Kategorie

Populární Příspěvky

1 Vaskulitida
Zvyšuje nebo snižuje tlak čaje ibišku
2 Myokarditida
Krevní test na ESR: normální a odchylky
3 Leukémie
Krevní test na vápník: indikace, přepis
4 Tachykardie
Káva pro cukrovku typu 2: může nebo nemusí
5 Cukrovka
Kašel krví
Image
Hlavní // Embolie

Neúplná blokáda pravého bloku větví


Nohy svazku Jeho jsou prvkem systému vedení srdce. Jsou zodpovědné za vedení elektrického buzení srdečními komorami. Jeho svazek je rozdělen na zadní nohu svazku jeho a dvou předních: levá přední a pravá přední.

Zadní větev Jeho svazku klesá, je tlustší než ostatní a je pokračováním společného kmene, poté je pravá a poté levá přední větev nejprve oddělena od společného kmene (odpovědného za přední levou část interventrikulárního septa a přední boční stěnu levé komory). Zadní větev je zodpovědná za zadní levou část interventrikulárního septa a zadní (dolní) stěnu levé komory. Mezi přední a zadní větví levé nohy svazku Jeho je síť anastomóz.

Neúplná blokáda pravého odbočkového bloku (zkrácená neúplná blokáda pravého odbočkového bloku) je částečné porušení elektrického impulsu přes pravý odbočný blok.

Tato neúplná blokáda se týká poruch vodivosti na úrovni srdečních komor, což znamená intraventrikulární blokádu. V některých případech lze tento jev zjistit u mladých, prakticky zdravých lidí, což je varianta fyziologicky normálního stavu. Vzhledem k tomu, že blokáda jedné z nohou jeho svazku vyjadřuje narušení vedení, je třeba pacienta vyšetřit, aby identifikoval a léčil nemoc, která toto porušení způsobila..

Kromě toho existuje izolovaná neúplná blokáda pravého bloku větví, která se neprojevuje.

Etiologie

Příčiny neúplné blokády pravé nohy svazku Jeho jsou klasifikovány vrozené a získané.

1. Vrozené příčiny:

 • neúplný rozvoj segmentu PNPG;
 • stenóza ústí letadla;
 • Lenegreho choroba, která je obvykle diagnostikována u dětí narozených matkám s diabetem typu 2;
 • DMZhP;
 • Nemoc M. Lev;
 • DMPP;
 • další CHD, která vede k přetížení slinivky břišní.

2. Získané důvody:

 • chronická obstrukční onemocnění dýchacích cest;
 • tupé poranění hrudníku;
 • různé nádorové procesy;
 • progresivní svalová dystrofie;
 • poruchy elektrolytů (hyperkalémie);
 • intoxikace přípravky chinidinu, digitalisu, novokaininamidu méně často - srdeční glykosidy, beta - adrenergní blokátory;
 • onemocnění doprovázená poškozením pravé komory (plicní srdce, 3-listová nedostatečnost chlopně, mitrální stenóza, vysoká PH) nebo levá srdeční komora (chronická srdeční choroba, kardioskleróza, akutní infarkt myokardu, myokarditida různých etiologií, hypertenzní srdce).
 • pankreatická hypertrofie.

Mechanismus vývoje neúplné blokády pravé nohy

V důsledku vývoje neúplné blokády se zpomaluje vedení impulzů podél srdeční soustavy, což vede k tomu, že nedochází k fyziologicky korektnímu buzení jejích pravých částí..

Klinické hodnocení neúplná blokáda pravého svazku větví.

V současné době je známo, že navzdory závažným důvodům, které způsobují tuto patologii, je tato blokáda obvykle neškodná. Kromě toho, pokud existuje izolovaná neúplná blokáda pravé nohy svazku jeho, to znamená, že pokud v myokardu neexistují žádné organické poruchy, je tento proces jen zřídka schopen jít do úplné blokády. Malý okruh vědců se domnívá, že přechod na stupeň úplné blokády lze uskutečnit pouze tehdy, bude-li připojena jiná závažná patologie, která by v každém případě vedla k tomuto porušení.

Izolovaná neúplná blokáda pravé nohy jeho svazku obvykle nemá žádné vnější projevy a zpravidla se u záznamu EKG provádí z úplně jiných důvodů náhodným nálezem..

Ve zbývajících případech budou přítomny příznaky základního onemocnění, které jsou detekovatelné auskultury, a protože neúplná blokáda pravé nohy svazku Jeho nemá příznaky, je detekována na EKG provedeném pro základní onemocnění.

Diagnostika neúplné blokády pravého svazku větví

Diagnóza neúplné blokády na úrovni pravé nohy je odhalena pouze na základě studie EKG. Při dekódování EKG u pacientů s NBF jsou detekovány následující: terminální S vlna v elektrodách vlevo (I, aVL, V5 a V6); R vlna ve V1, stejně jako ve V2 (ale nemusí být přítomna). EKG s pankreatickou hypertrofií je charakterizována odchylkou srdeční osy doprava, užším komplexem QRS a výskytem komplexů QR, QRS nebo RS ve V1. U pacientů s NBF může být doba trvání komplexu QRS v rámci normálních limitů, ale nejčastěji je to 0,9 - 0,11 s. Obvykle je také kladná T vlna, která je směrována naproti abnormální S vlně ve svodech vlevo, a někdy to může být naproti R vlně a sekundárně převrácená v hrudních svodech vpravo.

Léčba neúplné blokády pravého svazku větví

Terapeutická opatření pro neúplnou blokádu pravé nohy jeho svazku mají léčit onemocnění, které způsobilo vývoj tohoto patologického stavu. To znamená, že specifická terapie samotné blokády se neprovádí. Například CHD podléhá chirurgické korekci na klinice chirurgie srdce. Pokud má pacient známky srdečního selhání, anginy pectoris, arteriální hypertenze, je nutné provést medikamentózní terapii s použitím příslušných tříd léčiv a poskytnout první pomoc při srdeční arytmii před vyšetřením kardiologem. Je třeba poznamenat, že někdy u mladých lidí je tato možnost blokády považována za normu, proto není léčba předepisována. Doporučuje se dynamické sledování a vyšetření kardiologem..

Podle identifikovaného základního onemocnění potřebuje pacient dynamické monitorování a specifickou terapii lékařem - terapeutem nebo kardiologem. Pozorování zahrnuje hodnocení změn EKG v dynamice a korekci lékové terapie na základě klinických a laboratorních studií.

Prognóza a komplikace

U mladých lidí bez přítomnosti patologie srdce organické povahy je prognóza docela příznivá. V současné době je známo, že izolovaná blokáda pravé nohy svazku His nemá tendenci přecházet na kompletní síňový - komorový (atrioventrikulární) blok.

Pokud se na pozadí ischemické choroby srdeční nebo hypertenzního onemocnění objeví neúplná blokáda pravé nohy svazku Jeho, prognóza se zhoršuje, pravděpodobnost fatálního výsledku se zvyšuje téměř třikrát. Prognóza této patologie se zhoršuje také srdečním selháním a kardiomegálií. Je však třeba poznamenat, že prognóza neúplné blokády pravé nohy svazku Jeho je vždy lepší než u pacienta s neúplnou blokádou levé nohy svazku Jeho.

