Kategorie

Populární Příspěvky

1 Vaskulitida
Jak zastavit krev s různými typy řezů doma
2 Leukémie
Přípravky pro léčbu mozkových cév
3 Embolie
Angioedém - z čeho je a z jakých nemocí se skládá?
4 Embolie
Kryodestrukce
5 Vaskulitida
Produkty ke snížení hladiny cukru v krvi - podrobnosti o důležitých
Image
Hlavní // Embolie

Svislá poloha elektrické osy srdce, normy nebo patologie


Elektrokardiografie je jedním z nejinformativnějších způsobů získávání informací o stavu srdce. Pro nezasvěcenou osobu je nepochopitelná nejen samotná páska, ale i závěr odborníka na funkční diagnostiku..

Vertikální poloha elektrické osy srdce - to se často nachází v závěrech. Navíc může být tato situace normou i příznakem srdečních chorob..

Vodivý systém srdce, jeho role při určování EOS

Vodivým systémem se rozumí celá sada anatomických prvků, které zajišťují kontrakci orgánů. Všechny tyto svazky, uzly a vlákna sestávají ze speciálních, změněných svalových vláken, která mají automatizaci a schopnost vést excitaci do spodních částí srdce.

Systém poskytující depolarizační vlnu pro tento orgán se skládá z:

 • Sínusový uzel, který je ve skutečnosti normální a nastavuje rytmus kontrakcí v celém orgánu.
 • Vedení vláken, která přenášejí elektrický impuls ze sinusového uzlu do atrioventrikulárního a atria.
 • Atrioventrikulární uzel.
 • Gissa parta, skrz kterou by se excitace měla šířit komorami.

Součet excitačních vektorů na prvním standardním vodiči je elektrická osa.

Stanovení elektrické osy srdce pomocí EKG

Stanovení elektrické osy srdce pomocí EKG lze provést několika způsoby. Nejjednodušší a nejrychlejší, i když nejpřesnější možnost - umožňuje pouze navigaci po situaci obecně.

V nejjednodušší „studentské“ verzi to vypadá takto:

 • R zuby jsou nejvyšší ve druhém olovu - to zhruba odpovídá normální ose srdce.
 • Pokud jsou stejné zuby největší v prvním olovu, pak to znamená vodorovnou verzi osy.
 • Nejvyšší R ve třetím vodiči na elektrokardiogramu označuje svisle umístěnou elektrickou osu.

Přesnější definice je možná pomocí jiné metody. K tomu potřebujete speciální schémata nebo tabulky a určité výpočty. Je nutné vypočítat algebraický součet zubů komorového komplexu (s přihlédnutím k negativním zubům) v prvním a třetím standardním vedení.

Není obtížné určit samotnou částku - stačí změřit velikost každého zubu v milimetrech a poté zjistit jejich součet, přičemž se zohlední záporné hodnoty těch zubů, které jsou umístěny pod izoelektrickou čarou. Dále tabulka najde průsečíky získaných hodnot - bude to úhel alfa.

Svislá poloha elektrické osy srdce - co to znamená

Ve většině případů to znamená pouze anatomické rysy konkrétní osoby. S ostrou odchylkou však tato situace může také naznačovat řadu nemocí.

Může to být například:

 • Plicní stenóza, vrozená (proto může být EKG zaznamenána u dětí, včetně malých dětí), a získaná. Změny osy v důsledku hypertrofie myokardu.
 • Plicní srdce a primární plicní hypertenze - podobný mechanismus pro změnu elektrické osy. V takových případech dochází také k hypertrofii pravé komory, což povede k charakteristickým změnám v elektrokardiogramu.
 • Defekt síňového septa s dostatečnou velikostí takového otvoru může také vést ke změně takového elektrokardiografického parametru jako je elektrická osa. Mechanismus vývoje změn je přibližně stejný jako v případě plicního srdce a plicní hypertenze.
 • Lze jej také pozorovat u srdečních chorob srdeční, u kterých v důsledku omezení lumen koronárních tepen dochází k ischemii myokardu, která se při těžké stenóze může vyvinout na srdeční záchvat.

Jaké jsou možnosti umístění EOS u zdravého člověka?

Pro jeho umístění existují tři hlavní možnosti:

 • Horizontální Nejčastěji je tato možnost nalezena u obézních lidí..
 • Normální. Typické pro lidi s běžnou postavou.
 • Vertikální. To je často určeno u asteniky, u které srdce doslova „visí“ v hrudní dutině, což je spojeno s postavou.

Všechny tři možnosti, pokud se nejedná o ostrou odchylku osy, pokud neexistují klinické odchylky nebo odchylky stanovené na elektrokardiogramu, jsou možností normy a nepředstavují žádnou hrozbu.

Toto není nic víc než individuální rys konkrétního organismu. Prudká odchylka doleva nebo doprava však může naznačovat řadu závažných srdečních chorob, které lze zjistit pouze kombinací klinických projevů a údajů z dalších metod výzkumu.

Vertikální poloha EOS - je to nebezpečné?

Během těhotenství

Vertikální poloha EOS během těhotenství je vzácná. Je to kvůli fyziologickým změnám v těle ženy - rozšiřující se děloha ovlivňuje umístění zbývajících vnitřních orgánů. V případě srdce se obvykle odchyluje doleva a stává se vodorovným.

Vertikální verze uspořádání, zejména v případě pozdního těhotenství, vyžaduje další výzkum, protože může naznačovat vývoj patologie tohoto orgánu..

U dětí

Svislá poloha EOS u dětí v naprosté většině případů není známkou jakéhokoli narušení - je to pouze věk související s věkem, který se při formování těla pravděpodobně stane normální (horizontální nebo vertikální, vše záleží na individuálních vlastnostech konkrétního organismu).

Vezmou do armády svislou polohu EOS

Vertikální poloha armády EOS se nesmí zrušit. Vše záleží na důvodu. Pokud je toto umístění způsobeno individuálními vlastnostmi těla a nejedná se o projev patologie srdce nebo velkých plavidel, neexistují důvody pro výjimku z vojenské služby..

Zcela jiná situace nastává, když jsou takové změny v elektrokardiogramu příznakem nemoci (často mírná odchylka je variantou normy, ale ostrá je pravděpodobně ve prospěch patologie)..

Poté je tato otázka vyřešena na základě charakteristik klinického obrazu a závažnosti stupně nedostatečnosti srdeční funkce.

Kardiogram ukazuje zaujatost EOS - co dělat

Při získávání takových výsledků EKG je nejprve třeba zjistit názor lékaře v tomto ohledu. Je to jedna věc, pokud je elektrická osa zpočátku svislá, pak je to pravděpodobná varianta normy.

Jakékoli změny však musí být zkontrolovány, protože mohou být známkou rozvoje konkrétní patologie. V případě vertikální elektrické osy srdce je to docela pravděpodobně zúžení tak velké cévy, jako je plicní tepna nebo jiná podobná nemoc.

V tomto případě bude s ohledem na klinický obraz přiděleno více vyšetření k určení přesné příčiny..

Závěrem lze říci, že při provádění EKG často provádí odborník na funkční diagnostiku frázi vertikální elektrickou osu srdce. Ve většině případů se jedná o variantu normy, ale může to být také známka patologie, i když je to docela vážné.

O tom, jak dešifrovat EKG a určit elektrickou osu srdce, se dozvíte při sledování videa:

Co to znamená, pokud je EOS odmítnut doprava?

Datum zveřejnění článku: 29/29/2018

Datum aktualizace článku: 4. prosince 2018

Autor: Julia Dmitrieva (Sych) - praktikující kardiolog

Odchylka EOS napravo se zaznamenává, pokud je v rozsahu od +90 do +180 stupňů.

