Kategorie

Populární Příspěvky

1 Cukrovka
Vysoký inzulín s normálním cukrem
2 Embolie
Doba srážení krve: metody, indikace, norma
3 Myokarditida
Atlas lidské anatomie
Pánevní a dolní končetiny
4 Tachykardie
Jaký je nejvzácnější krevní typ na světě a proč
5 Cukrovka
Večerní kurýr
Image
Hlavní // Vaskulitida

Atlas lidské anatomie
Velké a malé kruhy krevního oběhu


Velké a malé kruhy krevního oběhu

Velké a malé kruhy krevního oběhu (obr. 215) jsou tvořeny cévami opouštějícími srdce a jsou to uzavřené kruhy.

Plicní cirkulace zahrnuje plicní kmen (truncus pulmonalis) (obr. 210, 215) a dva páry plicních žil (vv. Pulmonales) (obr. 211, 214A, 214B, 214B, 215). Začíná v pravé komoře plicním kmenem a potom se rozvětví do plicních žil, které vycházejí z plicních bran, obvykle po dvou z každé plíce. Rozlišují se pravé a levé plicní žíly, mezi nimiž se rozlišuje dolní plicní žíla (v. Pulmonalis inferior) a nadřazená plicní žíla (v. Pulmonalis superior). Žíly přenášejí žilní krev do plicních alveol. Obohatená kyslíkem v plicích se krev vrací plicními žilami do levé síně a odtud vstupuje do levé komory.

Velký kruh krevního oběhu začíná aortou vycházející z levé komory. Odtud krev vstupuje do velkých nádob směřujících k hlavě, kufru a končetinám. Velké cévy se rozvětvují do malých cév, které přecházejí do nitrobiologických tepen, a poté do arteriol, předkapilárních arteriol a kapilár. Prostřednictvím kapilár se provádí stálý metabolismus mezi krví a tkáněmi. Kapiláry se spojí a sloučí do postkapilárních venul, které se zase spojí a vytvoří malé intraorganické žíly, a na výstupu z orgánů, extraorganické žíly. Extraorganické žíly se sloučí do velkých žilních cév a vytvoří nadřazenou a dolní dutou venu cava, přes kterou se krev vrací do pravé síně..

Obr. 210. Poloha srdce:

1 - levá subklaviánská tepna; 2 - pravá subclaviánská tepna; 3 - hlaveň štítné žlázy; 4 - levá společná krční tepna;

5 - brachiocefalický kmen; 6 - aortální oblouk; 7 - nadřazená vena cava; 8 - plicní kmen; 9 - perikardiální vak; 10 - levé ucho;

11 - pravé ucho; 12 - arteriální kužel; 13 - pravé plíce; 14 - levé plíce; 15 - pravá komora; 16 - levá komora;

17 - horní část srdce; 18 - pleura; 19 - clona

Obr. 211. Svalová vrstva srdce:

1 - pravé plicní žíly; 2 - levé plicní žíly; 3 - nadřazená vena cava; 4 - aortální chlopně; 5 - levé ucho;

6 - ventilové plicní trup; 7 - střední svalová vrstva; 8 - interventrikulární sulcus; 9 - vnitřní svalová vrstva;

10 - hluboká svalová vrstva

Obr. 214. Srdce

1 - otvory plicních žil; 2 - oválná díra; 3 - díra dolní duté žíly; 4 - podélná meziobratlová přepážka;

5 - koronární sínus; 6 - trikuspidální ventil; 7 - mitrální ventil; 8 - šlachy nitě;

9 - papilární svaly; 10 - masité příčky; 11 - myokard; 12 - endokard; 13 - epikard;

14 - otvor vena cava; 15 - hřebenové svaly; 16 - komorová dutina

Obr. 214. Srdce

1 - otvory plicních žil; 2 - oválná díra; 3 - díra dolní duté žíly; 4 - podélná meziobratlová přepážka;

5 - koronární sínus; 6 - trikuspidální ventil; 7 - mitrální ventil; 8 - šlachy nitě;

9 - papilární svaly; 10 - masité příčky; 11 - myokard; 12 - endokard; 13 - epikard;

14 - otvor vena cava; 15 - hřebenové svaly; 16 - komorová dutina

Obr. 214. Srdce

1 - otvory plicních žil; 2 - oválná díra; 3 - díra dolní duté žíly; 4 - podélná meziobratlová přepážka;

5 - koronární sínus; 6 - trikuspidální ventil; 7 - mitrální ventil; 8 - šlachy nitě;

9 - papilární svaly; 10 - masité příčky; 11 - myokard; 12 - endokard; 13 - epikard;

14 - otvor vena cava; 15 - hřebenové svaly; 16 - komorová dutina

Obr. 215. Schéma velkých a malých kruhů krevního oběhu:

1 - kapiláry hlavy, horního trupu a horních končetin; 2 - levá společná krční tepna; 3 - kapiláry plic;

4 - plicní kmen; 5 - plicní žíly; 6 - superior vena cava; 7 - aorta; 8 - levé síň; 9 - pravé síň;

10 - levá komora; 11 - pravá komora; 12 - celiak; 13 - lymfatický hrudní kanál;

14 - běžná jaterní tepna; 15 - levá žaludeční tepna; 16 - jaterní žíly; 17 - splenická tepna; 18 - kapiláry žaludku;

19 - kapiláry jater; 20 - kapiláry sleziny; 21 - portální žíla; 22 - splenická žíla; 23 - renální tepna;

24 - renální žíla; 25 - kapiláry ledvin; 26 - mezenterická tepna; 27 - mezenterická žíla; 28 - spodní vena cava;

29 - střevní kapiláry; 30 - kapiláry dolního trupu a dolních končetin

Velké a malé kruhy krevního oběhu (obr. 215) jsou tvořeny cévami opouštějícími srdce a jsou to uzavřené kruhy.

Plicní cirkulace zahrnuje plicní kmen (truncus pulmonalis) (obr. 210, 215) a dva páry plicních žil (v. Pulmonales) (obr. 211, 214, 215). Začíná v pravé komoře plicním kmenem a poté se větve do plicních žil opouští bránou plic, obvykle dvě z každé plíce. Rozlišují se pravé a levé plicní žíly, mezi nimiž se rozlišuje dolní plicní žíla (v. Pulmonalis inferior) a nadřazená plicní žíla (v. Pulmonalis superior). Žíly přenášejí žilní krev do plicních alveol. Obohatená kyslíkem v plicích se krev vrací plicními žilami do levé síně a odtud vstupuje do levé komory.

