Kategorie

Populární Příspěvky

1 Leukémie
Psychosomatika hemoroidů u žen a mužů
2 Embolie
Vliv atmosférického tlaku na krevní tlak člověka: norma a odchylky
3 Embolie
Důsledky cerebrovaskulárního onemocnění (I69)
4 Tachykardie
Anémie nedostatku B12
5 Embolie
Jak podat heparin
Image
Hlavní // Cukrovka

Otevřete oválné okno


RCHR (Republikánské středisko pro rozvoj zdraví Ministerstva zdravotnictví Kazašské republiky)
Verze: Klinické protokoly Ministerstva zdravotnictví Kazašské republiky - 2018

obecná informace

Stručný popis

Schválený
Smíšená komise pro kvalitu lékařských služeb
Ministerstvo zdravotnictví Kazašské republiky
ze dne 18. dubna 2019
Protokol č. 62

Defekt síňového septa - zpráva (díra v síňovém septa) mezi levou a pravou síní, která umožňuje patologický obtok krve mezi těmito dvěma srdečními komorami.

Název protokolu: Defekt síňového septálu

Kódy ICD-10:

ICD-10
KódTitul
Q21.1Vrozená síňová septa

Datum vývoje / revize protokolu: 2013 (revize 2018)

Zkratky použité v protokolu:

Alt-alaninaminotransferáza
AST-aspartátaminotransferáza
UPU-vrozené srdeční vady
DKHO-dětské kardiochirurgické oddělení
DMSP-defekt síňového septa
IR-kardiopulmonální bypass
POKUD-spojený imunosorpční test
CoA-koarktace aorty
CT-CT vyšetření
LDC-poruchy srdečního rytmu
OAP-otevřené potrubí
RFA-radiofrekvenční ablace
SMECG-denní sledování elektrokardiogramu
STS-kardiovaskulární systém
TADLV-celková abnormální plicní žilní drenáž
CMV-cytomegalovirus
EKG-elektrokardiogram
EXkardiostimulátor
Echokardiografie-echokardiografie

Uživatelé protokolu: srdeční chirurgové, kardiologové, dětští kardiologové, intervenční kardiologové, neonatologové, pediatři.

Kategorie pacienta: Děti.

Úroveň důkazů:

AVysoce kvalitní metaanalýza, systematická revize RCT nebo RCT ve velkém měřítku s velmi malou pravděpodobností (++) systematické chyby, jejíž výsledky lze rozšířit na odpovídající populaci.
NAVysoce kvalitní (++) systematické kohortové nebo případové kontrolní studie nebo Vysoce kvalitní (++) kohortové nebo případové kontrolní studie s velmi nízkým rizikem systematické chyby nebo RCT s nízkým (+) rizikem systematické chyby, jejichž výsledky lze šířit na odpovídající populaci.
SSkupinová nebo případová kontrolní studie nebo kontrolovaná studie bez randomizace s nízkým rizikem zkreslení (+). Výsledky, které lze distribuovat do odpovídající populace nebo RCT s velmi nízkým nebo nízkým rizikem systematické chyby (++ nebo +), jejichž výsledky nelze přímo distribuovat do odpovídající populace.
DPopis řady případů nebo nekontrolovaného výzkumu nebo znaleckého posudku.
GPPNejlepší farmaceutická praxe.
Třídy doporučeníDefiniceNavrhované znění
Třída IÚdaje a / nebo shoda, že konkrétní léčba nebo intervence jsou užitečné, efektivní, mají výhody.Doporučeno / zobrazeno
Třída IIKonfliktní údaje a / nebo odlišné názory na přínosy / účinnost konkrétní metody nebo postupu léčby.
Třída IIaVětšina údajů / názorů naznačuje přínosy / účinnost.Je vhodné použít
Třída IIbData / názory nejsou tak přesvědčivé o výhodách / účinnosti.Lze použít
Třída IIIDůkazy a / nebo konsenzus, že konkrétní léčba nebo intervence nejsou užitečné nebo účinné, a v některých případech mohou být škodlivé.Nedoporučeno

- Profesionální zdravotní průvodci. Standardy léčby

- Komunikace s pacienty: otázky, recenze, schůzky

Stáhněte si aplikaci pro ANDROID

- Profesionální zdravotní průvodci

- Komunikace s pacienty: otázky, recenze, schůzky

Stáhněte si aplikaci pro ANDROID

Klasifikace

Diagnostika

DIAGNOSTICKÉ METODY, PŘÍSTUPY A POSTUPY

Diagnostická kritéria

Stížnosti a anamnéza: mohou být asymptomatické, únava, příznaky srdečního selhání, dušnost při námaze, častá onemocnění dýchacích cest.