Podívejme se podrobněji na to, proč k tomu dochází a jaká jsou normální čísla..

Co je EOS?

Při dekódování elektrokardiogramu je jedním z parametrů EOS - elektrická osa srdce. Tento indikátor nepřímo odráží polohu tohoto orgánu v hrudi.

Síly a srdeční komory jsou ovládány impulsy, které procházejí vodivým systémem. Při kardiogramu se zaznamenávají elektrické signály procházející uvnitř srdečního svalu.

Pro snadné měření je srdce schematicky znázorněno jako trojrozměrná souřadná osa.

S celkovým přírůstkem tvoří impulsy směrový elektrický vektor. Promítá se do přední vertikální roviny. Toto je EOS. Obvykle je elektrická osa stejná jako anatomická.

Jaká by měla být její normální pozice?

Anatomická struktura srdce je taková, že její levá komora váží více než pravá. Proto je elektrické buzení na levé straně orgánu silnější.

Graficky se to vyjadřuje tím, že osa je orientována diagonálně doleva a dolů. Pokud se podíváte na promítání vektoru, je levá strana srdce v oblasti od +30 do +70 stupňů. Toto je normální hodnota u dospělého.

Pozice osy také závisí na individuálních vlastnostech fyziologie.

Směr EOS ovlivňují následující faktory:

 • Rychlost pulsu.
 • Schopnost srdečního svalu stahovat.
 • Strukturální vlastnosti páteře, hrudníku, vnitřních orgánů, které interagují se srdcem.

Vzhledem k těmto faktorům se normální hodnota osy pohybuje od 0 do +90 stupňů.

U zdravého člověka může být EOS na jedné z následujících pozic:

 • Normální - úhel odchylky od souřadné osy je od +30 do +70 stupňů.
 • Střední - od +15 do +60.
 • Vertikální - mezi +70 a +90. To je typické pro hubené lidi s úzkou hrudí.
 • Horizontální - od 0 do + 30 stupňů. Vyskytuje se u jedinců se širokým hrudníkem s krátkou postavou.

U novorozenců je často pozorována odchylka EOS doprava. Jeden nebo dva roky se dostane do vzpřímené polohy. Poté, co děti dosáhnou věku tří let, osa obvykle zaujímá normální polohu.

To je způsobeno růstem srdce, zejména se zvýšením hmotnosti levé komory.

Kvůli tomu, co se může posunout doprava?

Prudká odchylka elektrického vektoru od jeho osy je někdy způsobena procesy probíhajícími uvnitř těla (těhotenství, vývoj nádorů atd.).

Nejčastěji to však znamená přítomnost poruch fungování srdečního svalu.

Posun osy může nastat z následujících patologických důvodů:

 • Ischemická choroba srdeční. Vyvíjí se obstrukce tepen, které dodávají krev myokardu..
 • Porušení průtoku krve ve větvích plicní tepny. Vyskytuje se v důsledku vazokonstrikce, díky níž se tlak v pravém srdci zvyšuje.
 • Infarkt myokardu. Na pozadí koronárních chorob se tkáňová nekróza vyvíjí v důsledku nedostatečného přísunu krve.
 • Díra mezi levou síní a komorou (stenóza) se zužuje, což vede k výraznému napětí na pravé straně orgánu a jeho následné hypertrofii.
 • Blokování plicní tepny (trombóza).
 • Arytmie - porušení srdečního rytmu, doprovázené chaotickým buzením síní.
 • Vznik plicní patologie chronického typu, u které je pozorována hypertrofie pravé síně a komory. V medicíně se toto onemocnění nazývá „plicní srdce“.
 • Abnormální vývoj myokardu, při kterém dochází k přemístění orgánu doprava. V tomto případě se elektrická osa odchyluje.

Rovněž je pozorován posun osy doprava v důsledku dlouhodobého používání tricyklických antidepresiv, v důsledku čehož dochází k závažné intoxikaci těla. To negativně ovlivňuje práci srdce..

Když je u novorozenců EOS odmítnut doprava, je to považováno za normu.

Pokud je však posun spojen s blokádou nohou svazku jeho (porušení průchodu elektrického pulzu skrz svazky srdečních buněk), pak další vyšetření dítěte.

Srdeční patologie jsou vrozená nebo získaná během života, která se vyvíjejí v důsledku předchozích závažných onemocnění nebo v důsledku zvýšené fyzické námahy.

Například u profesionálních sportovců je často diagnostikována zvýšená hmotnost a objem levé komory (hypertrofie).

Příznaky zkreslení EKG

Úhel elektrické osy a její směr jsou hlavními charakteristikami při dekódování EKG.

Interpretace kardiogramu je dána kardiologem. K tomu používá speciální obvody a tabulky určené k určení přemístění EOS.

Diagnostický lékař zkoumá zuby QRS na elektrokardiogramu. Toto je notační komplex, který ukazuje sinusový rytmus srdce a zobrazuje polarizaci komor.

Zuby QRS charakterizují jejich kontrakci nebo relaxaci. R - zub nahoru (pozitivní), Q, S - negativní nebo dolů. Q je před R a S je za ním. Na základě těchto příznaků kardiolog posoudí, jak se osa posouvá.

K odchylce elektrické osy srdce doprava dochází, pokud je ve třetím vodiči R větší než v prvním. Pokud je nejvyšší amplituda R ve druhém elektrodu, odpovídá EOS normální poloze.

Další diagnostické metody

Pokud má pacient na EKG tendenci posunout EOS doprava, provede se další vyšetření s cílem provést přesnou diagnózu.

V zásadě tento indikátor označuje zvýšení hmotnosti pravé strany srdce.

Používají se následující diagnostické metody:

 • Rentgen hrudníku. Obrázky ukazují zvýšení srdečního svalu, pokud existuje.
 • Ultrazvuk srdce. Tato metoda umožňuje získat úplný vizuální obraz o stavu myokardu.
 • Holter monitoring. Používá se v přítomnosti sinusové arytmie, tachykardie u pacienta.
 • Elektronický kardiogram s dodatečnou zátěží (například na rotopedu) - k určení ischemické choroby.
 • Angiografie - odhaluje poruchy v práci koronárních cév.
 • MRI.

Měl bych si dělat starosti a co dělat?

Samotný posun elektrické osy srdce není nemoc, pouze naznačuje možnou přítomnost patologií. Kardiologové se domnívají, že jedním z hlavních důvodů odchylky srdeční osy doprava je hypertrofie srdečního svalu..

Pokud je zjištěn posun doprava, je třeba okamžitě provést další vyšetření. Na základě jejich výsledků lékař předepíše léčbu, pokud bude zjištěna jakákoli porucha..

Prudká odchylka EOS na elektrokardiogramu obvykle nenaznačuje ohrožení života. Doktor může upozornit pouze silná změna úhlu vektoru (až do +900). S tímto indikátorem může dojít k zástavě srdce. Pacient je okamžitě převeden na jednotku intenzivní péče.

Aby se předešlo vážným následkům, doporučuje se v přítomnosti zkreslení EOS každý rok vyšetřit kardiologem..

Elektrická osa srdce (EOS) a příčiny jejího patologického přemístění

Porucha fungování jakýchkoli životně důležitých systémů lidského těla má negativní důsledky. Jakmile v práci vnitřních orgánů dojde k sebemenší „poruše“, člověk začne stěžovat na zhoršení pohody, na zdravotní problémy.

Bohužel nedávno lékaři zaznamenali nárůst případů různých kardiovaskulárních patologií. Čím dříve je nemoc odhalena, tím snáze bude pro lékaře poskytovat lékařskou péči. Pacient může osobně předpokládat, že se objeví problémy, pokud neignoruje příznaky, které se objeví. Konkrétní poruchy však můžete ověřit pouze v případě, že projdete diagnostickým vyšetřením..