Velký kruh krevního oběhu začíná aortou vycházející z levé komory. Odtud krev vstupuje do velkých nádob směřujících k hlavě, kufru a končetinám. Velké cévy se rozvětvují do malých cév, které přecházejí do nitrobiologických tepen, a poté do arteriol, předkapilárních arteriol a kapilár. Prostřednictvím kapilár se provádí stálý metabolismus mezi krví a tkáněmi. Kapiláry se spojí a sloučí do postkapilárních venul, které se zase spojí a vytvoří malé intraorganické žíly, a na výstupu z orgánů, extraorganické žíly. Extraorganické žíly se sloučí do velkých žilních cév a vytvoří nadřazenou a dolní dutou venu cava, přes kterou se krev vrací do pravé síně..

Obr. 215.

Schéma velkých a malých kruhů krevního oběhu

1 - kapiláry hlavy, horního trupu a horních končetin;

Cirkulační oběh - vše, co potřebujete vědět o lidském oběhovém systému

Lidský oběhový systém má uzavřenou strukturu, proto se v něm rozlišují kruhy krevního oběhu. Jsou dvě: velká a malá. První je určen k dodávání živin do orgánů a tkání, druhý - k obohacení krve kyslíkem.

Vlastnosti dodávky krve

Lidský oběhový systém je složitá anatomická struktura. Oběhový systém obecně sestává z:

 • srdce
 • krevní cévy (krev a míza).

Hlavní úlohou oběhového systému je poskytnout krevním orgánům a orgánům všech tkání. To je způsobeno injekční činností srdce, které provádí pohyb krve v uzavřeném systému. Cirkulační kruhy se zde sbíhají přímo, ale nejsou uzavřeny kvůli uzavřeným srdečním dutinám.

Krev nepřetržitě prochází cévami, díky kterým plní řadu důležitých funkcí:

 1. Transport (transport živin a kyslíku).
 2. Ochranný (obsahuje protilátky).
 3. Regulační (obsahuje hormony, enzymy, jiné biologicky aktivní látky).

Struktura oběhového systému

Oběhový systém sestává ze srdce a mnoha cév, které se liší svým průměrem. Pohyb krve je způsoben prací srdce.

V anatomii je obvyklé rozlišovat následující typy krevních cév:

Krevní oběh se vyskytuje v uzavřeném cévním systému, který sestává z malých a velkých kruhů krevního oběhu. Radikálně se liší svým účelem a funkcemi:

 1. Velký kruh krevního oběhu poskytuje tkáním a orgánům člověka živiny obsažené v něm.
 2. Malý, plicní kruh, je nezbytný pro obohacení krve kyslíkem.

Oběhová funkce

Pokud jde o krevní oběh člověka, je nutné identifikovat hlavní funkce oběhového systému. Je známo, že tato struktura je pro tělo životně důležitá, ale ne každý může svůj účel pojmenovat. Poté, co studovali práci kardiovaskulárního systému, anatomové identifikovali následující funkce, které přebírají cirkulační kruhy:

 1. Respirační - dodávka kyslíku do orgánů a tkání.
 2. Trofický - transport živin do orgánů.
 3. Vylučování - odstranění životně důležitých produktů (kysličník uhličitý, metabolické produkty) z tkání a orgánů.
 4. Ochranná - inaktivace virů, patogenních mikroorganismů v důsledku obsahu protilátek v krvi.

Kruhy lidského krevního oběhu

V lidském oběhovém systému se rozlišuje velký a malý kruh krevního oběhu. Mají uzavřenou strukturu: je-li narušena integrita - krevní zásobování člověka, jeho orgánů a systémů je nemožné. Velký kruh vzniká v levé komoře a končí v pravé síni s vena cava. Tento kruh krve prochází za 20-24 sekund a dodává prospěšné látky do orgánů a tkání.

V pravé komoře vzniká malý kruh krevního oběhu, z něhož odchází plicní kmen. Uzavírá v levé síni plicní žíly. Tato vzdálenost krev cestuje za 4 sekundy. Hlavním účelem malého kruhu je zásobovat orgány a tkáně kyslíkem, nezbytným pro jejich normální fungování.

Velký kruh krevního oběhu

Pohyb krve ve velkém kruhu krevního oběhu začíná od levé komory. Uzavíráním pumpuje krev bohatou na kyslík do aorty, odkud je posílána do tepen, arteriol, kapilár tkání a orgánů. Stěnami kapilár dochází k výměně plynu mezi krví a tělními tkáněmi.

Arteriální krev proudí v kapilárách a uvolňuje kyslík a živiny, nasycené metabolickými produkty a oxidem uhličitým. Venuly a žíly se sloučí do dvou velkých anatomických útvarů: nadřazená a dolní vena cava, která teče do pravé síně, kde se uzavírá velký, tělesný kruh krevního oběhu.

Krevní oběhové cévy

Při zkoumání oběhového systému v každém kruhu je věnována zvláštní pozornost plavidlům. Takže, jako součást velkého kruhu krevního oběhu, je centrální poloha obsazena aortou, přičemž z ní vyčnívají tepny, které dodávají krev do hlavy, krku, kufru, končetin. Větve tepen, včetně malých cév orgánů, kapilár, žil, pak tvoří nadřazenou a dolní venu cava, která uzavírá velký kruh.

Aorta je největší nepárová tepnová nádoba v těle. Ve svém složení se rozlišuje vzestupná část, oblouk a sestupná část, která je rozdělena na hrudní a břišní část. V těle jsou tyto struktury umístěny takto:

 1. Vzestupná část - začíná žárovkou, která opouští levou komoru na úrovni 3. mezikontálního prostoru vlevo, za hrudní kostí stoupá a na úrovni 2. kostní chrupavky přechází do aortálního oblouku.
 2. Aortální oblouk - začíná od 2. pobřežní chrupavky, přechází doleva a zpět do 4. hrudního obratle, kde přechází do sestupné části aorty. Z aortálního oblouku odcházejí velké cévy: brachiocefalický kmen, levá společná karotika a levá subklaviální tepna. Poskytují krev krku, horní část trupu a hlavy, horní končetiny.
 3. Sestupná část aorty - dlouhá část arteriální cévy, která začíná od 4. hrudního obratle, jde do 4. bederního kamene, kde se dělí na levou a pravou iliální tepnu - aortální rozdvojení. Dále je aorta rozdělena na hrudní a břišní.