Vyšetření:
Externí vyšetření: Vylepšený srdeční impuls pravé komory.
Poslech: Trvalé dělení II tónu ve II m. vlevo od hrudní kosti, bez ohledu na fáze dýchání. Slabá nebo středně intenzivní systolická šelest relativní stenózy LA chlopně v II m.r. vlevo od hrudní kosti. Jemný mezodiastolický šepot relativní stenózy trikuspidální chlopně podél levého okraje hrudní kosti ve spodní třetině (se značným objemem levostranného výboje).

Laboratorní výzkum:

 • NT-proBNP: zvýšené hladiny natriuretického propeptidu v přítomnosti příznaků srdečního selhání.

Instrumentální výzkum:
 • EKG: odchylka elektrické osy srdce doprava, pankreatická hypertrofie, úplná nebo neúplná blokáda pravé nohy svazku His - rsR 've vedení V1.
 • Panoramatický rentgen hrudníku: dilatace pravé síně a komory, dilatace plicní tepny, zvýšený pulmonální obrazec.
 • Echokardiografie (transthorakální a transesofageální): Umožňuje určit umístění, velikost, okraj defektu, velikost levého a pravého zkratu: přerušení obrazu meziobratla septa, levo-pravého (někdy pravého a levého) krevního výtoku při barevné Dopplerově vyšetření, dilataci pankreatu, někdy PP, různé, stupně, dilatace LA s normálními nebo mírně zvětšenými pravými komorami srdce, systolický tlak v pankreatu je normální nebo mírně zvýšený.
 • Multislice CT angiografie / MRI: podle indikací pro podezření na abnormální plicní drenáž nebo srdeční katetrizaci podle indikací: pro podezření na abnormální plicní drenáž nebo jiné doprovodné srdeční abnormality.

Pokyny pro odborné rady:
Indikací pro odbornou konzultaci je přítomnost souběžných patologií jiných orgánů a systémů u pacienta, s výjimkou CCC, pro stanovení kontraindikací pro chirurgickou korekci. Konzultace mohou být prováděny jak v období před, tak po operaci.

Diagnostický algoritmus

Seznam hlavních diagnostických opatření během hospitalizace (pacient):

Laboratorní výzkum:

 • studie o původci salmonelózy, úplavice, tyfu;
 • vyšetření stolice pro hlístová vejce;
 • krční výtěr na stezce. Flora;
 • Wassermannova mikroreakce nebo reakce (RW);
 • HBsAg, protilátky proti hepatitidě B, C (ELISA);
 • krevní test na HIV;
 • obecná analýza moči;
 • obecný krevní test (6 parametrů);
 • stanovení celkového proteinu, glukózy, kreatininu, močoviny, Alt, AcT, bilirubinu - podle indikací;
 • TTG, T3, T4;
 • S Downovým syndromem (trizomie na 21. chromozomu).
Instrumentální výzkum:
 • rentgen hrudníku v jedné projekci;
 • echokardiografie;
 • EKG.

Pokyny pro odborné rady:
 • konzultace s dětským ORL specialistou - vyloučit ložiska chronické infekce;
 • konzultace dětského zubního lékaře - vyloučit ložiska chronické infekce;
 • konzultace dětského kardiologa - objasnění diagnózy a stanovení konzervativní terapie.

Seznam hlavních diagnostických opatření při hospitalizaci (doprovázející osoba):
Laboratorní výzkum:
 • studie o původci salmonelózy, úplavice, tyfu;
 • vyšetření stolice pro hlístová vejce;
 • mikroreakce nebo Wassermannova reakce (RW).
Instrumentální výzkum:
 • fluorografie.

