Kategorie

Populární Příspěvky

1 Vaskulitida
Léčba lidových léků na hemoroidy: nejúčinnější metody
2 Embolie
Indikátor barvy krve
3 Embolie
Trombocrit
4 Myokarditida
Kardiolog: Bolest na hrudi není vždy spojena s onemocněním srdce
5 Vaskulitida
Hemoragický šok
Image
Hlavní // Embolie

Elektrická osa srdce je vychýlena doleva, jak zacházet


Elektrická osa srdce je vychýlena doleva, jak zacházet

Odchylka elektrické osy srdce doleva: vše, co o ní potřebujete vědět

Elektrická osa srdce (EOS) je klinický parametr, který se používá v kardiologii a odráží se na elektrokardiogramu. Umožňuje vyhodnotit elektrické procesy, které řídí srdeční sval a jsou zodpovědné za jeho správnou funkci.

Z pohledu kardiologů je hrudník trojrozměrným souřadným systémem, ve kterém je srdce uzavřeno. Každá redukce je doprovázena řadou bioelektrických změn, které určují směr osy srdce.

Normální hodnoty a příčiny porušení

Směr tohoto ukazatele závisí na různých fyziologických a anatomických faktorech. Průměrná norma je pozice +59 0. Možnosti normogramu však spadají do širokého rozmezí od +20 0 do +100 0.

Ve zdravotním stavu se elektrická osa posune doleva za následujících podmínek:

 • v době hlubokého výdechu;
 • když se poloha těla změní na horizontální - vnitřní orgány vyvíjejí tlak na bránici;
 • s vysokou bránicí - pozorováno u hypersteniky (nízko silní lidé).

Posun ukazatele doprava bez patologie je pozorován v těchto situacích:

 • na konci hlubokého dechu;
 • když se poloha těla změní na svislou;
 • u asteniky (vysoký hubený člověk) je vertikální poloha EOS normou.

Diagnostika EKG

Elektrokardiogram je hlavním nástrojem pro stanovení EOS. K identifikaci změn umístění osy použijte dvě ekvivalentní metody. První metoda je častěji používána diagnostickými lékaři, druhá metoda je běžnější u kardiologů a terapeutů.

Detekce alfa úhlového posunu

Hodnota úhlu alfa přímo ukazuje posun EOS v jednom nebo druhém směru. Pro výpočet tohoto úhlu najděte algebraický součet zubů Q, R a S v prvním a třetím standardním vodiči. Za tímto účelem změřte výšku zubů v milimetrech a při přidávání zohledněte kladnou nebo zápornou hodnotu konkrétního zubu.

Dále použijte speciální tabulku - podle Dieuda. Nahrazením získaných hodnot do ní se vypočítá přesná hodnota úhlu alfa nebo posunu elektrické osy.

Hodnota součtu zubů z prvního olova se nachází na vodorovné ose a od třetího - na svislé. Průsečík výsledných čar a určuje úhel alfa.

Vizuální definice

Jednodušší a vizuálnější způsob stanovení EOS je porovnání zubů R a S v prvním a třetím standardním vodiči. Pokud je absolutní hodnota vlny R v jednom svodu větší než hodnota vlny S, pak mluvíme o komorovém komplexu typu R. Pokud je naopak, potom je komorový komplex klasifikován jako typ S.

Když se EOS odchýlí doleva, je pozorován vzorec RI - SIII, což znamená R-typ komorového komplexu v prvním olovu a typ S ve třetím. Pokud je EOS odmítnut doprava, pak se na elektrokardiogramu stanoví SI - RIII.

Stanovení diagnózy

Co to znamená, když je elektrická osa srdce odkloněna doleva? EOS zaujatost není nezávislé onemocnění. To je příznak změn srdečního svalu nebo jeho vodivého systému, které vedou k rozvoji onemocnění. Odchylka elektrické osy doleva označuje taková porušení:

 • zvýšení velikosti levé komory - hypertrofie (LVH);
 • poruchy ventilů levé komory, v důsledku čehož dochází k přetížení komory objemem krve;
 • kardiologické blokády, například blokáda levé nohy Jeho svazku (na EKG to vypadá vhodně, o čem se můžete dozvědět z jiného článku);
 • poruchy vedení uvnitř levé komory.

Nemoci, které jsou doprovázeny levogramem

Pokud má pacient odchylku EOS, může to být následek onemocnění, jako jsou:

 • ischemická choroba srdeční (CHD);
 • kardiopatie různého původu;
 • chronické srdeční selhání (CHF) typu levé komory;
 • vrozené srdeční vady;
 • infarkt myokardu;
 • infekční léze myokardu.

Kromě nemocí může užívání některých léků vést k zablokování systému vedení srdce..

Doplňkový výzkum

Zjištění odchylky EOS na levé straně na kardiogramu samo o sobě není základem pro konečný závěr lékaře. K určení toho, jaké specifické změny se vyskytují v srdečním svalu, jsou nutné další instrumentální studie..

 • Ergometrie kola (elektrokardiogram při chůzi na běžícím pásu nebo na rotopedu). Test na detekci ischemie srdečního svalu.
 • Ultrazvuk Pomocí ultrazvuku posuďte stupeň komorové hypertrofie a narušené kontraktilní funkce.
 • Denní monitorování EKG Holter. Kardiogram je během dne odstraněn. Přiřaďte v případě poruchy rytmu, která je doprovázena odchylkou EOS.
 • Rentgenové vyšetření hrudníku. Při významné hypertrofii myokardiální tkáně je na obrázku pozorováno zvýšení srdečního stínu.
 • Angiografie koronární tepny (CAG). Umožňuje určit míru poškození koronárních tepen při diagnostikovaném onemocnění koronárních tepen..
 • Echokardioskopie Umožňuje vám účelově určit stav komor a síní pacienta.

Léčba

Odchylka elektrické osy srdce doleva od její normální polohy není sama o sobě nemoc. Toto je znamení určené instrumentálním vyšetřením, které vám umožní identifikovat porušení práce srdečního svalu.

Ischemie, srdeční selhání a některé kardiopatie jsou léčeny léky. Další strava a zdravý životní styl vede k normalizaci pacienta.

Ve vážných případech je nutný chirurgický zásah, například s vrozenými nebo získanými srdečními vadami. Při závažném narušení vodivého systému může být nezbytná transplantace kardiostimulátoru, která vysílá signály přímo do myokardu a způsobuje jeho kontrakci.

Odchylka není nejčastěji hrozícím příznakem. Pokud však osa prudce změní svoji polohu a dosáhne hodnot více než 90 0, může to znamenat blokádu nohou svazku Giss a ohrožuje srdeční selhání. Takový pacient vyžaduje neodkladnou hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Ostrá a výrazná odchylka elektrické osy srdce doleva vypadá takto:

Detekce posunu elektrické osy srdce není důvodem k obavám. Pokud je však tento příznak identifikován, měli byste okamžitě konzultovat lékaře s dalším vyšetřením a určit příčiny tohoto stavu. Roční plánovaná elektrokardiografie umožňuje včasnou detekci srdečních abnormalit a okamžitě zahájí terapii.

Co když dojde k odchylce EOS doleva?

Datum zveřejnění článku: 09/11/2018

Datum aktualizace článku: 27/06/2019

Autor: Julia Dmitrieva (Sych) - praktikující kardiolog

Pokud je elektrická osa srdce (EOS) odkloněna doleva (levotočivá) nebo doprava (pravotočivá), může to signalizovat porušení práce tohoto těla. Zvažte, proč k tomu může dojít, když je to nebezpečné a kdy ne, a jak je tento stav léčen.

Jak se určuje offset?

Pozice této osy je stanovena pomocí elektrokardiografie po analýze elektrokardiogramu z několika svodů.

K detekci změn v normální poloze osy lze použít 2 metody..

Odchylka alfa

Tuto techniku ​​nejčastěji používají diagnostici. Normálně se EOS zcela shoduje s anatomickou osou (srdce je umístěno polo vertikálně a spodní konec se odchyluje dolů a mírně doleva). Jeho umístění je určeno úhlem alfa vytvořeným ze 2 přímek (1 osa elektrody a linie vektoru EOS).

Pro identifikaci úhlu se součet zubů S, R a Q počítá ve standardním vedení 3 a 1. Nezapomeňte vzít v úvahu kladnou a zápornou hodnotu každého zubu.

Poté se použije tabulka Diead. Po nastavení výsledku v něm lékař stanoví kritéria pro úhel alfa.

Jak to vypadá:

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Normálně by tento úhel měl být od - 29 ° do + 89 °. Významné (výrazné) posunutí levé strany je známkou patologických poruch. Když se změní na - 30 °, mluvíme o odchylce vlevo a s hodnotami od + 90 ° do + 180 ° - pravostranně.

Levostranná odchylka úhlu od - 30 ° do - 44 ° je považována za malou (nevýznamnou), ale pokud je posunuta z - 45 ° na - 90 °, je to považováno za významné a ve většině případů doprovází srdeční patologie..

Vizuální definice

Terapeuti a kardiologové nejčastěji používají tuto techniku ​​pro stanovení posunu osy srdce. Po EKG lékař porovná velikost vln S a R v 1 a 3 svodech. Pokud je na hranici jednoho z nich hodnota R větší než S, pak mluvíme o komorovém komplexu (podle typu R–). Jinak komplex patří do typu S–.

Když se osa odchýlí doleva, zub RI - SIII. To znamená, že komorový komplex je typu R - v 1 olovu a S - typu 3.

Standardní vedení zubů QRS v různých polohách EOS (a, b - posun doprava - c; normální poloha os; d, e - posun vlevo)

Hlavním nástrojem pro stanovení odchylek EOS vlevo je elektrokardiografie, na které je vizuálně viditelná, ale pro potvrzení výsledku je zapotřebí řada podpůrných studií.

Další diagnostické metody

Po provedení EKG jsou jeho výsledky pečlivě prostudovány, aby byly identifikovány příčiny patologického stavu. Ve většině případů je předepsán opakovaný kardiogram, který je nezbytný k vyloučení technických chyb (nesprávné umístění elektrody, nesprávná funkce zařízení atd.).

Dále se doporučují následující studie:

 • Holter monitoring - pokud lékař diagnostikuje poruchu vodivosti nebo arytmii na EKG, pak se denně provádí srdeční monitorování (denní EKG), což umožňuje přesnější stanovení oblasti srdce s poruchou vodivosti.
 • Ultrazvuk srdce - Cílem této studie je získat více informací o srdečním výdeje, průtoku krve a stavu srdečních komor. Pokud je to indikováno ultrazvukem, může být doplněno dopplerografií.
 • SMAD (denní sledování krevního tlaku) - je předepisován pro prudké zvýšení krevního tlaku na pozadí hypertrofie levé komory s odchylkou srdeční osy. Toto vyšetření vám umožní určit stupeň hypertenze a určit nejvhodnější léčbu.
 • Konzultace srdeční chirurgie - je předepsána pro všechny patologie ze strany srdce, a zejména pro vady se sklonem k progresi.

Je třeba mít na paměti, že odchylka EOS doleva je pouze znakem EKG, což ukazuje na rozptýlené změny v různých patologiích, proto je nutná komplexní diagnóza.

Důvody zkreslení

Změny srdeční aktivity na elektrokardiogramu jsou vyvolány mnoha faktory..

Každý případ posuzujeme podrobněji..

Srdeční choroba

Hlavním důvodem posunu srdce v levé ose je hypertrofie levé komory. Změny mohou vyvolat: ischemii (včetně srdečních záchvatů a post-infarktové kardiosklerózy), onemocnění aorty a mitrální chlopně, kardiomyopatii, myokardiální dystrofii a jiná onemocnění.

Kardiogramové změny jsou možné s fibrilací síní, srdečními vadami (získanými a vrozenými), blokem větvení levé větve.