Neúplná blokáda pravého bloku větví - existuje důvod k obavám?

Velmi zákeřným onemocněním je neúplná blokáda PNPG (pravá noha jeho svazku). Za prvé, v mnoha případech je tato vlastnost vývoje srdečního svalu považována za normální variantu a nevyžaduje léčbu. Existují však i případy, kdy patologie ohrožuje lidský život. Zde se již provádí kompletní diagnóza a je předepsána léčba, v některých případech to může být i chirurgický zákrok.

Co to je

Předtím, než se seznámíme s patologií, je nutné provést malou odchylku a zjistit některé body, které se budou vztahovat ke struktuře a funkčním prvkům. Bude tedy snazší pochopit podstatu patologie, která nás zajímá..

Jeho svazek odkazuje na hromadění nervových vláken, které vstupují do struktury srdce. Tato vlákna jsou nezbytná pro vedení impulsu do komor. Hlavní kmen tohoto svazku je rozdělen do dvou větví. Říkají se jim nohy. Existují levé a pravé nohy, podél kterých jsou vedeny impulsy k levé a pravé komoře. Blokáda může být detekována na jedné z těchto nohou a může být přítomna na dvou najednou. Zatím se zajímáme pouze o pravou nohu nebo spíše o blokádu, která může narušit její vodivé schopnosti.

Neúplná blokáda pravé nohy svazku His nebo NBPNPG se vyznačuje porušením procesů vedení pulzů, které jsou posílány podél této větve. Pokud jde o druhou část, taková porušení nejsou charakteristická, pravidelně plní svou funkci. Existují dva stupně vývoje tohoto onemocnění:

 • první stupeň se projevuje ve formě zpomalení v procesu přenosu excitačního impulzu, zatímco všechny impulsy jsou přenášeny správně, ale se zpožděním;
 • druhý stupeň je charakterizován přenosem ne všech impulzů, některé opouštějí síň, některé nedosahují pravé komory s neúplnou blokádou pravé nohy svazku Jeho do komor.
 • existuje také třetí stupeň. Tím se rozumí úplná blokáda. V tomto stavu se do komor nedostane jediný impuls, který opouští síň. V takové situaci se komorová kontrakce provádí nezávisle a jejich počet nepřesahuje 30 za minutu.

Příčiny patologie

Existuje několik důvodů, které mohou způsobit nástup onemocnění. Mohou být vrozené nebo získané. To je důvod, který se stal spouštěčem vývoje patologie, by měl být identifikován a odstraněn. Hlavními důvody jsou následující body:

Seznam vrozených příčin, které se ve většině případů stávají faktory rozvoje neúplné blokády svazku Jeho u dítěte, je následující:

 • stenóza úst plicní tepny;
 • strukturální abnormality v mezipatriálním přepážce;
 • změny ve vývoji segmentu PNPG;
 • méněcennost interventrikulárního septa;
 • srdeční vady, jejichž vývoj může způsobit přetížení pravé komory.

Mezi získané faktory patří:

 • obstrukční patologie dýchacích cest, které se rozrostly do chronické formy;
 • novotvary v srdečním svalu;
 • tupé trauma na hrudi;
 • svalová dystrofie, náchylná k progresi;
 • předávkování některými léky, které mohou mít takový účinek na srdce;
 • patologie myokardu, náchylná k negativní změně;
 • hyperkalémie.

Pozorované příznaky

Velkým problémem této patologie je téměř úplná absence příznaků neúplné blokády pravého bloku větví. Člověk se cítí dobře a ani netuší, že v srdci je problém. Chcete-li problém identifikovat, musíte projít EKG nebo poslouchat práci myokardu. Ukazuje se tedy, že detekce patologie je prováděna náhodou. Projev má pouze úplnou blokádu.

U dětí se také neúplně blokuje pravá noha svazku Jeho. Tento stav je detekován náhodou a ve vzácných případech je léčba předepsána. Pokud je dítě zdravé, pak se NBPNPG považuje za variantu normy struktury srdce. Můžete žít celý svůj život, ale nikdy se nedozvíte o přítomnosti této patologie.

Řešením problému včasné detekce nemoci, která nemá výrazné příznaky, je pravidelné vyšetřování a léčba existujících nemocí. V tomto případě bude možné identifikovat NBPNPG ve velmi rané fázi a zabránit vzniku komplikací, o kterých budeme hovořit.

Diagnóza nemoci

Pro diagnostiku neúplné blokády pravé nohy svazku Jeho se lékaři uchýlili k různým metodám. Diagnostické metody jsou vybírány s přihlédnutím k mnoha faktorům, které jsou individuálně analyzovány lékařem. Z velké části se však používá jediný plán:

 • Zpočátku kontrola a analýza stížností;
 • poté sleduje kardiogram pomocí EKG;
 • v některých případech může být pro detekci NBPNPG vyžadováno vyšetření pomocí jedné z odrůd elektrokardiogramu (CPECG, denní monitorování, rytmokardiografie);
 • echokardiografie, MRI nebo PET srdečního svalu se provádí k detekci organických nádorů.

Ať už je zvolen jakýkoli diagnostický plán, musíte jej jasně dodržovat a neprodleně projít všemi postupy. Otálení se může proměnit ve vážné komplikace, které způsobí velké poškození těla..

Léčebná taktika

Po získání údajů o stavu člověka v důsledku diagnózy neúplné blokády pravé větve svazku je nutné účinné ošetření. Primárním cílem léčby je eliminace onemocnění, které způsobilo vývoj blokády. Léčba, která bude zaměřena konkrétně na blokádu, není poskytována.

Proto je tak důležité provést kvalitativní vyšetření, jehož výsledky stanoví přesnou diagnózu a identifikují základní onemocnění. V opačném případě bude veškerá další léčba neúčinná a může být dokonce škodlivá pro zdraví..

Vrozená onemocnění jsou léčena chirurgicky. K předepsání takové metody léčby musí být přítomny vážné indikace. Mnoho onemocnění, které způsobují NBFNH, reaguje na léky. Mohou být předepisována antihypertenziva, antiarytmika a srdeční glykosidy..

V některých případech je NBPNPG variantou normy. Obvykle jsou takové situace charakteristické pro mladé lidi. Zde není předepsáno žádné ošetření. Místo terapie se doporučuje dynamické monitorování a pravidelné vyšetření kardiologem.

Možné komplikace

I když neúplná blokáda PNPG sama o sobě není nebezpečnou patologií, může to způsobit rozvoj závažných komplikací. To je zákeřnost této choroby. Níže uvádíme seznam možných a nejčastějších komplikací:

 • ventrikulární fibrilace;
 • rozvoj srdečního selhání;
 • srdeční zástava, která má za následek smrt;
 • komplikace již přítomných nemocí, které způsobily vývoj NBPNPG;
 • poruchy v procesu nasycení krve mozkem;
 • krevní sraženiny;
 • tachykardie paroxysmálního typu;
 • různé formy asystoly;
 • rozvoj úplné blokády nebo dokonce atrioventrikulární.

