Kategorie

Populární Příspěvky

1 Leukémie
10 známek nedostatku vitaminu B12
2 Embolie
Kapoten: recenze pacientů ohledně použití, složení a pokynů
3 Embolie
Co je kationtový eosinofilní protein?
4 Leukémie
Léčba hypertenze bradykardií
5 Leukémie
SCLEroderma systémový
Image
Hlavní // Embolie

Mozková cirkulace


Mozková cirkulace - krevní oběh v krevních cévách mozku a míchy. Vzhledem k vysoké intenzitě energetického metabolismu v mozkové tkáni je poskytování krve mozkovým strukturám životně důležité. Rychlost spotřeby kyslíku a glukózy z krve neurony je desetkrát vyšší než u buněk jiných tkání. Současně nervová tkáň prakticky nemá jak substrát pro anaerobní oxidační procesy, tak kyslíkové rezervy, které jsou k tomu nezbytné, a proto je pro normální fungování mozku nezbytná vysoká intenzita jejího krevního zásobování. Snížení intenzity mozkové hemodynamiky může vést k rozvoji nedostatku kyslíku a glukózy v mozkové tkáni, což je plné narušení její činnosti.

Krvné zásobení mozku se provádí ze dvou bazénů - z vnitřních krčních tepen a obratlových tepen spojených širokou anastomózou ve formě Willisova kruhu (cirkus arteriosus cerebri), z něhož odcházejí tepny cirkulující mozek. Krev je odebírána z mozku pomocí dvou krčních žil. Přívod krve do míchy je zajišťován předními a spárovanými zadními míchami, jakož i radikálně spinálními tepnami. Žilní krev odchází ze míchy přes povrchové podélné žíly a anastomózy mezi nimi podél radiálních žil do vnitřního vertebrálního žilního plexu.

Regulace mozkového oběhu

Zásadně důležitým rysem cerebrální cirkulace je její zjevná autonomie založená na práci autoregulačních mechanismů, díky níž výživa mozkové tkáně zůstává téměř nezměněna se snížením systémového krevního tlaku (BP) až do 50 mm Hg. Kraniální dutina kromě medully obsahuje mozkomíšní mok a krev; protože se jedná o slabě stlačitelné tekutiny, jejich celkový objem téměř vždy zůstává konstantní. Při nadměrném přísunu krve je možná nadměrná hydratace mozkové tkáně s následným vývojem mozkového edému a výskytem poškození neslučitelných se životem. Hlavním důvodem nadměrného přísunu krve do mozku může být zvýšení systémového krevního tlaku. Autoregulační reakce mozkových cév jej však chrání před nadměrným plněním krve zvýšením krevního tlaku až 160 - 160 mm Hg.

Kromě autoregulace mozkového průtoku krve je ochrana mozku před vysokým krevním tlakem a nadměrným pulzováním do jisté míry zajištěna strukturálními vlastnostmi cévního systému mozku. Zejména je tato funkce poměrně účinně prováděna četnými ohyby (sifony) podél tepen, které živí mozek. Tyto ohyby přispívají k významnému poklesu tlaku podél cév a k vyhlazení pulzujícího krevního toku.

Intracerebrální redistribuce krevního toku ve prospěch aktivně pracujících oblastí mozku je zajištěna prostřednictvím aktivních vaskulárních reakcí, které se vyvíjejí v odpovídajících vaskulárních modulech - strukturních a funkčních jednotkách mikrovaskulárního systému mozku. Charakteristickým rysem cerebrální cirkulace je tedy vysoká heterogenita a variabilita distribuce lokálního krevního toku v mikroregionech nervové tkáně..

