 - 2 mm) mají obvykle příznivou prognózu - děti s tímto onemocněním netrpí nepříjemnými příznaky a nezaostávají ve vývoji od svých vrstevníků. S významnějšími defekty doprovázenými srdečním selháním se prognóza výrazně zhoršuje, protože bez vhodné léčby mohou vést k závažným komplikacím a dokonce i smrti.

Preventivní opatření k prevenci rakoviny prsu by měla být dodržována i ve fázi plánování těhotenství a porodu dítěte: zahrnují udržování zdravého životního stylu, včasnou účast na prenatální klinice, odmítnutí špatných návyků a samoléčení.

Navzdory závažným komplikacím a ne vždy příznivým prognózám nelze diagnózu „defektu komorového septa“ považovat za trest pro malého pacienta. Moderní léčebné metody a úspěchy srdeční chirurgie mohou výrazně zlepšit kvalitu života dítěte a co nejvíce jej prodloužit.

Defekt komorového septa u novorozenců, dětí a dospělých: příznaky, léčba a prognóza života

Srdeční selhání může být vrozené nebo získané.

Oba jsou nebezpeční, někteří se necítí po mnoho let, protože tělo nezávisle kompenzuje nedostatky v práci a hemodynamice (průtok krve)..

V některých případech je diagnóza takových stavů prováděna po smrti, během pitvy (pitva), takže „ztlumení“ jsou nemoci.

Defekt v interventrikulárním septu nebo DMS je srdeční vada, jejíž podstatou je porušení integrity zvláštní husté membrány mezi dolními komorami (komorami) svalového orgánu. Tento anatomický defekt není získán, je vždy vrozený.

Během života je možné zhoršení, dekompenzace stavu. Pak budou příznaky, ale to nezmění podstatu. Porušení je zpožděno v období nitroděložního vývoje.

Léčba není vždy nutná. U malých velikostí oken je možné dynamické pozorování.

Terapie je nutná v extrémních situacích. V zásadě předepisují operativní korekci. Úspěchu je dosaženo ve velké většině případů, což činí prognózu příznivou.

Podstata a mechanismus

Fetální malignita plodu se tvoří v prvních týdnech vývoje plodu. Vice nelze získat. Je vždy vrozený.

Proč tomu tak není, není přesně známo. Předpokládá se, že negativní důsledky pro matku během těhotenství jsou na vině. Existuje mnoho faktorů: od zvýšeného pozadí záření a nezdravé stravy po stres, konzumaci alkoholu, kouření.

V některých případech je vada založena na genetických faktorech..

Je známo, že děti s Downovým syndromem a dalšími chromozomálními abnormalitami se téměř bez výjimky rodí s defektem komorového septa.

Podle statistik však 96–98% pacientů s diagnostikovanými anatomickými poruchami nemá problémy s genetikou.

Protože přesný mechanismus nebyl stanoven, je nemožné vyvinout jasná preventivní opatření, aby se zabránilo rozvoji patologie. Ale je s ní dobře zacházeno.

Příčiny

Jak již bylo zmíněno, vada je založena na porušení prenatálního období formování orgánů a systémů. V prvních týdnech vývoje.

A důvodem není tloušťka interventrikulárního septa, ale původně nesprávná geneze srdečních tkání. ZHMP se často setkává jako izolovaný defekt, který hovoří o jeho spontánním charakteru.

V některých případech je doprovázena jinými odchylkami, jako je například tetralogie Fallota, ale je to pravděpodobně výsledek genetické vady. Potřebujete se podívat podrobněji..

Jak vědci naznačují, vliv negativních faktorů na matčino tělo během těhotenství hraje velkou roli:

 • Nicotine, dehet. V procesu kouření.
 • Alkohol, ethanol.
 • Špatná tvrdá voda s vysokým obsahem soli.
 • Vysoká úroveň záření v místě bydliště.
 • Nevyvážená strava.
 • Stresové situace.
 • Gynekologická onemocnění, zánětlivá a jiná.
 • Také současné podmínky spojené s hormonální nerovnováhou.
 • Tělesné cvičení.
 • Zranění.
 • Nekontrolovaný příjem drog. Ne nutně na bázi progesteronu nebo estrogenu. Mohou to být protizánětlivá, antibiotika a další.

Faktory bizarně prolínají, vytvářejí různé pravděpodobnosti.

Klasifikace vad

Typizace se provádí v závislosti na místě a závažnosti patologického procesu. Podle prvního kritéria se rozlišují tři typy porušení:

 • Perimembranní DMS. Vyskytuje se nejčastěji. Pokud jde o prevalenci, představuje až 85% všech situací. Tvoří se v horní části septa pod aortální chlopní.
 • Svalnatý. Ovlivňuje svalovou část interventrikulárního septa, odstraněného z chlopní.
 • Infundibulární. Tvoří se pod chlopní plicní tepny nebo aorty.

V taktice terapie není žádný zásadní rozdíl. Jediná věc, kterou musíte přesně vědět, kde se porušení nachází, abyste mohli vypracovat jemný a ekonomický přístup.