Každá z těchto podmínek je potenciálně nebezpečná a může představovat vážné ohrožení lidského života. Proto by se k předepsané léčbě mělo přistupovat vážně. Je důležité dodržovat všechna doporučení, včetně doporučení týkajících se změn životního stylu..

Životní styl a prevence

Je docela možné snížit pravděpodobnost vývoje NBPNPG. Bude nutné dodržovat jednoduchá pravidla prevence a přizpůsobit životní styl. To může udělat každý. Pravidla jsou jednoduchá:

 • normalizace práce a odpočinku, zajištění dlouhodobého spánku;
 • vyvážená a vyvážená výživa každý den;
 • odmítnutí špatných návyků, které nasycují tělo toxickými látkami;
 • odmítnutí samoléčení, podávání jakéhokoli léku by mělo být dohodnuto s lékařem;
 • včasná diagnostika kardiovaskulárních chorob s počátečním projevem symptomů;
 • redukce stresu.

Mnoho nemocí kardiovaskulárního systému lze předcházet, protože vznikají nesprávným životním stylem, častým stresem, ignorováním symptomů a samoléčbou. A NBPNPG, jak již bylo známo, se vyvíjí na pozadí řady kardiovaskulárních patologií. Dávejte pozor na své zdraví, starejte se o své srdce, krevní cévy a pokud možno se vyhněte stresu. Jakémukoli nemoci lze snáze předcházet, než jej dále léčit a odstraňovat vzniklé komplikace..

Kompletní a neúplná blokáda pravého bloku větví: co to je a jaká je prognóza?

Blokáda pravé nohy svazku Jeho je částečné nebo úplné zastavení elektrických pulzů podél myokardu na pravé straně, na úrovni nohy jeho svazku.

Obecná informace

Nejedná se o nezávislou patologii, ale o typ nálezu na EKG. Odchylka vodivosti samotného svalového orgánu je způsobena jinými defekty ve vývoji srdce. Není nutné léčit blokádu, ale hlavní příčinu, která ji způsobila k životu. Patří mezi ně sklerotické změny, zánětlivé procesy, aortika, mitrální regurgitace a další stavy. Vyhlídky na uzdravení jsou ve většině případů dobré. Pravá komora je zapojena do patologického procesu, protože v relativně pozdním období se tvoří obrovské komplikace.

Mechanismus vývoje odchylky

Patologická odchylka nastává postupně, najednou - relativně zřídka, mluvíme o akutních procesech. Abychom pochopili, co je základem patologie, musíte se obrátit na anatomické informace. Srdce je schopné samostatné práce po dobu neurčitou. Je to výsledek přítomnosti tzv. Sinusového uzlu nebo přirozeného kardiostimulátoru. Je zodpovědný za generování elektrického impulsu. Vzrušení je přenášeno přes speciální vlákna známá jako Jeho svazek. Je to stromová, rozvětvená struktura.

V důsledku dříve probíhajících zánětlivých patologií, vrozených nebo získaných defektů a dalších stavů dochází k narušení vodivosti, elektrický impuls zpomaluje pohyb (s neúplnou blokádou) nebo je zcela nemožný (úplná blokáda).

V důsledku toho se kontraktilita myokardu na pravé straně (síň a komora) snižuje, krevní pohyb v malém kruhu je narušen. Plicní problémy jsou tedy časným příznakem patologického procesu..

Příčiny

Blokáda pravého svazku větví (BPNG) může být pozorována u lidí bez zjevné patologie. Může se také vyskytnout při infarktu myokardu v přední stěně, což odráží významnější poškození myokardu. Když dojde k novému BPNP, je nutné okamžitě vyhledat základní srdeční onemocnění, ale často není detekována. Přechodný BPNPH se může také vyvinout po plicní embolii. Přestože BPNPG zkresluje tvar komplexu QRS, nijak výrazně nekomplikuje diagnostiku infarktu myokardu pomocí EKG..

Hlavní příčiny onemocnění jsou srdeční abnormality:

 • kardiomyopatie;
 • infarkt myokardu;
 • hypertonické onemocnění;
 • srdeční selhání;
 • autoimunitní onemocnění;
 • ischemická choroba srdeční;
 • deformity srdeční chlopně;
 • zánět srdečního svalu (myokarditida);
 • vrozené vady kardiovaskulárního systému.

Mezi vrozenými vadami si zvláštní pozornost zaslouží nebezpečné anomálie, jako je deformace síňové a interventrikulární septy, stenóza ústní tepny plic, nedostatečný vývoj segmentu nohy PG a další defekty způsobující přetížení pravé komory..

Poruchy srdce mohou vyvolat získaná onemocnění:

 • nádory srdce;
 • patologie myokardu;
 • poranění hrudníku;
 • předávkování těžkými léky;
 • hyperkalémie se zvýšenými hladinami draslíku;
 • progresivní typy svalové dystrofie;
 • chronická onemocnění dýchacích cest komplikovaná obstrukcí.

Vývoj odchylek ve vodivém systému srdce je také ovlivněn:

 • toxická otrava;
 • hormonální poruchy - pankreas hraje důležitou roli v metabolických procesech;
 • poruchy autonomního systému - nerovnováha nervových funkcí ovlivňuje stav celého organismu;
 • poruchy elektrolytů - nedostatečné hladiny draslíku, sodíku a hořčíku v krvi mohou způsobit vážné poruchy v činnosti všech orgánů a systémů.

Klasifikace

Blokáda je typická z několika důvodů..

Podle charakteru kurzu:

 • Přerušovaná forma. Válcování. Vyvíjí se v 15% případů. Je to určeno přerušovaným pohybem vady. Odchylka v každém okamžiku je přítomna nebo není přítomna. Je obtížné zachytit změnu, pro zaznamenání výsledků je nutné provést EKG několikrát. Proto se doporučuje stacionární vyšetření.
 • Alternativní odrůda. Je to určeno jiným směrem. Vždy existují odchylky, ale přecházejí z jedné větve do druhé, což komplikuje včasnou diagnostiku.
 • Trvalá forma. Nevratné. Ve většině případů se vyvíjí. Při vyšetření nejsou žádné potíže. Změna je stabilní.

V některých případech se blokáda nohou svazku Jeho rozvíjí pouze se změnou frekvence srdečního rytmu (bradykardie, tachykardie).

Vzhledem k anatomické struktuře svazku Jeho může být blokace:

 • jeden paprsek (single),
 • dvojitý paprsek (dvojitý),
 • tři paprsky (trojité).

Jednotlivé svazky paprsků zahrnují případy poškození pouze jedné nohy (větve) svazku jeho: blokáda pravé nohy, blokáda levé přední nebo levé zadní větve.

Dvouvazkové blokády jsou současnou porážkou 2 větví jeho svazku: přední a zadní větve levé nohy, pravé nohy a přední levé větve, pravé nohy a zadní levé větve.

S blokádou tří paprsků jsou ovlivněny všechny tři větve jeho svazku.

Podle stupně narušení impulzního vedení může být blokáda nohou svazku Jeho neúplná a úplná.

S neúplnou blokádou je narušeno impulzní vedení podél jedné z noh jeho svazku, zatímco funkce druhé nohy nebo jedné z jejích větví není narušena. V tomto případě je excitace komorového myokardu zajištěna neporušenými větvemi, vyskytuje se však pozdě. Když se tedy proces impulsního šíření podél větví svazku Jeho zpomalí, dojde k neúplnému blokování srdce prvního stupně.