Mechanismy, které zajišťují autoregulaci toku krve mozkem, jsou velmi spolehlivé. Mezi ně patří:

Nervový mechanismus přenáší informace o stavu regulačního objektu prostřednictvím specializovaných receptorů umístěných ve stěnách krevních cév a tkání. Tyto zahrnují:

 • mechanoreceptory krevních cév, signální změny intravaskulárního tlaku (baroreceptory, pressoreceptory);
 • mechanoreceptory žil a meningů, vykazující stupeň jejich rozšíření;
 • chemoreceptory krční dutiny a mozkové tkáně, informující o obsahu kyslíku, oxidu uhličitého, kolísání pH a dalších chemických posunech;
 • receptory vestibulárního aparátu, aortální reflexogenní zóna, sinocarotidová zóna, reflexogenní zóny srdce a koronární cévy, řada proprioreceptorů.

Obzvláště skvělé pro regulaci průtoku krve mozkem je hodnota sinocarotidové zóny, která ovlivňuje oběh mozku nejen prostřednictvím systémového krevního tlaku, ale také přímo. Denervace a novokaininizace této zóny v experimentu, eliminující vazokonstrikční účinky, vede k expanzi cerebrálních cév, zvýšenému přísunu krve do mozku a zvýšenému napětí kyslíku v ní.

Humorální mechanismus je přímým účinkem na stěny cév - efektorů humorálních faktorů (kyslík, oxid uhličitý, ionty K atd.) Difúzí fyziologicky aktivních látek do stěny cév. Cerebrální oběh se tedy zvyšuje se snížením koncentrace kyslíku v krvi, zvýšením obsahu oxidu uhličitého; naopak, oslabuje, když se obsah plynu v krvi mění opačným směrem.

Myogenní mechanismus regulace průtoku krve mozkem je realizován na úrovni efektorových cév. S cévní distenzí stoupá tón hladkých svalů a při kontrakci se snižuje. Myogenní reakce mohou přispívat ke změnám vaskulárního tónu určitým směrem.

Různé mechanismy regulace mozkové cirkulace nefungují izolovaně, ale v různých vzájemných kombinacích. Systém autoregulace udržuje konstantní průtok krve mozkem v důsledku změn perfuzního tlaku.

Cévní mozková příhoda

Nejčastějšími příčinami cerebrovaskulárních příhod jsou: ateroskleróza, hypertenze, arteriální hypotenze, vazomotorická dystonie, srdeční patologie, abnormality kardiovaskulárního systému, patologie plic vedoucí k plicnímu srdečnímu selhání s narušeným žilním oběhem v mozku, různé mozkové cévy geneze, infekční a alergická vaskulitida, osteochondróza páteře, krevní a endokrinní choroby, nádory mozku a míchy. Patologický proces, který způsobuje narušení oběhu mozku, může ovlivnit hlavní a mozkové tepny (aorta, karotid, subclavián, vertebrální atd.), Mozkové žíly a žilní dutiny, krční žíly.

Patologie cév mozku může mít různou povahu, může to být: embolie, trombóza, zúžení lumenu cévy, tvorba uzlů a smyček, aneuryzma cév mozku a míchy. Závažnost a lokalizace morfologických změn v mozkové tkáni u pacientů se zhoršenou mozkovou cirkulací je určována různými faktory, jako je základní onemocnění, přísun krve do postižené cévy, mechanismus vývoje poruch toku krve, individuální charakteristiky pacienta (věk, stav cév, koagulace krve atd.).

Morfologické příznaky cévní mozkové příhody mohou být fokální a difúzní. Mezi ohniskové příznaky patří: mozkový infarkt, hemoragická mrtvice, krvácení subshell; difúzní - mnohočetné malé fokální změny v mozkové hmotě (jiné povahy a předpisu), malé krvácení, malé čerstvé a organizované ložiska nekrózy mozkové tkáně, gliomesodermální jizvy a malé cysty.

Klinicky lze při cerebrovaskulárních příhodách zaznamenat následující:

 • subjektivní pocity (bolesti hlavy, parestézie, závratě atd.) při absenci objektivních neurologických příznaků;
 • organické mikrosymptomatika bez jasných příznaků ztráty funkce centrálního nervového systému;
 • fokální příznaky (motorické poruchy, poruchy citlivosti, extrapyramidové poruchy, hyperkinéza, bolest;
 • dysfunkce smyslových orgánů, fokální poruchy vyšších funkcí mozkové kůry - afázie, agraphie, alexia atd.;
 • poruchy paměti, inteligence, poruchy emocionálně-volební sféry;
 • epileptické záchvaty;
 • psychopatologické příznaky.