Pokud existuje podezření na kardiovaskulární onemocnění, doporučují kardiologové pacienty především na elektrokardiogram. Jedním z ukazatelů, kterým lékař věnuje velkou pozornost, je elektrická osa srdce..

Definice a faktory vlivu

Pečlivým studiem polohy elektrické osy srdce na elektrokardiogramu bude kardiolog schopen získat úplný obrázek o práci srdečního svalu..

Protože lidské srdce je trojrozměrný orgán, lékaři představují hrudník ve formě souřadnicové roviny, takže se jim podaří vypočítat EOS. Při provádění elektrokardiogramu je na povrch hrudníku umístěno několik elektrod. To se provádí za účelem nápravy bioelektrických změn, ke kterým dochází v určitých oblastech myokardu.

Pacienti s potěšením slyší informaci, že elektrická osa srdce je ve správné poloze. Ne všichni pacienti však dokážou takové dobré zprávy slyšet. Někdy doktoři říkají, že výsledky elektrokardiogramu ukazují určité odchylky, že horizontální EOS nebo jeho polovislá poloha je pevná.

Všechno, čemu člověk nerozumí, vyvolává strach a neuvěřitelnou úzkost, proto se doporučuje, abyste se nezamkli, ne vrhli se do stresující situace, ale požádali svého lékaře, aby vysvětlil, jaká je odchylka EOS, jaká rizika následují. S informacemi o konkrétní patologii je mnohem snazší uniknout extrémně nežádoucím důsledkům, obnovit váš životní styl a zajistit obnovení úspěšného fungování kardiovaskulárního systému..

EOS normální poloha

Kardiologové a diagnostici nazývají tři hlavní pozice, které může elektrická osa srdce zaujímat.

Vzhledem k tomu, že srdeční sval levé komory překračuje hmotnost srdečního svalu pravé komory ve své hmotnosti, budou elektrické signály a procesy v levé komoře také intenzivnější, proto se osa bude také více odchylovat k levé komoře v elektrokardiogramu. U zdravých lidí, kteří se nesetkají s kardiovaskulárním systémem, se nejčastěji na kardiogramu objeví levá komora v oblasti od 30 do 70 stupňů.

Jsou to takové indikátory v kardiologické praxi, které jsou považovány za normální polohu EOS. Existují však výjimky z každého pravidla. V tomto případě tedy kardiologové věnují pozornost skutečnosti, že tencí a vyšší lidé mohou mít svislou polohu EOS (v rozsahu 70 až 90 stupňů)..

U pacientů s podsadou a dřepem lze také určit horizontální (od 0 do 30 stupňů) polohu EOS.

Vzhledem k tomu, že v reálném životě je zřídkakdy možné setkat se s čistými asteniky nebo hypersteniky, musíte často dodržovat mezilehlou verzi možné postavy, kardiologové také zaznamenávají polo-horizontální a polo-vertikální EOS během elektrokardiogramu..

Důvody pro změnu

Pokud po EKG lékař zjistí posun v elektrické ose doleva, bude nutně vyhodnotit, jak se osa odchýlila. S nevýznamnými indikátory nikdo neporazí poplach, protože to může být normou. Zejména během těhotenství často dochází k odchylce EOS doleva, co to je a co dělat, ošetřující lékař musí informovat lékaře, aby se odstranil stres vyplývající z nedostatečného porozumění.

Avšak nejen během těhotenství lze pozorovat odchylku elektrické osy srdce doleva. Tyto změny mohou naznačovat vývoj určitých nemocí:

V důsledku těchto patologických onemocnění se dutina levé komory zvětšuje, což způsobuje přemístění EOS.

Odchylku lze pozorovat nejen na levou stranu, často se často diagnostikuje posun elektrické osy na pravou stranu.

Odchylka EOS během EKG napravo signalizuje takové patologie:

 • infarkt myokardu;
 • přetížení pravé komory;
 • IHD s hypertenzí;
 • mitrální defekt;
 • plicní srdce;
 • chronická plicní patologie;
 • emfyzém;
 • dextrocardia.

Kardiologové varují pacienty, že i když po EKG byli informováni, že EOS byl odmítnut doprava nebo doleva, patologii může nahlásit pouze ošetřující lékař, ale nebude se spoléhat pouze na výsledky EKG. Díky důkladné analýze bude kardiolog schopen přesně určit patologii a uvést důvody, které takovou odchylku vyvolaly.

Stanovení diagnózy

EOS zaujatost není nezávislé onemocnění. Taková odchylka je vyvolána jinými patologickými procesy. Z tohoto důvodu, pokud bylo možné určit odchylku elektrické osy na elektrokardiogramu, nelze přesnou diagnózu stanovit pouze pomocí EKG. Pacientovi se doporučuje podstoupit další diagnostické vyšetření.

Moderní kliniky mají k dispozici vhodné nástroje, pomocí kterých je možné určit přesné důvody, které vedou k posunu v EOS. Jako instrumentální diagnostika se používají:

 • ergometrie jízdního kola (stav srdečního svalu se posuzuje po dodatečné zátěži, při které se pacientům nabízí běžící pás nebo rotoped);
 • Ultrazvuk srdce (vizualizuje se struktura orgánu, hodnotí se stupeň porušení);
 • kardiogram;
 • rentgen hrudníku;
 • angiografie (hodnocený stav tepen);
 • echokardioskopie (hodnocený stav srdečních komor).
Diagnostika ultrazvukem srdce

Stanovení posunu elektrické osy srdce a přesné příčiny takového posunu umožní lékaři vytvořit plán léčby.

Léčba

Protože posun elektrické osy srdce není nezávislá patologie, lékaři vyvinou léčebný plán zaměřený na odstranění základního onemocnění, které vyvolalo takovou odchylku.

V tomto případě lze předepsat hypertenzní léky, které regulují krevní tlak. Všem pacientům s diagnostikovaným srdečním onemocněním se doporučuje dodržovat přísnou stravu..

Bohužel, některá srdeční onemocnění nejsou přístupná terapeutické léčbě, takže je třeba provést chirurgický zákrok, který zahrnuje:

 • stentování;
 • instalace protézy pro poškozený ventil;
 • snížení tloušťky myokardu;
 • instalace kardiostimulátoru.

Pokud je možné úplně odstranit příčinu, elektrická osa se také vrátí do normálu, což je potvrzeno během příštího EKG.

EKG jako diagnostická metoda

Pacient by tedy neměl analyzovat žádné změny, příznaky a výsledky výzkumu. Taková analýza by měla být důvěryhodná zkušeným lékařům, kteří budou rozumět okolnostem, vypracovat léčebný plán, který podporuje úplné uzdravení zdraví.

Odchylka elektrické osy srdce doprava: proč vzniká a co je nebezpečné

Srdce, stejně jako každý lidský orgán, je řízeno výbuchy impulsů přicházejících z mozku nervovou soustavou. Je zřejmé, že jakékoli porušení kontrolního systému má vážné důsledky pro tělo..

Elektrická osa srdce (EOS) je celkový vektor všech impulsů pozorovaných ve vodícím systému tohoto orgánu v jednom kontrakčním cyklu. Nejčastěji se kryje s anatomickou osou.

Norma pro elektrickou osu je poloha, ve které je vektor umístěn diagonálně, tj. Směřuje dolů a doleva. V některých případech se však tento parametr může lišit od normy. Podle polohy osy je kardiolog schopen dozvědět se mnoho o práci srdečního svalu ao možných problémech.

EOS normální poloha

V závislosti na postavě osoby existují tři hlavní hodnoty tohoto ukazatele, z nichž každá je za určitých podmínek považována za normální.