Velikost defektu se vyhodnocuje ve vztahu k průměru aortálního otvoru:

MalýMírnýVelký
Méně než 1/3 průměru (1-3 mm)1/2 až 1/3 průměruRovná se nebo překračuje průměr

Metodou psaní je echokardiografie (ECHOkg). Stupeň odchylky není dán velikostí okna, ale silou znaků.

Klasifikace používají odborníci k včasnému odhalení porušení, k určení povahy procesu a k rozvoji účinné léčebné taktiky.

Příznaky

Projevy závisejí na rozsahu léze, velikosti okna v meziobratlovém septu. Rozlišují se tři formy patologického procesu. Malý, střední a těžký.

Bezvýznamné

Malý defekt interventrikulárního septa u dětí (Tolochinov-Rogerova choroba) nedává žádné příznaky.

Dítě je zjevně zdravé, aktivní. Chová se přiměřeně, fyzický a duševní vývoj v rámci věkové normy, proto je téměř nemožné předpokládat, že něco není v pořádku, kromě provádění elektrokardiografie. detekce vady v této podobě - ​​náhodný nález.

Ve složitějších případech, které kardiologové také považují za zanedbatelné, může dojít k nedostatečnému přírůstku na váze, snížení chuti k jídlu u dítěte.

Nepovažujte patologický proces za něco statického, zamrzlého vývoje. V průběhu let se to může zhoršovat, jak stárnou.

Existuje mnoho případů, kdy k manifestaci klinického obrazu defektu došlo po pubertě v období dospělosti.

Jedinou spolehlivou technikou, jak vyloučit porušení, je podstoupit echokardiografii.

Střední třída

Dává výraznější příznaky, průměr otvoru je obvykle větší než 10 mm.

 • Malý přírůstek na váze s normální nebo dokonce zvýšenou výživou dítěte. Alarmující znamení. Je způsobeno narušením trávicího procesu, ukládání tuku, slabým růstem svalů v důsledku nedostatečného metabolismu.
 • Bledost kůže. S postupnou dekompenzací se defekt zesiluje, stává se výrazným a konstantním.
 • Zvýšení počtu respiračních pohybů za minutu. U novorozenců dává tachypnea více než 40 dechů a u dospělých více než 20 let. Ze stejného důvodu se dítě při krmení rychle unavuje..
 • Během jídla je třeba přestávky.
 • Zvýšené pocení nebo hyperhidróza. Je to způsobeno expanzí a následným zúžením periferních cév, kapilár..
 • Pomocné svaly se účastní respirační činnosti: záda, ramenní pletenec, břicho.

Možné poruchy srdečního rytmu, jako je bradykardie nebo tachykardie. Toto není požadovaná funkce..

Závažné nebo závažné porušení

 • Bledost kůže, také sliznice, dásně.
 • Cyanóza nasolabiálního trojúhelníku. Modrá v oblasti kolem úst. Příznak nedostatečného krevního oběhu, snížená hemodynamika.
 • Narušený fyzický a duševní vývoj, zpoždění bez projevů jiných patologií.
 • Slabost, letargie. Dítě prakticky neplaká, není rozmarné, reaguje špatně na vnější podněty, hodně spí, i když vyrůstá a očekává se prodloužení doby bdělosti.

Vzhledem k tomu, že si dítě nestěžuje, identifikovat porušení a ještě více zjistit jeho příčinu je obtížný úkol, celé umění.

Je třeba ukázat novorozence nebo o něco staršího pacienta kompetentnímu pediatrovi a poté kardiologovi, aby vyřešili problém léčebné taktiky..

Příznaky u dospělých

Dospělá rakovina žaludku u dospělého pacienta je vždy výrazná, což se vysvětluje dlouhým průběhem porušování.

 • Bolest na hrudi. Střední nebo nízká intenzita, prakticky se necítí po většinu času. V trvání - asi několik sekund, maximálně minut.
Pozornost:

Trvalá bolest naznačuje vývoj vnějších procesů nebo nouzových stavů (koronární nedostatečnost ve formě anginy pectoris nebo srdeční infarkt).

 • Slabost, ospalost, snížený výkon. Neschopnost plnit povinnosti domácnosti.
 • Apatie, nic nedělat.
 • Dušnost. Na pozadí míru. Fyzická aktivita se stává nadměrnou, dokonce nevýznamnou. Jako chůze nebo výstup na schody do druhého patra.
 • Poškozené vědomí. Mdloby. Také bolesti hlavy, nevolnost, obvykle bez zvracení, vertigo (neschopnost navigace ve vesmíru, země klesá pod nohama, svět se točí).
 • Arytmie typu sinusové tachykardie. Jiné formy jsou vzácné.
 • Anorexie, z tohoto důvodu je možné snížení tělesné hmotnosti, poměrně významné v krátkém časovém období.
 • Zvýšení krevního tlaku. Zvýšení jevu respiračního selhání, neustálá modrost pokožky. Je to důsledek stabilní hypertenze v plicním oběhu. Bez terapie to povede ke komplikacím: plicní srdce, smrt.