Velký kruh krevního oběhu - schéma

V levé komoře začíná velký kruh krevního oběhu, z něhož se vynořuje největší tělesná nádoba - aorta. Odbočují z ní tepny, které jsou vhodné pro všechny orgány a tkáně, dodávají kyslík krví. Větvení tkání na arterioly a kapiláry prochází cévami velkého kruhu do žil a žil, ve kterých dochází k výměně plynu mezi krevními a tělními tkáněmi.

Arteriální krev protékající kapilárami se vzdává svých živin a kyslíku a odstraňuje metabolické produkty a oxid uhličitý. Všechny žíly plicní cirkulace se sloučí do dvou velkých kmenů - nadřazené a spodní vena cava. Teče do pravé síně, ve které je uzavřen velký kruh krevního oběhu.

Plicní oběh

Plicní oběh má druhé jméno - plicní. Vnáší žilní krev do plic. Zde jsou plicní tepny rozděleny na menší - arterioly a kapiláry. Přímo v nich krev uvolňuje oxid uhličitý a přijímá kyslík. Hlavní funkcí plicní cirkulace je tedy výměna plynu. Díky němu žilní krev obohacená o oxid uhličitý dává spolu s metabolickými produkty, regenerující výměnu plynu. Krev se stává arteriální a dodává krev orgánům. Plicní oběh končí v levé síni.

Cirkulační plavidla

Oběhový systém tvořící malý kruh zahrnuje následující cévy:

 • plicní kmen;
 • pravé a levé plicní tepny;
 • plíce;
 • dvě pravé a dvě levé plicní žíly.

Plicní kmen opouští levou komoru. Průměr této nádoby dosahuje 30 mm. Na úrovni 4. hrudního obratle je kmen rozdělen na levou a pravou plicní tepnu, která odpovídá odpovídajícím plicím. Pravá tepna jde k bráně plic a je rozdělena do 3 větví. Levá strana je mnohem kratší a tenčí než pravá, prochází od větvení plicního kmene k branám levé plíce v příčném směru..

Plicní žíly se tvoří v důsledku fúze malých žil, které se tvoří z plicních kapilár. Každá plíce obsahuje dvě žíly: horní a dolní. Horní žíla pravých plic shromažďuje krev ze středních a horních laloků plic a dolní - z dolního laloku. Na levé straně dochází k následujícímu prokrvení:

 • vynikající plicní žíla sbírá krev z horního laloku levé plíce;
 • spodní nese krev z dolního laloku levé plíce.

Plicní oběh - schéma

Plicní cirkulace začíná od pravé komory, jejíž kontrakce vede k uvolnění krve do plicního kmene. Krev protéká plícemi a uvolňuje oxid uhličitý a je nasycena kyslíkem z vnějšího prostředí. Krev obohacená kyslíkem přes plicní žíly je poslána do levé síně, ve které se uzavře malý kruh. Na obrázcích je znázorněn krevní oběh osoby (oba kruhy)..

Poruchy oběhu

Správný průtok krve v těle je složitý proces, který závisí přímo na práci srdce, integritě krevních cév. Změna ve fungování těchto struktur způsobuje selhání oběhu. V tomto případě se rozlišují lokální a obecné poruchy, proto, jak zlepšit krevní oběh v konkrétním případě, lékař určí individuálně.

Mezi běžné poruchy patří:

Lokální poruchy jsou častější než porušení periferní cirkulace. Mezi obyčejné, jeden může rozlišovat:

Lidský krevní oběh

Arterie jsou cévy, které nesou krev ze srdce. Mají silnou svalovou vrstvu.
Žíly jsou cévy, které přenášejí krev do srdce. Mají tenkou svalovou vrstvu a chlopně.

Kapiláry jsou jednovrstvé cévy, ve kterých dochází k metabolismu mezi krví a tkáněmi.

Arteriální krev je okysličená krev.
Žilní krev - nasycená oxidem uhličitým.
V plicním oběhu teče žilní krev tepnami a tepny žilami.

U lidí má srdce čtyři komory, skládá se ze dvou síní a dvou komor (arteriální krev v levé polovině srdce, žilní v pravé polovině).

Klapky jsou umístěny mezi komorami a síněmi a ventily mezi tepnami a komorami. Ventily neumožňují proudění krve zpět (z komory do síně, z aorty do komory).

Nej tlustší stěna levé komory, protože protlačuje krev velkým kruhem krevního oběhu. S kontrakcí levé komory se vytvoří pulsní vlna a také maximální krevní tlak.

Krevní tlak: největší v tepnách, střední v kapilárách, nejmenší v žilách. Krevní rychlost: největší v tepnách, nejmenší v kapilárách, střední v žilách.

Velký kruh krevního oběhu: z levé srdeční komory tepna protéká tepnami do všech orgánů v těle. V kapilárách velkého kruhu probíhá výměna plynu: kyslík přechází z krve do tkání a oxid uhličitý - z tkání do krve. Krev se stává žilní, vena cava vstupuje do pravé síně a odtud do pravé komory.

Malý kruh: z pravé komory proudí venózní krev plicními tepnami do plic. K výměně plynu dochází v kapilárách plic: oxid uhličitý přechází z krve do vzduchu a kyslík ze vzduchu do krve se krev stává arteriální a plicními žílami vstupuje do levé síně a odtud do levé komory.