 • U většiny pacientů s normální postavou je úhel mezi vodorovnou souřadnicí a vektorem elektrodynamické aktivity od 30 ° do 70 °.
 • Pro asteniky a hubené lidi dosahuje normální hodnota úhlu 90 °.
 • Krátce řečeno, hustí lidé, naopak, hodnota úhlu sklonu je menší - od 0 ° do 30 °.

Možné postavení EOS je uvedeno na této fotografii:

Důvody pro změnu

Odchylka vektoru elektrické aktivity srdečního svalu není sama o sobě diagnózou, ale může naznačovat mimo jiné vážné poruchy. Jeho poloha je ovlivněna mnoha parametry:

 • vrozené vady;
 • získané změny v anatomii orgánu, vedoucí k hypertrofii levé nebo pravé komory;
 • narušení vodivého systému orgánu, zejména blokáda určitých částí svazku Jeho, která je zodpovědná za vedení nervových impulsů do komor;
 • kardiomyopatie z různých důvodů;
 • chronické srdeční selhání;
 • přetrvávající hypertenze po dlouhou dobu;
 • chronická respirační onemocnění, jako je obstrukční plicní nemoc nebo bronchiální astma, mohou vést k odchylce elektrické osy doprava.

Jak zjistit na elektrokardiogramu

Úhel EOS je považován za jeden z hlavních parametrů, který je studován při dekódování indikátorů EKG. Pro kardiologa je tento parametr důležitým diagnostickým indikátorem, jehož abnormální hodnota jasně signalizuje různé poruchy a patologie.

Studiem EKG pacienta může diagnostik zjistit polohu EOS vyšetřením zubů komplexu QRS, které ukazují grafickou práci komor.

Zvýšená amplituda vlny R v hrudních svodech I nebo III grafu ukazuje, že elektrická osa srdce je vychýlena doleva nebo doprava, v tomto pořadí.

Diagnóza a další postupy

Jak již bylo zmíněno, odchylka EOS od práva na EKG se sama o sobě nepovažuje za patologii, nýbrž slouží jako diagnostický znak poruch její funkce. Ve velké většině případů tento příznak naznačuje, že pravá komora a / nebo pravá síň jsou neobvykle zvětšeny, a zjištění příčin takové hypertrofie vám umožní stanovit správnou diagnózu..

Pro přesnější diagnostiku lze použít následující postupy:

 • ultrazvukové vyšetření - metoda s nejvyšším informačním obsahem vykazující změny v anatomii orgánu;
 • rentgen hrudníku může odhalit hypertrofii myokardu;
 • denní monitorování EKG se používá, pokud kromě odchylky EOS dochází také k poruchám rytmu;
 • EKG pod zatížením pomáhá při detekci ischemie myokardu;
 • koronární angiografie (CAG) diagnostikuje léze koronárních tepen, které mohou také vést k náklonu EOS.

Jaké choroby jsou způsobeny

Výrazná odchylka elektrické osy vpravo může signalizovat následující nemoci nebo patologie:

 • Ischemická choroba srdeční. Nevyléčitelné onemocnění charakterizované ucpáním koronárních tepen, které vyživují srdeční sval krví. S nekontrolovaným vývojem vede k infarktu myokardu.
 • Vrozená nebo získaná plicní stenóza. Tomu se říká zúžení této velké cévy, které zabraňuje normálnímu odtoku krve z pravé komory. Vede ke zvýšení systolického krevního tlaku a v důsledku toho k hypertrofii myokardu.
 • Fibrilace síní. Nesprávná elektrická aktivita síní, která nakonec může způsobit mozkovou mrtvici.
 • Chronické plicní srdce. Vyskytuje se při poruše plic nebo patologií hrudníku, které vedou k nemožnosti plné funkce levé komory. V takových podmínkách se zátěž na pravé komoře výrazně zvyšuje, což vede k její hypertrofii.
 • Defekt síňového septa. Tento defekt je vyjádřen přítomností otvorů v přepážce mezi síní, skrz které může být krev vypouštěna zleva doprava. Výsledkem je srdeční selhání a plicní hypertenze..
 • Stenóza mitrální chlopně je zúžení otvoru mezi levým atriem a levou komorou, což vede k zablokování diastolického krevního toku. Odkazuje na získané vady.
 • Plicní embolie. Je to způsobeno krevními sraženinami, které se po výskytu ve velkých cévách pohybují oběhovým systémem a ucpávají tepnu nebo její větve.
 • Primární plicní hypertenze je trvalý vysoký krevní tlak v plicní tepně způsobený různými příčinami..

Co dělat

V případě, že elektrokardiogram ukazuje naklopení elektrické osy srdce doprava, měl by neprodleně provést rozsáhlejší diagnostické vyšetření. V závislosti na problému zjištěném při hlubší diagnóze lékař předepíše vhodnou léčbu.

Srdce je jednou z nejdůležitějších částí lidského těla, a proto by jeho stav měl být předmětem zvýšené pozornosti. Bohužel se často pamatuje, až když to začne bolet..

Aby se předešlo těmto situacím, je nutné dodržovat alespoň obecná doporučení pro prevenci srdečních dysfunkcí: jíst správně, nezanedbávat zdravý životní styl a alespoň jednou ročně podstoupit kardiologické vyšetření.

Pokud se ve výsledcích elektrokardiogramu objeví záznam o odchylce elektrické osy srdce, je třeba neprodleně provést hlubší diagnostiku, aby se určily příčiny tohoto jevu..

EKG pro určování EOS, dekódování indikátorů, norem a odchylek

Úhel alfa

Výsledný komorový excitační vektor umístěte mentálně do Einthovenova trojúhelníku. Úhel tvořený směrem výsledného vektoru osou I standardního vedení je požadovaný úhel alfa.

Úhel alfa se nachází ve zvláštních tabulkách nebo diagramech, poté, co předtím na elektrokardiogramu určil algebraický součet zubů komorového komplexu (Q R S) ve standardních elektrodách I a III.

Nalezení algebraického součtu zubů komorového komplexu je poměrně jednoduché: změřte velikost každého zubu jednoho komorového komplexu QRS v milimetrech, vezměte v úvahu, že zuby Q a S mají znaménko mínus (-), protože jsou pod isoelektrickou čarou a vlna R je znaménko plus ().

Algebraický součet zubů úloh I a III

Dále, porovnáním nalezeného algebraického součtu zubů pro standardní vodiče I a III je hodnota alfa stanovena z tabulky. V našem případě se rovná minus 70 °.

Vizuální stanovení úhlu alfa

Pro studenty je další nejjednodušší a nejoblíbenější metoda určování polohy EOS tužkou. To není účinné ve všech případech, ale někdy to zjednodušuje určení srdeční osy, umožňuje vám určit, zda je normální, nebo je tam offset..

Protilehlá špičatá část tužky je poslána na vlnu R ve vedení, kde je maximum. Pokud není psací část tužky v pravém horním rohu, ale špičatý hrot psací části je v levém dolním rohu, pak tato poloha označuje normální polohu osy srdce.

Pokud je tužka umístěna téměř vodorovně, lze předpokládat, že osa je posunuta doleva nebo do její vodorovné polohy a pokud tužka zaujme polohu blíže k svislici, pak je EOS odmítnuta doprava.

Výsledný komorový excitační vektor umístěte mentálně do Einthovenova trojúhelníku. Úhel tvořený směrem výsledného vektoru s osou I standardního vedení je požadovaný úhel alfa

Nalezení algebraického součtu zubů komorového komplexu je poměrně jednoduché: změřte velikost každého zubu jednoho komorového komplexu QRS v milimetrech, vezměte v úvahu, že zuby Q a S mají znaménko mínus (-), protože jsou pod isoelektrickou čarou a vlna R je znaménko plus ().