Hlavní diagnostická opatření v nemocnici:
Laboratorní výzkum:
 • Obecná analýza moči;
 • Obecná analýza krve;
 • Biochemická analýza krve (stanovení celkového proteinu, glukózy, elektrolytů, Alt, AcT, C-reaktivního proteinu, močoviny, kreatininu, bilirubinu);
 • Koagulogram (protrombinový čas, fibrinogen, fibrinogen, INR, APTT, agregace destiček);
 • Stanovení krevního typu a faktoru Rh;
 • Mikrobiologické vyšetření (výtěr z krku), citlivost na antibiotika.
Instrumentální výzkum:
 • EKG;
 • Echokardiografie (transtorakální);
 • Rentgen hrudníku.

Další diagnostická opatření:

Laboratorní výzkum:

ICB code 10 otevřené oválné okno

Stručný popis

Otevřené oválné okno - inter-atriální komunikace, která funguje i po 2 letech života bez krevního obtoku; drobná abnormalita srdce.

Kód pro mezinárodní klasifikaci nemocí ICD-10:

 • Q21.1 Defekt síňového septa

Oválné okno je díra v mezipatriálním přepážce s chlopní, která spojuje pravou a levou síň během období nitroděložního vývoje a obvykle se uzavírá po narození. U 50% dětí mladších než 1 rok oválné okno nadále funguje, k jeho anatomickému uzavření dochází za 1–2 roky.

Příčiny • Když jsou novorozené plíce zploštěny vzduchem a zvyšuje se průtok krve v plicích, zvyšuje se tlak v levé síni a pomáhá zavřít oválné okno. • S dysplasií pojivové tkáně, alkoholickou embryopatií, předčasností, fyziologické uzavření oválného okna nenastane..

Funkční význam • Může se objevit u CHD v důsledku natažení stěn síní; bočník uvolňuje pravé srdce a usnadňuje přirozený průběh defektu. • U primární plicní hypertenze je přítomnost otevřeného oválného okna prognosticky příznivým příznakem, který prodlužuje délku života..

Diagnostika

Diagnóza • EKG - specifické změny chybí, nedokonalá blokáda pravé nohy jeho svazku se nevyskytuje častěji než v běžné populaci (na rozdíl od defektu síňového septa) • Echokardiografie. Známky otevřeného oválného okna v diferenciální diagnostice se sekundárním defektem síňového septa v prvních týdnech života •• Nedokonalá vizualizace defektu v oválném okně •• Vizualizace oválného okénkového ventilu v levé síni •• Křížový výtok (s barevným Dopplerovým vyšetřením) v závislosti na klinickém stavu stav novorozence.

Léčba

Léčba současné patologie.
Doprovodná patologie • Předčasnost • Jiné CHD • Novorozenecký respirační distresový syndrom • Dědičné choroby pojivové tkáně.

Kurz a prognóza jsou příznivé..
Synonyma • Funkční oválná díra • Otevřená oválná díra

ICD-10 • Q21.1 Defekt síňového septa

Nezahrnuje se: získaná vada srdečního septa (I51.0)

Koronární sinusová vada

Neobydlený nebo konzervovaný:

 • oválná díra
 • sekundární otvor (typ II)

Venózní sinusová vada

Společný atrioventrikulární kanál

Endokardiální defekt v srdeční základně

Primární defekt síňového septa (typ II)

Defekt komorového septa se stenózou nebo plicní tepnou, aortální dextropozicí a hypertrofií pravé komory.

Vada aortálního septa

Eisenmengerova vada

Vada septa (srdce) NOS

Abecední indexy ICD-10

Vnější příčiny úrazů - výrazy v této části nejsou lékařskými diagnózami, ale popisem okolností, za nichž k události došlo (třída XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti. Kódy čísel V01-Y98).

Léky a chemikálie - tabulka léků a chemikálií, které způsobily otravu nebo jiné nežádoucí účinky.

V Rusku byla Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (ICD-10) přijata jako jediný regulační dokument, který zohledňuje morbiditu, příčiny odvolání veřejnosti k lékařským institucím všech oddělení a příčiny smrti..

ICD-10 byl zaveden do praxe zdravotní péče v celé Ruské federaci v roce 1999 na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví Ruska ze dne 27. května 1997 č. 170

WHO plánuje vydání nové revize (ICD-11) v roce 2022.

Zkratky a úmluvy v mezinárodní klasifikaci nemocí 10. revize

NOS - bez dalších údajů.

NKDR - nezařazené v jiných položkách.