Stále můžete číst

Úkoly části 1

Vyberte jednu, nejvhodnější možnost. Proč se krev nemůže dostat z aorty do levé srdeční komory
1) Komora se stahuje s velkou silou a vytváří vysoký tlak
2) Měsíční ventily jsou naplněny krví a pevně uzavřeny
3) klapky jsou přitlačeny ke stěnám aorty
4) klapky jsou uzavřeny a lunární ventily jsou otevřené

Vyberte jednu, nejvhodnější možnost. V plicním oběhu protéká krev z pravé komory
1) plicní žíly
2) plicní tepny
3) krční tepny
4) aorta

Vyberte jednu, nejvhodnější možnost. Protéká arteriální krev v lidském těle
1) renální žíly
2) plicní žíly
3) vena cava
4) plicní tepny

Vyberte jednu, nejvhodnější možnost. U savců dochází k obohacení krve kyslíkem
1) tepny plicního oběhu
2) kapiláry velkého kruhu
3) tepny velkého kruhu
4) malé kruhové kapiláry

Vyberte jednu, nejvhodnější možnost. Do lidského těla proudí duté žíly
1) levé síně
2) pravá komora
3) levá komora
4) pravé síně

Vyberte jednu, nejvhodnější možnost. Ventily zabraňují návratu krve z plicní tepny a aorty do komor
1) tricuspid
2) žilní
3) mlž
4) lunární

UMĚNÍ - VÍDEŇ
1. Stanovte soulad mezi příznaky a krevními cévami: 1) žíly 2) tepny. Zapište čísla 1 a 2 v pořadí odpovídajícím písmenům.
A) má tenkou svalovou vrstvu
B) má ventily
C) nese krev ze srdce
D) nese krev do srdce
D) má elastické elastické stěny
E) vydrží vysoký krevní tlak

2. Nastavte soulad mezi strukturálními rysy a funkcemi a typy cév: 1) tepna, 2) žíla. Zapište čísla 1 a 2 v pořadí odpovídajícím písmenům.
A) má ventily
B) stěna obsahuje méně svalových vláken
C) nese krev ze srdce
D) v plicním oběhu nese žilní krev
D) komunikuje s pravým atriem
E) provádí krevní tok v důsledku kontrakce kosterních svalů

UMĚNÍ - ŽIVINY - KAPILÁŘE
Nastavte soulad mezi charakteristikami krevních cév a jejich typy: 1) tepna, 2) žíla, 3) kapilára. Zapište čísla 1-3 v pořadí odpovídajícím písmenům.
A) zeď sestává z jedné vrstvy buněk
B) endotelové buňky přilnou těsně k sobě a vytvářejí hladké stěny
C) stěny mají ventily
D) stěny jsou tenké, elastické, obsahují svaly
D) má nejmenší průměr

Žíly
Vyberte tři možnosti. Žíly jsou krevní cévy, kterými prochází krev.
1) ze srdce
2) do srdce
3) pod větším tlakem než v tepnách
4) pod menším tlakem než v tepnách
5) rychlejší než v kapilárách
6) pomalejší než v kapilárách

Žíly ex. Z UMĚNÍ
1. Vyberte tři správné odpovědi ze šesti a zapište čísla, pod nimiž jsou označeny. Žíly, na rozdíl od tepen
1) mají ve stěnách ventily
2) může ustoupit
3) mají stěny z jedné vrstvy buněk
4) přenášejte krev z orgánů do srdce
5) vydrží vysoký krevní tlak
6) Vždy noste krev ne nasycenou kyslíkem

2. Vyberte tři správné odpovědi ze šesti a zapište si čísla, pod nimiž jsou označeny. Pro žíly, na rozdíl od tepen, charakteristické
1) křídlové ventily
2) přenos krve do srdce
3) lunární ventily
4) vysoký krevní tlak
5) tenká svalová vrstva
6) rychlý průtok krve

DEOXYGENOVANÁ Krev
Vyberte tři správné odpovědi ze šesti a zapište čísla, pod nimiž jsou označeny. Prvky lidského oběhového systému obsahující žilní krev jsou
1) plicní tepna
2) aorta
3) vena cava
4) pravé síně a pravé komory
5) levé síně a levé komory
6) plicní žíly

ARTERIAL - VENOUS
1. Zajistěte shodu mezi typem lidských krevních cév a typem krve v nich obsažených: 1) arteriální, 2) žilní
A) plicní tepny
B) žíly plicní cirkulace
C) aorta a tepny plicního oběhu
D) vyšší a nižší vena cava

2. Zajistěte shodu mezi cévou lidského oběhového systému a typem krve, která jím protéká: 1) arteriální, 2) žilní. Zapište čísla 1 a 2 v pořadí odpovídajícím písmenům.
A) femorální žíla
B) brachiální tepna
C) plicní žíla
D) subclaviánské tepny
E) plicní tepna
E) aorta

3. Nastavte shodu mezi sekcemi lidského oběhového systému a typem krve, která jimi prochází: 1) arteriální, 2) žilní. Zapište čísla 1 a 2 v pořadí odpovídajícím písmenům.
A) levá komora
B) pravá komora
C) pravé síň
D) plicní žíla
D) plicní tepna
E) aorta

ARTERIAL IN EXC. Z VENOUS
Vyberte tři možnosti. U savců, zvířat a lidí žilní krev, na rozdíl od arteriální,
1) je chudý na kyslík
2) proudí v malém kruhu žilami
3) vyplňuje pravou polovinu srdce
4) nasycený oxidem uhličitým
5) vstupuje do levé síně
6) poskytuje tělním buňkám živiny

TLAKOVÁ SEKVENCE
1. Vytvořte sled lidských krevních cév, abyste v nich snížili krevní tlak. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) spodní vena cava
2) aorta
3) plicní kapiláry
4) plicní tepna

2. Určete, v jakém pořadí by měly být krevní cévy uspořádány tak, aby se v nich snížil krevní tlak.
1) Žíly
2) Aorta
3) Arterie
4) Kapiláry

3. Nastavte pořadí krevních cév tak, aby se v nich zvyšoval krevní tlak. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) spodní vena cava
2) aorta
3) plicní tepna
4) kapiláry alveol
5) arterioly

RYCHLEJŠÍ SEKVENCE
Uspořádejte krevní cévy podle klesajícího pořadí rychlosti krve
1) vynikající vena cava
2) aorta
3) brachiální tepna
4) kapiláry

VELKÝ
Vyberte tři správné odpovědi ze šesti a zapište čísla, pod nimiž jsou označeny. Velký kruh krevního oběhu v lidském těle
1) začíná v levé komoře
2) pochází z pravé komory
3) je nasycen kyslíkem v alveolech plic
4) zásobuje orgány a tkáně kyslíkem a živinami
5) končí v pravém atriu
6) přivádí krev do levé poloviny srdce

Vyberte tři správné odpovědi ze šesti a zapište čísla, pod nimiž jsou označeny. Které části oběhového systému patří do velkého okruhu krevního oběhu?
1) plicní tepna
2) vynikající vena cava
3) pravé atrium
4) levé síně
5) levé komory
6) pravá komora