Atriální předčasné rytmy

1) vlna P je umístěna před komplexem QRS;

2) tvar P vlny v jednom elektrodě se liší od sinusu (změna tvaru, amplitudy a polarity);

3) PQ interval předčasných rytmů síní v normálních mezích nebo zkrácený;

4) komplex QRS se nemění;

5) vyrovnávací pauza, obvykle neúplná.

1) přítomnost P vlny změněného tvaru nebo polarity před každým komplexem tachykarditidy QRS (například negativní P ve svodech II, III, aVF);

2) komorové komplexy QRS se nemění;

3) je možné prodloužit interval PQ o více než 0,20 sekundy.

Frekvence síňové tachykardie je relativně malá a zřídka přesahuje 130 za minutu. Pokud P vlny během paroxysmu neustále mění tvar nebo dokonce polaritu, můžeme myslet na multifokální

(polytopická) síňová tachykardie.

Tabulka určující polohu elektrické osy srdce (Dieud)

Tabulka definice alfa úhlu

Pokud je úhel alfa v rozsahu 50–70 °, mluví se o normální poloze elektrické osy srdce (elektrická osa srdce se neodchýlí) nebo normogramu.

Pokud se elektrická osa srdce odchýlí doprava, bude úhel alfa stanoven v rozmezí 70–90 °. V každodenním životě se taková pozice elektrické osy srdce nazývá rightogram.

Pokud je úhel alfa větší než 90 ° (například 97 °), má se za to, že na tomto EKG je zablokování zadní větve levé nohy svazku jeho.

Při stanovení úhlu alfa v rozsahu 50-0 ° mluvíme o odchylce elektrické osy srdce doleva nebo o levogramu.

Změna úhlu alfa mezi 0 - mínus 30 ° znamená ostrou odchylku elektrické osy srdce doleva nebo jinými slovy ostrý levogram.

A konečně, pokud je hodnota úhlu alfa menší než mínus 30 ° (například mínus 45 °) - říkají o blokádě přední větve levé nohy svazku jeho.

Meze odchylky elektrické osy srdce

Stanovení odchylky elektrické osy srdce o alfa úhel pomocí tabulek a diagramů provádějí hlavně lékaři funkčních diagnostických místností, kde jsou vždy k dispozici odpovídající tabulky a diagramy..

Je však možné stanovit odchylku elektrické osy srdce bez potřebných tabulek.

V tomto případě je odchylka elektrické osy zjištěna analýzou zubů R a S ve standardních svodech I a III. V tomto případě je koncept algebraického součtu zubů komorového komplexu nahrazen pojmem „definování zubu“ komplexu QRS, vizuálním porovnáním zubů R a S v absolutní hodnotě.

Mluví o „komorovém komplexu typu R“, což znamená, že v tomto komorovém komplexu je vlna R vyšší. Naopak, v „komorovém komplexu typu S“ je definujícím zubem komplexu QRS S vlna. Porovnání zubů R a S komplexu QRS

Pokud je na elektrokardiogramu ve standardním elektrodě I komorový komplex reprezentován typem R a komplex QRS ve standardním elektrodě III je typem S, je v tomto případě elektrická osa srdce odkloněna doleva (graf vlevo)..

Schematicky je tato podmínka psána jako RI-SIII Vizuální stanovení elektrické osy srdce. Levogram

Naopak, pokud ve standardním elektrodě I máme S-typ komorového komplexu, a ve III elektrodě R-typ QRS komplexu, pak je elektrická osa srdce odkloněna doprava (graf vpravo).

Zjednodušeně je tato podmínka psána jako SI-RIII Vizuální stanovení elektrické osy srdce. Rightogram

Výsledný komorový excitační vektor je umístěn normálně ve frontální rovině tak, že se jeho směr shoduje se směrem osy II standardního elektrodu. Normální poloha elektrické osy srdce (normogram)

DETAILY: Podle uzdu můžete určit činnost ventilů cév krku

Obrázek ukazuje, že amplituda R vlny ve standardním vedení II je největší. R vlna ve standardním vedení I je zase lepší než zub RIII. Za této podmínky, poměr R vln v různých standardních vodičích, máme normální polohu elektrické osy srdce (elektrická osa srdce není odkloněna).

Krátký záznam této podmínky je RIIgt; RIgt; RIII.

Mluví o „komorovém komplexu typu R“, což znamená, že v tomto komorovém komplexu je vlna R vyšší. Naopak, v „komorovém komplexu typu S“ je definujícím zubem komplexu QRS S vlna.

Porovnání zubů R a S komplexu QRS

Schéma je tato podmínka psána jako RI-SIII.

Vizuální definice elektrické osy srdce. Levogram

Zjednodušeně je tato podmínka psána jako SI-RIII.

Vizuální definice elektrické osy srdce. Rightogram

Výsledný komorový excitační vektor je ve frontální rovině normální, takže jeho směr se shoduje se směrem osy II standardního olova.

Normální poloha elektrické osy srdce (normogram)

Obrázek ukazuje, že amplituda R vlny ve standardním vedení II je největší. R vlna ve standardním vedení I je zase lepší než zub RIII. Za této podmínky, poměr R vln v různých standardních vodičích, máme normální polohu elektrické osy srdce (elektrická osa srdce není odkloněna).

Schéma pro stanovení elektrické osy srdce

Zvažte další koncept nezbytný k určení polohy úhlu alfa EOS (RI)gt; RIII;

 • Odchylka EOS doleva na kardiogramu vypadá takto: největší R vlna v prvním vedení, o něco menší ve druhém a nejmenší ve třetím: R Igt; RIIgt; RIII;
 • Rotace EOS doprava nebo posun osy srdce doprava na kardiogramu se jeví jako největší R ve třetím vedení, o něco méně ve druhém, nejmenší v prvním: R IIIgt; RIIgt; RI.

Výška zubů však není vždy vizuálně jednoduchá, někdy mohou mít přibližně stejnou velikost. Co dělat? Koneckonců oko může vést... Pro maximální přesnost se provádí měření úhlu alfa. Dělají to takto:

 1. Nacházíme QRS komplexy v přívodech I a III;
 2. Shrňte výšku zubů v prvním vedení;
 3. Shrňte výšku ve třetím vedení;

Důležitý bod! Při sčítání je třeba mít na paměti, že pokud je zub nasměrován dolů z obrysu, bude jeho výška v mm se znaménkem „-“, pokud nahoru - se znaménkem „“

Nalezené dvě hodnoty nahradíme ve speciální tabulce, najdeme místo průniku dat, které odpovídá určitému poloměru se stupni úhlu alfa. Znalost norem úhlu alfa je snadné určit polohu EOS.

Hypertrofie pravé komory

Pravá síň je nejprve vzrušená, ale její buzení končí před levým atriem.
1) trvání (šířka) zubu P zůstává téměř normální - až 0,11 s nebo ne více než 0,12 s;

2) P vlna vysoká (více než 0,25 mV - 2,5 mm) a směřující do vodičů II, III a aVF - tzv. „P-pulmonale“.

Výkres. Hypertrofie pravé síně

1) odchylka EOS doprava;

2) vysoký zub R při přiřazení V1 (R gt; 6 mm)

3) Poměr R: S v olově V1 gt; 1,0;

4) vysoký zub R při přiřazení aVR (R gt; 5 mm);

5) hluboký zub S v přiřazení V5 (S gt; 10 mm);

6) vlna S v hrudních svodech může být udržována dostatečně hluboko, dokud nejsou vedeny V5-6 (tzv. EKG typu „S“);

7) Sokolovův index: R V1 S V5-6gt; 10,5 mm

8) ST segment a T vlna jsou zpravidla v souladu s komplexem QRS (T vlna a QRS komplex mají stejnou orientaci),

avšak ve svodech III lze detekovat aVF, V1-2, nesouhlasné posuny segmentu ST a bifázické (- /) nebo negativní T vlny.