Fyziologické podmínky

Mírná odchylka EOS na elektrokardiografii se často vyskytuje u zcela zdravých lidí, například u sportovců, u tenkých a vysokých pacientů..

Elektrická osa se může při hlubokém výdechu, vysoko postavené bránici a při změně polohy těla (ze svislé na vodorovnou) posunout doleva, což je způsobeno stlačením membrány vnitřními orgány. Takové posuny jsou považovány za zcela normální..

Kdy je EOS u dětí odmítnut??

U dětí se EOS může lišit podle věku. Například u novorozenců je charakteristická pravostranná odchylka a nejedná se o patologii. V dospívání má úhel EOS stabilní ukazatele.

Nejčastěji je u dětí levostranná osová odchylka (do –90 °) způsobena vrozenými malformacemi, které mohou komplikovat současné kardiovaskulární anomálie. To je možné u otevřeného arteriálního kanálu, v případě vysokého zatížení levé komory, k němuž dochází při mitrálních srdečních vadách a aortální koarktaci. Takový obrázek u dítěte je možný s defektem v interventrikulární septě nebo s vysokým postavením bránice.

Posun osy doleva (z 0 na –20 °) je také možný v důsledku změny polohy komor. Vrozené srdeční onemocnění s neúplnou atrioventrikulární komunikací a defekty síňového septa jsou doprovázeny také změnou osy z –20 ° na –60 °.

Klinické projevy

EOS zaujatost není nemoc, a proto určité klinické příznaky nejsou pro ni charakteristické. Kromě toho se mohou patologické stavy, které jsou způsobeny, vyskytovat také s vymazanými příznaky. V tomto případě jsou odchylky elektrické osy srdce doleva často detekovány pouze při dekódování elektrokardiogramu..

U některých nemocí existují určité příznaky. Například při hypoxii levé komory se projevují paroxysmální bolestí v oblasti hrudníku a nepravidelným BP. Může se objevit tachykardie a silná bolest hlavy. S blokádou levé nohy svazku Jeho, mdloby a bradykardie jsou možné.

Léčba

Odchylka osy srdce doleva nezahrnuje použití specifické terapie. Všechna opatření jsou zaměřena na neutralizaci základního onemocnění, doprovázeného posunem v EOS a zhoršeným sinusovým rytmem. U arteriální hypertenze jsou předepisována antihypertenziva, ischemie vyžaduje použití ACE inhibitorů, statinů, beta-blokátorů.

Odchylka EOS nepředstavuje ohrožení života pacienta, ale pokud se poloha osy velmi prudce změní, existuje možnost jeho blokády. Pokud jsou takové změny zjištěny, je k objasnění diagnózy nutná povinná konzultace s kardiologem. Tento přístup umožňuje včasnou identifikaci hraničního stavu v srdci..

Odchylka elektrické osy srdce doleva

Odchylka elektrické osy srdce doleva - tento závěr odborníka při dekódování kardiogramu může pacienta vážně vyděsit. Koneckonců, člověk, který je daleko od medicíny, stěží ví, co je elektrická osa srdce, ale slovo „odchylka“ varuje každého.

Pojďme zjistit, co tento závěr znamená, a stojí za to zaznit poplach, pokud je na kardiogramu pozorován posun v srdeční elektrické ose..

1 Srdeční osa a EKG

Odchylka elektrické osy srdce doleva

Lidské srdce má schopnost stahovat. Elektrické impulsy postupně pokrývají srdeční komory a vznikají v síňovém sinusovém uzlu. Pokud reprezentujeme průběh těchto pulzů ve formě směrovaných vektorů, můžeme vidět, že mají podobný směr. Sčítáním směrů vektorů lze získat jeden hlavní vektor. Toto bude elektrická osa srdce (EOS).

Lékaři funkční diagnostiky určují EOS pomocí kardiogramu, často vizuálně, ale spíše pomocí speciálních tabulek. Pokud se pečlivě podíváte na komplex QRS ve svodech I, II, III na EKG, můžete vidět, že R II> RI> RIII, což znamená, že EOS na kardiogramu je normální.

Pokud je pro lékaře obtížné vizuálně určit osu srdce, určí úhel alfa a vypočítá EOS podle zvláštních tabulek. Aniž bychom se ponořili do procesu měření, všimli jsme si, že pro normální EOS je úhel alfa (RII> RIII, pak závěr lékaře bude následující: odchylka elektrické osy srdce doleva. Odchylka EOS je potvrzena, když je úhel alfa v rozsahu od 00 do -900.

2 Když osa srdce „jde doleva“?

Prudká odchylka elektrické osy srdce doleva

Nálezy funkčního diagnostického lékaře o odchylce srdeční osy doleva nejsou nezávislou diagnózou. Vždy však dávejte důvod přemýšlet o tom, proč osa srdce „šla doleva“. Mírný posun EOS na -190, jakož i jeho polovislá poloha, se v některých případech nepovažuje za patologii. Tuto polohu osy lze pozorovat u zdravých, vysokých, hubených lidí, u sportovců s vyškoleným srdcem, u dětí astenické postavy, s vysokým postavením kupole bránice.

Pokud je srdeční osa významně odkloněna na levou stranu, pak tento patologický stav naznačuje srdeční problémy, je třeba stanovit příčinu takového posunu. Ve skutečnosti může být tento příznak někdy prvním „zvonkem“ v patologii srdce a krevních cév. Podle některých zpráv je odchylka elektrické osy srdce doleva na -29-300 někdy označována jako malá odchylka, a pokud je úhel od -450 do -900, mluví o ostré odchylce.

3 Patologické příčiny přemístění EOS doleva

Patologické podmínky, za kterých dochází k posunu srdeční osy doleva

Jak je uvedeno výše, lékař může považovat mírnou odchylku EOS doleva za variantu normy, pokud lékař po důkladnějším vyšetření neodhalí u pacienta žádná onemocnění a pacient se cítí dobře. Pokud je EOS výrazně odkloněn doleva nebo s malými změnami EKG má pacient zdravotní problémy, měly by být podezření na následující patologické stavy, při kterých je posun srdeční osy doleva nejběžnější:

4 Hypertrofie levé komory

Odchylka srdeční osy doleva se zvětšením levé komory je pochopitelná, protože fyziologicky je tato srdeční komora již nejmocnější hmotou. A to znamená, že vektor srdce „vezme“ levou komoru na sebe. A čím více roste velikost a roste, tím více bude „doleva“ EOS. K této patologii dochází při vysokém tlaku nebo arteriální hypertenzi, kdy srdeční komory, které nejsou schopné odolat zvýšenému tlaku a zátěži, začnou získávat vyrovnávací hmotnostní zisk - k hypertrofii. Hypertrofie jako jeden ze symptomů se vyskytuje při srdečním selhání, aterosklerotických vaskulárních změnách, angině pectoris, srdečním astmatu, kardiomyopatií.

5 Poruchy vodivosti

Blokáda levé nohy

Porušení vodivého systému povede ke změně srdečního vektoru a odchylce srdeční osy. Toto je nejčastěji pozorováno s blokádou levé nohy svazku Jeho nebo s blokádou jeho předního rozvětvení. Existují další známky EKG, díky kterým lze tento typ arytmie diagnostikovat. Při diagnostice pomůže také monitorování EKG Holter..

6 Zvláštní formy komorové tachykardie

Některé formy komorové tachykardie mohou být také příčinou toho, že hodnoty EOS nejsou zdaleka normální..

7 Srdeční vady

Srdeční vady, jejichž EKG symptom může být ze své podstaty ponechán na levé ose srdce, mohou být buď vrozené nebo získané. Vady jakékoli etiologie, doprovázené přetížením levého srdce, budou charakterizovány tímto příznakem EKG.

Na základě výše uvedených důvodů odchylky EOS můžeme dojít k závěru, že levý posun srdeční osy není tak neškodným znakem EKG. Může to znamenat přítomnost docela vážných problémů v těle pacienta. Ale zároveň nepropadejte panice! Pokud se pacient cítí dobře, má stabilní EKG po dobu několika let, při absenci podpůrných údajů o patologických změnách v srdci a krevních cévách po důkladném vyšetření může být normální možností mírná odchylka srdeční osy doleva! Závěr, že se jedná o normu, však může učinit lékař po důkladném vyšetření pacienta a při absenci údajů o patologii kardiovaskulárního systému. Jaké vyšetření by měl lékař stanovit a diagnostikovat posunutí levé osy pacienta?

8 Složitá vyšetření k objasnění diagnózy

Vyjmutí opakovaného kardiogramu

 1. Opakované EKG. Je nutné odstranit opakovaný kardiogram, zejména pokud bylo poprvé detekováno přemístění EOS a předchozí EKG byly normální. Nevylučuje se chyba při aplikaci elektrod, která může vykazovat zkreslený výsledek nebo poruchu kardiografu. Vždy je také nutné porovnat „čerstvé“ EKG s předchozím kardiogramem, pokud je to možné, posoudit dynamiku stavu pacienta, sledovat změny srdce.
 2. Ultrazvuk srdce. Nejinformativnější řeč o stavu srdce, jeho komorách, zlomku srdečního výdeje, průtoku krve srdečními dutinami lze provést ultrazvukem nebo echokardiografií. Tato vyšetřovací metoda může být v případě potřeby doplněna dopplerografií..
 3. Holter EKG. Pokud má lékař podezření na poruchu vodivosti nebo rytmu, stane se monitorování EKG Holter spolehlivým pomocníkem při diagnostice. Denní záznam kardiogramu umožní lékaři „zachytit“ arytmii a zjistit, ve které části srdce se změní vodivost. Aby nedocházelo ke zkreslení údajů z ohlávky, musí být pacientovi poskytnuty podrobné pokyny, jak se chovat během studie.

24 hodinové monitorování krevního tlaku

Mělo by být zřejmé, že odchylka nalevo od EOS není diagnóza, ale znaménko EKG, které může být variantou normy nebo příznakem řady nemocí. Závěr o tom, jaké informace tento příznak nese, může učinit pouze lékař po sadě diagnostických postupů.

9 Musím ošetřit osu vychýlenou doleva?

Je nutná léčba?

Jako jediný izolovaný znak EKG - ne. Pokud je tento příznak jedním z ostatních v přítomnosti nemoci v lidském těle - nemoc se samozřejmě musí léčit. Taktika léčby závisí přímo na nemoci, která způsobila změny ve směru srdeční osy. S hypertenzí, která vede ke zvýšení levé komory, je nutný odpovídající výběr antihypertenziv. S arytmiemi, antiarytmiky nebo implantací umělého kardiostimulátoru. S diagnostikovanými srdečními vadami - chirurgická léčba podle indikací.

EOS odmítl doleva: co to znamená, příčiny a léčba

Z tohoto článku se dozvíte, co je EOS, co by mělo být normální. Když se EOS odkloní trochu doleva - co to znamená, jaké nemoci to může naznačovat. Jaké léčení může být vyžadováno.

Elektrická osa srdce je diagnostické kritérium, které zobrazuje elektrickou aktivitu orgánu.

Srdeční aktivita se zaznamenává pomocí EKG. Senzory jsou umístěny na různých částech hrudníku a pro zjištění směru elektrické osy může být reprezentován (hrudník) ve formě trojrozměrného souřadného systému..

Směr elektrické osy vypočítává kardiolog během dekódování EKG. Za tímto účelem shrne hodnotu zubů Q, R a S v 1 olovu, pak najde součet hodnot zubů Q, R a S ve 3 svodech. Pak to vezme dvě získaná čísla a vypočítá alfa úhel podle speciální tabulky. Tomu se říká tabulka Diead. Tento úhel je kritériem, podle kterého se určuje, zda je umístění elektrické osy srdce normální.