VELKÁ SEKVENCE
1. Stanovte sled pohybu krve cévami velkého kruhu krevního oběhu. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) portální žíla jater
2) aorta
3) žaludeční tepna
4) levá komora
5) pravé síně
6) spodní vena cava

2. Určete správnou sekvenci krevního oběhu v plicním oběhu, počínaje od levé komory. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) Aorta
2) Nadřazená a nižší vena cava
3) Pravá síň
4) Levá komora
5) Pravá komora
6) Tkáňová tekutina

3. Nastavte správnou sekvenci pro průchod krve velkým kruhem krevního oběhu. Zapište si odpovídající pořadí čísel do tabulky.
1) pravé síň
2) levé komory
3) tepny hlavy, končetin a trupu
4) aorta
5) nižší a vyšší vena cava
6) kapiláry

4. Nastavte sekvenci pohybu krve v lidském těle počínaje od levé komory. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) levá komora
2) vena cava
3) aorta
4) plicní žíly
5) pravé síně

5. Stanovte sekvenci průchodu části krve u člověka počínaje od levé srdeční komory. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) pravé síň
2) aorta
3) levá komora
4) plíce
5) levé síně
6) pravá komora

6ph. Stanovte sled krevního pohybu ve velkém kruhu krevního oběhu u člověka, počínaje komorou. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) levá komora
2) kapiláry
3) pravé atrium
4) tepny
5) žíly
6) aorta

VELKÝ KRUH ARTERIE
Vyberte tři možnosti. V tepnách velkého kruhu krevního oběhu u člověka proudí krev
1) ze srdce
2) do srdce
3) nasycený oxidem uhličitým
4) okysličený
5) rychlejší než v jiných krevních cévách
6) pomalejší než v jiných krevních cévách

MALÁ SEKVENCE
1. Stanovte sled krevního pohybu u lidí v plicním oběhu. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) plicní tepna
2) pravá komora
3) kapiláry
4) levé síně
5) žíly

2. Stanovte sled procesů krevního oběhu, počínaje okamžikem, kdy se krev pohybuje z plic do srdce. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) krev z pravé komory vstupuje do plicní tepny
2) krev se pohybuje plicní žílou
3) krev se pohybuje podél plicní tepny
4) kyslík proudí z alveol do kapilár
5) krev vstupuje do levé síně
6) krev vstupuje do pravé síně

3. Nastavte sekvenci pohybu arteriální krve u lidí počínaje okamžikem jejího nasycení kyslíkem v kapilárách malého kruhu. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) levá komora
2) levé síně
3) žíly malého kruhu
4) kapiláry malého kruhu
5) velké kruhové tepny

4. Nastavte sekvenci pohybu arteriální krve v lidském těle, počínaje kapilárami plic. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) levé síně
2) levé komory
3) aorta
4) plicní žíly
5) plicní kapiláry

5. Nastavte správnou sekvenci pro průchod části krve z pravé komory do pravé síně. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) plicní žíla
2) levé komory
3) plicní tepna
4) pravá komora
5) pravé síně
6) aorta

MALÝ KRUH ARTERIE
Vyberte tři možnosti. V tepnách plicního oběhu u člověka proudí krev
1) ze srdce
2) do srdce
3) nasycený oxidem uhličitým
4) okysličený
5) rychlejší než v plicních kapilárách
6) pomalejší než v plicních kapilárách

VELKÉ - MALÉ PLAVIDLA
1. Vytvořte korespondenci mezi částmi oběhového systému a kruhem krevního oběhu, ke kterému patří: 1) velký kruh krevního oběhu, 2) malý kruh krevního oběhu. Zapište si čísla 1 a 2 ve správném pořadí.
A) Pravá komora
B) krční tepna
C) Plicní tepna
D) vynikající vena cava
E) Levé síň
E) Levá komora

2. Zajistěte korespondenci mezi cévami a krevním oběhem osoby: 1) malý kruh krevního oběhu, 2) velký kruh krevního oběhu. Zapište si čísla 1 a 2 ve správném pořadí.
A) aorta
B) plicní žíly
C) krční tepny
D) kapiláry v plicích
D) plicní tepny
E) jaterní tepna

3. Nastavte soulad mezi strukturami oběhového systému a oběhového systému osoby: 1) malý, 2) velký. Zapište čísla 1 a 2 v pořadí odpovídajícím písmenům.
A) aortální oblouk
B) portální žíla jater
C) levé síně
D) pravá komora
D) krční tepna
E) kapiláry alveol

VELKÉ - MALÉ ZNAČKY
Vytvořte soulad mezi procesy a kruhy krevního oběhu, pro které jsou charakteristické: 1) malý, 2) velký. Zapište čísla 1 a 2 v pořadí odpovídajícím písmenům.
A) Arteriální krev proudí žilami.
B) Kruh končí v levé síni.
B) Arteriální krev protéká tepnami.
D) Kruh začíná v levé komoře.
D) Výměna plynu probíhá v kapilárách alveol.
E) Tvorba žilní krve z tepny.

SRDCE
Stanovte sled událostí, které se vyskytují v srdečním cyklu poté, co krev vstoupí do srdce. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) komorová kontrakce
2) celková relaxace komor a síní
3) průtok krve do aorty a tepny
4) průtok krve do komor
5) síňová kontrakce

LEVÁ KOMORA
1. Vyberte tři možnosti. Člověk má krev z levé srdeční komory
1) při zmenšení vstoupí do aorty
2) při zmenšení spadne do levé síně
3) dodává kyslík do tělesných buněk
4) vstoupí do plicní tepny
5) pod vysokým tlakem vstupuje do velkého kruhu krevního oběhu
6) pod mírným tlakem vstupuje do plicní cirkulace

2. Vyberte tři správné odpovědi ze šesti a zapište si čísla, pod nimiž jsou označeny. Z levé srdeční komory
1) krev vstupuje do velkého kruhu krevního oběhu
2) vychází venózní krev
3) vychází arteriální krev
4) krev žila
5) krev protéká tepnami
6) krev vstupuje do plicního oběhu

PRAVÉ VENTRUM
Vyberte tři správné odpovědi ze šesti a zapište čísla, pod nimiž jsou označeny. Krev proudí z pravé komory
1) arteriální
2) žilní
3) v tepnách
4) žilami
5) směrem k plicím
6) směrem k buňkám těla

LEVÁ, PRAVÁ
Nastavte soulad mezi charakteristikami a komorami lidského srdce: 1) levá komora, 2) pravá komora. Zapište čísla 1 a 2 v pořadí odpovídajícím písmenům.
A) Plicní tepny se od ní odchylují.
B) Vstupuje do velkého kruhu krevního oběhu.
C) Obsahuje žilní krev.
D) Má silnější svalové stěny.
D) V něm se otevře bicuspidální ventil.
E) Obsahuje krev bohatou na kyslík.