Elektrická poloha srdce

Pojem elektrické polohy srdce má koncepci blízkou ve smyslu elektrické osy srdce. Elektrickou polohou srdce se rozumí směr výsledného vektoru excitace srdečních komor vzhledem k ose I standardního olova, přičemž jej vezme, jako by nad horizontem.

Rozlišujte svislou polohu výsledného vektoru vzhledem k ose I standardního elektrodu, nazývejte jej svislou elektrickou pozicí srdce a vodorovnou pozicí vektoru - vodorovnou elektrickou pozicí srdce.

Existuje také hlavní (střední) elektrická poloha srdce, polo-horizontální a polo-vertikální. Obrázek ukazuje všechny polohy výsledného vektoru a odpovídající elektrické polohy srdce.

Za tímto účelem analyzujte poměr amplitudy R zubů komorového komplexu v unipolárních vývodech aVL a aVF, s ohledem na vlastnosti grafického zobrazení výsledného vektoru záznamovou elektrodou..

Horizontální elektrická poloha srdce

Vertikální elektrická poloha srdce

1. Elektrická osa srdce je projekce výsledného vektoru v přední rovině.

2. Elektrická osa srdce se může odchýlit od své normální polohy buď doprava, nebo doleva.

3. Je možné stanovit odchylku elektrické osy srdce změřením úhlu alfa.

Elektrická osa srdce jsou ta slova, která se poprvé vyskytují při dekódování elektrokardiogramu. Když píšou, že její pozice je normální, pacientka je spokojená a šťastná. V závěrech však často píšou o horizontální, vertikální ose a jejích odchylkách.

Pro tyto účely se analyzuje poměr amplitudy R zubů komorového komplexu v unipolárních vývodech aVL a aVF, přičemž se bere v úvahu funkce grafického zobrazení výsledného vektoru záznamovou elektrodou. Horizontální elektrická poloha srdce

Akcelerované (aktivní) ektopické rytmy

Zrychlené mimoděložní rytmy jsou neproniknutelné normoily nebo tachykardie vycházející z předsíní, AV spojení nebo komor. Důvodem pro takové arytmie je zvýšená frekvence impulsů ze základních center automatismu, která přesahuje sinus a zachycuje funkci hlavního kardiostimulátoru aktivnějším ektopickým zaměřením. Morfologie komplexu QRST závisí na umístění zdroje rytmu a umožňuje vám vybrat zrychlený uzlový nebo komorový systém.

1) správný nesinusový rytmus s frekvencí více než 60 tepů za minutu,

2) postupný začátek a konec epizody nesinusového rytmu. Pokud frekvence zrychleného ektopického rytmu překročí 90%

tepy za minutu, tento rytmus se nazývá neparoxysmální tachykardie z odpovídajícího oddělení srdce (supraventrikulární nebo komorová).

Obecná myšlenka EOS - co to je

Je známo, že srdce během své neúnavné práce generuje elektrické impulzy. Narodili se v určité zóně - v sinusovém uzlu, pak normálně elektrické buzení přechází do síní a komor, které se šíří skrz vodivý nervový svazek, nazývaný svazek Jeho, podél jeho větví a vláken.

Lékaři vypočítávají polohu EOS vynesením amplitud zubů EKG na osu Einthovenova trojúhelníku tvořeného standardními elektrodami EKG z končetin:

 • velikost amplitudy R zubu mínus amplituda zubu S prvního olova je uložena na ose L1;
 • na osu L3 je položena podobná velikost zubů třetího olova;
 • od těchto bodů jsou kolmé k průsečíku uspořádány proti sobě;
 • čára od středu trojúhelníku k průsečíku je grafickým vyjádřením EOS.

  Jeho poloha se vypočítá dělením kruhu popisujícího Einthovenův trojúhelník na stupně. Směr EOS obvykle odráží umístění srdce v hrudi.

  SYNDROME SLABINY SINUSOVÉHO NODU

  Zastavení sinusového uzlu - periodická ztráta sinusového uzlu schopnosti generovat impulsy pro buzení síní a komor, což vede ke ztrátě buzení a kontrakci síní a komor.

  1) Na EKG se objeví prodloužená pauza, během níž se nezaznamenávají P vlny a QRS komplexy;

  2) doba pauzy přesahuje 2 sinusové intervaly R - R;

  3) na rozdíl od blokády CA stupně 2 není pauza násobkem sinusového intervalu R - R;

  Syndrom slabosti uzlů (SSSU) je kolektivní koncept, který indikuje organické (SSSU samotné) nebo funkční (dysusfunkci sinusových uzlů, DSU) poškození sinusových uzlů v důsledku snížení funkce automatismu nebo zhoršení sino-atriálního vedení.

  1) přetrvávající sinusová bradykardie, nedostatek přiměřeného zvýšení sinusového rytmu v reakci na fyzickou aktivitu;

  2) syndrom bradykardie-tachykardie - na pozadí těžké bradykardie se periodicky objevují paroxysmy fibrilace síní nebo paroxysmální tachykardie;

  3) kontinuální nebo periodicky se vyskytující sinoaurikul

  blokáda sinusovými pauzami, epizody zastavení sinusového uzlu náhradními ektopickými rytmy z atrioventrikulárního uzlu nebo komor.

  SSSU je častější u starších lidí, pro lidi mladšího věku jsou charakterističtější DSU. Jakékoli varianty nefunkčnosti uzlu SA mohou být doprovázeny klinickými příznaky ve formě presynkopálních a synkopálních stavů..

  souhrn

  Hodnota úhlu alfaPoloha elektrické osy srdce
  více než 90 °blokáda zadní větve levé nohy
  90–70 °pravý graf
  70 až 50 °normogram
  50–0 °levogram
  O - (- 30) °ostrý levogram
  méně (-30) °blokáda přední větve levé nohy

  DETAILY: Exforge - za jakého tlaku je třeba vyvinout

  4. Chcete-li určit odchylku elektrické osy srdce, můžete vizuálně.

  RII gt; Ri gt; RIII normogram

  5. Elektrická poloha srdce je poloha výsledného komorového excitačního vektoru ve vztahu k jeho standardnímu vedení osy I..

  6. Na EKG je elektrická poloha srdce určena amplitudou R vlny, která je porovnána ve svodech aVL a aVF.

  PoziceAmplituda R vlny
  Olovo aVLOlovo aVF
  HorizontálníR vlna velkáR-vlna chybí
  Polo horizontálníR vlna velkáR-vlna malá
  HlavníAmplituda zubů R je stejná
  Polo vertikálníR-vlna maláR vlna velká
  VertikálníR-vlna chybíR vlna velká

  Migrace kardiostimulátoru

  Migrace kardiostimulátoru - posun kardiostimulátoru podél vodivého systému mezi sinusovými a atrioventrikulárními uzly a naopak. Zdroj impulzů se mění pro každou následující kontrakci (například: sinus - síňový - AB - síňový - sinusový). K takovému cyklu dochází, pokud se frekvence provozu supraventrikulárních center automatizace různých úrovní v určitých časových obdobích shoduje.

  1) tvar, amplituda, polarita a umístění vlny P se mění s ohledem na komplex QRS v jednom elektrodě;

  EOS normální pozice - co to je

  Určete polohu EOS

  • rychlost a kvalita průchodu elektrického signálu strukturálními jednotkami vodivého systému srdce,
  • schopnost kontrakce myokardu,
  • změny ve vnitřních orgánech, které mohou mít vliv na fungování srdce, a zejména na vodivém systému.