Podle povahy poruch mozkového oběhu se rozlišují počáteční projevy mozkové oběhové nedostatečnosti, akutní mozkové příhody, chronické pomalu progresivní mozkové a míchové poruchy oběhu. Klinické příznaky počátečních projevů nedostatečného přísunu krve do mozku jsou tinnitus (závratě, bolesti hlavy, snížená výkonnost, poruchy spánku) (zejména po intenzivní duševní a fyzické práci, pobyt v dusné místnosti). Fokální neurologické příznaky u těchto pacientů zpravidla chybí nebo jsou reprezentovány diseminovanými mikrosymptomy.

Akutní poruchy toku krve mozkem se mohou vyskytnout ve formě přechodných poruch oběhu v mozku a ve formě mrtvic. Přechodné poruchy mozkové cirkulace se projevují fokálními nebo mozkovými příznaky trvajícími méně než 1 den. Existují hypertenzní mozkové krize a přechodné ischemické záchvaty. První se vyznačují převahou mozkových příznaků (nevolnost nebo zvracení, závratě, bolesti hlavy) před fokálními, které mohou chybět. Naproti tomu přechodné ischemické záchvaty jsou charakterizovány výskytem fokálních neurologických symptomů (zhoršená statika, obtížné mluvení, necitlivost končetin, diplopie atd.) S mírnými nebo chybějícími mozkovými příznaky. Akutní cerebrovaskulární příhoda, při níž fokální neurologické příznaky přetrvávají déle než jeden den, se považuje za mrtvici.

Chronické poruchy mozkové cirkulace (discirkulační encefalopatie a myelopatie) se vyvíjejí v důsledku progresivního selhání oběhu v důsledku různých vaskulárních onemocnění. U discirkulační encefalopatie jsou obvykle detekovány rozšířené organické příznaky, obvykle v kombinaci se zhoršenou pamětí, bolestmi hlavy, závratě, podrážděností atd. Rozlišují se tři fáze discirkulační encefalopatie:

I fáze. Na pozadí mírně vyjádřených organických příznaků (asymetrie invaze lebky, nepřesnosti koordinace atd.) Je charakteristický syndrom podobný astenické formě neurastenie (zhoršená paměť a pozornost, zvýšená únava, poruchy spánku, bolesti hlavy, depresivní nálada atd.). Inteligence netrpí.

II fáze. Charakteristické je progresivní zhoršování paměti, pracovní kapacita pacienta je výrazně snížena, jsou pozorovány změny osobnosti (letargie, nečinnost, zúžení okruhu zájmů atd.), Je zaznamenáno snížení inteligence. Organické příznaky jsou výraznější (mírná dysartrie, bradykineze, třes atd.).

III. Fáze. Vyznačuje se zvýšenou kognitivní poruchou (až do demence), jakož i vývojem neurologických syndromů spojených s poškozením určité části mozku. Vznikají hrubé poruchy chůze a posturální rovnováhy, parkinsonismu a močové inkontinence. Zpravidla je pozorována kombinace několika hlavních syndromů..

Discirkulační myelopatie má progresivní průběh, ve kterém jsou tři fáze:

 • Fáze I (kompenzováno) - výskyt mírné únavy svalů končetin, méně často slabost končetin;
 • Etapa II (subkompenzovaná) - roste slabost v koncích, senzorické poruchy se objevují na segmentovém a dirigentském typu, změny v reflexní kouli;
 • Stádium III (dekompenzováno) - vyvíjí se paréza nebo ochrnutí, závažné poruchy citlivosti, dysfunkce pánevních orgánů.