Přítomnost významné odchylky EOS doleva nebo doprava je známkou zhoršené funkce srdce. Nemoci, které vyvolávají odmítnutí EOS, téměř vždy vyžadují léčbu. Poté, co se EOS zbavil základního onemocnění, zaujal přirozenější postavení, ale někdy není možné toto onemocnění úplně vyléčit.

Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na svého kardiologa.

Poloha elektrické osy je normální

U zdravých lidí se elektrická osa srdce shoduje s anatomickou osou tohoto orgánu. Srdce je umístěno polo vertikálně - jeho spodní konec je nasměrován dolů a doleva. A elektrická osa, stejně jako anatomická, je v polo vertikální poloze a má sklon dolů a doleva.

Alpha úhlová norma - od 0 do +90 stupňů.

Úhlová norma alfa EOS

Umístění anatomické a elektrické osy do jisté míry závisí na postavě. U asteniky (hubení lidé s vysokou postavou a dlouhými končetinami) je srdce (a v souladu s tím i jeho osy) umístěno více svisle a v hyperstenice (krátcí lidé s podsaditou stavbou) - více vodorovně.

Norma úhlu alfa v závislosti na postavě:

Významný posun elektrické osy doleva nebo doprava je známkou patologií systému srdečního vedení nebo jiných chorob.

Odchylka vlevo je označena mínusovým úhlem alfa: od -90 do 0 stupňů. Při odchylce doprava - hodnoty od +90 do +180 stupňů.

Není však nutné tyto číselné údaje vůbec znát, protože v případě porušení dekódování EKG najdete frázi „EOS je odmítnut vlevo (nebo vpravo)“.

Důvody pro posun doleva

Odchylka elektrické osy srdce doleva je typickým příznakem problémů s levou stranou tohoto orgánu. To může být:

 • hypertrofie (zvětšení, proliferace) levé komory (LVH);
 • blokáda přední větve levé nohy svazku jeho - porušení impulsu před levou komorou.

Důvody pro tyto patologie:

Příznaky

Samotné zkreslení EOS nemá charakteristické příznaky.

Nemoci, s nimiž je doprovázena, mohou být také asymptomatické. Proto je důležité podstoupit EKG pro preventivní účely - pokud onemocnění není doprovázeno nepříjemnými příznaky, můžete se o něm dozvědět a zahájit léčbu až po dekódování kardiogramu..

Nicméně, někdy všechny stejné, se tyto nemoci cítí.

Příznaky nemocí, které jsou doprovázeny posunem v elektrické ose:

Ale opakujeme znovu - symptomy se neobjevují vždy, obvykle se vyvíjejí v pozdních stádiích nemoci.

Další diagnostika

Aby bylo možné zjistit důvody odchylky EOS, podrobně se analyzuje EKG. Mohou také předepsat:

 1. Echokardiografie (ultrazvuk srdce) - k identifikaci možných orgánových defektů.
 2. Stresová echokardiografie - ultrazvuk srdce se zátěží - pro diagnostiku ischémie.
 3. Koronární angiografie - jejich vyšetření k detekci krevních sraženin a aterosklerotických plaků.
 4. Holter monitoring - záznam EKG pomocí přenosného zařízení po celý den.

Po podrobném vyšetření je předepsána vhodná terapie.

Léčba

Odchylka elektrické osy srdce doleva sama o sobě nevyžaduje zvláštní ošetření, protože to je pouze příznak jiného onemocnění.

Všechna opatření jsou zaměřena na odstranění základní choroby, která se projevuje posunem v EOS..

Léčba LVH - záleží na tom, co způsobilo proliferaci myokardu

Léčba blokády přední větve levé nohy svazku His - instalace kardiostimulátoru. Pokud dojde k infarktu - chirurgické obnovení krevního oběhu v koronárních cévách.

Elektrická osa srdce se vrací k normálu, pouze pokud je velikost levé komory vrácena k normálu nebo je obnoven impuls podél levé komory.

Elektrická osa srdce (EOS) - to jsou první slova, která každý vidí s dekódováním kardiogramu na svých rukou. Když odborník vedle nich píše, že EOS je v normální poloze, výzkumník nemá o své zdraví starosti. Ale co když osa zaujme jinou pozici nebo má odchylky?

Není tajemstvím, že srdce neustále pracuje a vytváří elektrické impulzy. Místem jejich formace je sinusový uzel, ze kterého v normální situaci jdou takto:

Výsledkem je, že pohyb je elektrický vektor s přesně určeným pohybem. Elektrická osa srdce a představuje projekci pulsu na přední rovinu, umístěnou ve svislé poloze.

Umístění osy se vypočítá dělením kruhu kroužícího kolem trojúhelníku po stupních. Směr vektoru dává specialistovi přibližný koncept umístění srdce v hrudi.

Pozice EOS závisí na:

 • Rychlost a správnost pohybu pulsu srdečními systémy.
 • Kvalita kontrakcí myokardu.
 • Podmínky a patologie orgánů ovlivňující funkčnost srdce.
 • Nemoc srdce.

Pro člověka, který netrpí vážnými nemocemi, je charakteristická osa:

Normální poloha EOS - je umístěna podél Dieudu na souřadnicích 0 - + 90 °. Pro většinu lidí vektor překračuje limit +30 - + 70 ° a jde doleva a dolů.

Ve střední poloze vektor prochází v rozmezí +15 - +60 stupňů.

Podle EKG odborník vidí, že pozitivní zuby jsou delší na druhém vedení, aVF a aVL.

Děti mají silnou odchylku osy na pravou stranu, která během prvního roku života přechází do svislé roviny. Tato situace má fyziologické vysvětlení: pravá strana srdce „převyšuje“ levou váhu a generuje elektrické impulsy. Přechod osy na normální je spojen s vývojem LV.

Normy EOS pro děti:

 • Až rok - průchod osy mezi +90 - +170 stupňů.
 • Od jednoho do tří let - vertikální EOS.
 • 6-16 - stabilizace indikátorů na dospělé standardy.

Známky EKG v analýze EOS jsou určeny rightogramem a levogramem.

Rightogram je vektor mezi indikátory 70-900. Na elektrokardiografii je to prokázáno dlouhými R zuby ve skupině QRS. Vektor třetí elektrody je větší než zub druhého. Za první vedení je skupina RS považována za normu, kde hloubka S přesahuje výšku R.

Levogram na EKG je úhel alfa, procházející mezi 0-500. Elektrokardiografie pomáhá určit, že exprese typu R je charakteristická pro normální vedení první skupiny QRS, ale již ve třetím vedení má typ S.

Když se osa vychýlí doleva, znamená to, že testovaný subjekt má komorovou hypertrofii.

Příčiny, které způsobují onemocnění, zahrnují:

 1. Hypertenze Obzvláště v případech častého zvýšení krevního tlaku.
 2. Ischemická onemocnění.
 3. Chronické srdeční selhání.
 4. Kardiomyopatie Toto onemocnění je růst srdečního svalu v hmotě a rozšíření jeho dutin.
 5. Patologie aortální chlopně. Jsou vrozené nebo získané. Vyvolávejte poruchy toku krve a restartujte LV.

Důležité! Hypertrofie se velmi často zhoršuje u lidí, kteří tráví spoustu času různými sportovní zátěží.

Se silnou odchylkou osy doprava může mít člověk hypertrofii PR, která je způsobena:

 1. Vysoký tlak v tepnách plic, který způsobuje bronchitidu, astma a emfyzém.
 2. Patologické onemocnění trikuspidální chlopně.
 3. Ischémie.
 4. Srdeční selhání.
 5. Blokování zadní větve větvícího bloku.

Vertikální poloha je charakterizována rozsahem +70 - + 90 °. Je charakteristická pro vysoké, hubené lidi s úzkým sternem. Podle anatomických ukazatelů s takovou postavou se zdá, že srdce „visí“.

Na elektrokardiogramu jsou nejvyšší pozitivní vektory pozorovány v aVF, negativní - v aVL.

Ve vodorovné poloze vektor prochází mezi +15 - 30 °. Nejčastěji pozorované u lidí s hyperstenickou postavou: malá postava, široká hrudník, nadváha. Z anatomického hlediska je v tomto případě srdce umístěno na bránici.

Nejvyšší pozitivní zuby se objevují na kardiogramu v aVL a negativní v aVF.

Odchýlka elektrické osy od levé strany je umístění vektoru v limitu 0 - -90 °. Vzdálenost do -30 ° je v některých případech normální, ale nejmenší přebytek lze považovat za příznak vážného onemocnění. U některých lidí takové indikátory vyvolávají hluboký výdech..

Důležité! U žen může být změna polohy srdce v hrudníku vyvolána těhotenstvím.

Důvody, proč se osa odchyluje doleva:

 • LF hypertrofie.
 • Porušení nebo blokování jeho svazku.
 • Infarkt myokardu.
 • Myokardiální dystrofie.
 • Srdeční vady.
 • Porušení zkratek SM.
 • Myokarditida.
 • Kardioskleróza.
 • Akumulace vápníku v orgánech blokující normální kontrakci.

Tato onemocnění a patologie mohou vyvolat zvýšení hmotnosti a velikosti LV. Z tohoto důvodu je zub na této straně delší, v důsledku čehož se elektrická osa odchýlí doleva.

Odchýlka osy doprava je pevná, když prochází mezi +90 - + 180 °. Vyvolání tohoto zkreslení může:

 1. Poškození slinivky břišní s infarktem.
 2. Současný průběh ischemické choroby srdeční a hypertenze - s pomstou vyčerpávají srdce a vyvolávají selhání.
 3. Chronická plicní onemocnění.
 4. Špatný průchod elektrických impulsů podél pravé větve jeho svazku.
 5. Plicní emfyzém.
 6. Silná pankreatická zátěž v důsledku ucpání plicní tepny.
 7. Dextrokardie.
 8. Mitrální srdeční onemocnění, které vyvolává plicní hypertenzi a stimuluje slinivku břišní.
 9. Trombotický blok průtoku krve v plicích, který způsobuje nedostatek orgánů v krvi a přetěžuje celou pravou stranu srdce.

Vzhledem k těmto patologickým nálezům na elektrokardiografii odborník stanoví, že EOS je odmítnut doprava.

Pokud jste našli patologickou odchylku osy, musí se specialista uchýlit k novému výzkumu. Každé onemocnění, které vyvolává přemístění EOS, je doprovázeno několika příznaky, které vyžadují pečlivou analýzu. Nejčastěji se uchylují k ultrazvukové diagnostice srdce.

Stanovení elektrické osy srdce je pouze technika, která vám umožní porozumět poloze srdce a diagnostikovat ho z hlediska patologií a onemocnění. Závěr k tomu může provést pouze kvalifikovaný odborník, protože odchylka neznamená vždy přítomnost srdečních problémů.

Odchylka EOS doleva: příčiny, příznaky a léčba

Při rutinním vyšetření musí osoba po 40 letech vytvořit kardiogram, aby identifikovala srdeční patologie. Chcete-li zjistit stav orgánu během excitace umožňuje umístění zubů.

Odchylka elektrické osy srdce doleva označuje některá onemocnění a vyžaduje diagnózu.

Přehled patologie

Elektrická aktivita „motoru“ těla se zaznamenává na EKG. Abychom si představili, jaká je osa srdce, je nutné zkonstruovat souřadnicovou stupnici a označit směry v krocích 300. Polovislá poloha orgánu v hrudi, když je superponována na souřadnicový systém, definuje elektrickou osu.

Vektory tvoří úhel, takže směr EOS se měří ve stupních od -180 do + 1800. Na normálním místě by měla být mezi +30 - +69.

Pokud pod vlivem jakýchkoli faktorů dojde ke změně polohy orgánu a vektoru přenosu signálu, pak mluví o jeho změně v souřadném systému.