  U osoby, která nemá vážné zdravotní problémy, může elektrická osa zaujímat normální, střední, vertikální nebo horizontální polohu.

  To je považováno za normální, když je EOS v rozmezí 0 až 90 stupňů, v závislosti na ústavních vlastnostech. Nejčastěji je normální EOS mezi 30 a 70 stupni. Anatomicky je nasměrován dolů a doleva..

  Střední poloha - mezi 15 a 60 stupni.

  Na EKG jsou pozitivní zuby vyšší ve druhém vedení, aVL, aVF.

  Sinusová arytmie

  Sinusová arytmie je sinusový rytmus s opakovanými periodami zvýšené a snížené srdeční frekvence. Změny frekvence rytmu jsou spojeny s fázemi dýchání (zvýšení srdeční frekvence během inspirace a snížení výdechu) a závisí na kolísání tónu sympatických a vagových nervů.

  1) EKG odpovídá všem známkám sinusového rytmu;

  2) rozdíl v trvání intervalů RR přesahuje 0,15 sekund nebo

  kolísání srdeční frekvence o více než 10% průměrné frekvence rytmu.

  Sinusová arytmie je charakteristická pro děti, mladé lidi a klesá s věkem.

  Výkres. Sinusová arytmie.

  dodatečné informace

  V některých případech se při vizuálním určování polohy elektrické osy srdce pozoruje situace, kdy se osa odchyluje od své normální polohy doleva, ale na EKG neexistují žádné jasné známky levogramu..

  Elektrická osa je umístěna jako na hranici mezi normogramem a levogramem. V těchto případech hovoří o sklonu k levogramu. V podobné situaci naznačují odchylky osy vpravo tendenci k pravogramu.

  V některých případech elektrokardiogram nedokáže najít podmínky popsané pro určení elektrické polohy srdce. V tomto případě říkají o nejisté poloze srdce.

  Mnoho vědců se domnívá, že praktický význam elektrické polohy srdce je malý. Obvykle se používá pro přesnější lokální diagnostiku patologického procesu vyskytujícího se v myokardu a pro stanovení hypertrofie pravé nebo levé komory.

  Atrioventrikulární nodulární paroxysmální tachykardie

  1) vlna P je záporná, sloučí se s komplexem QRS nebo následuje za komplexem QRS a navrství na segmentu ST;

  2) komplex QRS se nezměnil;

  3) vyrovnávací pauza, obvykle neúplná.

  Pokud se P vlna sloučí s komplexem QRS, pak ve většině případů nelze rozlišit na pozadí vysokofrekvenčních R a S a na EKG je vidět pouze komplex QRS bez P..

  Výkres. Nodální extrasystol (bigeminie).

  1) přítomnost negativních vln P fúzujících s komplexem QRS nebo následujících komplex QRS a překrývajících se v segmentu ST;

  2) komorové komplexy QRS se nezměnily.

  Průměrná rytmická frekvence AV-uzlové paroxysmální tachykardie je asi 160 za minutu, ale někdy může dosáhnout až 200 za minutu. Paroxysm je spouštěn supraventrikulárním extrasystolem s „kritickým“ intervalem adheze, po ukončení útoku je zaznamenána paciální srdeční pauza.

  Výkres. AV uzlová paroxyzmální tachykardie.

  Odchylka elektrické osy srdce doleva - co to znamená

  Odchylka EOS doleva je její umístění v rozsahu od 0 do -90 stupňů. Až do - 30 stupňů lze stále považovat za variantu normy, ale výraznější odchylka naznačuje vážnou patologii nebo významnou změnu umístění srdce. například během těhotenství. Také pozorováno při vydechování co nejhlubší..

  Patologické podmínky doprovázené odchylkou EOS doleva:

  • hypertrofie levé srdeční komory - společník a důsledek prodloužené arteriální hypertenze;
  • porušení, vodivý blok na levé noze a vlákna svazku jeho;
  • infarkt myokardu levé komory;
  • srdeční vady a jejich důsledky, změna systému vedení srdce;
  • kardiomyopatie, která narušuje kontraktilitu srdečního svalu;
  • myokarditida - zánět také narušuje kontraktilitu svalových struktur a vedení nervových vláken;
  • kardioskleróza;
  • myokardiální dystrofie;
  • Usazeniny vápníku v srdečním svalu, brání normálním stahům a narušují inervaci.

  Tyto a podobné nemoci a stavy vedou ke zvětšení dutiny nebo hmoty levé komory. Výsledkem je, že excitační vektor jde déle na levou stranu a osa se odchyluje doleva.

  Na EKG ve druhém, třetím olova jsou charakteristické hluboké zuby S.

  Eos je odmítnut doprava, pokud je mezi 90 a 180 stupni.

  Možné příčiny tohoto jevu:

  • porušení chování elektrického buzení vlákny svazku Jeho, jeho pravá větev;
  • infarkt myokardu v pravé komoře;
  • přetížení pravé komory v důsledku zúžení plicní tepny;
  • chronická plicní patologie, jejímž výsledkem je „plicní srdce“ charakterizované intenzivní prací pravé komory;
  • kombinace IHD s hypertenzí - vyčerpává srdeční sval, vede k srdečnímu selhání;
  • TELA - blokující tok krve ve větvích plicní tepny, trombotický původ, v důsledku čehož je ochuzen přívod krve do plic, jejich cévy jsou křečovité, což vede k zatížení pravého srdce;
  • stenóza mitrální srdeční choroby, způsobující kongesci v plicích, která způsobuje plicní hypertenzi a zvyšuje činnost pravé komory;
  • dextrocardia;
  • plicní emfyzém - posune bránici dolů.

  Na EKG v prvním vedení je zaznamenána hluboká vlna S, zatímco ve druhém, třetím je malá nebo chybí.

  DETAILY: Jak léčit vysoký krevní tlak • Jak léčit hypertenzi

  Mělo by být zřejmé, že změna polohy osy srdce není diagnóza, nýbrž pouze známky stavu a nemocí, a pouze zkušený odborník by měl rozumět důvodům.

  EOS - celkový vektor elektromotorické síly nebo depolarizace komor. Tato definice je uvedena téměř ve všech příručkách pro dekódování kardiogramů. Je docela obtížné to pochopit a může vystrašit zvídavé mysli začátečníků, zejména narkomanů..

  Podívejme se jednoduchými, přístupnými slovy, co přesně je elektrická osa srdce? Pokud si podmíněně představujeme šíření elektrických impulsů ze sínusového uzlu do podřízených oddělení systému srdečního vedení ve formě vektorů, je zřejmé, že tyto vektory se šíří nejprve do různých částí srdce nejprve od síní do vrcholu, pak je excitační vektor směrován nahoru podél bočních stěn komor.

  Hypertrofie levé komory

  Odchylka EOS pod úhlem od -15 do -30 se někdy nazývá malá odchylka doleva, a pokud je úhel od -45 do -90, indikují významnou odchylku doleva. Jaké jsou hlavní příčiny tohoto stavu? Podívejme se na ně podrobněji..

  1. Varianta normy;
  2. BPV levého svazku větví;
  3. Blokáda levé nohy jeho svazku;
  4. Hypertrofie levé komory;
  5. Poziční změny spojené s horizontálním uspořádáním srdce;
  6. Některé formy komorové tachykardie;
  7. Malformace endokardiálních polštářů.

  Hypertrofie pravé komory

  Kritéria pro odchylku elektrické osy srdce u dospělých vpravo:

  • Osa srdce je umístěna v úhlu 91 až 180;
  • Odchylka elektrické osy v úhlu až 120 se někdy nazývá malá odchylka doprava, a pokud je úhel 120 až 180 - významná odchylka doprava.