† je kód základní choroby. Hlavní kód v systému dvojitého kódování obsahuje informace o hlavní generalizované nemoci.

* - volitelný kód. Další kód v systému dvojitého kódování obsahuje informace o projevech základního generalizovaného onemocnění v samostatném orgánu nebo oblasti těla.

Otevřené oválné okno je srdeční rys struktury, který je podle klasifikace ICD 10 označován jako defekt septum definující síň. Je přítomen u všech dětí v době narození a jejich růst je kvůli zbytečnosti uzavřen. Existují však důvody, pro které okno nezmizí a má za následek vývoj důsledků.

Co je to anomálie

Otevřené oválné okno je vada septum

V procesu vývoje uvnitř lůna matky se srdce začíná tvořit již 3 týdny. Do konce 6. týdne se již podílí na funkci krevního zásobování..

Krev plodu má své vlastní vlastnosti. Během tohoto období dochází k pohybu krve bez účasti plic. Tělo matky poskytuje kyslík a oxid uhličitý.

Krevní oběh běží tímto směrem:

 1. Průchod Botallov (ze srdce do aorty)
 2. Oválné okno (z atria zprava doleva)

Od narození se u dítěte vyvíjí dýchací funkce za účasti plic a nastává přirozený průtok krve. Design srdce se mění - průchod a okno jsou zavřené, protože již nejsou potřeba.

Po dosažení jednoho roku věku se místo oválného okna vytvoří septum oddělující síň. Tato změna může trvat déle. Podle některých faktorů mezera zůstává. Pokud je diagnostikována za 1–2 roky, je zařazena do skupiny malých srdečních abnormalit. U dospělých pacientů je patologie detekována hlavně náhodou.

Otevřeným oválným oknem se rozumí díra v přepážce oddělující síň. Jeho hodnota se měří v několika milimetrech. Někdy může krev projít mezerou z atria jedné části srdce do druhé. Často nemá jisté známky a nemění kvalitu života.

Oválné okno nelze nazvat vrozenou vadou nebo septickou vadou. To jsou spíše rysy vývoje organismu..

Anomální faktory

Kouření matky během těhotenství může vést ke vzniku otevřeného oválného okna v srdci.

Přesný důvod pro nezavření oválného okna nebyl dosud objasněn. Jeden z hlavních faktorů považoval dědičnou predispozici.

Odborníci také identifikují několik důvodů, které se vztahují k období těhotenství a mohou vést k výskytu takové anomálie:

 • Kouření
 • Nedostatek živin a vitamínů ve stravě
 • Otrava drogami
 • Zneužití alkoholu
 • Závislost
 • Těžký stres
 • Bydlení v environmentálně znevýhodněné oblasti
 • Předčasné narození
 • Předčasnost
 • Vrozené srdeční vady

Mnoho žen vede fatální životní styl a nepřijímá žádná opatření ke změně, když otěhotní. Důsledky tohoto pro dítě nejsou ani zvažovány..

Vědci odhalili, že tato mezera může být přítomna u dospělého, který má srdeční vady. Mezi nimi lze zaznamenat onemocnění aortální, mitrální nebo tricuspidální chlopně..

Ohrožené skupiny

Špatný nutriční stav ženy během těhotenství je rizikovým faktorem pro otevřené oválné okno v jejím srdci

Okno zůstává otevřené z mnoha důvodů. Kromě genetické dědičnosti se rozlišují faktory přispívající k otevření mezery:

 • Fyzická aktivita s těžkým zatížením, to platí pro vzpěrače, potápěče nebo silové sportovce
 • Tromboembolismus plicní tepny, častěji u pacientů s obstrukcí cév dolních končetin
 • Závislost na špatných návycích během těhotenství
 • Špatná výživa ženy při očekávání dítěte
 • Těžká otrava toxiny během těhotenství
 • Předčasné doručení
 • Ženy s nízkou imunitou
 • Škodlivé podmínky prostředí

Možné známky

Srdeční šelest u dítěte může naznačovat přítomnost otevřeného oválného okna

Známky otevřeného okna jsou téměř neviditelné. U dospělých pacientů je diagnostikována patologie při vyšetřování těla na další stížnosti.

Při délce okna 2-3 mm nedochází k poruchám srdce a průtoku krve. Pacient se cítí dobře.