V případě, že se do komor nedostanou všechny impulsy, mluví o neúplném stupni II. Bloku srdce.

Úplný blok (nebo blok III. Stupně) je charakterizován absolutní nemožností provádění impulsů z předsíní do komor, ve spojení s nimiž se tyto začínají samostatně stahovat, rychlostí 20 až 40 tepů. v min.

Příznaky a klinické projevy

Pokud je obtížné distribuovat nervové signály mezi složky svazku Jeho, mohou příznaky chybět, a pokud jsou, jsou zpravidla způsobeny chorobou, která sloužila jako hlavní příčina vzniku bloku a jsou extrémně nespecifické. Jinými slovy je nemožné uhodnout typ narušení vodivosti z příznaků a dokonce podezření na přítomnost blokády je v některých případech velmi obtížné..

Neúplná (částečná) blokáda, obtížné šíření signálů podél jedné z větví, za předpokladu, že ostatní fungují, nezpůsobují subjektivní symptomy. Toto je nález na EKG, což vede k dalším zkouškám. Někteří pacienti mají potíže s dýcháním, bolestivost v srdci, přerušení v rytmu, únavu, která však nemá přímou souvislost s intraventrikulárním blokem, ale charakterizuje konkrétní onemocnění.

Příznaky úplné blokády pravé nohy jsou:

 • Pocit nepravidelnosti v práci srdce, bušení srdce;
 • Závratě, mdloby;
 • Bolest na hrudi.

Nízká frekvence komorových kontrakcí neumožňuje tělu zajistit normální hemodynamiku a mezi příznaky patří závratě a epizody ztráty vědomí na prvním místě kvůli nedostatečné mozkové cirkulaci. Na pozadí srdečního selhání může dojít k náhlé srdeční zástavě, která vede k úmrtí pacienta.

Blokáda nohou jeho svazku je nebezpečná pro selhání orgánů, opakované útoky Morgagni-Adams-Stokse s rizikem zástavy srdce a náhlé smrti, možnou predispozici k infarktu v důsledku sníženého přívodu krve do koronárních tepen, a to i bez rozvoje aterosklerózy..

Důsledky intraventrikulárního bloku mohou být paroxysmální tachykardie, ventrikulární fibrilace, srdeční zástava. Při prodlouženém bloku trpí systémový krevní tok zvýšením kongesce v orgánech. Tromboembolismus se považuje za nebezpečné komplikace, pro jejichž prevenci je indikována zvláštní léčba.

Blokáda pravého bloku větví na EKG

Blokáda pravé nohy svazku jeho (BPNPG) je snad nejčastějším nálezem v kardiografii sportovců, vyskytuje se u mnoha zdravých lidí, u lidí, kteří netrpí patologií srdce. Obvykle je však neúplný a asymptomatický. S nadměrným zatížením a dilatací správných komor orgánu v podmínkách srdeční nebo plicní patologie, blok získává neobvyklé rysy.

Pokud je obtížné přenášet signály přes PNPH, pravé komorové myokardy a část přepážky přijímají signály z LDLP, ale vzrušení přichází sem později. S neúplným BPNPG se signály podél nohy pohybují, ale delší než je obvyklé, takže komorové komplexy mají neobvyklý vzhled, ale mají normální šířku.

S úplnou blokádou pravé nohy svazku Jeho septa depolarizuje správným směrem, zleva doprava. Na kardiogramu je viditelná R vlna ve V1 a Q v šesté (levé komoře). Poté, co septum přijalo svůj impuls, je excitace kardiomyocytů distribuována podél levého komorového myokardu, S vlna v prvním hrudníku a R v šestém vedení je fixována na EKG.

Když je levá komora již kontrahována a vstoupí do systoly, signál dosáhne pravé komory, která se později depolarizuje, a na EKG lze vysledovat další R ve vedení hrudníku I a hluboký S ve V6. Toto tvoří specifickou formu komorového komplexu - RSR1.

Projevy BPNPG zvažují:

 • Rozšíření QRS až 120 ms a více;
 • Změna tvaru QRS: ve V1-2 je viditelný zářez RSR1;
 • osa srdce se odchyluje doprava;
 • vysoká amplituda a rozšířený R v hrudníku hrudníku, široký S v I a levé komorové elektrody.

Blokování dvou a tří paprsků nohou svazku jeho na EKG

V řadě případů nastane okamžitě blok dvou cest. Kombinace blokády PNPH a přední větve levé nohy způsobuje rozšíření komplexu QRS na 0,12 sekund, výskyt zářezu na vlně S, inverzi T a odchylku levé osy.

V případě, že je BPNPG kombinován s poškozením zadní větve LDLH, osa srdce jde doprava a znaky popsané výše pro každý typ bloku lze vysledovat k EKG. Tato porucha vodivosti naznačuje hluboké a závažné změny srdečního svalu.

V případě částečného narušení vodivosti ve třech větvích intraventrikulárních drah se na EKG diagnostikuje atrioventrikulární blok I. nebo II. Stupně. V prvním stupni se vodivost zhoršuje, ale všechny impulsy se dostanou do komorového svalu a ve druhém se část impulsů, a tím pádem, kontrakce komor.

Je-li blok s třemi paprsky kompletní, impuls z předsíní neprochází do komorového myokardu, vyvine se kompletní AV blok třetího stupně, ve kterém se síně a komory stahují nekoordinovaně, v jiném rytmu. Komorový rytmus je nepravidelný a vzácný, snížený na 40 za minutu.

Blokaci pravé nohy jeho svazku na EKG je poměrně obtížné odhalit. Existuje několik typických příznaků, diferenciální diagnostika se provádí s jinými patologiemi. Pro dekódování kardiogramu a pochopení typu procesu jsou vyžadovány významné kvalifikace..

PlnýNeúplný
 • Rozšíření komplexu QRS o 0,12 s.
 • Vzhled zoubkování na RSR1.
 • Odchylka osy srdce na pravou stranu.
 • Deformace zubů S, R.
 • Rozšíření S, I.
 • rSR rSr komorové komplexy v olově V1.

Diagnostika

Hlavní metodou pro detekci blokády svazku Jeho svazku je standardní elektrokardiografie a její odrůdy - transesofageální elektrokardiografie (CPECG), rytmokardiografie, denní monitorování EKG. K identifikaci údajů o organickém poškození srdce se provádí echokardiografie, MRI, MSCT a PET srdce. Pokud je detekována blokáda nohou svazku His, měl by být pacient konzultován kardiologem, arytmologem nebo srdečním chirurgem.

Léčebné metody

Pokud existuje podezření na patologii prvků systému srdečního vedení, je třeba se poradit s lékařem: arytmologem, kardiologem a v některých případech srdečním chirurgem. V případě neúplné blokády větví svazku His by měla být hlavní léčba zaměřena na orgán nebo systém orgánů, který vyvolal abnormální činnost vaskulárního lůžka a způsobil rozvoj blokády..