Srdce má obvykle sinusový rytmus, elektrický impuls začíná síní a poté přechází do komor. Na elektrokardiogramu lze zjistit normální polohu orgánu, pokud je stanovena P vlna, která hovoří o síňových kontrakcích, QRS komplexu, komorové kontrakci a T, jejich repolarizaci.

Umístění svorek při odstraňování EKG je směr elektrického impulsu srdce. Při odstraňování elektrod jsou stanoveny 3 hlavní a 3 pomocné linie a indikátory hrudníku.

Můžete mluvit o normální hodnotě osy, pokud má R vlna největší hodnotu ve 2 hlavních svodech a hodnotu R1> R3.

Pokud to znamená posun elektrické osy doleva, co to znamená? Existují faktory, díky kterým je orgán s nadváhou vlevo. Levogram je pozorován, pokud je poloha osy od 0 do -900.

Důvody zamítnutí

EOS je odmítnut vlevo, nejen se srdečními patologiemi. Důvody odchylky jsou hypertrofie levé komory, vyvolaná následujícími poruchami:

 • srdeční selhání;
 • hypertenze s kongestivními projevy;
 • srdeční choroba;
 • blokáda levé nohy svazku jeho;
 • fibrilace síní.

Během srdečního cyklu, během první kontrakce, je krev tlačena do síně, ventil se uzavře, pak je přenesena do komory a při další kontrakci by měla veškerá krev jít do cév.

Pokud je funkce pumpy narušena, když orgán není schopen se s takovou silou vytlačit, aby vytlačil veškerou tekutinu, její část zůstává stále uvnitř dutiny. Postupně se táhne..

Tento jev je vyvolán kardiomyopatií v důsledku ischemické choroby srdeční v důsledku infarktu myokarditidy..

Druhým důvodem zbytkové akumulace tekutiny: ventil se úplně nezavře nebo dochází ke stenóze, zúžení lumenu cévy. Pak se část krve vrací nebo nemůže vstoupit do aorty v jednom cyklu.

Srdeční choroby mohou být vrozené nebo získané. V prvním případě se zjistí při vyšetření novorozeného dítěte, ve druhém dospělém.

Pokud je narušena vodivost levé nohy svazku Jeho, je narušeno fungování levé komory, díky čemuž se nesnižuje, jak by měla. V tomto případě je sinusový rytmus zachován, ale osa se odchyluje.

S arteriální hypertenzí se zvyšuje krevní tlak na cévách, což ovlivňuje jejich stav. Čím častěji se zvyšuje krevní tlak, tím větší je pravděpodobnost snížení vaskulární elasticity a expanze komory, což představuje velkou zátěž.

S fibrilací síní kromě změn v elektrické ose srdce dochází také k nedostatku síňových kontrakcí a v různých intervalech se tvoří komůrkové komplexy.

Příznaky a projevy

Odchylka sama o sobě se neprojevuje příznaky, ale protože narušení je způsobeno určitými důvody, objevují se známky se značným rozšířením procesu.

Dochází k narušení hemodynamiky, doprovázejí se příznaky.

Pokud pacient trpí srdečním selháním nebo srdečním onemocněním, projevuje se to výskytem dušnosti při chůzi nebo stoupání po schodech, změnou modré končetin a nasolabiálního trojúhelníku, dušností a závratěmi.

Fibrilace síní se projevuje ataky, při nichž nedochází k dostatečnému dýchání, pociťují palpitace, bolest za hrudní kost, přerušení pulsu.

Arteriální hypertenze se projevuje bolestmi hlavy, hlavně v zadní části hlavy, těžkostí v hrudi, s vysokými hodnotami - blikající mouchy před očima.

Diagnostika

Zjištění narušení pomáhá shromáždit příznaky narušení, funkční diagnostiku, další metody:

 • Ultrazvuk
 • Holter monitoring;
 • EKG;
 • rentgen
 • koronarografie.

Díky těmto studiím je možné vizuálně posoudit orgán, jeho oddělení, určit velikost zvětšené dutiny a zjistit příčinu selhání.

Pomocí elektrokardiografie s nákladem ve formě cyklotrasy nebo rotopedu je možné určit, v jakém okamžiku se objeví ischémie myokardu.

Lékař má předepisovat denní studii, pokud má podezření, že pacient má poruchu rytmu. Za účelem „zachycení“ období arytmie je osoba zavěšena na zařízení po dobu jednoho dne, která zaznamenává srdeční kontrakce.

Angiocoronarografie je studie krevních cév, která umožňuje vidět jejich stav a poruchy oběhu. Obrázek umožňuje určit expanzi stínu orgánu, což ukazuje na hypertrofii.

Pokud je vyžadováno další vyšetření

Standardní ukazatele EOS jsou přibližně stejné pro každého, ale u člověka s vysokým růstem se může velikost srdce a jeho poloha poněkud lišit, i když to nebude nemocné. Proto jsou při počátečním vyšetření v případě porušení vyžadovány další metody výzkumu.

Ke změně parametru v normě dochází také u sportovců.

Protože během neustálého tréninku odolávají značnému zatížení, jejich srdce pumpuje velké objemy tekutiny, takže se dutiny protahují. V nich lze detekovat horizontální typ odchylky, když orgán zaujímá pozici od -15 do +30.

Pokud se člověk během studie zhluboka nadechl nebo změnil polohu těla, bude určeno i při normální odchylce zdravého srdce doleva..

Projevy EKG

Během vyšetření je možné elektrokardiogramem zjistit přítomnost odchylek na levé straně. V diagramu je R vlna největší v 1 hlavním vedení.

Dalším znamením je umístění komplexu QRS pod isolinem ve sloupci 3, tj. Převládá S. Pokud budeme dávat pozor na únosy z paží a nohou, pak v AVF bude komorový komplex stejný jako III.

Co to znamená výrazná odchylka

Protože úhel odchylky od normy se může lišit, stupně procesu se liší. Změna stupně je postupný proces. Čím větší je velikost dutiny, tím silnější je ukazatel odchylky od normy. Pokud je odchylka od -450 do -900 stupňů vzhledem k normě, pak se říká, že orgán je ostře posunut doleva.

U dospělých

Posun v ose umístění srdce v hrudníku může znamenat porušení EKG, pokud se osoba cítí dobře a neexistují žádné další zdravotní problémy.

Normálně je pozorováno u lidí, kteří se pravidelně věnují tělesné výchově a sportovcům.

Vyjádřená odchylka není náhodná, je to příznak patologie u dospělých. Stagnace může nastat během několika let..

U dětí

U dítěte během novorozeneckého období je pozorována prudká odchylka osy doprava, to je norma. Pokud dospělý trpí takovou poruchou, má známky pravé komorové hypertrofie.

U dítěte je to způsobeno tím, že pravá srdeční oddělení mají velkou hmotu převažující nad levicí. Do roku se stav normalizuje a orgán by měl zaujmout vzpřímenou polohu v hrudi. Během této doby se může otáčet kolem osy v různých směrech.

Poté levá komora nabírá hmotu, přestane ulpívat na hrudi. O 6-7 let tělo získává správnou polo-vertikální polohu.

Potřebuji léčbu

Osa srdce je kritériem, podle kterého je možné určit zdravotní poruchu, a proto je odchylkou terapie zaměřena na boj proti příčině zjištěné během diagnózy. Pokud je vyloučena, bude možné obnovit normální fungování srdce.

Mohou to být následující postupy:

 • instalace umělého ventilu;
 • implantace kardiostimulátoru;
 • posunování;
 • jmenování antihypertenziv a antiarytmik.

Soubor opatření závisí na stupni poškození zdraví..

Pokud je arytmie periodické povahy a lze ji odstranit pomocí drog, vybere se vhodný lék. Pokud dojde k ohrožení života, je problém s instalací kardiostimulátoru.

Koronární bypass - čištění krevních cév z plaku, lipidového plaku, který rozšiřuje jejich lumen a odstraňuje ischemii.

V případě vrozené a získané srdeční choroby nebo srdečního selhání pomáhá náhrada chlopně vytvořit normální srdeční cyklus. Pokud je ovlivněna čerpací funkce srdce, bude stále pozorována slabá kontraktilita myokardu.

Možné důsledky a komplikace

Nebezpečná není odchylka polohy srdce, ale důvody, proč k ní dochází. Komplikace hypertrofie levé komory:

 • srdeční selhání;
 • arytmie;
 • angina pectoris;
 • srdeční selhání.

Všechny příčiny narušení orgánu jsou vzájemně propojeny. Pokud srdeční onemocnění vedlo k rozšíření levé komory, pak s vývojem patologického procesu lze očekávat poruchy rytmu. Pokud se myokard stane tak slabým, že kontrakce vláken nevede k dalšímu uvolňování krve, pak je nedostatek krevního oběhu a zástavy srdce.

Odchylka EOS doleva: příčiny, diagnostika a léčba

Odchylka EOS doleva: příčiny, diagnostika a léčba

Z tohoto článku se dozvíte, co je EOS, co by mělo být normální. Když se EOS odkloní trochu doleva - co to znamená, jaké nemoci to může naznačovat. Jaké léčení může být vyžadováno.

Autor článku: Victoria Stoyanova, lékařka kategorie 2, vedoucí laboratoře diagnostického a léčebného centra (2015–2016).

Elektrická osa srdce je diagnostické kritérium, které zobrazuje elektrickou aktivitu orgánu.

Srdeční aktivita se zaznamenává pomocí EKG. Senzory jsou umístěny na různých částech hrudníku a pro zjištění směru elektrické osy může být reprezentován (hrudník) ve formě trojrozměrného souřadného systému..

Směr elektrické osy vypočítává kardiolog během dekódování EKG. Za tímto účelem shrne hodnotu zubů Q, R a S v 1 olovu, pak najde součet hodnot zubů Q, R a S ve 3 svodech. Pak to vezme dvě získaná čísla a vypočítá alfa úhel podle speciální tabulky. Tomu se říká tabulka Diead. Tento úhel je kritériem, podle kterého se určuje, zda je umístění elektrické osy srdce normální.

Přítomnost významné odchylky EOS doleva nebo doprava je známkou zhoršené funkce srdce. Nemoci, které vyvolávají odmítnutí EOS, téměř vždy vyžadují léčbu. Poté, co se EOS zbavil základního onemocnění, zaujal přirozenější postavení, ale někdy není možné toto onemocnění úplně vyléčit.

Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na svého kardiologa.

Poloha elektrické osy je normální

U zdravých lidí se elektrická osa srdce shoduje s anatomickou osou tohoto orgánu. Srdce je umístěno polo vertikálně - jeho spodní konec je nasměrován dolů a doleva. A elektrická osa, stejně jako anatomická, je v polo vertikální poloze a má sklon dolů a doleva.

Alpha úhlová norma - od 0 do +90 stupňů.

Úhlová norma alfa EOS

Umístění anatomické a elektrické osy do jisté míry závisí na postavě. U asteniky (hubení lidé s vysokou postavou a dlouhými končetinami) je srdce (a v souladu s tím i jeho osy) umístěno více svisle a v hyperstenice (krátcí lidé s podsaditou stavbou) - více vodorovně.

Norma úhlu alfa v závislosti na postavě:

Typ postavyMinimálníMaximum
Normostenics+třicet+70
Astenika+70+90
Hypersthenics+třicet

Významný posun elektrické osy doleva nebo doprava je známkou patologií systému srdečního vedení nebo jiných chorob.

Odchylka vlevo je označena mínusovým úhlem alfa: od -90 do 0 stupňů. Při odchylce doprava - hodnoty od +90 do +180 stupňů.

Není však nutné tyto číselné údaje vůbec znát, protože v případě porušení dekódování EKG najdete frázi „EOS je odmítnut vlevo (nebo vpravo)“.