Komplikace mohou nastat s délkou větší než 4 mm. Příznaky anomálií se liší podle věku pacienta.

Příznaky u dětí:

 • Při pláči nebo při aktivních hrách modře zbarví trojúhelník mezi rty a nos
 • Časté nachlazení
 • Fyzické nebo duševní zaostalosti
 • V srdci jsou zvuky
 • Je zaznamenána častá synkopa
 • Nedostatečný krevní oběh v mozku
 • Útoky dušnosti s aktivními akcemi

Pokud není patologie detekována v dětství, zůstává na celý život. Dospělý pacient nemusí ani dlouho podezřívat jeho srdeční rysy.

Příznaky jsou podobné příznakům dětí, mohou se v malém rozsahu objevit a připomínají jiné patologie..

Příznaky u dospělých:

 • Modrá trojúhelník mezi rty a nosem po fyzické aktivitě nebo při nachlazení
 • Častá synkopa
 • Přerušený průtok krve v mozku
 • Křečové žíly nebo tromboflebitida
 • Záchvaty dušnosti
 • Časté nachlazení
 • Tachykardické útoky
 • Migréna
 • Těžká kondice po fyzické aktivitě
 • Zvýšené množství krve v plicích
 • Necitlivost končetin

Fáze

Parametry oválného okna určují, zda pacient vyžaduje chirurgický zákrok

Defektům ve vývoji srdce je přisuzováno otevřené oválné okno. Stádia anomálie se liší ve stupni poškození orgánu a síle symptomů.

Anomálie je součástí skupiny MARS syndromu (syndromy malého vývoje srdce). Jeho umístění je atria.

Jakákoli fáze vývoje anomálie je výsledkem dysplazie pojivové tkáně. Parametry okna a role v průtoku krve určují závažnost anomálie.

Odrůdy

Oválné okno slouží jako přirozený způsob přizpůsobení těla podmínkám prostředí. Je přítomen v absolutně každém dítěti po narození. Z určitých důvodů okno nemusí zmizet a zůstat otevřené..

V závislosti na délce okna se rozlišují následující formy anomálie:

 1. Parametry štěrbin od 2 do 3 mm jsou považovány za normu vývoje dítěte a nezpůsobují komplikace ani zdravotní následky
 2. Parametry štěrbin od 5 do 7 mm nemusí mít zjevné projevy a neohrožují zdraví, po aktivním fyzickém působení mohou nastat drobné komplikace
 3. Parametry štěrbiny větší než 7 mm již představují velkou díru, která narušuje průtok krve a vyžaduje chirurgický zásah

V závislosti na stupni účasti okna na průtoku krve je možné tyto formy rozlišit:

 1. Mezera bez průtoku krve nezpůsobuje pohyb krve septem síní a neovlivňuje fungování srdce
 2. Štěrbina s výtokem na levé straně přispívá k průtoku krve septem, což vede ke zvýšení tlaku v síni na pravé straně srdce
 3. Okno s výtokem na pravé straně vede k zpětnému toku krve, což způsobuje podobné zvýšení tlaku na levé straně
 4. Okno s projevem obousměrného posunu může ohrozit rozvoj embolie paradoxní formy, která se formuje během fyzické aktivity a projevuje se v trombóze a tvorbě plynu, které vstupují do mozku s průtokem krve

Složitost patologie je stanovována vždy individuálně na základě věku pacienta, povahy jeho života a síly příznaků..

Diagnostika

Ultrazvuk srdce je jednou z metod diagnostiky otevřeného oválného okna

Otevřené oválné okno je velmi obtížné zjistit při úvodní konzultaci s lékařem. Tato anomálie může být obecně asymptomatická a nesmí sloužit jako důvod pro návštěvu nemocnice. Nejčastěji je náhodně detekována během vyšetření pacienta na jiné nemoci.

Diagnostické metody jsou:

 1. Historie - stanovení dědičných faktorů, špatných návyků, životního stylu atd..
 2. Vizuální kontrola - měření tlaku, vyšetření kůže, poslech srdečního rytmu atd..
 3. Laboratorní vyšetření těla - obecný a biochemický krevní test, analýza moči atd..

Diagnostika hardwaru

Důležitou roli při identifikaci otevřeného oválného okna je diagnostika pomocí speciálních zařízení. Umožňuje posoudit velikost anomálie, její stupeň vlivu na krevní oběh a funkci srdce a také určit riziko následků.