Obecný terapeutický režim pro blokádu nohou svazku Jeho neexistuje. Pokud je narušený přenos impulzů způsoben anginou pectoris, hypertenzí nebo srdečním selháním, pak je základní léčba založena na použití antihypertenziv a antiarytmik, jakož i srdečních glykosidů. Pro proximální blokádu je za nejúčinnější považována léčba sympatomimetiky: isadrin nebo subkutánní injekce atropinu..

V případě neúplné blokády, pokud se pacient necítí nepohodlně a může vést normální životní styl, je nutná pouze kontrolní diagnostika a restorativní terapie.

V případě genetických abnormalit nebo vrozených malformací je léčba blokád prováděna chirurgicky. Důvody operace jsou časté mdloby a život ohrožující abnormality srdce. V moderní srdeční chirurgii je k opravě činnosti cévních větví systému srdečního vedení instalován kardiostimulátor - zařízení, které generuje kontrakce a poskytuje daný srdeční rytmus.

Blokáda distálního typu je obtížně léčitelná. Nejúčinnějším prostředkem je elektrická stimulace srdce. U akutních blokád, které byly vyvolány infarktem myokardu, je indikována dočasná elektrická stimulace. Při přetrvávající formě blokády je předepsána konstantní elektrická stimulace.

Pokud náhle dojde k úplné blokádě, pomůže injekce Euspirana nebo Izuprela s roztokem glukózy (5%) zmírnit akutní stav pacienta, můžete použít stejná léčiva ve formě tablet. Při dlouhodobé expozici neurovaskulárním onemocněním může být úplná srdeční blokáda částečná.

Nebezpečí pro život pacienta představuje kompletní srdeční blok na pozadí digitální intoxikace. V tomto případě, pro normalizaci stavu, je příjem glykosidů zrušen. Pokud přetrvává úplná blokáda s rytmem 30-40 úderů za minutu, injekce Atropinu se podávají intravenózně a Unitol se podává intramuskulárně (2-4krát denně), lze terapii doplnit dočasnou elektrickou stimulací.

Komplikace

Komplikace mohou nastat v kterékoli fázi patologického procesu. Neexistuje žádná záruka, že k smrti nedojde..

Hrubý seznam důsledků je následující:

 • Infarkt Smrt buněk svalových orgánů a jejich nahrazení jizvou. Oblast léze závisí na povaze narušení vodivosti..
 • Myopatie Vada ve formování a vývoji myokardu. Určeno z vrozených důvodů nebo v důsledku alkoholismu a dalších faktorů..
 • Srdeční selhání. Náhle, bez vyhlídek na obnovení srdeční činnosti.
 • Mrtvice. V důsledku narušení zásobování mozku kyslíkem a živinami.
 • Respirační selhání různé závažnosti. Je charakterizována nemožností normální výměny plynu.
 • Plicní otok. Nouzový stav. Vyžaduje naléhavé zotavení ve stacionárních podmínkách.
 • Srdeční astma. Útok může být jednoduchý. V některých případech je skupina epizod stanovena na krátkou dobu..
 • Smrtelný výsledek. V důsledku předložených komplikací.
 • Kardiogenní šok. Akutní porušení, úmrtnost se blíží 100%.

Pravděpodobnost následků se liší. Vše záleží na stupni blokády..

Blokáda pravé nohy jeho svazku během těhotenství

Pokud byla během těhotenství u ženy, která nikdy předtím netrpěla srdečními chorobami, detekována blokáda pravé nohy jeho svazku, jedná se o normu. V mladém věku tento jev nezpůsobuje poruchy oběhu a sám zmizí. Důvody spojené s kardiologickou patologií zahrnují:

 • hypertonická nemoc,
 • angina pectoris,
 • srdeční choroba.

Všechny mají charakteristické příznaky a echokardiografie, EKG a měření tlaku jsou dostatečné k jejich vyloučení. V pochybných případech je předepsán Holterův kardiogram, krevní test na revmatické testy.

Prevence

Aby se zabránilo rozvoji blokád a jiných kardiovaskulárních patologií, doporučuje se dodržovat obecná pravidla:

 • prodloužený spánek;
 • aktivní životní styl;
 • nedostatek samoléčení;
 • odvykání kouření a alkoholu;
 • vyvážená výživa podle režimu;
 • eliminace stresu a nervových šoků;
 • pravidelná diagnostika a léčba srdečních chorob.

Předpověď

Závisí na řadě faktorů. Příznivé momenty spojené s dobrým přežitím:

 • Úplná nebo převládající absence symptomů a klinického projevu.
 • Normální zdraví (bez somatických patologií).
 • Kvalitní odezva na léčbu.
 • Mladý věk.
 • Dobrá rodinná historie.
 • Nedostatek špatných návyků. Detekce náhodných abnormalit na elektrokardiografii.

Úmrtnost je nejvyšší s úplnou blokádou tří paprsků a dosahuje 80%. Bradykardie je hlavním faktorem srdeční zástavy. Srdeční infarkty a mrtvice jsou méně časté..

Výhled na oživení je relativně příznivý. Na fyzickou práci však můžete bezpečně zapomenout. Pravděpodobnost úmrtí v důsledku mechanického přetížení prudce stoupá.

Neúplná blokáda pravého bloku větví - co to je, co je nebezpečné?

Neúplná blokáda pravého bloku větví je „technická“ diagnóza nebo nemoc?

Takové neobvyklé jméno pro diagnózu s největší pravděpodobností přitahuje slovo „blokáda“. To samo o sobě je samozřejmě alarmující, ale laikovi neříká nic konkrétního. Abychom pochopili význam tohoto složitého pojmu, musíte si vzpomenout na tak neobvyklou anatomickou strukturu, jako je vodivý systém srdce.

Tato formace je navržena tak, aby správně rozdělovala impulsy, které klesají ze sinusového uzlu. Vodivý systém lidského srdce je zodpovědný za správné a synchronní zmenšení síní i komor. Je jasné, že srdce je pumpa, která „řídí krev jedním směrem“.

Obecný směr krve je následující:

 • krev je vypuzována z levé komory do aorty, největší tepny těla;
 • pak, prostřednictvím systému větvení tepen menšího kalibru, krev vstupuje do kapilár, zatímco rychlost jejího proudu se zpomaluje;
 • v kapilárách dochází k výměně plynu a dochází k procesu dýchání tkání: do tkání je dáván kyslík a je přijímán oxid uhličitý;
 • pak skrze žilní cévy stále rostoucího kalibru vstupuje krev do systému vena cava a končí v pravé síni, která je hlavním „sběratelem“ žilní krve;
 • z pravé síně je krev posílána do pravé komory a odtud do plic, aby obohatila žilní krev kyslíkem a změnila ji na šarlatovou, arteriální.

Rychlá navigace na stránce

Balíček GIS - co to je a proč je to potřeba?

Jak vidíte, arteriální a žilní krev v našem srdci se nemísí a srdeční komory se striktně synchronizují: nejprve nastane komorová systole a síň v tomto okamžiku „odpočívá“, naplní se krví. Poté jsou komory během diastoly naplněny krví, která je vypuzována z předsíní.

Pro normální srdeční kontrakci je nutné, aby se síně stahovaly společně, jako komory, ve dvojicích. A mezi nimi musí být přísná synchronizace.