Rakovina u novorozence může být detekována objektivními příznaky. U dospělého - včetně symptomů, pocitů pacienta.

Diagnostika, metody vymezení stavů

Zjištění problému není obtížné. Je obtížnější reagovat včas, protože neexistují žádné projevy a pokud jsou přítomny odchylky, jsou nespecifické. Pokud jde o dítě, otázku doplňuje neschopnost pacienta mluvit o pohody.

Postup zkoušky je následující:

 • Ústní průzkum rodičů dítěte. Jak jíst, kolikrát denně, chování, emoční reakce na dráždivé látky, zda existují problémy s trávením potravy, povahou stolice a dalšími. Historie. Byly v rodině nějaké srdeční choroby, byly negativní faktory ovlivňující plod během těhotenství.
 • Odhadovaná srdeční frekvence. V některých případech se indikátor odchyluje směrem nahoru.
 • Měření počtu respiračních pohybů za minutu. Tachypnoe (zvýšení počtu) v naprostém klidu jasně mluví ve prospěch současného svěráku. Co - lékaři to musí zjistit.
 • Posouzení vnějších fyzických údajů dítěte. Hmotnost, výška, barva kůže, přítomnost nebo nepřítomnost pocení. Porovnání s referenčními hodnotami stanovenými normou. Odchylky nejsou nutně důsledkem srdečních abnormalit.
 • Echokardiografie. Nejpřesnější metoda výzkumu. Spočívá ve vizualizaci srdeční tkáně. Ukazuje nejen velikost defektu komorového septa, ale také stupeň zpětného krevního refluxu, rychlost hemodynamiky, její povahu. Protože jedinou známou příčinou defektu je narušení nitroděložního vývoje, není mnoho možností, můžete okamžitě začít vyvíjet léčebné taktiky.

Vyšetření dospělého pacienta se provádí podle stejného schématu. Lidé však jen zřídka chodí k lékařům, i když mají velké nepohodlí, hledají nepravděpodobná vysvětlení, aby odložili návštěvu.

Kdy to odkládat nestojí za to

 • Poruchy rytmu. Na pozadí této vady - přetrvávající, nepřecházejí vůbec.
 • Nestabilita krevního tlaku. Většinou padají. Doprovázeno závratěmi, nevolností, zvracením, slabostí, bolestí v oblasti hlavy a hrudníku.
 • Neschopnost plnit denní a pracovní povinnosti.
 • Prudké nevysvětlitelné snížení tolerance k cvičení.
 • Ztráta vědomí, mdloby. Zvláště pokud se opakují.

Základem diagnózy je stejná echokardiografie. MRI lze použít k objasnění lokalizace ve složitých případech..

Léčba

Zahrnuje tři úkoly. Zmírnění příznaků, odstranění samotné vady, jakož i prevence potenciálně fatálních komplikací. O všem se rozhodne ve stejnou chvíli.

S malou vadou MJP, bez ohledu na věk pacienta, pokud nedochází k vyjádřenému porušování, arytmií, dalším příznakům, navíc stav nenastane, zvolí taktiku čekání a vidění.

Každých několik měsíců se vyhodnocují objektivní ukazatele, v případě negativního průběhu je indikována operace.

Strávit to plánované. Před operací je důležité pacienta připravit, stabilizovat jeho stav pomocí lékařských metod.

Konkrétní názvy léků závisí na věku pacienta a úrovni funkčního poškození.

Tyto prostředky jsou zpravidla uvedeny:

 • Antihypertenzivní. Omezeno na beta-blokátory k zastavení vysokého krevního tlaku a odstranění tachykardie.
 • Kardioprotektory. Obnovuje metabolismus v srdci.
 • Léky na bázi draslíku a hořčíku. Vyživujte myokard, normalizujte kontraktilitu.

Délka přípravného období je asi 2-3 měsíce, vzácněji.

Samotná chirurgie spočívá v sešívání defektu (s pitvou hrudníku) nebo obnovení anatomické integrity tkání pomocí okluze (bez ořezání hrudní kosti).

Doba rehabilitace trvá asi šest měsíců. V pozdějším životě neexistují žádná významná omezení. Pokud je patologie odstraněna, vše se vrátí do normálu.

Předpověď

Při absenci výrazného porušení druhého plánu - příznivé v jakékoli fázi, s výhradou možnosti radikálního zacházení.

Šance na operaci závisí na mnoha bodech: věk, zdravotní stav, velikost vady, zanedbání a lokalizace, celková historie.

V 95% případů a více je dosaženo úplného vyléčení. Pozdější fáze jsou v tomto ohledu poněkud méně příznivé..

Protože septický defekt vede ke snížení intenzity srdečních kontrakcí, neadekvátnímu krevnímu oběhu ve velkých a malých kružnicích, rozvoji plicní hypertenze a dalšímu druhu anatomických defektů.

Samy o sobě tyto podmínky nejsou tak dobře ošetřeny, zvyšují rizika. Ale se správnou kompenzací se vše vrací k normálu..

Trvání a kvalita života nejsou ovlivněny. Nezáleží ani na věku. Děti i dospělí jsou úspěšně léčeni.