Chronické poruchy žilní cirkulace zahrnují žilní kongesci, která způsobuje žilní encefalopatii a myelopatii. Žilní kongesce může nastat v důsledku srdečního nebo plicního srdečního selhání, stlačení extrakraniálních žil v krku atd. Porušení venózního výtoku ze míchy a lebeční dutiny lze kompenzovat poměrně dlouhou dobu; s dekompenzací, bolestmi hlavy, mozkovými příznaky (ataxie atd.), dysfunkcí lebečních nervů, křečovými záchvaty.

Zdroje:
1. Fyziologie člověka / Ed. V.M. Pokrovsky, G.F. Korotko - M.: 2003.
2. Patologická fyziologie mozkového oběhu / E.V. Leonova - Mn.: BSMU, 2007.

Jak zlepšit přísun krve do mozkových struktur

Otázka, jak zlepšit oběhový proces v mozkových tkáních, se týká mnoha moderních lidí. Jedním z běžných patologií je narušení průtoku krve v mozku. Podle statistik jsou cévní patologie mozku na druhém místě v seznamu příčin smrti. Alarmující příznaky, které signalizují začátek destruktivních procesů - bolest a hluk v oblasti hlavy, poškození paměti, zvýšená únava, podrážděnost.

Po zjištění příznaků narušení funkce cév a krevního zásobení v mozku, neodkládejte schůzku s lékařem a léčbu. Přijatá včasná opatření pomohou předcházet vážným následkům na zdraví, jako je mozková mrtvice, mozkový infarkt, ztráta motorických a řečových funkcí a postižení. Pro posílení cévních stěn a zlepšení přísunu krve do mozkových struktur používají léky, tradiční medicínu, provádějí fyzická cvičení, využívají speciální dechový režim.

Příčiny oslabené cirkulace krve v mozku

Mezi předpoklady, které vedou k patologii krevního zásobovacího systému mozkových buněk, je třeba zdůraznit aterosklerózu krevních cév. Dalším důvodem je arteriální hypertenze. Zvýšené hodnoty krevního tlaku v systému negativně ovlivňují stav krevních cév procházejících mozkem. Nemoci páteře, kardiovaskulárního systému, systematický stres, poranění krku a hlavy způsobují zhoršení přísunu krve do mozkových struktur.

Na pozadí vlivu negativních faktorů se neustále vyvíjejí poruchy: zhoršená motorická funkce, degradace paměti a kognitivních schopností, neurologické syndromy. U starších pacientů se zhoršují patologie, mají akutnější průběh (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba). Obtíže s pohybem krve podél cévního řečiště vedou k nedostatečné saturaci mozkových buněk kyslíkem a výživou. V důsledku toho se vyvinou poruchy a poruchy v práci oddělení mozku trpícího hypoxií.

Způsoby, jak zlepšit oběhový proces

Tělo je složitý mechanismus, ve kterém jsou úkoly řídící funkce a systémy přiřazeny mozku. K normalizaci mozkové cirkulace je nutné identifikovat příčiny poruch. Za tímto účelem se provádí vyšetření, které zahrnuje laboratorní a instrumentální diagnostické metody. V 85% případů se v důsledku cévních patologií vytvoří ložiska ischemického poškození mozkové tkáně.

Patří mezi ně zúžení lumenu, ztráta pružnosti a pružnosti stěn, patologické rozptyl a ztráta schopnosti obnovit svůj původní tvar (vaskulární aneuryzma). Pokud je porušení krevního toku způsobeno cévní patologií, je terapie zaměřena na obnovení plasticity cévních stěn a zvýšení lumenu mezi nimi. Pokud jsou příčiny obtíží v pohybu krve spojeny s nadměrnou tělesnou hmotností, korekcí hmotnosti.