Analyzujte tabulku „Práce lidského srdce“. Pro každou buňku označenou písmenem vyberte příslušný výraz z poskytnutého seznamu..
1) Arteriální
2) vynikající vena cava
3) Smíšené
4) Levé síň
5) Karotická tepna
6) Pravá komora
7) spodní vena cava
8) Plicní žíla


Analyzujte strukturu srdce. Pro každou buňku označenou písmenem vyberte příslušný výraz z poskytnutého seznamu..
1) Snížení, zajišťuje průtok krve ve velkém kruhu krevního oběhu
2) Levé síň
3) Oddělená od levé komory bicuspidálním ventilem
4) Pravá síň
5) Odděleno od pravé síně trikuspidální chlopní
6) Redukce směřuje krev do levé komory
7) Taška na srdce


Vyberte tři správně označené titulky pro obrázek, který zobrazuje vnitřní strukturu srdce. Zapište čísla, pod nimiž jsou označena.
1) vynikající vena cava
2) aorta
3) plicní žíla
4) levé síně
5) pravé síně
6) spodní vena cava


Vyberte tři správně označené titulky pro obrázek, který ukazuje strukturu lidského srdce. Zapište čísla, pod nimiž jsou označena.
1) vynikající vena cava
2) křídlové ventily
3) pravá komora
4) měsíční ventily
5) levé komory
6) plicní tepna


Nastavte soulad mezi strukturálními funkcemi a funkcemi a srdečními komorami uvedenými na obrázku. Zapište čísla 1 a 2 v pořadí odpovídajícím písmenům.
A) je konec velkého kruhu krevního oběhu
B) je začátek velkého kruhu krevního oběhu
C) je naplněna žilní krví
D) je naplněna arteriální krví
D) má tenkou svalovou stěnu


Nastavte soulad mezi srdečními komorami označenými čísly 1 a 2 na obrázku a jejich strukturálními rysy a funkcemi. Zapište čísla 1 a 2 v pořadí odpovídajícím písmenům.
A) je konec plicní cirkulace
B) je konec velkého kruhu krevního oběhu
C) je naplněna žilní krví
D) je naplněna arteriální krví
D) připojeno k plicní žíle


Nastavte soulad mezi srdečními komorami označenými čísly 1 a 2 na obrázku a jejich strukturálními rysy a funkcemi. Zapište čísla 1 a 2 v pořadí odpovídajícím písmenům.
A) je konec plicní cirkulace
B) je začátek plicní cirkulace
C) je naplněna žilní krví
D) je naplněna arteriální krví
D) má tenčí svalovou stěnu

Vyberte tři správné odpovědi ze šesti a zapište čísla, pod nimiž jsou označeny. Puls u lidí
1) nesouvisí s průtokem krve
2) závisí na elasticitě stěn krevních cév
3) hmatatelná na velkých tepnách v blízkosti povrchu těla
4) urychluje průtok krve
5) v důsledku rytmické oscilace žil
6) nesouvisí se srdeční kontrakcí

Nastavte sled transportu oxidu uhličitého od okamžiku, kdy vstoupí do krevního řečiště. Zapište si odpovídající pořadí čísel.
1) levá komora
2) kapiláry vnitřních orgánů
3) vena cava
4) kapiláry alveol

Nastavte soulad mezi krevními cévami osoby a směrem průtoku krve v nich: 1) ze srdce, 2) do srdce
A) žíly plicní cirkulace
B) žíly plicní cirkulace
C) tepen plicního oběhu
D) tepny plicního oběhu

Začátek velkého kruhu krevního oběhu

Dva kruhy krevního oběhu. Srdce se skládá ze čtyř komor. Obě pravé komory jsou odděleny od dvou levých komor pevnou přepážkou. Levá strana srdce obsahuje arteriální krev bohatou na kyslík a pravá obsahuje žilní krev chudou na kyslík, ale bohatou na uhlík. Každá polovina srdce sestává z atria a komory. V síni se odebírá krev, poté se posílá do komor a tlačí se ven z komor do velkých cév. Proto jsou komory považovány za začátek krevního oběhu.

Stejně jako u všech savců se lidská krev pohybuje ve dvou okruzích krevního oběhu - velký a malý (obrázek 13).

Velký kruh krevního oběhu. V levé komoře začíná velký kruh krevního oběhu. Když se levá komora stahuje, krev je vypuzována do aorty - největší tepny.

Arterie odcházejí z aortálního oblouku a dodávají krev do hlavy, paží a kufru. V hrudní dutině, ze sestupné části aorty, cévy odcházejí do orgánů na hrudi a v břišní dutině do zažívacích orgánů, ledvin, svalů dolní poloviny těla a dalších orgánů. Arterie dodávají krev do všech orgánů a tkání. Mnohokrát se rozvětvují, úzké a postupně přecházejí do krevních kapilár.

V kapilárách velkého kruhu se oxyhemoglobin červených krvinek rozpadá na hemoglobin a kyslík. Kyslík je absorbován tkáními a použit pro biologickou oxidaci a uvolněný oxid uhličitý je odváděn krevní plazmou a hemoglobinem červených krvinek. Živiny v krvi vstupují do buněk. Poté se krev shromažďuje v žilách velkého kruhu. Žíly horní poloviny těla tečou do nadřazené vévy cava, žíly dolní poloviny těla do dolní veny cavy. Obě žíly přenášejí krev do pravé síně srdce. Tím se uzavírá velký kruh krevního oběhu. Žilní krev prochází do pravé komory, kde začíná malý kruh..

Malý (nebo plicní) kruh krevního oběhu. Když se pravá komora stahuje, žilní krev je posílána do dvou plicních tepen. Pravá tepna vede do pravých plic, zleva - do levých plic. Poznámka: pro plicní

žilní krev se pohybuje do tepen! V plicích se větve tepen stávají tenčí a tenčí. Přistupují k plicním váčkům - alveolům. Tenké tepny se zde dělí na kapiláry a pletou se kolem tenké stěny každého váčku. Oxid uhličitý v žilách přechází do alveolárního vzduchu plicního váčku a kyslík z alveolárního vzduchu prochází do krve.