V případě, že k takové synchronní kontrakci nedojde, jsou možné různé varianty vzhledu patologie elektrického impulsu, které se nazývají blokády. Tyto podmínky mohou být život ohrožující..

Je známo, že speciální dirigentský systém je umístěn v srdci srdce ve formě speciálních svazků nervových buněk. Tvoří uzly a svazky, které pomáhají vést impuls z nadložených částí srdce k podkladu. Existují vzory impulsu a existuje přísný řád.

Jedním z těchto svazků je svazek Jeho, který se jinak označuje jako atrioventrikulární svazek. Prochází tloušťkou interventrikulárního septa a rozděluje se tam na dvě nohy - vlevo a vpravo. Jak název napovídá, pravá noha odpovídá pravé komoře a levá pasuje do myokardu levé komory.

Tyto nohy končí speciálními vlákny Purkinje, které se rozvětvují do svalové tkáně odpovídajících komor. Impuls se provádí na strukturách svazku His při různé rychlosti, což je v průměru 1-3 metry za sekundu, což je u paprsku o délce 15-18 mm docela patrné.

Kromě arytmií mohou být často detekovány blokády impulzního vedení do základního srdce, pokud z nějakého důvodu došlo k úplnému nebo neúplnému blokování impulzního vedení podél jednoho z ramen tohoto paprsku. Co je to patologie a jak se projevuje?

Neúplná blokáda pravého bloku větví - co to je?

Je důležité vědět, že kromě Jeho svazku, který je hlavním způsobem vedení impulsu, jsou v myokardu také svazek Kent, vlákna Mahaim a dvě „alternativní cesty“ - James a Bershenmanshe. Všechny tyto cesty mohou sloužit jako další způsoby vedení, proto s blokádou Jeho svazku se srdce stále stahuje, neděje se nic špatného.

Klinicky se to projevuje přítomností syndromu intraventrikulárního bloku nebo zpomalením nebo ukončením elektrického impulsu do myokardu pravé komory. K tomu dochází, když je narušeno vedení pravé nohy..

Pokud mluvíme o neúplné blokádě pravé nohy, pak to naznačuje, že impuls prochází, ale jeho vedení je zpomaleno. V případě, že impuls nepřejde vůbec na myokardiální místo, pak mluví o úplné blokádě. V tomto případě je pravá komora stále vzrušená a stahovaná, člověk žije a nemusí mít žádné nepříjemné pocity.

Jen vzrušení pravé komory začíná „kruhovým způsobem“. Jinými slovy, depolarizační vlna prochází levou komorou a levá polovina (ležící na druhé straně) interventrikulárního septa.

Příčiny blokády

Je známo, že u zcela zdravých lidí, nejčastěji u mužů, kteří nevykazují žádné stížnosti, se vyskytují různé známky neúplné blokády pravé nohy svazku Jeho, určeného EKG. Četnost výskytu této patologie v populaci je poměrně vysoká - 1–2% z celkové populace.

Pokud mluvíme o úplné blokádě pravé nohy, pak se vyskytuje v průměru u rekrutů ve 0,2% všech případů a ve věku nad 40 let toto číslo stoupá na 5%. To znamená, že každých 20 dospělých mužů má nějakou formu poruchy vedení..

Pokud jde o nemoci, je úplná blokáda způsobena nemocemi, u kterých může dojít k přetížení pravého srdce. Tyto zahrnují:

 • Chronické plicní srdce (je to stav, při kterém je krevní oběh v plicích obtížný a zvyšuje se předpětí na pravém srdci). Tento stav se vyvíjí s plicními chorobami: pneumoskleróza, alveolitida, sarkoidóza, s emfyzémem a mnoha dalšími nemocemi;
 • Ischemická choroba srdeční (CHD) nebo angina pectoris, zejména při kombinaci s arteriální hypertenzí nebo hypertenzí (hypertenze);
 • Při akutním infarktu myokardu (AMI), často se zadní bránicí nebo apikální lokalizací nekrózy;
 • U zcela zdravých lidí někdy dochází k úplné blokádě, ale je to vzácné. Zdraví dirigenti častěji vykazují neúplné poruchy vedení..

Pokud mluvíme o neúplné blokádě, pak to vede ke stejným důvodům a nemocem, ale pouze „mírnější“ formou. Ve stáří se jedná o všechny druhy myokarditidy, kardiosklerózy, chronické ischemie myokardu.

Jednou z důležitých příčin neúplného narušení vodivosti je rozvoj hypertrofie myokardu. V tomto případě dochází ke zpomalení impulsu, protože myokard je prostě „hodně“, a proto se zdá, že impuls prochází pomalu.

Tato situace se může vyvinout u lidí s atletickým srdcem i u lidí s plicní hypertenzí, protože právě u nich by měl být myokard pravé komory silnější.

V některých případech se při předávkování srdečními glykosidy a beta-blokátory při léčbě některých antiarytmik, například chinidinu, a při těžké dehydrataci (při střevních infekcích) vyvíjí neúplné blokování pulzů pravé nohy..

Neúplná blokáda pravého bloku větví je nebezpečná?

Jak nebezpečné je neúplné blokování pravého bloku větví? Prognóza tohoto stavu není na základě této formulace diagnózy vůbec stanovena. Jak je uvedeno výše, stupeň rozvoje základního onemocnění je rozhodující, stejně jako riziko rozvoje kompletního atrioventrikulárního bloku (ve kterém se mohou síně a komory navzájem stahovat ve svém vlastním rytmu, dezorganizované).

 • Právě tato skutečnost může vést k rozvoji komorových arytmií.

Je třeba poznamenat, že blokáda, zejména neúplná, neznamená automatickou přítomnost arytmie. Jednoduše, pokud existují predispoziční a nepříznivé faktory, může se to stát, a pak zablokování nohou, byť neúplné, může zvýšit riziko náhlé srdeční smrti.

Pravděpodobnost úplného atrioventrikulárního bloku u jedinců s částečným poškozením vedení nohou svazku His je 1% za rok.

Toto číslo samozřejmě bere v úvahu podmínky, za nichž existuje výrazná srdeční patologie. Je to v přítomnosti AV blokády, která bude vyžadovat léčbu, která může zahrnovat instalaci kardiostimulátoru.

Jak se projevuje blokáda?

Neúplná blokáda pravé nohy jeho svazku se nemusí odrazit v srdci. Všechny klinické pokyny říkají, že pokud blokáda nedosáhne stavu trojitého svazku, pak se nijak neobjeví. To znamená, že k tomu, aby se objevily jakékoli projevy blokády (za předpokladu, že neexistuje žádné organické onemocnění), je nutné, aby okamžitě vznikly společně:

 • blokáda pravé nohy jeho svazku;
 • blokáda levé nohy svazku jeho;
 • kompletní nebo neúplný atrioventrikulární blok.

V naprosté většině případů jsou varianty neúplného narušení vodivosti pouze jedné nohy (ať už je to pravá nebo levá) jev, který lze určit pouze na EKG, například při vyšetření během fyzického vyšetření.