Lékařské přípravky

To, co zlepšuje pohodu a zdravotní stav v případě narušení procesu cerebrálního oběhu, řekne neurolog. Při výběru léků určených ke zlepšení průběhu mozkové cirkulace jsou lékaři založeni na takových vlastnostech léků, jako je absence nežádoucích účinků a dobrá tolerance pacientů všech věkových skupin. Hlavní skupiny léků pro obnovu mozkového oběhu:

 1. Antikoagulancia, trombolytika (Cavinton, Vinpocetine, Curantil, Warfarin, Cardiomagnyl, Clexane). Zabraňte tvorbě krevních sraženin.
 2. Antagonisté vápníku. Snížit propustnost stěn prvků cévního systému, zabránit růstu cholesterolových plaků.
 3. Prostředky pro regulaci hladiny cholesterolu (Nicoshpan, kyselina nikotinová, enduracin). Léky snižující hladinu lipidů, které normalizují metabolismus tuků, snižují hladinu některých lipidů.
 4. Vasodilatační léčiva, antispasmodika (Eufillin, Papaverine, Piracetam, Drotaverin). Rozšiřte lumen mezi cévní stěny a eliminujte křeče hladkého svalstva.
 5. Nootropická léčiva (pantogam, aktovegin, glycin, kyselina glutamová). Neurometabolické stimulanty, které regulují metabolické procesy v buňkách nervového systému. Obnovte duševní funkci.
 6. Kardiotonická léčiva. Normalizujte činnost srdečního svalu.
 7. Mikrocirkulační korektory (pentoxifylin, kyselina nikotinová, rutin). Regulujte průtok krve na úrovni kapilár.

V terapii je důležité místo léků, které normalizují krevní tlak. Nejúčinnější lékárnické léky ke zlepšení procesů cerebrální cirkulace u starších pacientů jsou vazodilatační léky a léky, které inhibují akumulaci, spojení krevních destiček ve vaskulárním lůžku. Aby se zajistil přísun krve do mozku, jsou předepisovány léky, které mají účinek:

 1. Sedativum, sedativum, antidepresivum.
 2. Adaptogenní (zvýšení odolnosti organismu vůči škodlivým účinkům vnějších faktorů).
 3. Vasovegetative (regulace funkcí autonomního systému).
 4. Psychostimulace (normalizace mentální aktivity).

Důležitou roli při lékové terapii mají léky, které posilují, zvyšují tón cévní stěny. Zlepšením indikátorů, jako je pružnost a flexibilita krevních cév procházejících mozkem, lze odstranit překážky pro normální průtok krve..

Vitaminové komplexy

Krevní oběh mozku může být posílen přijetím komplexů vitamínů. Při výběru léku věnujte pozornost obsahu vitamínů C, E, D, skupiny B, rutinu, kyseliny nikotinové (PP) a stopových prvků - železo, zinek, hořčík, draslík, měď, selen v komplexu. Tyto složky mají příznivé účinky na prvky cévního systému a zvyšují průtok krve.

Aplikace kapátka

Kvapky se často předepisují ke zlepšení procesu cerebrální cirkulace. Tato forma podání umožňuje rychle dodávat léčivé složky do oběhového systému. Za tímto účelem je předepsán cerebrolysin, který normalizuje činnost mozku, a Mexidol, který stimuluje krevní oběh. Mexidol potlačuje účinek volných radikálů, obnovuje poškozené buněčné membrány, má antikonvulzivní, antistresové a antihypoxické účinky.

Ve složitých klinických případech, kdy je porucha toku krve život ohrožující, se léky vyvinuté na bázi kyseliny nikotinové injikují intravenózně pomocí kapátka. Lék má výrazný okamžitý vazodilatační účinek. Terapeutický účinek je pozorován u velkých a malých tepen, nejmenších cév a kapilár, což aktivuje mikrocirkulaci krve. Kapátko kyseliny nikotinové - první pomoc při ischemické cévní mozkové příhodě.

Dechová cvičení

Jedním z účinných způsobů, jak odstranit překážky v pohybu krve, je dechová cvičení. Ke zlepšení krevního oběhu v mozkových strukturách hlavy pomůže cvičení, jako je plné dýchání. Tento proces zahrnuje celý objem plic a břicha. Při správném dechu je břicho nejprve naplněno vzduchem, pak plícemi. Ke zvýšení objemu vdechovaného vzduchu jsou v poslední fázi inhalace zvednuta ramena. Po vdechnutí následuje úplná výdech..