Toto je jedno z mála porušení, které je dobře vyřešeno. Pokud není potřeba terapie, je při dynamickém pozorování prognóza příznivá. Malá odchylka může být považována za variantu individuální normy, podle uvážení odborníka.

Pravděpodobné komplikace

 • Plicní Hypertenze. Stabilní zvýšení tlaku v cévách plicní cirkulace. Ovlivňuje zdravotní stav několika způsoby. Nedostatečná saturace tekuté tkáně O2, špatný návrat CO2, zhoršené dýchání buněk. Postupem času se vyvíjí tzv. Plicní srdce. Jedná se o nevratnou vadu, která představuje riziko pro život..
 • Infarkt V důsledku katastrofické ischémie myokardu (podvýživa). Vyskytuje se hlavně v pozdních stádiích státu.
 • Mrtvice. Akutní nekróza mozkové tkáně, mozkové struktury. Pravděpodobnost úmrtí je významná, ale ještě vyšší jsou šance na získání neurologického deficitu: od hlouposti k slepotě a paralýze.
 • U dětí - nedostatečný fyzický a duševní vývoj, zpoždění. Je patrný téměř okamžitě a nepředstavuje potíže s diagnostikou.

Pravděpodobnost takového porušení je přesto malá. Lékaři obvykle identifikují defekt dříve, než se mu podaří „udělat neplechu“ v lidském těle. Vyšetření vyžaduje pouze vizualizaci tkání. Dále je možné určit léčbu.

Defekt interventrikulárního septa u novorozence a dospělého má identické rysy jak z hlediska klinických projevů, tak z hlediska diagnostiky a léčby..

Porušení je vždy vrozené, korekce dává dobré šance na úplný úspěch. Po ošetření se můžete spolehnout na zotavení a kvalitní život. Je-li vyžadováno.

Defekt komorového septa

Defekt komorového septa u novorozenců Interventrikulární defekt septa (DMS) je srdeční vada, ve které se v septum mezi pravou a levou komorou tvoří otvory.

Mezi vrozenými malformacemi je to nejčastější, jeho podíl je 20-30%. Stejně tak je tomu u dívek i chlapců.

Rysy krevního oběhu s defektem v interventrikulárním septu u novorozenců

Levá komora je mnohem silnější než pravá, protože potřebuje dodávat krev do celého těla a právo pouze pumpovat krev do plic. Tlak v levé komoře může proto dosáhnout až 120 mm Hg. Art. A vpravo asi 30 mm RT. Umění. Proto, v důsledku tlakového rozdílu, pokud je narušena struktura srdce a mezi komorami je zpráva, pak část krve z levé poloviny srdce teče doprava. To vede k roztažení pravé komory. Nádoby plic přetékají a protahují se. V této fázi je nutné provést operaci a oddělit obě komory.

Pak přichází okamžik, kdy se plíce reflexně stahují. Sklerosizují a lumen v nich se zužuje. Tlak v cévách a v pravé komoře se několikrát zvyšuje a je vyšší než v levém. Krev již začíná proudit z pravé poloviny srdce doleva. V této fázi onemocnění může jedinému člověku pomoci pouze transplantace srdce a plic.

Příčiny

Tato patologie se vytváří již před narozením dítěte v důsledku zhoršeného vývoje srdce..

Jeho vzhled je podporován těmito důvody:

 1. Infekční onemocnění matky během prvních tří měsíců těhotenství: spalničky, zarděnky, plané neštovice.
 2. Užívání alkoholu a drog.
 3. Některé léky: warfarin, lithiové přípravky.
 4. Dědičná predispozice: srdeční onemocnění se dědí ve 3–5% případů.
V interventrikulárním septu jsou různé typy defektů:

 1. Více malých děr - nejjednodušší forma, která má malý vliv na zdraví.
 2. Více velkých otvorů. Septum připomíná švýcarský sýr - nejtěžší forma.
 3. Otvory ve spodní části přepážky sestávající ze svalů. Častěji než ostatní táhnou samy sebe během prvního roku života dítěte. To je usnadněno vývojem svalové stěny srdce..
 4. Otvory pod aortou.
 5. Vady uprostřed přepážky.

Příznaky a vnější příznaky

Projevy VSD závisí na velikosti defektu a stadiu vývoje nemoci.

Velikost defektu se porovná s lumen aorty.

 1. Drobné vady - méně než 1/4 průměru aorty nebo méně než 1 cm. Symptomy se mohou objevit po 6 měsících a v dospělosti..
 2. Střední defekty jsou menší než 1/2 průměru aorty. Nemoc se projevuje za 1-3 měsíce života.
 3. Velké vady - průměr se rovná průměru aorty. Nemoc se projevuje od prvních dnů.
Fáze změn cév plic (fáze plicní hypertenze).
 1. První fází je stagnace krve v cévách. Hromadění tekutin v plicní tkáni, častá bronchitida a pneumonie.
 2. Druhou fází je vazospazmus. Fáze dočasného zlepšování, nádoby se zužují, ale tlak v nich se zvyšuje o 30 až 70 mm RT. Umění. Považováno za nejlepší období pro operaci.
 3. Třetím stadiem je cévní skleróza. Vyvíjí se, pokud operace nebyla provedena včas. Tlak v pravé komoře a cévách plic od 70 do 120 mm RT. Svatý.
Blaho dítěte

S velkým defektem v interventrikulárním septu u novorozenců se jejich zdraví od prvních dnů zhoršuje.