Ve stejném případě, pokud má pacient ve Spojeném království jakýkoli druh srdeční choroby, je celá klinika způsobena základními stížnostmi, například s emfyzémem nebo post-infarktovou kardiosklerózou, a blokáda svazku jeho větve je „malá a sekundární“ diagnóza, která prakticky nehraje svou vlastní role.

Diagnostika neúplné blokády pravého svazku větví

Jedinou možností, ve které můžete mít podezření na přítomnost blokády před elektrokardiografií, je obvyklá auskultace srdce nebo poslech pomocí fonendoskopu. Lékař může mít podezření na ucho, pokud dojde k rozdělení tónů, které pacient nijak necítí.

Další fází je provádění pravidelného rutinního EKG, během kterého jsou komorové komplexy v prvních hrudních elektrodách identifikovány ve speciální formě, a také mírné prodloužení trvání gastrického komplexu QRS na 0,11 sekund. Je zřejmé, že toto prodloužení času nastává v důsledku „kruhové cesty“ a nepřímého sledování impulsu podél zablokované nohy svazku Jeho.

Je také ukázáno Holterovo monitorování, ve kterém lze identifikovat funkční nebo přechodné možnosti rozvoje blokády. K tomu může dojít například v důsledku předávkování některými léky při léčbě nemocí..

V případě, že došlo k blokádě nohy na pozadí kardiologického onemocnění, provede se intrakardiální elektrofyziologické vyšetření. Jeho hlavním úkolem je zjistit, zda existují indikace pro umístění (implantaci) permanentního kardiostimulátoru.

Můžete hrát sport a sloužit v armádě?

S neúplnou blokádou pravé nohy svazku Jeho není sport kontraindikován. Kardiologové se skutečně obávají těch stavů, které zvyšují riziko náhlé srdeční smrti, jakož i různých nediagnostikovaných chlopňových defektů, zejména aortální stenózy, které se zvýšenou zátěží srdce mohou vést k nepředvídatelným komplikacím..

Izolované a asymptomatické poruchy chování, zejména v mladém věku, nevedou k významnému nárůstu komplikací. V extrémních případech můžete provádět Holterův monitoring, který bude prováděn na pozadí sportovního tréninku.

Pokud analýza výsledků neodhalí progresi objemu blokády, výskyt arytmie nebo známky poruchy atrioventrikulárního kloubu, pak neexistují žádné kontraindikace sportovních událostí. Zbývá podstoupit EKG každý rok, aby bylo možné včas poznat stav s intraventrikulárním vedením.

Pokud jde o službu v ozbrojených silách, jak si vzpomínáme, při absenci jednoznačného výkladu je celý důraz kladen na „porušení funkce“. V tomto případě, vzhledem k absenci výrazného organického poškození a asymptomatického průběhu, bude takový mladý muž odveden do armády v kategorii B-4, tj. „Fit s malými omezeními“.

To ve skutečnosti znamená, že je nevhodný pro elitní jednotky ozbrojených sil Ruské federace, tj. Kde je více či méně prestižní sloužit. Výsledkem bude, že bude někde poslán do pěchoty nebo do komunikačních jednotek, kde samozřejmě nebudou respektována žádná omezení, protože automatické určení typu vojáků už bude sloužit jako záruka, že taková omezení již byla učiněna.

O léčbě blokády pravého svazku větví

Jak jste již pravděpodobně uhodli, je třeba léčit pouze ty typy blokády, u kterých existuje zvýšené riziko rozvoje srdeční smrti nebo dochází k výrazné desynchronizaci v práci horní (síně) a dolní (srdeční) části srdce. V tomto případě se zpravidla mluví o pacientech, kteří mají klinicky významné a spolehlivé příznaky srdečního selhání.

Tito pacienti jsou obvykle hospitalizováni na oddělení intervenční kardiochirurgie a arytmie nebo na diagnostickém oddělení kardiologické nemocnice. Hospitalizace je nutná za účelem:

 • vybrat dobrou terapii léky, pokud je diagnostikována arytmie pozorována na pozadí blokády;
 • vyloučit akutní infarkt myokardu v případě akutní blokády nohy svazku jeho (to je vždy podezřelé, ale je však postižena levá noha, nikoli pravá);
 • provést elektrofyziologické intrakardiální vyšetření;
 • implantovat kardiostimulátor nebo provést synchronizaci srdce.

S cílem ujistit mladé lidi a jejich rodiče je bezpečné říci, že kardiostimulátor „stejně jako“ není nainstalován. Za tímto účelem musí existovat velmi přísné údaje, například:

 • Střídání blokády nohou (pokud dojde k „chodícímu“ narušení levé nebo pravé nohy;
 • Třídní 3 atrioventrikulární blok se mdloby.
 • Blokáda nohou, ke které došlo při akutním infarktu myokardu;
 • Těžké srdeční selhání 3 nebo 4 funkční třídy, navzdory správné léčbě.

Je tedy zřejmé, že „léčba“ není vůbec blokádou pravé nohy svazku Jeho, ale těch stavů a ​​nemocí, které může zhoršit nebo vyvolat.

Závěrem je třeba říci, že aby se předešlo záměně a nejednoznačné interpretaci, je-li v průběhu EKG známka blokády, je vhodné, aby se pacient podrobil ultrazvuku srdce. Teprve potom bude možné posoudit tloušťku interventrikulárního septa a dospět k závěru, že neexistuje nebo není hypertrofie stěn levé a pravé komory.

Pouze v tomto případě bude mít diagnóza blokády kterékoli z nohou skutečnou diagnostickou hodnotu, protože bude provedena s ohledem na přítomnost nebo nepřítomnost hypertrofie myokardu.

Blok srdce

Obecná informace

Zjednodušeně řečeno, srdeční blok je porušením vedení nervových impulzů podél cest.

Vodivý systém srdce je reprezentován několika strukturami:

 • Sinus nebo sinoaurikulární uzel. Je to kardiostimulátor, v něm jsou generovány impulsy, které určují srdeční frekvenci. Nachází se v pravém atriu.
 • Atrioventrikulární uzel. Přenáší impulzy z kardiostimulátoru do navazujících struktur.
 • Svazek jeho. Nohy tohoto paprsku jsou pulsy do pravé a levé komory komorami nejmenších struktur - Purkinjeho vlákna.

Patogeneze

Práce vodivého systému srdce závisí na několika faktorech:

 • Krevní zásobení myokardu. Při ischémii dochází k posunu acidobazické rovnováhy, což vyvolává zpomalení nervosvalového vedení.
 • Stav sympatického a parasympatického nervového systému. Sympatický mediátor Norepinefrin urychluje vedení impulzů a parasympatický mediátor Acetylcholin naopak zpomaluje.
 • Hypo- a hyperkalémie.
 • Hormonální pozadí.

Pod vlivem faktorů, které mění intenzitu vodivého systému srdce a vývoj patologických stavů, vznikají různé poruchy, zvané srdeční blok.

Klasifikace

I Sinoaurikulární (sinoatriální, CA) blok. Zaznamenává se zpomalení nebo úplné zastavení elektrického impulsu, který přichází ze sinusového uzlu prostřednictvím sinoatriálního spojení. Klinicky je to téměř asymptomatické, závratě, pocity přerušení práce srdce, může dojít k omdlení.