Zvýšením intenzity nazálního dýchání je možné zlepšit mozkovou cirkulaci a aktivovat přirozenou fyziologickou odpověď těla, ke které dochází při zvýšené fyzické námaze. Všechny orgány jsou intenzivně zásobovány krví, respektive kyslíkem a živinami. Dýchací režim podle tohoto schématu pomůže zjemnit krevní cévy a urychlit krevní oběh - protáhlý nádech, zadržení malého dechu, krátký výdech.

Fyzická cvičení

Sportovní aktivity urychlují krevní oběh, aktivují dýchací a kardiovaskulární systém. V důsledku toho je cévní stěna posílena, zvyšuje se flexibilita a elasticita krevních cév a zvyšuje se rychlost pohybu krve v systému zásobování krví hlavy. Komplex tělesného tréninku pomůže zlepšit krevní oběh mozku:

 1. Cvičení 1. Vezměte výchozí polohu - stojí rovně, paže natažené podél těla. Zvedněte ruce k ramenům, stlačte je do pěsti a přitom sklopte hlavu dolů a dopředu. Zvedněte lokty, vraťte se do původní polohy. Dělejte mírným tempem.
 2. Cvičení 2. Výchozí pozice - stálá, paže natažené v různých směrech. Ohněte lokty a dotýkejte se ramen. Současně posuňte loket jedné ruky dopředu a zabalte loket druhé ruky dozadu za záda. Opakujte, střídavě měňte směr pohybu loktů různých rukou. Dělejte mírným tempem.
 3. Cvičení 3. Počáteční pozice - rovné, paže jsou umístěny podél těla. Alternativně nakloňte hlavu směrem k ramenům. Pak držte hlavu rovně, otočte ji doleva a doprava, aniž byste ohýbali krk a dívali se, když se otočíte na stranu. Vystupujte pomalu.

Jakákoli fyzická aktivita má pozitivní vliv na zlepšení krevního oběhu v mozkových strukturách. Obzvláště užitečné jsou sklony, zatáčky a rotace hlavy. Takovou gymnastiku lze provádět v kanceláři, doma, na lavičce v parku, na jiném vhodném místě. Lékaři doporučují kombinovat cvičení s dechovými cvičeními.

Užitečné jídlo a strava

Organizace správné stravy je důležitým krokem k normalizaci průtoku krve. Obnovení normálního krevního oběhu pomůže výrobkům, jako jsou mořské ryby, měkkýši, zelenina, ovoce, ořechy. Potraviny bohaté na vitamíny, mikroelementy, rostlinnou vlákninu, polynenasycené mastné kyseliny mají příznivý vliv na rychlost a intenzitu prokrvení..

Pro zlepšení krevního oběhu v mozku lékaři doporučují jíst vlašské ořechy, slunečnicová semínka, pšeničné otruby, olivový olej, rajčata, brokolici, černý rybíz, jablka, špenát. Užitečné ryby: losos, pstruh, losos chum, růžový losos, sleď, sardinka. Složité uhlohydráty obsažené v pohankové, ovesné, ječmenové, kukuřičné krupici jsou nezbytnou součástí zdravé výživy.

Pro normální fungování nervového systému je nezbytný cholín - stavební materiál pro mozkové buňky, který se nachází ve velkém množství v běžných slepičích vejcích. Zelený čaj slouží jako zdroj polyfenolů, které chrání mozkové struktury před neurodegenerativními změnami. Zelený čaj, jako zelí z brokolice a bílého zelí, špenát, salát, vejce, mléčné výrobky, obsahuje velké množství vitamínu K, což vyvolává zvýšenou krevní srážlivost.

Nepoužívejte výše uvedené produkty, pokud jsou poruchy krevního toku spojeny s tvorbou krevních sraženin. Mezi produkty, které zlepšují krevní oběh doma, stojí za zmínku kakao bohaté na flavanol. Flavanol se také nachází v borůvek a červeného vína. Lékaři doporučují snížit podíl živočišných tuků, soli (až 4,5 g denně) a cukru ve stravě.