Obrázek 13 - Cirkulační diagram (arteriální krev je zobrazena červeně, žilní v modré barvě, lymfatické cévy ve žluté barvě):

1 - aorta; 2 - plicní tepna; 3 - plicní žíla; 4 - lymfatické cévy;

5 - střevní tepny; 6 - kapiláry střeva; 7 - portální žíla; 8 - renální žíla; 9 - nižší a 10 - lepší vena cava

Zde se kombinuje s hemoglobinem. Krev se stává arteriální: hemoglobin je opět přeměněn na oxyhemoglobin a krev mění barvu - ze šarlatové barvy se stává tmavá. Arteriální krev přes plicní žíly se vrací do srdce. Z plicní levice az pravé plíce do levé síně jsou vysílány dvě plicní žíly nesoucí arteriální krev. V levém atriu končí plicní oběh. Krev prochází do levé komory a poté začíná velký kruh krevního oběhu. Každá kapka krve tedy prochází nejprve jedním okruhem krevního oběhu, poté dalším.

Krevní oběh v srdci patří do velkého kruhu. Z tepny odchází tepna do srdečních svalů. Obklopuje srdce ve formě koruny, a proto se nazývá koronární tepna. Menší plavidla od ní odcházejí a pronikají do kapilární sítě. Zde arteriální krev uvolňuje kyslík a absorbuje oxid uhličitý. Žilní krev se hromadí v žilách, které se spojí a proudí do pravé síně několika kanály..

Odtok lymfy odvádí z tkáňové tekutiny vše, co se vytváří během života buněk. Zde mikroorganismy, které upadly do vnitřního prostředí, a mrtvé části buněk a další zbytky zbytečné pro tělo. Kromě toho některé živiny ze střeva vstupují do lymfatického systému. Všechny tyto látky vstupují do lymfatických kapilár a jsou posílány do lymfatických cév. Prochází lymfatickými uzlinami, lymfa je očištěna a zbavená nečistot, proudí do cervikálních žil.

Spolu s uzavřeným oběhovým systémem tedy existuje otevřený lymfatický systém, který vám umožní vyčistit extracelulární prostory od zbytečných látek.

Cirkulační kruhy

Když chce učitel anatomie „vytáhnout“ studenta na lékařské fakultě, která není tak horká jako odpověď na lístek na zkoušku, obvykle se s další otázkou zeptá na velké a malé kruhy krevního oběhu. Pokud se student nebude pohybovat, a v této věci - to je ono, je mu poskytnuto opakování.

Koneckonců, je to škoda, aby budoucí lékaři neznali základy - kruhy krevního oběhu. Bez této informace a pochopení toho, jak se krev pohybuje v těle, není možné pochopit mechanismus vývoje vaskulárních a srdečních chorob, vysvětlit patologické procesy, které se v srdci vyskytují s konkrétní lézí. Bez znalosti kruhů krevního oběhu není možné pracovat jako lékař. Tato informace neublíží prostému laikovi, protože znalosti o vašem vlastním těle nejsou nikdy zbytečné.

velké dobrodružství

Velký kruh krevního oběhu

Abychom si lépe představili, jak je uspořádán velký kruh krevního oběhu, trochu fantazírujeme? Představte si, že všechny cévy těla jsou řeky, a srdce je zátoka, v níž zátoce padají všechny říční kanály. Cestujeme: naše loď začíná skvělou plavbu. Z levé komory plaveme do aorty - hlavní nádoby lidského těla. Právě zde začíná velký kruh krevního oběhu.

Krev bohatá na kyslík proudí v aortě, protože aortální krev je distribuována v celém lidském těle. Aorta dává větvím, jako řeka, přítoky, které zásobují mozek, všechny orgány. Arterie se rozvětvují do arteriol a vydávají kapiláry. Světlá arteriální krev dodává kyslíku buňkám, živinám a bere produkty výměny buněčného života.

Kapiláry jsou uspořádány do žil, které nesou krev tmavé třešňové barvy, protože buňkám dodávala kyslík. Venuly se shromažďují ve větších žilách. Naše loď dokončuje svou cestu podél dvou největších „řek“ - nadřazené a nižší vena cava - do pravého atria. Cesta skončila. Velký kruh lze schematicky znázornit takto: začátek - levá komora a aorta, konec - vena cava a pravá síň.

Malý výlet

Plicní oběh

Co je malý kruh krevního oběhu? Pojďme na druhý výlet! Naše loď pochází z pravé komory, ze které odchází plicní kmen. Pamatujete si, že jsme dokončili velký kruh krevního oběhu a uvázali jsme v pravém atriu? Žilní krev odtéká z ní do pravé komory, a poté se srdečním tepem tlačí do cévy a pulmonární kmen se z ní odchýlí. Tato nádoba jde do plic, kde se rozdvojuje do plicních tepen a poté do kapilár.

Kapiláry obalují průdušky a alveoly plic, uvolňují oxid uhličitý a produkty látkové výměny a jsou obohaceny životodárným kyslíkem. Kapiláry jsou uspořádány do žil, opouštějí plíce a poté do větších plicních žil. Jsme zvyklí na to, že žíly proudí žilní krev. Ne v plicích! Tyto žíly jsou bohaté na arteriální, jasnou šarlatu, obohacenou o O2, krev. Přes plicní žíly naše loď pluje do zátoky, kde končí její cesta - do levého atria.

Počátkem malého kruhu je tedy pravá komora a plicní kmen, konec jsou plicní žíly a levá síň. Podrobnější popis je následující: plicní kmen je rozdělen na dvě plicní tepny, které se zase rozvětvují do sítě kapilár, jako pavučiny kolem alveol, kde dochází k výměně plynu, poté se kapiláry shromažďují do venul a pulmonární žíly, které proudí do levé horní srdeční komory srdce.

Historická fakta

Miguel Servet a jeho předpoklad

Po jednání s oběhovými odděleními se zdá, že v jejich struktuře není nic složitého. Všechno je jednoduché, logické, pochopitelné. Krev opouští srdce, sbírá metabolické produkty a CO2 z buněk celého těla, saturuje je kyslíkem, žilní krev se opět vrací do srdce, které se prochází přirozenými „filtry“ - plícemi, a opět se stává arteriální. Ale studium a porozumění pohybu krevního oběhu v těle trvalo mnoho století. Galen mylně předpokládal, že tepny neobsahují krev, ale vzduch.