 • namodralý nádech kůže při narození;
 • dušnost;
 • dítě je rychle unavené a nemůže normálně kojit;
 • úzkost a slza kvůli hladu;
 • poruchy spánku;
 • špatný přírůstek na váze;
 • časná pneumonie, která není dobře léčitelná.
Objektivní znaky

 • výška hrudníku v oblasti srdce - hrb srdce;
 • při kontrakci komor (systole) dochází k chvění, které vytváří tok krve procházející otvorem v mezikomorovém přepážce;
 • při poslechu se stetoskopem je slyšet hluk způsobený nedostatečností chlopní plicní tepny;
 • sípání a těžké dýchání jsou slyšet v plicích spojených s uvolňováním tekutiny z cév do plicní tkáně;
 • při klepnutí je detekováno zvýšení velikosti srdce;
 • zvýšení jater a sleziny je spojeno se stagnací krve v těchto orgánech;
 • ve třetím stádiu je charakteristický namodralý tón pleti (cyanóza). Nejprve na prstech a kolem úst a poté na celém těle. Tento příznak se objevuje v důsledku skutečnosti, že krev není dostatečně obohacena kyslíkem v plicích a buňky těla zažívají hladovění kyslíkem;
 • ve třetí fázi je hrudník oteklý, vypadá jako sud.

Diagnostika

K diagnostice interventrikulárního defektu septa u novorozenců se používá radiografie, elektrokardiografie a dvojrozměrná dopplerovská echokardiografie. Všichni jsou bezbolestní a dítě je dobře snáší..

Roentgenografie

Bezbolestné a informativní rentgenové vyšetření hrudníku. Lidským tělem prochází paprsek paprsků a vytváří obraz na speciálním citlivém filmu. Obrázek umožňuje posoudit stav srdce, krevních cév a plic..

V případě rakoviny prsu u novorozenců:

 • zvýšení hranic srdce, zejména jeho pravé strany;
 • zvětšení plicní tepny, která přenáší krev ze srdce do plic;
 • přeplnění a křeče cév plic;
 • tekutina v plicích nebo plicní edém, projevující se ztmavnutím na obrázku.
Elektrokardiografie

Tato studie je založena na registraci elektrických potenciálů, které se vyskytují během práce srdce. Zaznamenávají se jako zakřivená čára na papírovou pásku. Lékař posoudí stav srdce podle výšky a tvaru zubů. Kardiogram může být normální, ale častěji se objevuje přetížení pravé komory..

Dopplerova studie srdečního ultrazvuku

Ultrazvukové vyšetření srdce. Na základě odražené ultrazvukové vlny se vytvoří obraz srdce v reálném čase. Tento typ ultrazvuku umožňuje identifikovat funkce pohybu krve vadou.

 • otvor v přepážce mezi komorami;
 • jeho velikost a umístění;
 • červená barva odráží tok krve, který se pohybuje směrem ke senzoru, a modrá - krev, která teče opačným směrem. Čím světlejší je odstín, tím vyšší je krevní tlak a tlak v komorách.

Data z instrumentálních zkoušek u novorozenců

Rentgen hrudníku

 1. V první fázi:
  • zvětšené srdce, je kulaté, uprostřed se nezužuje;
  • cévy plic vypadají rozmazaně a rozmazaně;
  • mohou se objevit známky plicního edému - ztmavnutí po celé ploše.
 2. V překladu:
  • srdce je normální;
  • krevní cévy vypadají normálně.
 3. Třetí fáze je sklerotická:
  • srdce je zvětšeno, zejména na pravé straně;
  • zvětšená plicní tepna;
  • jsou vidět pouze velká plavidla plic a malá jsou neviditelná kvůli křečím;
  • žebra jsou vodorovná;
  • clona dolů.
Elektrokardiografie

 1. První fáze se nemusí projevit v žádných změnách nebo se neobjeví:
  • přetížení pravé komory;
  • zvětšení pravé komory.
 2. Druhá a třetí fáze:
  • přetížení a zvětšení levé síně a komory.
  • poruchy průchodu biocurrentů srdeční tkání.
Dvourozměrná Dopplerova echokardiografie - jeden z typů ultrazvuku srdce

 • odhalí umístění defektu v přepážce;
 • velikost vady;
 • směr proudění krve z jedné komory do druhé;
 • tlak v komorách prvního stupně není větší než 30 mm RT. Art., Ve druhé fázi - od 30 do 70 mm RT. Art., A ve třetím - více než 70 mm RT. Svatý.

Léčba

Léčba léku na interventrikulární defekt septa u novorozenců a starších dětí je zaměřena na normalizaci odtoku krve z plic, snížení otoků v nich (hromadění tekutin v plicních alveolech) a snížení množství krve cirkulující v těle.