 • Ultrazvuk srdce
 • Echokardiografie
 • Angiografie
 • MRI
 • EKG
 • Rentgen hrudníku

Nejinformativnějším je vyšetření echokardiografie. Provádí se jícnem. Tento postup umožňuje opravit mezeru samotnou, její parametry, množství krve, kterou prošla, a korelovat s defekty v přepážce mezi síní.

Teprve po úplném vyšetření může lékař provést přesnou diagnózu a určit kód podle ICD 10. To mu dává možnost předepsat správnou léčbu.

Jak se s ním zachází?

V případě dobrého zdraví s touto anomálií je jedním ze způsobů, jak udržet zdraví, dobrou stravu

Terapie pro detekci této anomálie je předepsána v závislosti na síle projevu příznaků patologie a na celkovém zdravotním stavu pacienta. Mezi důležité podmínky pro jmenování terapie patří:

 • Možnosti okna
 • Množství krve tekoucí během fyzické aktivity
 • Funkce pro vytváření oddílů
 • Stupeň zvětšení síní
 • Arteriální tlak
 • Doprovodné nemoci

V případě malé délky mezery a neexistence zjevných příznaků vlivu anomálií na pohodu člověka předepisuje lékař obecná doporučení pro udržení zdraví.

Mezi tato opatření patří:

 • Správná a úplná výživa
 • Optimální denní rutina a odpočinek
 • Snížená fyzická aktivita
 • Fyzioterapie
 • Léčba sanatoria
 • Zůstat venku a dýchat na čerstvém vzduchu
 • Monitorování zdraví

V případě, že se projeví mírné známky poškození srdce nebo cév, je předepsáno následující ošetření:

 • Použití vitamínových komplexů
 • Užívání drog, které posilují srdeční svaly
 • Užívání léků, které ředí krev a snižují krevní sraženiny

Při silných projevech příznaků velké mezery a výskytu bolestivých pocitů je nutná nejen léčba léky, ale také chirurgické metody.

Chirurgické postupy jsou tří typů:

 1. Uložení speciálních náplastí, které jsou zavedeny pomocí endovaskulární metody a přispívají k hojení okna pojivové tkáně. Po měsíci se tyto náplasti rozpustí samostatně.
 2. Šicí materiál, kterým je mezera skrytá. Tato metoda se používá také pro další strukturální vlastnosti oddílu..
 3. Použití okluzoru, který má tvar deštníku nebo síťoviny. Zavádí se pomocí tepny na stehně pomocí katétru a vkládá se u vstupu do levé síně. Je vyroben z bezpečného a biologického materiálu, po šesti měsících je zcela fúzován se srdečními tkáněmi.

Který specialista se na léčbě podílí

Úvodní konzultace je s vaším praktickým lékařem. Provádí vyšetření, přijímání historie a předepisuje obecné testy a některé zkoušky..

Po podezření na anomálii okna terapeut nasměruje pacienta na kardiologa. Tento specialista zase provádí také počáteční vyšetření a předepisuje podrobnější vyšetření..

Když je stanovena diagnóza a je stanoven rozsah a forma anomálie, kardiolog předepisuje léčbu. Při velkých parametrech mezery je nutná chirurgická léčba.

Pro další vyšetření a léčbu je pacient předán kardiochirurgovi. Tento odborník vyhodnotí stav okna, jeho velikost a vliv na průtok krve. Na základě získaných údajů lékař vybere způsob léčby a provede operaci.

Jaké mohou být komplikace

Pokud nedojde k léčbě, pokud se stav zhorší, je možná komplikace ve formě srdečního selhání

Nezávisle může anomálie oken ohrožovat lidské zdraví a přispívat k rozvoji komplikací. Pod vlivem některých faktorů se však stav může zhoršit.

Nedostatek nezbytného ošetření a preventivních opatření může způsobit tyto důsledky:

 • Selhání srdečního rytmu
 • Zhoršení přívodu krve do mozku
 • Hypertenze v plicích
 • Paradoxní embolie
 • Zhoršující se přívod krve do srdce
 • Vývoj infarktu
 • Vývoj tahu
 • Ostrý smrtelný výsledek

Tyto komplikace jsou dost vzácné. Ale nezhoršujte stav a odmítněte léčbu.