Důvody pro posun doleva

Odchylka elektrické osy srdce doleva je typickým příznakem problémů s levou stranou tohoto orgánu. To může být:

 • hypertrofie (zvětšení, proliferace) levé komory (LVH);
 • blokáda přední větve levé nohy svazku jeho - porušení impulsu před levou komorou.

Důvody pro tyto patologie:

LVHBlokáda přední větve levé větve svazku
Chronicky zvýšený krevní tlakInfarkt myokardu byl lokalizován v levé komoře
Stenóza (zúžení) úst aortyHypertrofie levé komory
Nedostatečnost (neúplné uzavření) mitrálních nebo aortálních chlopníKalcifikace (hromadění vápenatých solí) ve vodivém systému srdce
Srdeční ischémie (ateroskleróza nebo trombóza koronárních tepen)Myokarditida (zánětlivý proces v srdečním svalu)
Hypertrofická kardiomyopatie (patologické zvětšení srdce)Dystrofie (méněcennost, nedostatečný rozvoj) myokardu

Samotné zkreslení EOS nemá charakteristické příznaky.

Nemoci, s nimiž je doprovázena, mohou být také asymptomatické. Proto je důležité podstoupit EKG pro preventivní účely - pokud onemocnění není doprovázeno nepříjemnými příznaky, můžete se o něm dozvědět a zahájit léčbu až po dekódování kardiogramu..

Nicméně, někdy všechny stejné, se tyto nemoci cítí.

Příznaky nemocí, které jsou doprovázeny posunem v elektrické ose:

LVHBlokáda levého svazku větví
Bolesti na hrudi, dušnost, arytmie, zvýšené a poklesy krevního tlaku, bolesti hlavy a poruchy zraku spojené se zvýšeným krevním tlakemBradykardie (pomalý srdeční rytmus), závratě, někdy mdloby

Ale opakujeme znovu - symptomy se neobjevují vždy, obvykle se vyvíjejí v pozdních stádiích nemoci.

Další diagnostika

Aby bylo možné zjistit důvody odchylky EOS, podrobně se analyzuje EKG. Mohou také předepsat:

 1. Echokardiografie (ultrazvuk srdce) - k identifikaci možných orgánových defektů.
 2. Stresová echokardiografie - ultrazvuk srdce se zátěží - pro diagnostiku ischémie.
 3. Koronární angiografie - jejich vyšetření k detekci krevních sraženin a aterosklerotických plaků.
 4. Holter monitoring - záznam EKG pomocí přenosného zařízení po celý den.

Po podrobném vyšetření je předepsána vhodná terapie.

Odchylka elektrické osy srdce doleva sama o sobě nevyžaduje zvláštní ošetření, protože to je pouze příznak jiného onemocnění.

Všechna opatření jsou zaměřena na odstranění základní choroby, která se projevuje posunem v EOS..

Léčba LVH - záleží na tom, co způsobilo proliferaci myokardu

PříčinyLéčba
Chronické zvýšení tlakuAntihypertenziva (ACE inhibitory, beta-blokátory, antagonisté vápníkových kanálů).
Stenóza aortálního otvoruOperace - Stenting.
Nedostatek aortální nebo mitrální chlopněProtetika chirurgické chlopně.
Ischemická choroba srdečníStatiny, ACE inhibitory, aspirin, beta-blokátory.
Hypertrofické kardiomyopatieChirurgické zmenšení tloušťky myokardu.

Léčba blokády přední větve levé nohy svazku His - instalace kardiostimulátoru. Pokud dojde k infarktu - chirurgické obnovení krevního oběhu v koronárních cévách.

Elektrická osa srdce se vrací k normálu, pouze pokud je velikost levé komory vrácena k normálu nebo je obnoven impuls podél levé komory.

Odchylka EOS doleva: příčiny, příznaky a léčba

Při rutinním vyšetření musí osoba po 40 letech vytvořit kardiogram, aby identifikovala srdeční patologie. Chcete-li zjistit stav orgánu během excitace umožňuje umístění zubů.

Odchylka elektrické osy srdce doleva označuje některá onemocnění a vyžaduje diagnózu.

Přehled patologie

Elektrická aktivita „motoru“ těla se zaznamenává na EKG. Abychom si představili, jaká je osa srdce, je nutné zkonstruovat souřadnicovou stupnici a označit směry v krocích 300. Polovislá poloha orgánu v hrudi, když je superponována na souřadnicový systém, definuje elektrickou osu.

Vektory tvoří úhel, takže směr EOS se měří ve stupních od -180 do + 1800. Na normálním místě by měla být mezi +30 - +69.

Pokud pod vlivem jakýchkoli faktorů dojde ke změně polohy orgánu a vektoru přenosu signálu, pak mluví o jeho změně v souřadném systému.

Srdce má obvykle sinusový rytmus, elektrický impuls začíná síní a poté přechází do komor. Na elektrokardiogramu lze zjistit normální polohu orgánu, pokud je stanovena P vlna, která hovoří o síňových kontrakcích, QRS komplexu, komorové kontrakci a T, jejich repolarizaci.

Umístění svorek při odstraňování EKG je směr elektrického impulsu srdce. Při odstraňování elektrod jsou stanoveny 3 hlavní a 3 pomocné linie a indikátory hrudníku.

Můžete mluvit o normální hodnotě osy, pokud má R vlna největší hodnotu ve 2 hlavních svodech a hodnotu R1> R3.

Pokud to znamená posun elektrické osy doleva, co to znamená? Existují faktory, díky kterým je orgán s nadváhou vlevo. Levogram je pozorován, pokud je poloha osy od 0 do -900.

Důvody zamítnutí

EOS je odmítnut vlevo, nejen se srdečními patologiemi. Důvody odchylky jsou hypertrofie levé komory, vyvolaná následujícími poruchami:

 • srdeční selhání;
 • hypertenze s kongestivními projevy;
 • srdeční choroba;
 • blokáda levé nohy svazku jeho;
 • fibrilace síní.

Během srdečního cyklu, během první kontrakce, je krev tlačena do síně, ventil se uzavře, pak je přenesena do komory a při další kontrakci by měla veškerá krev jít do cév.

Pokud je funkce pumpy narušena, když orgán není schopen se s takovou silou vytlačit, aby vytlačil veškerou tekutinu, její část zůstává stále uvnitř dutiny. Postupně se táhne..

Tento jev je vyvolán kardiomyopatií v důsledku ischemické choroby srdeční v důsledku infarktu myokarditidy..

Druhým důvodem zbytkové akumulace tekutiny: ventil se úplně nezavře nebo dochází ke stenóze, zúžení lumenu cévy. Pak se část krve vrací nebo nemůže vstoupit do aorty v jednom cyklu.

Srdeční choroby mohou být vrozené nebo získané. V prvním případě se zjistí při vyšetření novorozeného dítěte, ve druhém dospělém.

Pokud je narušena vodivost levé nohy svazku Jeho, je narušeno fungování levé komory, díky čemuž se nesnižuje, jak by měla. V tomto případě je sinusový rytmus zachován, ale osa se odchyluje.

S arteriální hypertenzí se zvyšuje krevní tlak na cévách, což ovlivňuje jejich stav. Čím častěji se zvyšuje krevní tlak, tím větší je pravděpodobnost snížení vaskulární elasticity a expanze komory, což představuje velkou zátěž.

S fibrilací síní kromě změn v elektrické ose srdce dochází také k nedostatku síňových kontrakcí a v různých intervalech se tvoří komůrkové komplexy.

Příznaky a projevy

Odchylka sama o sobě se neprojevuje příznaky, ale protože narušení je způsobeno určitými důvody, objevují se známky se značným rozšířením procesu.

Dochází k narušení hemodynamiky, doprovázejí se příznaky.

Pokud pacient trpí srdečním selháním nebo srdečním onemocněním, projevuje se to výskytem dušnosti při chůzi nebo stoupání po schodech, změnou modré končetin a nasolabiálního trojúhelníku, dušností a závratěmi.

Fibrilace síní se projevuje ataky, při nichž nedochází k dostatečnému dýchání, pociťují palpitace, bolest za hrudní kost, přerušení pulsu.

Arteriální hypertenze se projevuje bolestmi hlavy, hlavně v zadní části hlavy, těžkostí v hrudi, s vysokými hodnotami - blikající mouchy před očima.

Diagnostika

Zjištění narušení pomáhá shromáždit příznaky narušení, funkční diagnostiku, další metody:

 • Ultrazvuk
 • Holter monitoring;
 • EKG;
 • rentgen
 • koronarografie.

Díky těmto studiím je možné vizuálně posoudit orgán, jeho oddělení, určit velikost zvětšené dutiny a zjistit příčinu selhání.

Pomocí elektrokardiografie s nákladem ve formě cyklotrasy nebo rotopedu je možné určit, v jakém okamžiku se objeví ischémie myokardu.

Lékař má předepisovat denní studii, pokud má podezření, že pacient má poruchu rytmu. Za účelem „zachycení“ období arytmie je osoba zavěšena na zařízení po dobu jednoho dne, která zaznamenává srdeční kontrakce.

Angiocoronarografie je studie krevních cév, která umožňuje vidět jejich stav a poruchy oběhu. Obrázek umožňuje určit expanzi stínu orgánu, což ukazuje na hypertrofii.

Pokud je vyžadováno další vyšetření

Standardní ukazatele EOS jsou přibližně stejné pro každého, ale u člověka s vysokým růstem se může velikost srdce a jeho poloha poněkud lišit, i když to nebude nemocné. Proto jsou při počátečním vyšetření v případě porušení vyžadovány další metody výzkumu.

Ke změně parametru v normě dochází také u sportovců.

Protože během neustálého tréninku odolávají značnému zatížení, jejich srdce pumpuje velké objemy tekutiny, takže se dutiny protahují. V nich lze detekovat horizontální typ odchylky, když orgán zaujímá pozici od -15 do +30.

Pokud se člověk během studie zhluboka nadechl nebo změnil polohu těla, bude určeno i při normální odchylce zdravého srdce doleva..

Projevy EKG

Během vyšetření je možné elektrokardiogramem zjistit přítomnost odchylek na levé straně. V diagramu je R vlna největší v 1 hlavním vedení.

Dalším znamením je umístění komplexu QRS pod isolinem ve sloupci 3, tj. Převládá S. Pokud budeme dávat pozor na únosy z paží a nohou, pak v AVF bude komorový komplex stejný jako III.

Co to znamená výrazná odchylka

Protože úhel odchylky od normy se může lišit, stupně procesu se liší. Změna stupně je postupný proces. Čím větší je velikost dutiny, tím silnější je ukazatel odchylky od normy. Pokud je odchylka od -450 do -900 stupňů vzhledem k normě, pak se říká, že orgán je ostře posunut doleva.

U dospělých

Posun v ose umístění srdce v hrudníku může znamenat porušení EKG, pokud se osoba cítí dobře a neexistují žádné další zdravotní problémy.

Normálně je pozorováno u lidí, kteří se pravidelně věnují tělesné výchově a sportovcům.

Vyjádřená odchylka není náhodná, je to příznak patologie u dospělých. Stagnace může nastat během několika let..

U dítěte během novorozeneckého období je pozorována prudká odchylka osy doprava, to je norma. Pokud dospělý trpí takovou poruchou, má známky pravé komorové hypertrofie.

U dítěte je to způsobeno tím, že pravá srdeční oddělení mají velkou hmotu převažující nad levicí. Do roku se stav normalizuje a orgán by měl zaujmout vzpřímenou polohu v hrudi. Během této doby se může otáčet kolem osy v různých směrech.

Poté levá komora nabírá hmotu, přestane ulpívat na hrudi. O 6-7 let tělo získává správnou polo-vertikální polohu.