II Atriální (intraatriální) blok. Projevuje se narušením impulsu podél vodivých cest v atriu. Je to asymptomatické. Na EKG se zaznamenává štěpení a prodloužení doby trvání P vlny (větší než 0,11 s). Žádná specifická terapie.

III Atrioventrikulární, atrioventrikulární blok. Je charakterizováno zpomalením nebo ukončením impulsů vedoucích z síní do komor..

Stupně srdečního bloku:

 • 1 stupeň. Klinicky se neprojevuje, vyznačuje se zpomalením vedení pulzů z předsíní do komor, které se zaznamenává na EKG jako prodloužení intervalu PQ o více než 0,2 sekundy..
 • 2 stupně. Je rozdělena do 2 typů. Pacienti mohou pociťovat pauzy v práci srdce ve formě ztmavnutí očí, závratě. Se ztrátou několika komorových komplexů v řadě se klinické příznaky zvyšují. Mobitz I nebo proximální blokáda. EKG ukazuje postupné zvyšování PQ intervalu s obdobími Samoilov-Wenckbach (prolaps komorového komplexu). Samotný komplex QRS se nezmění. Mobitz II nebo distální blok. Na EKG spadají QRS komplexy náhodně nebo pravidelně, interval PQ se neprodlužuje.
 • 3 stupně (kompletní srdeční blok). Impulzy do komor nejsou prováděny. V samotných komorách se však vytváří jejich vlastní heterotopické zaměření idioventrikulárního rytmu.

AV blok 1 stupeň nevyžaduje nespecifické ošetření, ale doporučuje se podstoupit pravidelné vyšetření. S AV blokem II-Mobitz I se podává subkutánně nebo intravenózně Atropin 0,6 mg 2-3krát denně. Při plném AV bloku a AV bloku II-Mobitz II je indikována implantace kardiostimulátoru.

IV Blokáda větví svazku Jeho (Intraventrikulární blokáda). Může být ovlivněna jedna, dvě nebo tři větve, což odpovídá mono-, bi- a trifascikulární formě. Klinicky se svazek Jeho svazku neprojevil.

 • Intraventrikulární blokáda pravého svazku větví. Kompletní blokáda pravé nohy His - QRS komplexu po dobu delší než 0,12 sekundy, Neúplná blokáda pravé nohy svazku His - méně než 0,12 sekund. Důsledky jsou malé. Neúplná blokáda se neprojevuje symptomaticky.
 • Blokáda levého svazku větví. Úplná blokáda levé nohy svazku His je charakterizována expanzí QRS o více než 0,12 sekundy a neúplná blokáda levé nohy svazku His je kratší než 0,12 sekund. Neúplná nebo částečná blokáda se neprojevuje symptomaticky.

Lokální blokáda finálních větví (lokální, arborizace, perifokální, nespecifická, fokální). Takový podtyp je často způsoben akutním poškozením - infarktem myokardu. Fokální blokáda je charakterizována přítomností akutního „poškození bloku“ představovaného nekrotickými kardiomyocyty. Nekróza zabraňuje průchodu impulsu podél cest.

Příčiny

Všechny příčiny srdečního bloku jsou rozděleny do několika skupin, v závislosti na vedoucím mechanismu jejich vývoje..

Funkční. Takové blokády jsou způsobeny dysregulací a mohou být vyvolány:

 • neuroendokrinní poruchy;
 • vegetativní selhání;
 • psychoemocionální přetížení;
 • maladaptivní poruchy.

Blokáda může být způsobena reflexivně s:

Toxický. Blokády se vytvářejí po otravě solemi těžkých kovů, léčiv, alkoholických nápojů a předávkování léky (srdeční glykosidy, antibiotika, diuretika). Endogenní intoxikace, která se vyvíjí s infekčními lézemi a rakovinou, patří do stejné skupiny..

Posun elektrolytu.

Změny hormonálního pozadí během těhotenství, s hypotyreózou, tyreotoxikózou, v pubertě a během menopauzy.

Vrozené poruchy ve struktuře srdečních vodivých cest a impulsního vedení (idiopatická kalcifikace, komorová preexcitace, syndrom krátké a krátké QT).

Mechanický. Vyskytují se po lékařských a diagnostických postupech na srdci, po zranění.

Idiopatické příčiny srdečního bloku.

Příznaky srdečního bloku

Hlavní příznaky naznačující porušení srdečního vedení:

 • pocit přerušení práce srdce;
 • pocit „mrznutí“, zástavy srdce;
 • opakující se mdloby;
 • pomalý srdeční rytmus;
 • bledost a cyanóza kůže;
 • bolest na hrudi.

Příznaky s úplným srdečním blokem

Klinicky se projevuje zvýšenou závažností srdečního selhání během fyzické aktivity, která je spojena s nízkou srdeční frekvencí. Neúplný blok srdce během přechodu do plného stavu se vyznačuje:

 • ztráta vědomí;
 • těžká dušnost;
 • neschopnost určit puls;
 • křeče
 • nedostatek srdečních zvuků;
 • nedobrovolné močení, defekace.

Útok může skončit za 1-2 minuty objevením idioventrikulárního rytmu. Pokud blokáda trvá 3–4 minuty, pacient zemře.

Diagnóza, EKG se srdečním blokem

Blokáda CA

Na EKG se zaznamenává ztráta jednotlivých srdečních komplexů (QRS a P vlny) a pauza mezi dvěma sousedními zuby R-R se ve srovnání s obvyklým intervalem zdvojnásobí. Při klinických projevech se Atropin podává subkutánně nebo intravenózně, 0,6–2,0 mg 2-3krát denně. Možná použití 2,5 až 5,0 mg isoprenalinu až 3-4krát denně.

Celý blok AV

 • jednotné střídání síňových komplexů;
 • P vlny nejsou v žádném případě spojeny s QRS komplexy;
 • P vlny mohou překrývat komorovou QRS;
 • komorový rytmus je správný.

Blokáda pravého bloku větví na EKG

 • Komplexy QRS jsou ve tvaru M ve formě RsR ve svodech V1 a V2;
 • Je zaznamenána deprese segmentu ST v pravých hrudních svodech;
 • T-vlna dvoufázová nebo negativní;
 • zub S je rozšířen a zoubkován na elektrodách I, aVL, V5 a V6;
 • elektrická osa vychýlená doprava (variabilní).

Blokáda levého svazku větví

 • Komplexy QRS jsou prezentovány ve formě RsR nebo na vlně R, vrchol je rozšířen a rozdělen. Kompletní levý intraventrikulární blok - QRS větší než 0,12 s.
 • Je zaznamenána deprese segmentu ST v levých hrudních svodech.
 • T vlna negativní nebo dvoufázová.
 • Komorové komplexy jsou rozšířeny, deformovány a prezentovány jako rS, QS ve svodech V1, V2, III a aVF.
 • Odchylka levé osy.

Jak zacházet se srdečním blokem?

Léčba nabízí dva způsoby léčby srdečního bloku:

 • symptomatický;
 • terapie základního onemocnění, které způsobilo poruchu rytmu.
 • odmítnutí kofeinu;
 • korekce léčebných režimů, které ovlivňují dráhy;
 • eliminace stresových psychoemotivních účinků.
Top