Diuretika: Furosemid (Lasix)

Pomáhají snížit objem krve v cévách a zbavit se plicního edému. Lék je předepisován dětem v množství 2-5 mg / kg. Musíte si ji vzít jednou denně, nejlépe před obědem.

Kardiometabolické látky: Fosfhaden, Kokarboxyláza, Kardonát

Zlepšují výživu srdečního svalu, bojují proti hladovění buněk kyslíkem a zlepšují látkovou výměnu v těle. Pokud lékař předepsal Cardonate pro dítě, musí být tobolka otevřena a její obsah rozpuštěn ve slazené vodě (50-100 ml). Užívejte 1krát denně po jídle. Kurz od 3 týdnů do 3 měsíců.

Srdeční glykosidy: strofantin, digoxin

Pomáhají srdeční kontrakci rychleji a účinněji pumpovat krev skrz cévy. Přiřaďte 0,05% roztok stropanthinu v množství 0,01 mg / kg hmotnosti nebo digoxin 0,03 mg / kg. Při této dávce se léčivo podává po dobu prvních 3 dnů. Pak se jeho množství sníží 4-5krát - udržovací dávka.

Pro zmírnění bronchospasmu: Eufillin

Je předepsán pro plicní edém a bronchospasmus, když je pro dítě obtížné dýchat. Roztok 2% aminofylinu se podává intravenózně nebo ve formě mikroklystrů 1 ml za rok života.

Užívání léků pomůže snížit projevy nemoci a získat čas, aby vada mohla sama sebe uzavřít..

Druhy operací pro defekt komorového septa

V jakém věku potřebujete operaci?

Pokud to stav dítěte umožňuje, je vhodné provést operaci mezi 1 a 2,5 roky. Během tohoto období je dítě již dostatečně silné a takový zásah nejlépe vydrží. Kromě toho brzy zapomene na léčebné období a dítě nebude mít psychologické trauma.

Jaké jsou indikace k operaci??

 1. Přítomnost děr v interventrikulárním septu.
 2. Proud krve z levé komory doprava.
 3. Zvětšené pravé srdce.
Kontraindikace pro chirurgii
 1. Třetí stupeň vývoje nemoci, nenapravitelné změny v cévách plic.
 2. Otrava krve - sepse.
Druhy operací

Úzká chirurgie plicní tepny

Chirurg obvazuje tepnu se speciálním copem nebo silnou hedvábnou nití, která přenáší krev ze srdce do plic, takže dostává méně krve. Tato operace je přípravným krokem před úplným zavřením vady..

Indikace pro chirurgii

 1. Zvýšený tlak v cévách plic.
 2. Proud krve z levé komory doprava.
 3. Dítě je příliš slabé na to, aby podstoupilo operaci k opravě defektu v interventrikulárním septu.

Výhody operace

 1. Snižuje průtok krve do plic a snižuje tlak v nich.
 2. Pro dítě je snazší dýchat.
 3. Umožňuje operaci odložit, aby se vada odstranila o 6 měsíců a umožnilo dítěti zesílit se.
Nevýhody provozu
 1. Dítě a rodiče budou muset podstoupit 2 operace.
 2. Zatížení na pravé komoře se v důsledku toho zvětšuje a napíná.
Otevřená operace srdce.

Tento typ ošetření vyžaduje otevření hrudníku. Řez je proveden podél hrudní kosti, srdce je odpojeno od cév. Na chvíli je nahrazen kardiopulmonárním obtokovým systémem. Chirurg provede řez v pravé komoře nebo v atriu. Lékař vybere jednu z možností léčby v závislosti na velikosti vady..

 1. Šití vady. Pokud jeho velikost nepřesahuje 1 cm a je umístěna mimo důležitá plavidla.
 2. Lékař vloží zapečetěnou náplast na přepážku. Je nařezán na velikost otvoru a sterilizován. Existují dva typy záplat:
  • z kousku vnější membrány srdce (perikard);
  • vyrobené z umělého materiálu.
Poté se zkontroluje těsnost náplasti, obnoví se krevní oběh a na ránu se aplikuje šev.

Indikace pro otevřenou chirurgii

 1. Léčbou není možné zlepšit stav dítěte..
 2. Změny v plicích cév.
 3. Přetížení pravé komory.
Výhody operace
 1. Umožňuje současné odstranění krevních sraženin, které se mohly vytvořit v srdci.
 2. Umožňuje eliminovat další patologie srdce a jeho chlopní.
 3. Umožňuje opravit vady na jakémkoli místě.
 4. Drží děti jakéhokoli věku..
 5. Umožňuje vám jednou provždy se zbavit srdečních problémů.
Nevýhody otevřené operace
 1. Pro dítě je to docela traumatické, trvá až 6 hodin.
 2. Vyžaduje dlouhé období zotavení.
Operace okluktoru s nízkým traumatem

Podstata operace spočívá v tom, že vada v interventrikulárním septu je uzavřena pomocí speciálního zařízení, které se do srdce zavádí prostřednictvím velkých cév. Zařízení se podobá propojeným tlačítkům. Je nainstalován v díře a blokuje průtok krve skrz něj. Rentgenově řízený postup.