Potřebuji léčbu

Osa srdce je kritériem, podle kterého je možné určit zdravotní poruchu, a proto je odchylkou terapie zaměřena na boj proti příčině zjištěné během diagnózy. Pokud je vyloučena, bude možné obnovit normální fungování srdce.

Mohou to být následující postupy:

 • instalace umělého ventilu;
 • implantace kardiostimulátoru;
 • posunování;
 • jmenování antihypertenziv a antiarytmik.

Soubor opatření závisí na stupni poškození zdraví..

Pokud je arytmie periodické povahy a lze ji odstranit pomocí drog, vybere se vhodný lék. Pokud dojde k ohrožení života, je problém s instalací kardiostimulátoru.

Koronární bypass - čištění krevních cév z plaku, lipidového plaku, který rozšiřuje jejich lumen a odstraňuje ischemii.

V případě vrozené a získané srdeční choroby nebo srdečního selhání pomáhá náhrada chlopně vytvořit normální srdeční cyklus. Pokud je ovlivněna čerpací funkce srdce, bude stále pozorována slabá kontraktilita myokardu.

Možné důsledky a komplikace

Nebezpečná není odchylka polohy srdce, ale důvody, proč k ní dochází. Komplikace hypertrofie levé komory:

 • srdeční selhání;
 • arytmie;
 • angina pectoris;
 • srdeční selhání.

Všechny příčiny narušení orgánu jsou vzájemně propojeny. Pokud srdeční onemocnění vedlo k rozšíření levé komory, pak s vývojem patologického procesu lze očekávat poruchy rytmu. Pokud se myokard stane tak slabým, že kontrakce vláken nevede k dalšímu uvolňování krve, pak je nedostatek krevního oběhu a zástavy srdce.

EOS odmítl doleva: co to znamená, příčiny a léčba

Z tohoto článku se dozvíte, co je EOS, co by mělo být normální. Když se EOS odkloní trochu doleva - co to znamená, jaké nemoci to může naznačovat. Jaké léčení může být vyžadováno.

Elektrická osa srdce je diagnostické kritérium, které zobrazuje elektrickou aktivitu orgánu.

Srdeční aktivita se zaznamenává pomocí EKG. Senzory jsou umístěny na různých částech hrudníku a pro zjištění směru elektrické osy může být reprezentován (hrudník) ve formě trojrozměrného souřadného systému..

Směr elektrické osy vypočítává kardiolog během dekódování EKG. Za tímto účelem shrne hodnotu zubů Q, R a S v 1 olovu, pak najde součet hodnot zubů Q, R a S ve 3 svodech. Pak to vezme dvě získaná čísla a vypočítá alfa úhel podle speciální tabulky. Tomu se říká tabulka Diead. Tento úhel je kritériem, podle kterého se určuje, zda je umístění elektrické osy srdce normální.

Přítomnost významné odchylky EOS doleva nebo doprava je známkou zhoršené funkce srdce. Nemoci, které vyvolávají odmítnutí EOS, téměř vždy vyžadují léčbu. Poté, co se EOS zbavil základního onemocnění, zaujal přirozenější postavení, ale někdy není možné toto onemocnění úplně vyléčit.

Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na svého kardiologa.

Poloha elektrické osy je normální

U zdravých lidí se elektrická osa srdce shoduje s anatomickou osou tohoto orgánu. Srdce je umístěno polo vertikálně - jeho spodní konec je nasměrován dolů a doleva. A elektrická osa, stejně jako anatomická, je v polo vertikální poloze a má sklon dolů a doleva.

Alpha úhlová norma - od 0 do +90 stupňů.

Úhlová norma alfa EOS

Umístění anatomické a elektrické osy do jisté míry závisí na postavě. U asteniky (hubení lidé s vysokou postavou a dlouhými končetinami) je srdce (a v souladu s tím i jeho osy) umístěno více svisle a v hyperstenice (krátcí lidé s podsaditou stavbou) - více vodorovně.

Norma úhlu alfa v závislosti na postavě:

Významný posun elektrické osy doleva nebo doprava je známkou patologií systému srdečního vedení nebo jiných chorob.

Odchylka vlevo je označena mínusovým úhlem alfa: od -90 do 0 stupňů. Při odchylce doprava - hodnoty od +90 do +180 stupňů.

Není však nutné tyto číselné údaje vůbec znát, protože v případě porušení dekódování EKG najdete frázi „EOS je odmítnut vlevo (nebo vpravo)“.

Důvody pro posun doleva

Odchylka elektrické osy srdce doleva je typickým příznakem problémů s levou stranou tohoto orgánu. To může být:

 • hypertrofie (zvětšení, proliferace) levé komory (LVH);
 • blokáda přední větve levé nohy svazku jeho - porušení impulsu před levou komorou.

Důvody pro tyto patologie:

Samotné zkreslení EOS nemá charakteristické příznaky.

Nemoci, s nimiž je doprovázena, mohou být také asymptomatické. Proto je důležité podstoupit EKG pro preventivní účely - pokud onemocnění není doprovázeno nepříjemnými příznaky, můžete se o něm dozvědět a zahájit léčbu až po dekódování kardiogramu..

Nicméně, někdy všechny stejné, se tyto nemoci cítí.

Příznaky nemocí, které jsou doprovázeny posunem v elektrické ose:

Ale opakujeme znovu - symptomy se neobjevují vždy, obvykle se vyvíjejí v pozdních stádiích nemoci.

Další diagnostika

Aby bylo možné zjistit důvody odchylky EOS, podrobně se analyzuje EKG. Mohou také předepsat:

 1. Echokardiografie (ultrazvuk srdce) - k identifikaci možných orgánových defektů.
 2. Stresová echokardiografie - ultrazvuk srdce se zátěží - pro diagnostiku ischémie.
 3. Koronární angiografie - jejich vyšetření k detekci krevních sraženin a aterosklerotických plaků.
 4. Holter monitoring - záznam EKG pomocí přenosného zařízení po celý den.

Po podrobném vyšetření je předepsána vhodná terapie.

Odchylka elektrické osy srdce doleva sama o sobě nevyžaduje zvláštní ošetření, protože to je pouze příznak jiného onemocnění.

Všechna opatření jsou zaměřena na odstranění základní choroby, která se projevuje posunem v EOS..

Léčba LVH - záleží na tom, co způsobilo proliferaci myokardu

Léčba blokády přední větve levé nohy svazku His - instalace kardiostimulátoru. Pokud dojde k infarktu - chirurgické obnovení krevního oběhu v koronárních cévách.

Elektrická osa srdce se vrací k normálu, pouze pokud je velikost levé komory vrácena k normálu nebo je obnoven impuls podél levé komory.

Elektrická osa srdce (EOS) - to jsou první slova, která každý vidí s dekódováním kardiogramu na svých rukou. Když odborník vedle nich píše, že EOS je v normální poloze, výzkumník nemá o své zdraví starosti. Ale co když osa zaujme jinou pozici nebo má odchylky?

Není tajemstvím, že srdce neustále pracuje a vytváří elektrické impulzy. Místem jejich formace je sinusový uzel, ze kterého v normální situaci jdou takto:

Výsledkem je, že pohyb je elektrický vektor s přesně určeným pohybem. Elektrická osa srdce a představuje projekci pulsu na přední rovinu, umístěnou ve svislé poloze.

Umístění osy se vypočítá dělením kruhu kroužícího kolem trojúhelníku po stupních. Směr vektoru dává specialistovi přibližný koncept umístění srdce v hrudi.

Pozice EOS závisí na:

 • Rychlost a správnost pohybu pulsu srdečními systémy.
 • Kvalita kontrakcí myokardu.
 • Podmínky a patologie orgánů ovlivňující funkčnost srdce.
 • Nemoc srdce.

Pro člověka, který netrpí vážnými nemocemi, je charakteristická osa:

Normální poloha EOS - je umístěna podél Dieudu na souřadnicích 0 - + 90 °. Pro většinu lidí vektor překračuje limit +30 - + 70 ° a jde doleva a dolů.

Ve střední poloze vektor prochází v rozmezí +15 - +60 stupňů.

Podle EKG odborník vidí, že pozitivní zuby jsou delší na druhém vedení, aVF a aVL.

Děti mají silnou odchylku osy na pravou stranu, která během prvního roku života přechází do svislé roviny. Tato situace má fyziologické vysvětlení: pravá strana srdce „převyšuje“ levou váhu a generuje elektrické impulsy. Přechod osy na normální je spojen s vývojem LV.

Normy EOS pro děti:

 • Až rok - průchod osy mezi +90 - +170 stupňů.
 • Od jednoho do tří let - vertikální EOS.
 • 6-16 - stabilizace indikátorů na dospělé standardy.

Známky EKG v analýze EOS jsou určeny rightogramem a levogramem.

Rightogram je vektor mezi indikátory 70-900. Na elektrokardiografii je to prokázáno dlouhými R zuby ve skupině QRS. Vektor třetí elektrody je větší než zub druhého. Za první vedení je skupina RS považována za normu, kde hloubka S přesahuje výšku R.

Levogram na EKG je úhel alfa, procházející mezi 0-500. Elektrokardiografie pomáhá určit, že exprese typu R je charakteristická pro normální vedení první skupiny QRS, ale již ve třetím vedení má typ S.

Když se osa vychýlí doleva, znamená to, že testovaný subjekt má komorovou hypertrofii.

Příčiny, které způsobují onemocnění, zahrnují:

 1. Hypertenze Obzvláště v případech častého zvýšení krevního tlaku.
 2. Ischemická onemocnění.
 3. Chronické srdeční selhání.
 4. Kardiomyopatie Toto onemocnění je růst srdečního svalu v hmotě a rozšíření jeho dutin.
 5. Patologie aortální chlopně. Jsou vrozené nebo získané. Vyvolávejte poruchy toku krve a restartujte LV.

Důležité! Hypertrofie se velmi často zhoršuje u lidí, kteří tráví spoustu času různými sportovní zátěží.

Se silnou odchylkou osy doprava může mít člověk hypertrofii PR, která je způsobena:

 1. Vysoký tlak v tepnách plic, který způsobuje bronchitidu, astma a emfyzém.
 2. Patologické onemocnění trikuspidální chlopně.
 3. Ischémie.
 4. Srdeční selhání.
 5. Blokování zadní větve větvícího bloku.

Vertikální poloha je charakterizována rozsahem +70 - + 90 °. Je charakteristická pro vysoké, hubené lidi s úzkým sternem. Podle anatomických ukazatelů s takovou postavou se zdá, že srdce „visí“.

Na elektrokardiogramu jsou nejvyšší pozitivní vektory pozorovány v aVF, negativní - v aVL.

Ve vodorovné poloze vektor prochází mezi +15 - 30 °. Nejčastěji pozorované u lidí s hyperstenickou postavou: malá postava, široká hrudník, nadváha. Z anatomického hlediska je v tomto případě srdce umístěno na bránici.

Nejvyšší pozitivní zuby se objevují na kardiogramu v aVL a negativní v aVF.

Odchýlka elektrické osy od levé strany je umístění vektoru v limitu 0 - -90 °. Vzdálenost do -30 ° je v některých případech normální, ale nejmenší přebytek lze považovat za příznak vážného onemocnění. U některých lidí takové indikátory vyvolávají hluboký výdech..

Důležité! U žen může být změna polohy srdce v hrudníku vyvolána těhotenstvím.

Důvody, proč se osa odchyluje doleva:

 • LF hypertrofie.
 • Porušení nebo blokování jeho svazku.
 • Infarkt myokardu.
 • Myokardiální dystrofie.
 • Srdeční vady.
 • Porušení zkratek SM.
 • Myokarditida.
 • Kardioskleróza.
 • Akumulace vápníku v orgánech blokující normální kontrakci.

Tato onemocnění a patologie mohou vyvolat zvýšení hmotnosti a velikosti LV. Z tohoto důvodu je zub na této straně delší, v důsledku čehož se elektrická osa odchýlí doleva.