  Nejčastější příčiny odchylky EOS doprava mohou být:

  1. Varianta normy;
  2. Hypertrofie pravé komory;
  3. Blokáda zadní-horní větve;
  4. Plicní embolie;
  5. Dextrocardia (umístění srdce na pravé straně);
  6. Varianta normy pro změny polohy spojené se svislým uspořádáním srdce v důsledku emfyzému, CHOPN, dalších plicních patologií.

  Je třeba poznamenat, že lékař může upozornit na prudkou změnu elektrické osy. Například, pokud má pacient v předcházejících kardiogramech normální nebo polo vertikální polohu EOS a při odstraňování EKG v tuto chvíli existuje výrazný horizontální směr EOS.

  Důvody pro změnu

  Odchylka vektoru elektrické aktivity srdečního svalu není sama o sobě diagnózou, ale může naznačovat mimo jiné vážné poruchy. Jeho poloha je ovlivněna mnoha parametry:

  • vrozené vady;
  • získané změny v anatomii orgánu, vedoucí k hypertrofii levé nebo pravé komory;
  • narušení vodivého systému orgánu, zejména blokáda určitých částí svazku Jeho, která je zodpovědná za vedení nervových impulsů do komor;
  • kardiomyopatie z různých důvodů;
  • chronické srdeční selhání;
  • přetrvávající hypertenze po dlouhou dobu;
  • chronická respirační onemocnění, jako je obstrukční plicní nemoc nebo bronchiální astma, mohou vést k odchylce elektrické osy doprava.

  Kromě výše uvedených důvodů mohou dočasné odchylky EOS způsobit jevy, které přímo nesouvisí se srdcem: těhotenství, ascites (hromadění tekutin v břišní dutině), intraperitoneální nádory.

  Formulace EKG

  Na závěr EKG může být takové znění: „Vertikální EOS, sinusový rytmus, srdeční frekvence v min. - 77 "- to je normální. Je třeba poznamenat, že pojem „rotace EOS kolem osy“, jehož značka může být na elektrokardiogramu, nenaznačuje žádné porušení. Tato odchylka sama o sobě se nepovažuje za diagnózu..

  Existuje skupina nemocí, které se liší jen vertikální sinusovou EOS: různé druhy kardiomyopatie, zejména s rozšířenou formou; ischémie; vrozené vady; chronické srdeční selhání.

  S těmito patologiemi dochází k narušení sinusového rytmu srdce.

  Komorová paroxyzmální tachykardie

  1) P vlna před nepřítomností komplexu QRS;

  2) deformace a expanze komplexu QRS po dobu delší než 0,12 sekundy;

  3) segment ST a vlna T jsou umístěny nesouhlasně s ohledem na hlavní zub komplexu QRS;

  4) zpravidla přítomnost úplné vyrovnávací pauzy.

  Pokud extrasystole pochází z pravé komory, připomíná blokádu levého svazku Jeho svazku ve tvaru, pokud z levé komory připomíná blokádu pravého svazku Jeho svazku (viz blokáda).

  1) přítomnost deformovaných a rozšířených (více než 0,12 s) QRS komplexů na EKG s nesouhlasným uspořádáním ST a T, připomínající tvar blokády svazku Jeho svazku;

  2) disociace v činnosti síní a komor (síně jsou buzeny z SA uzlu a P vlna může být zaznamenána na EKG bez závislého spojení s komplexem

  3) během paroxysmu lze příležitostně zaznamenat vzácné nezměněné QRST komplexy sinusového původu

  Komorová paroxysmální tachykardie je často vysokofrekvenční s tepovou frekvencí 200-220 za minutu. Polymorfní (s odlišnou formou QRS komplexů) nebo obousměrná komorová tachykardie (Torsade de pointes - „bodový tanec“) se střídavými QRS komplexy připomínajícími blokádu pravých a levých nohou jeho svazku během paroxysmu naznačuje výrazné nežádoucí difúzní změny v myokardu a vysoké riziko rozvoje komorová fibrilace a náhlá smrt.

  Výkres. Komorová paroxyzmální tachykardie

  Jaké jsou možnosti umístění EOS u zdravého člověka?

  Pro jeho umístění existují tři hlavní možnosti:

  • Horizontální Nejčastěji je tato možnost nalezena u obézních lidí..
  • Normální. Typické pro lidi s běžnou postavou.
  • Vertikální. To je často určeno u asteniky, u které srdce doslova „visí“ v hrudní dutině, což je spojeno s postavou.

  Všechny tři možnosti, pokud se nejedná o ostrou odchylku osy, pokud neexistují klinické odchylky nebo odchylky stanovené na elektrokardiogramu, jsou možností normy a nepředstavují žádnou hrozbu.

  Toto není nic víc než individuální rys konkrétního organismu. Prudká odchylka doleva nebo doprava však může naznačovat řadu závažných srdečních chorob, které lze zjistit pouze kombinací klinických projevů a údajů z dalších metod výzkumu.

  Změněné umístění osy na kardiogramu

  Při náhlém výskytu otoků se doporučuje navštívit lékaře

  Při změně směru osy se negativní příznaky obvykle nepozorují. Nežádoucí pocity jsou spojeny s nemocemi pacienta, které způsobily zbytečné přemístění. Jednou z nich je hypertrofie. Vyvolává patologie srdce a cév.

  Aby se předešlo zhoršování zdravotního stavu, lékaři doporučují udržovat zdraví pod kontrolou, navštívit terapeuta v případech:

  Tyto pocity naznačují výskyt srdečních chorob. Je vysvětlen pacient s horizontální, normální a další polohou osy.

  Abychom pochopili příčinu špatného směru, jsou předepsány další studie:

  1. Ohlávka
  2. Ultrazvuk a radiografie srdce
  3. EKG při provádění těžkých břemen
  4. Koronaroangiografie
  5. Elektrofyziologická analýza

  Poloha osy odsazení se nezpracovává. Provádí terapii zánětu, který způsobil odchylku. Po diagnostickém vyšetření kardiolog předepíše léčebné postupy.

  V dalším videu si přečtěte, jak zjistit polohu EOS pomocí EKG:

  V závažných zdravotních případech se doporučuje chirurgická operace k odstranění onemocnění, které vyvolává posun osy. Včasnou detekovanou odchylku EOS lze opravit, pokud je základní onemocnění vyloučeno.

  Všimli jste si chyby? Vyberte to a řekněte nám stisknutím kláves Ctrl + Enter.

  Elektrokardiografie je nejpřístupnější a nejinformativnější metodou pro diagnostiku srdečních chorob a abnormalit. Díky registraci elektrické aktivity orgánu, studiu povahy šíření a distribuce impulsů, rychlosti jejich vedení, můžeme dojít k závěru, že neexistují / neexistují žádné rytmické poruchy, patologické zvětšení orgánu nebo jeho přetížení..

  Stanovení elektrické osy srdce (EOS) je jednou z metod práce s elektrokardiogramem, který pomáhá identifikovat změny v normální poloze v hrudi nebo ve struktuře..

  Výsledný vektor

  Elektrická osa a elektrická poloha srdce jsou neoddělitelně spjaty s konceptem výsledného vektoru buzení komor v přední rovině.

  Výsledný komorový excitační vektor je součtem tří momentových excitačních vektorů: interventrikulárního septa, vrcholu a základny srdce. Tento vektor má určitou prostorovou orientaci, kterou interpretujeme ve třech rovinách: frontální, horizontální a sagitální. V každém z nich má výsledný vektor svou vlastní projekci.

 • Top