Indikace uzavření vady okluzem

 1. Vada je umístěna nejméně 3 mm od okraje mezikomorového přepážky.
 2. Příznaky stagnace krve v cévách plic.
 3. Proud krve z levé komory doprava.
 4. Věk nad 1 rok a hmotnost nad 10 kg.
Výhody operace
 1. Méně traumatické pro dítě - není třeba řezat hrudník.
 2. Obnova trvá 3–5 dní.
 3. Ihned po operaci dochází ke zlepšení a krevní oběh v plicích se normalizuje..

Nevýhody provozu

 1. Používá se pouze k uzavření malých vad, které jsou umístěny ve střední části oddílu..
 2. Uzavření nelze provést, pokud jsou cévy úzké, v srdci je krevní sraženina, problémy s chlopní nebo přetrvávající poruchy srdečního rytmu.
 3. Neexistuje způsob, jak napravit jiné srdeční poruchy.
Léčba defektu komorového septa

Jedinou účinnou léčbou středních až velkých defektů komorového septa je operace otevřeného srdce. Lékaři velkých kardiologických center tuto operaci provádějí poměrně často a mají v této záležitosti bohaté zkušenosti. Proto si můžete být jisti úspěšným výsledkem..

Indikace pro chirurgii

 • defekt v interventrikulárním přepážce;
 • refluxní krev z levé komory doprava;
 • známky zvětšené pravé komory;
 • srdeční selhání - srdce se nezabývá funkcí pumpy a špatně zásobuje orgány krví;
 • příznaky poruch oběhu v plicích: dušnost, vlhké vzestupy, plicní edém;
 • selhání léčby drogami.
Kontraindikace
 • průtok krve z pravé komory doleva;
 • 4krát vyšší tlak v cévách plic a skleróza malých tepen;
 • těžké vyčerpání dítěte;
 • závažná doprovodná onemocnění jater a ledvin.
V jakém věku je lepší operovat?

Naléhavost operace závisí na velikosti vady..

 1. Drobné vady, méně než 1 cm - operace může být zpožděna až o 1 rok, a pokud neexistují poruchy oběhu, pak až 5 let.
 2. Střední vady, menší než 1/2 průměru aorty. Dítě musí být operováno v prvních 6 měsících života.
 3. Hlavní vady, průměr rovný průměru aorty. Naléhavá operace je nutná, dokud se nevyvinou nevratné změny v plicích a srdci..
Provozní fáze

 1. Příprava na operaci. Ve stanovený den přijdete vy a vaše dítě do nemocnice, kde budete muset zůstat několik dní před operací. Lékaři provedou nezbytné testy:
  • krevní typ a faktor rhesus;
  • krevní koagulační test;
  • obecná analýza krve;
  • Analýza moči;
  • analýza stolice červů. Opakuje se také ultrazvuk srdce a kardiogram..
 2. Před operací proběhne rozhovor s chirurgem a anesteziologem. Budou dítě zkoumat a zodpoví všechny vaše otázky..
 3. Celková anestezie. Dítě dostane anestetika intravenózně a během operace nebude cítit žádnou bolest. Lékař přesně dávkuje lék, můžete si být jisti, že anestezie nepoškodí dítě.
 4. Doktor provede řez podél hrudní kosti, aby získal přístup k srdci a připojil dítě ke stroji plic srdce.
 5. Hypotermie - snížení tělesné teploty. Použitím speciálního vybavení se teplota krve dítěte sníží na 15 ° C. Za takových podmínek může mozek tolerovat hladovění kyslíkem, ke kterému může dojít během operace..
 6. Srdce odpojené od krevních cév se dočasně nesnižuje. Koronární pumpa vyčistí srdce krve, aby bylo pro chirurga výhodnější pracovat.
 7. Lékař provede řez na pravé komoře a odstraní vadu. Ten ji sešívá, aby se okraje dotáhly. Pokud je díra velká, chirurg použije speciálně připravenou náplast z vnější pojivové tkáně srdce nebo syntetického materiálu.
 8. Poté je zkontrolována těsnost interventrikulárního septa, sešita díra v komoře a srdce je spojeno s oběhovým systémem. Poté se krev pomocí tepelného výměníku postupně zahřeje na normální teplotu a srdce se začne samo stahovat.
 9. Doktor šije ránu na jeho hruď. Nechává drenáž ve švu - tenkou gumovou trubicí, která vypouští tekutinu z rány.
 10. Na hrudník dítěte je položen obvaz a dítě je převedeno na jednotku intenzivní péče, kde bude muset strávit den pod dohledem zdravotnického personálu. Možná vám bude dovoleno navštívit ho. V některých nemocnicích je však zakázáno chránit dítě před infekcemi.
 11. Poté bude dítě přemístěno na jednotku intenzivní péče, kde můžete být v jeho blízkosti, v klidu a podpoře. Zvýšení teploty na 40 ° C je častý jev - nepropadejte panice. Horší je, když při této teplotě dítě zbledne a puls se stává slabým a pomalým. Pak je naléhavě nutné informovat lékaře.