Odchýlka osy doprava je pevná, když prochází mezi +90 - + 180 °. Vyvolání tohoto zkreslení může:

 1. Poškození slinivky břišní s infarktem.
 2. Současný průběh ischemické choroby srdeční a hypertenze - s pomstou vyčerpávají srdce a vyvolávají selhání.
 3. Chronická plicní onemocnění.
 4. Špatný průchod elektrických impulsů podél pravé větve jeho svazku.
 5. Plicní emfyzém.
 6. Silná pankreatická zátěž v důsledku ucpání plicní tepny.
 7. Dextrokardie.
 8. Mitrální srdeční onemocnění, které vyvolává plicní hypertenzi a stimuluje slinivku břišní.
 9. Trombotický blok průtoku krve v plicích, který způsobuje nedostatek orgánů v krvi a přetěžuje celou pravou stranu srdce.

Vzhledem k těmto patologickým nálezům na elektrokardiografii odborník stanoví, že EOS je odmítnut doprava.

Pokud jste našli patologickou odchylku osy, musí se specialista uchýlit k novému výzkumu. Každé onemocnění, které vyvolává přemístění EOS, je doprovázeno několika příznaky, které vyžadují pečlivou analýzu. Nejčastěji se uchylují k ultrazvukové diagnostice srdce.

Stanovení elektrické osy srdce je pouze technika, která vám umožní porozumět poloze srdce a diagnostikovat ho z hlediska patologií a onemocnění. Závěr k tomu může provést pouze kvalifikovaný odborník, protože odchylka neznamená vždy přítomnost srdečních problémů.

Odchylka elektrické osy srdce doleva: vše, co o ní potřebujete vědět

Elektrická osa srdce (EOS) je klinický parametr, který se používá v kardiologii a odráží se na elektrokardiogramu. Umožňuje vyhodnotit elektrické procesy, které řídí srdeční sval a jsou zodpovědné za jeho správnou funkci.

Z pohledu kardiologů je hrudník trojrozměrným souřadným systémem, ve kterém je srdce uzavřeno. Každá redukce je doprovázena řadou bioelektrických změn, které určují směr osy srdce.

Normální hodnoty a příčiny porušení

Směr tohoto ukazatele závisí na různých fyziologických a anatomických faktorech. Průměrná norma je pozice +59 0. Možnosti normogramu však spadají do širokého rozmezí od +20 0 do +100 0.

Ve zdravotním stavu se elektrická osa posune doleva za následujících podmínek:

 • v době hlubokého výdechu;
 • když se poloha těla změní na horizontální - vnitřní orgány vyvíjejí tlak na bránici;
 • s vysokou bránicí - pozorováno u hypersteniky (nízko silní lidé).

Posun ukazatele doprava bez patologie je pozorován v těchto situacích:

 • na konci hlubokého dechu;
 • když se poloha těla změní na svislou;
 • u asteniky (vysoký hubený člověk) je vertikální poloha EOS normou.

Diagnostika EKG

Elektrokardiogram je hlavním nástrojem pro stanovení EOS. K identifikaci změn umístění osy použijte dvě ekvivalentní metody. První metoda je častěji používána diagnostickými lékaři, druhá metoda je běžnější u kardiologů a terapeutů.

Detekce alfa úhlového posunu

Hodnota úhlu alfa přímo ukazuje posun EOS v jednom nebo druhém směru. Pro výpočet tohoto úhlu najděte algebraický součet zubů Q, R a S v prvním a třetím standardním vodiči. Za tímto účelem změřte výšku zubů v milimetrech a při přidávání zohledněte kladnou nebo zápornou hodnotu konkrétního zubu.

Dále použijte speciální tabulku - podle Dieuda. Nahrazením získaných hodnot do ní se vypočítá přesná hodnota úhlu alfa nebo posunu elektrické osy.

Hodnota součtu zubů z prvního olova se nachází na vodorovné ose a od třetího - na svislé. Průsečík výsledných čar a určuje úhel alfa.

Vizuální definice

Jednodušší a vizuálnější způsob stanovení EOS je porovnání zubů R a S v prvním a třetím standardním vodiči. Pokud je absolutní hodnota vlny R v jednom svodu větší než hodnota vlny S, pak mluvíme o komorovém komplexu typu R. Pokud je naopak, potom je komorový komplex klasifikován jako typ S.

Když se EOS odchýlí doleva, je pozorován vzorec RI - SIII, což znamená R-typ komorového komplexu v prvním olovu a typ S ve třetím. Pokud je EOS odmítnut doprava, pak se na elektrokardiogramu stanoví SI - RIII.

Stanovení diagnózy

Co to znamená, když je elektrická osa srdce odkloněna doleva? EOS zaujatost není nezávislé onemocnění. To je příznak změn srdečního svalu nebo jeho vodivého systému, které vedou k rozvoji onemocnění. Odchylka elektrické osy doleva označuje taková porušení:

 • zvýšení velikosti levé komory - hypertrofie (LVH);
 • poruchy ventilů levé komory, v důsledku čehož dochází k přetížení komory objemem krve;
 • kardiologické blokády, například blokáda levé nohy Jeho svazku (na EKG to vypadá vhodně, o čem se můžete dozvědět z jiného článku);
 • poruchy vedení uvnitř levé komory.

Nemoci, které jsou doprovázeny levogramem

Pokud má pacient odchylku EOS, může to být následek onemocnění, jako jsou:

 • ischemická choroba srdeční (CHD);
 • kardiopatie různého původu;
 • chronické srdeční selhání (CHF) typu levé komory;
 • vrozené srdeční vady;
 • infarkt myokardu;
 • infekční léze myokardu.

Kromě nemocí může užívání některých léků vést k zablokování systému vedení srdce..

Doplňkový výzkum

Zjištění odchylky EOS na levé straně na kardiogramu samo o sobě není základem pro konečný závěr lékaře. K určení toho, jaké specifické změny se vyskytují v srdečním svalu, jsou nutné další instrumentální studie..

 • Ergometrie kola (elektrokardiogram při chůzi na běžícím pásu nebo na rotopedu). Test na detekci ischemie srdečního svalu.
 • Ultrazvuk Pomocí ultrazvuku posuďte stupeň komorové hypertrofie a narušené kontraktilní funkce.
 • Denní monitorování EKG Holter. Kardiogram je během dne odstraněn. Přiřaďte v případě poruchy rytmu, která je doprovázena odchylkou EOS.
 • Rentgenové vyšetření hrudníku. Při významné hypertrofii myokardiální tkáně je na obrázku pozorováno zvýšení srdečního stínu.
 • Angiografie koronární tepny (CAG). Umožňuje určit míru poškození koronárních tepen při diagnostikovaném onemocnění koronárních tepen..
 • Echokardioskopie Umožňuje vám účelově určit stav komor a síní pacienta.

Odchylka elektrické osy srdce doleva od její normální polohy není sama o sobě nemoc. Toto je znamení určené instrumentálním vyšetřením, které vám umožní identifikovat porušení práce srdečního svalu.

Ischemie, srdeční selhání a některé kardiopatie jsou léčeny léky. Další strava a zdravý životní styl vede k normalizaci pacienta.

Ve vážných případech je nutný chirurgický zásah, například s vrozenými nebo získanými srdečními vadami. Při závažném narušení vodivého systému může být nezbytná transplantace kardiostimulátoru, která vysílá signály přímo do myokardu a způsobuje jeho kontrakci.

Odchylka není nejčastěji hrozícím příznakem. Pokud však osa prudce změní svoji polohu a dosáhne hodnot více než 90 0, může to znamenat blokádu nohou svazku Giss a ohrožuje srdeční selhání. Takový pacient vyžaduje neodkladnou hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Ostrá a výrazná odchylka elektrické osy srdce doleva vypadá takto:

Detekce posunu elektrické osy srdce není důvodem k obavám. Pokud je však tento příznak identifikován, měli byste okamžitě konzultovat lékaře s dalším vyšetřením a určit příčiny tohoto stavu. Roční plánovaná elektrokardiografie umožňuje včasnou detekci srdečních abnormalit a okamžitě zahájí terapii.

Co když dojde k odchylce EOS doleva?

Datum zveřejnění článku: 09/11/2018

Datum aktualizace článku: 27/06/2019

Autor: Julia Dmitrieva (Sych) - praktikující kardiolog

Pokud je elektrická osa srdce (EOS) odkloněna doleva (levotočivá) nebo doprava (pravotočivá), může to signalizovat porušení práce tohoto těla. Zvažte, proč k tomu může dojít, když je to nebezpečné a kdy ne, a jak je tento stav léčen.

Jak se určuje offset?

Pozice této osy je stanovena pomocí elektrokardiografie po analýze elektrokardiogramu z několika svodů.

K detekci změn v normální poloze osy lze použít 2 metody..

Odchylka alfa

Tuto techniku ​​nejčastěji používají diagnostici. Normálně se EOS zcela shoduje s anatomickou osou (srdce je umístěno polo vertikálně a spodní konec se odchyluje dolů a mírně doleva). Jeho umístění je určeno úhlem alfa vytvořeným ze 2 přímek (1 osa elektrody a linie vektoru EOS).

Pro identifikaci úhlu se součet zubů S, R a Q počítá ve standardním vedení 3 a 1. Nezapomeňte vzít v úvahu kladnou a zápornou hodnotu každého zubu.

Poté se použije tabulka Diead. Po nastavení výsledku v něm lékař stanoví kritéria pro úhel alfa.

Jak to vypadá:

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Normálně by tento úhel měl být od - 29 ° do + 89 °. Významné (výrazné) posunutí levé strany je známkou patologických poruch. Když se změní na - 30 °, mluvíme o odchylce vlevo a s hodnotami od + 90 ° do + 180 ° - pravostranně.

Levostranná odchylka úhlu od - 30 ° do - 44 ° je považována za malou (nevýznamnou), ale pokud je posunuta z - 45 ° na - 90 °, je to považováno za významné a ve většině případů doprovází srdeční patologie..

Vizuální definice

Terapeuti a kardiologové nejčastěji používají tuto techniku ​​pro stanovení posunu osy srdce. Po EKG lékař porovná velikost vln S a R v 1 a 3 svodech. Pokud je na hranici jednoho z nich hodnota R větší než S, pak mluvíme o komorovém komplexu (podle typu R–). Jinak komplex patří do typu S–.

Když se osa odchýlí doleva, zub RI - SIII. To znamená, že komorový komplex je typu R - v 1 olovu a S - typu 3.

Standardní vedení zubů QRS v různých polohách EOS (a, b - posun doprava - c; normální poloha os; d, e - posun vlevo)

Hlavním nástrojem pro stanovení odchylek EOS vlevo je elektrokardiografie, na které je vizuálně viditelná, ale pro potvrzení výsledku je zapotřebí řada podpůrných studií.

Další diagnostické metody

Po provedení EKG jsou jeho výsledky pečlivě prostudovány, aby byly identifikovány příčiny patologického stavu. Ve většině případů je předepsán opakovaný kardiogram, který je nezbytný k vyloučení technických chyb (nesprávné umístění elektrody, nesprávná funkce zařízení atd.).

Dále se doporučují následující studie:

 • Holter monitoring - pokud lékař diagnostikuje poruchu vodivosti nebo arytmii na EKG, pak se denně provádí srdeční monitorování (denní EKG), což umožňuje přesnější stanovení oblasti srdce s poruchou vodivosti.
 • Ultrazvuk srdce - Cílem této studie je získat více informací o srdečním výdeje, průtoku krve a stavu srdečních komor. Pokud je to indikováno ultrazvukem, může být doplněno dopplerografií.
 • SMAD (denní sledování krevního tlaku) - je předepisován pro prudké zvýšení krevního tlaku na pozadí hypertrofie levé komory s odchylkou srdeční osy. Toto vyšetření vám umožní určit stupeň hypertenze a určit nejvhodnější léčbu.
 • Konzultace srdeční chirurgie - je předepsána pro všechny patologie ze strany srdce, a zejména pro vady se sklonem k progresi.