Lidové léky

Tradiční léčitelé naučí, jak zlepšit přísun krve do mozkových struktur doma jemnými a jemnými způsoby. Výhodou alternativních metod je absence nežádoucích účinků. Tinktury vyrobené z brčál a hloh zvýší tón cévní stěny, odstraní překážky pro pohyb krve. Pomocí domácích přípravků připravených z léčivých rostlin bude možné obnovit mozkový oběh:

 • Léčivá infuze. Vezměte melisu a veroniku, 10 g každý, hloh - 40 g, jahodové listy - 30 g, důkladně promíchejte. Lžíci prefabrikovaných surovin se nalije do 300 ml vody, vaří se, ochladí se, filtruje se. Pijte denně. Přijímací kurz - 10 dní.
 • Tinktury z kořenů valeriána, mateří, pivoňky, máty. Čerstvé suroviny (jeden druh rostliny) v množství 120 g se nalijí klasickou vodkou v objemu 1 litr. Trvejte na 14 dní. Používejte třikrát denně. Jedna dávka - 30 kapek tinktury zředěné v polévkové lžíci vody.
 • Česnek-citronová hmota. 5 stroužků česneku se rozdrtí, přidá se půl sklenice nerafinovaného rostlinného oleje a směs se nechá 5 až 10 dní stát. Užívejte třikrát denně a smíchejte lžičku domácího léku se stejným objemem citronové šťávy. Kurz - 1 měsíc.

Lékárenské tinktury založené na alkoholických výtažcích z valeriánu, hloh, pivoňky, eukalyptu, mateřské sladkosti, vezměte si Corvalol, 1 lahvičku, smíchejte v jedné nádobě, přidejte několik květů sušených hřebíčků, nechte na tmavém místě po dobu 2 týdnů. Hotová tinktura se odebere denně třikrát a smíchá se 30 kapek se 100 ml vody. Vitaminové komplexy a domácí přípravky vyrobené podle receptů tradiční medicíny dávají výsledek v počátečních fázích vývoje patologie.

Pokud se porucha toku krve stane kritickou, projevuje se závažnými příznaky: pravidelná bolest hlavy, chronická únava, únava, slabost, poškození paměti, abnormální chůze, zhoršená funkce motoru a řeči, je lepší se domluvit s neurologem. Lékař vybere léčebný program s přihlédnutím k příčinám poruch a individuálním charakteristikám spojeným s pacientem.

Životní styl

Odmítnutí návyků, které jsou škodlivé pro zdraví, procházky na čerstvém vzduchu, outdoorové aktivity, zdravý, dlouhodobý spánek, jsou faktory, které pozitivně ovlivňují celkovou pohodu a mohou zlepšit proces oběhu mozku.

Obtížnost při pohybu krve cévním systémem mozku vede k poruchám celého organismu, zhoršené motorické funkci a kognitivním schopnostem. Použitím dostupných metod zrychlení toku krve mozkem bude možné udržovat fyzické a duševní zdraví po dlouhou dobu..

Mozková cirkulace

Práce mozku je zcela závislá na jeho nepřetržitém přísunu krve obohacené kyslíkem. Dodávání krve je řízeno schopností mozku detekovat kolísání tlaku v hlavních zdrojích jeho krve - vnitřní krční a obratlové tepny. Regulaci napětí kyslíku v arteriální krvi zajišťuje chemosenzitivní zóna medulla oblongata, jejíž receptory reagují na změny koncentrace plynů dýchací směsi ve vnitřní krční tepně a mozkomíšním moku. Mechanismy regulující přísun krve do mozku jsou jemné a dokonalé, ale v případě poškození nebo uzavření tepen embolií se stávají neúčinnými.

a) Krev do předních oblastí mozku. Krvné zásobení hemisfér mozku je prováděno dvěma vnitřními krčními tepnami a hlavní (bazální) tepnou.

Vnitřní krční tepny přes střechu kavernózního sinusu pronikají do subarachnoidálního prostoru, kde dávají tři větve: oční tepnu, zadní spojovací tepnu a přední tepnu vaskulárního plexu a poté se dělí na přední a střední mozkovou tepnu.