Pamatujte si, že tělo dítěte je lépe přizpůsobeno boji o přežití a dokáže se zotavit mnohem rychleji než dospělý. Proto se vaše dítě rychle postaví na nohy, zvláště pokud se o něj budete řádně starat.

Péče o dítě po operaci srdce

Vy a dítě budete propuštěni domů, když se lékaři ujistí, že se dítě zotavuje..

V tuto chvíli je vhodné mít dítě více v náručí - nazývá se to masážní poloha. Rozvíjí, uklidňuje a zlepšuje krevní oběh. Nebojte se učit dítě do ruky - zdraví je dražší než pedagogické zásady.

Chraňte své dítě před infekcemi: vyhýbejte se pobytu na přeplněných místech. Neváhejte ho vzít pryč, pokud se v blízkosti objeví osoba se známkami nemoci, ochraňte dítě před podchlazením. Pokud je nutné navštívit kliniku, namažte nos dítěte oxolinickou mastí nebo použijte spreje k prevenci Euphorbium Compositum, Nazaval.

Péče o jizvu Rána se zahojí asi 4 týdny. V tuto chvíli namažte šev tinkturou měsíčku a chraňte jej před slunečním zářením. Aby se zabránilo tvorbě jizev, existují speciální krémy - Kontraktubeks, Solaris. Zeptejte se svého lékaře, který z nich je pro vaše dítě vhodný..

Po úplném zahojení švů můžete dítě vykoupat ve vaně. Je lepší, když se voda poprvé vaří s přídavkem manganistanu draselného. Teplota vody je 37 ° C a doba koupání je snížena na minimum. Pro starší dítě by ideální volbou byla sprcha.

Sternum je kost, vyléčí se asi 2 měsíce. Během této doby nemůžete dítě táhnout za paži, zvednout podpaží, roztáhnout ho na břicho, masírovat ho a obecně je třeba se vyvarovat cvičení, aby se zabránilo deformaci hrudníku.

Po fúzi hrudní kosti neexistuje žádný zvláštní důvod k omezení fyzického vývoje dítěte. Během prvních šesti měsíců se však pokuste vyhnout vážným zraněním, takže nedovolte, aby vaše dítě jezdilo na koloběžce, na kole nebo na kolečkových bruslích..
Užívání léků předepsaných lékařem: Veroshpiron, Digoxin, Aspirin. Pomáhají zabránit hromadění tekutin v plicích, zlepšují srdeční funkce a zabraňují srážení krve. V budoucnu budou zrušeny a vaše dítě bude žít jako obyčejné dítě.

Prvních šest měsíců budete muset měřit teplotu ráno a večer a výsledky zapsat do zvláštního deníku.

Sdělte svému lékaři tyto příznaky:

 • zvýšení teploty nad 38 ° C;
 • šev je oteklý a tekutina z něj začne vytékat;
 • bolest na hrudi;
 • bledý nebo namodralý nádech kůže;
 • otok obličeje, okolí očí nebo jiný otok;
 • dušnost, únava, odmítnutí her;
 • nevolnost, zvracení;
 • závratě, ztráta vědomí.
Komunikace s lékaři

 1. Močový test bude muset být proveden první měsíc každých deset dní. A dalších šest měsíců 2krát měsíčně.
 2. Elektrokardiogram, fonoradiogram, echokardiografie bude nutné provést jednou za tři měsíce po dobu prvních šesti měsíců. Následně, dvakrát ročně.
 3. Po nějaké době je vhodné jít s dítětem do zvláštního sanatoria na 1-3 měsíce.
 4. Očkování bude muset být odloženo o šest měsíců.
 5. Celkově bude dítě po dobu 5 let registrováno u kardiologů.

Výživa

Vysoce kvalitní a kalorická výživa by měla dítěti pomoci rychle se zotavit po operaci a přibrat na váze.
Nejlepší volbou pro děti do jednoho roku je mateřské mléko. Je třeba včas zavést doplňkové potraviny: ovoce, zeleninu, maso a ryby.

Starší děti jedí podle svého věku. Nabídka by měla obsahovat:

 1. Čerstvé ovoce a šťávy.
 2. Čerstvá a vařená zelenina.
 3. Pokrmy z masa, vařené, pečené nebo dušené.
 4. Mléčné výrobky: mléko, tvaroh, jogurty, zakysaná smetana. Zvláště užitečný bude kastrol s tvarohem se sušeným ovocem..
 5. Vařená nebo míchaná vejce.
 6. Různé polévky a cereálie.
Omezit:
 • margarín;
 • mastné vepřové maso;
 • maso kachny a husy;
 • čokoláda, silný čaj.
Abych to shrnul: Ačkoli je operace považována za docela traumatickou a způsobuje strach mezi rodiči a dítětem, pouze to může dát šanci na zdravý život. Procento nežádoucích výsledků je velmi malé. Lékaři mohou obnovit zdraví naprosto každému, od předčasně narozených dětí o váze asi kilogramu, až po dospělé, u kterých tato patologie dříve tajně prošla.

Top