Prevence

Odmítnutí špatných návyků pomůže vyhnout se komplikacím této anomálie

Neexistují žádné konkrétní pokyny pro ošetření okna. Cílem prevence je udržení lidského zdraví a snížení pravděpodobnosti komplikací.

 1. Odstranění špatných návyků
 2. Kompletní výživa, která doplňuje všechny důležité živiny v těle
 3. Dost času na spánek a odpočinek
 4. Vyhněte se nadměrnému cvičení
 5. Včasná léčba nových nemocí
 6. Pravidelné konzultace a vyšetření u ošetřujícího lékaře

Důležitou roli hraje prevence během těhotenství. Žena, která má dítě nebo jen plánuje dodržovat tato doporučení:

 1. Vyhněte se patologům infekční povahy
 2. Vyvarujte se interakcí s chemikáliemi
 3. Užívejte léky pouze podle pokynů lékaře
 4. Jezte správně
 5. Odstraňte špatné návyky

Tato opatření pomohou snížit riziko srdečních abnormalit..

Předpověď

Nejčastěji jsou při diagnostice oválného okna příznivé sliby pro pacienta. Včasná léčba, rozvoj chirurgického zákroku nebo dodržování lékařského předpisu pro řízení životního stylu pomáhají předcházet riziku komplikací a normalizovat srdeční funkce.

Nedostatek včasné diagnózy nebo léčby způsobuje nejpravděpodobnější smysly předpovědí. Velké parametry mezer vedou k vážným následkům, které mohou být fatální..

Podívejte se na video o otevřeném oválném okně:

Otevřené oválné okno není věta. Při včasné diagnostice a nezbytném průběhu léčby lze riziko komplikací zcela snížit. Prevence hraje velkou roli během těhotenství a vývoje plodu a také snižuje negativní účinek okna na průtok krve.

Všimli jste si chyby? Vyberte to a řekněte nám stisknutím kláves Ctrl + Enter.

Otevřete oválné okno podle ICD-10?

Prohledat fórum
pokročilé vyhledávání
Najít všechny příspěvky poděkoval
Hledání blogu
pokročilé vyhledávání
Na stránku.

Ahoj milí kardiologové!
Chtěl jsem se vás zeptat na otevřené oválné okno (LLC) - který kód je přiřazen podle ICD-10?
A neexistuje žádný přesný názor na LLC.
Chápu, že to není patologie pro děti, ale nejde o dítě, ale o mě.

Jsem rezidentem jedné z republik Ruské federace.
Je mi 23 let.
Stížnosti: bolest hlavy ve večerních hodinách, někdy těžké útoky, jednou v srpnu byl tlak 120/90 a v důsledku toho jsem se cítil velmi špatně s bolestmi hlavy, zvracením, ztmavnutím očí. Také někdy mi bolí oči (udělal jsem operaci k obnovení vidění LASIK, oftalmologové uvedli, že kvůli tlaku).
Nevím, jestli to souvisí s kardiologií, dýchání nosem je obtížné, sinusitida, žádná sinusitida, něco jako otok.

Byl jsem diagnostikován s otevřeným oválným oknem RKD (rep card disp) a RKB (rep clinic ill).
Dávám diagnózy a výsledky echokardiografie.

Věk 23
KDR lži - 5,2 cm KSR lži - 2,7 cm
Pzh - 2,0 cm AO - 3,5 cm
Příměs AO - cm LP - 3,8 cm (nebo 3,6 cm - opotřebovaná, neviditelná)
MZHP - 1,0 cm TZS - 1,0 cm
EF - 70% FU - 40%
UO - 75 ml PP - 4,2 x 2,7 cm

Srdeční komory nejsou rozšířeny, jejich poměr je správný.
Interventrikulární a interatriální septa jsou sledovány skrz.
Kontraktilní funkce myokardu levé komory je uspokojivá.
Nebyly detekovány žádné zóny hypokineze.
Srdeční chlopně - bez omezení pohyblivosti letáků, tenké letáky.
Aorta, plicní tepna není rozšířená.

Dopplerova echokardiografie (s CDC): Ve střední třetině MPP dochází k přerušení echo signálu s 0,2 cm širokým resetem zleva doprava.
Mitrální regurgitace (+)
Tricuspidová regurgitace (+)
Systologický tlak v pravé komoře 25 mm Hg.