Dnes lze toto postavení vysvětlit skutečností, že v těchto dnech byly studovány pouze krevní cévy na mrtvolách, a v mrtvém těle jsou cévy bez krve a žíly jsou naopak plné krve. Věřilo se, že krev je produkována v játrech a v orgánech je konzumována. Miguel Servet v 16. století navrhl, že „duch života pochází z levé srdeční komory, k tomu přispívají plíce, kde dochází ke smíchání vzduchu a krve z pravé srdeční komory“, a tak vědec poprvé rozpoznal a popsal malý kruh.

Prakticky však nevěnoval pozornost objevu Servetu. Harvey je považován za otce oběhového systému, který již v roce 1616 psal ve svých spisech, že krev „obíhá tělo“. Po mnoho let studoval pohyb krve a v roce 1628 vydal dílo, které se stalo klasikou, a vyškrtlo všechny myšlenky o Galenově krevním oběhu, cirkulaci krevního oběhu.

„Oběhový systém“ William Harvey

Harvey nenalezl pouze kapiláry objevené později vědcem Malpighim, který doplnil znalosti „kruhů života“ spojovacím kapilárním spojením mezi arterioly a venulami. Mikroskop pomohl otevřít kapiláry vědci, který vzrostl až 180krát. Objev Harvey se setkal s kritikou a sporem velké mysli té doby, mnoho vědců nesouhlasilo s objevem Harvey.

Ale i dnes, při čtení jeho děl, si člověk klade otázku, jak přesně a podrobně za tu dobu vědec popsal práci srdce a pohyb krve skrz cévy: „Srdce, když dělá práci, nejprve dělá pohyb, a pak spočívá u všech zvířat, zatímco jsou stále naživu. V okamžiku kontrakce vytlačuje krev ze sebe, srdce je vyprázdněno v okamžiku kontrakce. “ Kruhy krevního oběhu byly také podrobně popsány, s výjimkou, že Harvey nemohl kapiláry pozorovat, ale přesně popsal, že krev byla odebrána z orgánů a teče zpět do srdce.?

Jak ale dochází k přechodu z tepen na žíly? Tato otázka pronásledovala Harveyho. Malpigi odhalil toto tajemství lidského těla detekováním kapilárního oběhu. Je škoda, že Harvey nežil několik let před tímto objevem nežil, protože otevření kapilár se 100% jistotou potvrdilo pravdivost učení Harveyho. Velký vědec nemohl po svém objevení cítit plnost triumfu, ale pamatujeme si na něj a jeho obrovský přínos k rozvoji anatomie a poznání o povaze lidského těla..

Z větší na menší

Oběhové prvky

Rád bych se zabýval hlavními prvky kruhů krevního oběhu, které jsou jejich kostrou, po které se krev pohybuje - cévy. Arterie jsou cévy, které nesou krev ze srdce. Aorta je hlavní a nejdůležitější tepnou těla, je největší - asi 25 mm v průměru, skrze ni proudí krev do ostatních cév, které ji opouštějí, a dodává se do orgánů, tkání, buněk.

Výjimka: plicní tepny nenesou krev bohatou na O2, ale nasycený CO2 do plic.

Žíly jsou cévy, které přenášejí krev do srdce, jejich stěny jsou snadno roztažitelné, průměr vena cava je asi 30 mm a ty malé jsou 4-5 mm. Krev v nich je tmavá, barva zralých třešní, nasycená metabolickými produkty.

Výjimka: plicní žíly jsou jediné v těle, kterým protéká arteriální krev..

Kapiláry jsou nejtenčí cévy, skládající se pouze z jedné vrstvy buněk. Jednovrstvá struktura umožňuje přímou výměnu plynu, výměnu užitečných a škodlivých produktů mezi buňkami a kapilárami.

Průměr těchto nádob je v průměru pouze 0,006 mm a délka není větší než 1 mm. Takhle jsou malí! Pokud ale shrneme délku všech kapilár dohromady, dostaneme velmi významnou postavu - 100 tisíc km... Naše tělo uvnitř je v nich zahaleno jako pavučina. A není divu - konec konců, každá buňka v těle potřebuje kyslík a živiny a kapiláry mohou zajistit tok těchto látek. Všechny cévy a největší a nejmenší kapiláry tvoří uzavřený systém, nebo spíše dva systémy - výše uvedené kruhy krevního oběhu.

Důležité funkce

Role krevního oběhu v těle

Na co jsou kruhy krevního oběhu? Jejich roli nelze přeceňovat. Stejně jako život na Zemi je nemožný bez vodních zdrojů, tak lidský život je nemožný bez oběhového systému. Hlavní role velkého kruhu je:

 1. Poskytování kyslíku do každé buňky lidského těla;
 2. Příjem živin z trávicího systému v krvi;
 3. Filtrace z krve do vylučovacích orgánů odpadních produktů.

Úloha malého kruhu není o nic méně důležitá než výše uvedené: odstranění CO2 z těla a metabolických produktů.

Znalost struktury vlastního těla není nikdy nadbytečná, znalost toho, jak fungují oběhová oddělení, vede k lepšímu pochopení práce těla, a také tvoří představu o jednotě a integritě orgánů a systémů, jejichž krevní oběh se organizuje do kruhů krevního oběhu, je nepochybně.

MedGlav.com

Lékařský adresář nemocí

Oběh. Struktura a funkce kardiovaskulárního systému.

OBĚH.

Poruchy oběhu.

 • srdeční choroby (poruchy chlopně, poškození srdečního svalu atd.),
 • zvýšená odolnost proti průtoku krve v krevních cévách, ke kterému dochází při hypertenzi, onemocnění ledvin, plicích.
  Srdeční selhání se projevuje dušností, palpitacemi, kašlem, cyanózou, otoky, kapkami atd..

Příčiny vaskulární nedostatečnosti:

 • vyvíjí se s akutními infekčními chorobami, což znamená ztrátu krve,
 • zranění atd.
  Kvůli dysfunkcím nervového aparátu, který reguluje krevní oběh; v tomto případě dochází k vazodilataci, poklesu krevního tlaku a průtoku krve v cévách prudce zpomaluje (mdloby, kolaps, šok).
Top