Je třeba mít na paměti, že odchylka EOS doleva je pouze znakem EKG, což ukazuje na rozptýlené změny v různých patologiích, proto je nutná komplexní diagnóza.

Důvody zkreslení

Změny srdeční aktivity na elektrokardiogramu jsou vyvolány mnoha faktory..

Každý případ posuzujeme podrobněji..

Srdeční choroba

Hlavním důvodem posunu srdce v levé ose je hypertrofie levé komory. Změny mohou vyvolat: ischemii (včetně srdečních záchvatů a post-infarktové kardiosklerózy), onemocnění aorty a mitrální chlopně, kardiomyopatii, myokardiální dystrofii a jiná onemocnění.

Kardiogramové změny jsou možné s fibrilací síní, srdečními vadami (získanými a vrozenými), blokem větvení levé větve.

Fyziologické podmínky

Mírná odchylka EOS na elektrokardiografii se často vyskytuje u zcela zdravých lidí, například u sportovců, u tenkých a vysokých pacientů..

Elektrická osa se může při hlubokém výdechu, vysoko postavené bránici a při změně polohy těla (ze svislé na vodorovnou) posunout doleva, což je způsobeno stlačením membrány vnitřními orgány. Takové posuny jsou považovány za zcela normální..

Kdy je EOS u dětí odmítnut??

U dětí se EOS může lišit podle věku. Například u novorozenců je charakteristická pravostranná odchylka a nejedná se o patologii. V dospívání má úhel EOS stabilní ukazatele.

Nejčastěji je u dětí levostranná osová odchylka (do –90 °) způsobena vrozenými malformacemi, které mohou komplikovat současné kardiovaskulární anomálie. To je možné u otevřeného arteriálního kanálu, v případě vysokého zatížení levé komory, k němuž dochází při mitrálních srdečních vadách a aortální koarktaci. Takový obrázek u dítěte je možný s defektem v interventrikulární septě nebo s vysokým postavením bránice.

Posun osy doleva (z 0 na –20 °) je také možný v důsledku změny polohy komor. Vrozené srdeční onemocnění s neúplnou atrioventrikulární komunikací a defekty síňového septa jsou doprovázeny také změnou osy z –20 ° na –60 °.

Klinické projevy

EOS zaujatost není nemoc, a proto určité klinické příznaky nejsou pro ni charakteristické. Kromě toho se mohou patologické stavy, které jsou způsobeny, vyskytovat také s vymazanými příznaky. V tomto případě jsou odchylky elektrické osy srdce doleva často detekovány pouze při dekódování elektrokardiogramu..

U některých nemocí existují určité příznaky. Například při hypoxii levé komory se projevují paroxysmální bolestí v oblasti hrudníku a nepravidelným BP. Může se objevit tachykardie a silná bolest hlavy. S blokádou levé nohy svazku Jeho, mdloby a bradykardie jsou možné.

Odchylka osy srdce doleva nezahrnuje použití specifické terapie. Všechna opatření jsou zaměřena na neutralizaci základního onemocnění, doprovázeného posunem v EOS a zhoršeným sinusovým rytmem. U arteriální hypertenze jsou předepisována antihypertenziva, ischemie vyžaduje použití ACE inhibitorů, statinů, beta-blokátorů.

Odchylka EOS nepředstavuje ohrožení života pacienta, ale pokud se poloha osy velmi prudce změní, existuje možnost jeho blokády. Pokud jsou takové změny zjištěny, je k objasnění diagnózy nutná povinná konzultace s kardiologem. Tento přístup umožňuje včasnou identifikaci hraničního stavu v srdci..

Odchylka elektrické osy srdce doleva

Odchylka elektrické osy srdce doleva - tento závěr odborníka při dekódování kardiogramu může pacienta vážně vyděsit. Koneckonců, člověk, který je daleko od medicíny, stěží ví, co je elektrická osa srdce, ale slovo „odchylka“ varuje každého.

Pojďme zjistit, co tento závěr znamená, a stojí za to zaznit poplach, pokud je na kardiogramu pozorován posun v srdeční elektrické ose..

1 Srdeční osa a EKG

Odchylka elektrické osy srdce doleva

Lidské srdce má schopnost stahovat. Elektrické impulsy postupně pokrývají srdeční komory a vznikají v síňovém sinusovém uzlu. Pokud reprezentujeme průběh těchto pulzů ve formě směrovaných vektorů, můžeme vidět, že mají podobný směr. Sčítáním směrů vektorů lze získat jeden hlavní vektor. Toto bude elektrická osa srdce (EOS).

Lékaři funkční diagnostiky určují EOS pomocí kardiogramu, často vizuálně, ale spíše pomocí speciálních tabulek. Pokud se pečlivě podíváte na komplex QRS ve svodech I, II, III na EKG, můžete vidět, že R II> RI> RIII, což znamená, že EOS na kardiogramu je normální.

Pokud je pro lékaře obtížné vizuálně určit osu srdce, určí úhel alfa a vypočítá EOS podle zvláštních tabulek. Aniž bychom se ponořili do procesu měření, všimli jsme si, že pro normální EOS je úhel alfa (RII> RIII, pak závěr lékaře bude následující: odchylka elektrické osy srdce doleva. Odchylka EOS je potvrzena, když je úhel alfa v rozsahu od 00 do -900.

2 Když osa srdce „jde doleva“?

Prudká odchylka elektrické osy srdce doleva

Nálezy funkčního diagnostického lékaře o odchylce srdeční osy doleva nejsou nezávislou diagnózou. Vždy však dávejte důvod přemýšlet o tom, proč osa srdce „šla doleva“. Mírný posun EOS na -190, jakož i jeho polovislá poloha, se v některých případech nepovažuje za patologii. Tuto polohu osy lze pozorovat u zdravých, vysokých, hubených lidí, u sportovců s vyškoleným srdcem, u dětí astenické postavy, s vysokým postavením kupole bránice.

Pokud je srdeční osa významně odkloněna na levou stranu, pak tento patologický stav naznačuje srdeční problémy, je třeba stanovit příčinu takového posunu. Ve skutečnosti může být tento příznak někdy prvním „zvonkem“ v patologii srdce a krevních cév. Podle některých zpráv je odchylka elektrické osy srdce doleva na -29-300 někdy označována jako malá odchylka, a pokud je úhel od -450 do -900, mluví o ostré odchylce.

3 Patologické příčiny přemístění EOS doleva

Patologické podmínky, za kterých dochází k posunu srdeční osy doleva

Jak je uvedeno výše, lékař může považovat mírnou odchylku EOS doleva za variantu normy, pokud lékař po důkladnějším vyšetření neodhalí u pacienta žádná onemocnění a pacient se cítí dobře. Pokud je EOS výrazně odkloněn doleva nebo s malými změnami EKG má pacient zdravotní problémy, měly by být podezření na následující patologické stavy, při kterých je posun srdeční osy doleva nejběžnější:

4 Hypertrofie levé komory

Odchylka srdeční osy doleva se zvětšením levé komory je pochopitelná, protože fyziologicky je tato srdeční komora již nejmocnější hmotou. A to znamená, že vektor srdce „vezme“ levou komoru na sebe. A čím více roste velikost a roste, tím více bude „doleva“ EOS. K této patologii dochází při vysokém tlaku nebo arteriální hypertenzi, kdy srdeční komory, které nejsou schopné odolat zvýšenému tlaku a zátěži, začnou získávat vyrovnávací hmotnostní zisk - k hypertrofii. Hypertrofie jako jeden ze symptomů se vyskytuje při srdečním selhání, aterosklerotických vaskulárních změnách, angině pectoris, srdečním astmatu, kardiomyopatií.

5 Poruchy vodivosti

Blokáda levé nohy

Porušení vodivého systému povede ke změně srdečního vektoru a odchylce srdeční osy. Toto je nejčastěji pozorováno s blokádou levé nohy svazku Jeho nebo s blokádou jeho předního rozvětvení. Existují další známky EKG, díky kterým lze tento typ arytmie diagnostikovat. Při diagnostice pomůže také monitorování EKG Holter..

6 Zvláštní formy komorové tachykardie

Některé formy komorové tachykardie mohou být také příčinou toho, že hodnoty EOS nejsou zdaleka normální..

7 Srdeční vady

Srdeční vady, jejichž EKG symptom může být ze své podstaty ponechán na levé ose srdce, mohou být buď vrozené nebo získané. Vady jakékoli etiologie, doprovázené přetížením levého srdce, budou charakterizovány tímto příznakem EKG.

Na základě výše uvedených důvodů odchylky EOS můžeme dojít k závěru, že levý posun srdeční osy není tak neškodným znakem EKG. Může to znamenat přítomnost docela vážných problémů v těle pacienta. Ale zároveň nepropadejte panice! Pokud se pacient cítí dobře, má stabilní EKG po dobu několika let, při absenci podpůrných údajů o patologických změnách v srdci a krevních cévách po důkladném vyšetření může být normální možností mírná odchylka srdeční osy doleva! Závěr, že se jedná o normu, však může učinit lékař po důkladném vyšetření pacienta a při absenci údajů o patologii kardiovaskulárního systému. Jaké vyšetření by měl lékař stanovit a diagnostikovat posunutí levé osy pacienta?

8 Složitá vyšetření k objasnění diagnózy

Vyjmutí opakovaného kardiogramu

 1. Opakované EKG. Je nutné odstranit opakovaný kardiogram, zejména pokud bylo poprvé detekováno přemístění EOS a předchozí EKG byly normální. Nevylučuje se chyba při aplikaci elektrod, která může vykazovat zkreslený výsledek nebo poruchu kardiografu. Vždy je také nutné porovnat „čerstvé“ EKG s předchozím kardiogramem, pokud je to možné, posoudit dynamiku stavu pacienta, sledovat změny srdce.
 2. Ultrazvuk srdce. Nejinformativnější řeč o stavu srdce, jeho komorách, zlomku srdečního výdeje, průtoku krve srdečními dutinami lze provést ultrazvukem nebo echokardiografií. Tato vyšetřovací metoda může být v případě potřeby doplněna dopplerografií..
 3. Holter EKG. Pokud má lékař podezření na poruchu vodivosti nebo rytmu, stane se monitorování EKG Holter spolehlivým pomocníkem při diagnostice. Denní záznam kardiogramu umožní lékaři „zachytit“ arytmii a zjistit, ve které části srdce se změní vodivost. Aby nedocházelo ke zkreslení údajů z ohlávky, musí být pacientovi poskytnuty podrobné pokyny, jak se chovat během studie.

24 hodinové monitorování krevního tlaku

Mělo by být zřejmé, že odchylka nalevo od EOS není diagnóza, ale znaménko EKG, které může být variantou normy nebo příznakem řady nemocí. Závěr o tom, jaké informace tento příznak nese, může učinit pouze lékař po sadě diagnostických postupů.

9 Musím ošetřit osu vychýlenou doleva?

Je nutná léčba?

Jako jediný izolovaný znak EKG - ne. Pokud je tento příznak jedním z ostatních v přítomnosti nemoci v lidském těle - nemoc se samozřejmě musí léčit. Taktika léčby závisí přímo na nemoci, která způsobila změny ve směru srdeční osy. S hypertenzí, která vede ke zvýšení levé komory, je nutný odpovídající výběr antihypertenziv. S arytmiemi, antiarytmiky nebo implantací umělého kardiostimulátoru. S diagnostikovanými srdečními vadami - chirurgická léčba podle indikací.

Top