Závěr: Otevřené oválné okno.

HELL 130/70 srdeční frekvence 80 v1
Dz: RVNS podle hypertenzního typu SS-ohm "ex" arytmií, tachyarytmií střední závažnosti. Subkompenzace.
Sójové boby: malá abnormalita srdce: otevřené oválné okno.

Výsledek echokardiografie po ruce, vyrobený v RKD.

Strava číslo 10
hadí hlíza.

Jméno, věk 1985 Amb
КДРлж - 52 mm КСРлж - 35 mm
Tmzhp - 8 mm Tzs lži - 9 mm
Ex mzhp - 6 mm; Ex ss - 11 mm
BWW - 130 ml CSR 51 ml
UO - 79 ml PV - 60%
Ao - 32 mm; Ak - 22 mm
PL - 34 mm PP - 36 mm
Slinivka - 27 mm

Aortální chlopně
Gradient N mmHg Regurtrace
Mitrální chlopeň
Gradient N mmHg Regurtrace 1+
Plicní chlopně
Gradient N mmHg Regurtrace
Tricuspidální ventil
Gradient N mmHg Regurtrace 1+

Perikard - používá se
návrhový tlak v pravé komoře - 18 mm Hg.

Závěr
IPN: Otevřené oválné okno (přerušení ozvěny ve střední třetině MPP - 3 mm s průtokem krve zleva doleva).
Dutiny nejsou rozšířeny.
Jemné ventilové klapky.
Systologická funkce levé komory je uspokojivá, PV - 60%.
Kmenové lodě, perikardium bez rysů.
D-ECHOKG: MP1 +, TP1+.
Diastolická funkce levé komory není narušena.

Doktor: podpis, příjmení, pečeť

HELL 120/80 mm Hg.
Echokardiografie - kopie na ruce.
Diagnóza základního onemocnění: Vrozené srdeční onemocnění. Otevřené oválné okno (3 mm)
Doporučení: rutinní monitorování okresními specialisty
Poraďte se se srdečním chirurgem jednou ročně v RKD.

Děkuji za přečtení.
Nyní je důvod položené otázky.
Zkouška proběhla ve směru vojenského úřadu pro registraci a zařazení. (Jsou-li lékaři s praxí ve vojenských registračních a přijímacích kancelářích, budu vděčný.)
Terapeut na vojenském komisi prohlásil, že článek 80 rozvrhu nemocí pozice 123 - kočka "B" je vhodný s významnými omezeními (tj. Armádě pouze v případě války), protože UPU.
Při vyšetřování v RKD kardiolog řekl, že mohou brát a nemohou brát. (odpověď nebyla vůbec jasná).
Kardiolog Republikánské klinické nemocnice pevně řekl - je tu díra, dokud se ušijete, nebudou brát.
Při kontrolním lékařském vyšetření lékař (jak chápu, že to není kardiolog), se podíval na dokumenty z těchto lékařských zařízení a uvedl, že vyhovuje menším omezením Cat B-4. (Čl. 42-g s diagnózou revmatismu, dalších revmatických a nereumatických srdečních chorob: g) s asymptomatickou dysfunkcí levé komory.)
Nevládní organizace, zejména Výbor vojáků, uvedly, že by neměly být s touto diagnózou přijaty do armády (zpravodaj č. 5 [Odkazy jsou k dispozici pouze registrovaným uživatelům] - dokument WORD musí být stažen do PC).
Jiní lékaři na internetu také říkají.
Hledal jsem popisy LLC na internetu. Opět psaný jinak v různých vydáních.

Na vašem fóru jsem zjistil, že pokud existuje okno, nemělo by docházet k výtoku krve. A je zde reset.

Jaké jsou tipy, milí kardiologové??
Musím podstoupit jakékoli další vyšetření?
Kam zařadit LLC do ICD-10 (on sám našel v dokumentu Ministerstva zdravotnictví o zdraví dětí Q21.1, ale neurčí nemoc podle ICD, ale určuje kategorii zdraví dětí)?
Který z lékařů, kteří mě vyšetřili, má o mé zdraví větší pravdu?
Měl bych se připojit k armádě s těmito nemocemi??

Top