Hlavní tepna na horním okraji petrželského mostu je rozdělena na dvě zadní mozkové tepny. Arteriální kruh mozku - Willisův kruh - je tvořen anastomózou zadní mozkové a zadní spojovací tepny na obou stranách a anastomózou dvou předních mozkových tepen pomocí přední spojovací tepny.

Přední tepna vaskulárního plexu (větev vnitřní krční tepny) a zadní tepna vaskulárního plexu (větev zadní mozkové tepny) zajišťují krevní zásobení vaskulárního plexu laterální komory..

Arterie, které tvoří Willisův kruh, tvoří desítky tenkých středních (perforujících) větví, které pronikají mozkem přes přední perforovanou látku poblíž průniku optických nervů a přes zadní perforovanou látku za mastoidní tělíska. (Tato označení jsou použitelná pro útvary umístěné na ventrálním povrchu mozku, stejně jako pro malé díry vytvořené během průchodu četných tepen zásobujících tyto oblasti.) Existuje několik klasifikací děrovacích tepen, ale jsou podmíněně rozděleny na krátké a dlouhé perforující větve..

(A) Struktura kruhu mozku a Willise (pohled zdola). Levý temporální lalok je částečně odstraněn (na pravé straně obrázku), aby se ukázal cévní plexus umístěný v dolním rohu laterální komory..
(B) tepny tvořící Willisův kruh. Jsou ukázány čtyři skupiny centrálních poboček. Thalamoperforating tepny jsou odkazovány na posteromediální skupinu, thalamo-perforované tepny jsou odkazovány na posterolaterální skupinu.

Výcvikové video pro anatomii plavidel Willisova kruhu

Krátké centrální větve pocházejí ze všech tepen Willisova kruhu, jakož i ze dvou tepen vaskulárních plexů a zajišťují přívod krve do zrakového nervu, průnik optických nervů, cestu optického vedení a hypotalamus. Dlouhé centrální větve začínají od tří mozkových tepen a dodávají krev thalamu, striatu a vnitřní tobolce. Zahrnují také arteriální větve striata (lentikulární pruhované tepny) vycházející z předních a středních mozkových tepen.

1. Přední mozková tepna. Přední mozková tepna přechází na střední povrch mozkové hemisféry nad průnikem optických nervů. Pak to jde kolem kolena corpus callosum, což usnadňuje jeho identifikaci pomocí karotidové angiografie (viz níže). V blízkosti přední pojivové tepny vydává přední mozková tepna větev, která tvoří střední tepnu striata, známou také jako návratová Hübnerova tepna. Funkcí této tepny je přívod krve do vnitřní kapsle a hlava striatu..

Kortikální větve přední mozkové tepny zásobují střední povrch mozkových hemisfér na úrovni parieto-týlního sulku. Větve této tepny se protínají v čelním a bočním povrchu mozkových hemisfér.

2. Střední mozková tepna. Střední mozková tepna je největší z větví vnitřní krční tepny, přičemž 60-80% jejího krevního toku. Když se vzdálí od vnitřní krční tepny, střední mozková tepna okamžitě vydá centrální větve, a pak v hloubkách laterální drážky směřuje na povrch ostrůvku mozku, kde se větve do horní a dolní části. Horní větve zajišťují přívod krve do čelních a parietálních laloků a spodní větve zajišťují parietální a spánkové laloky, jakož i střední část vizuální záře. V následující tabulce jsou uvedena jména větví střední mozkové tepny a jejich oddělení zásobování krví. Střední mozková tepna zásobuje 2/3 laterálního povrchu mozku.

Centrální větve střední mozkové tepny zahrnují laterální tepny striata, krev dodávající striatu, vnitřní kapsli a thalamus. Okluze jedné z laterálních tepen striata vede k vývoji klasických projevů cévní mozkové příhody („čistá“ motorická hemiplegie). V tomto případě poškození kortikálně-spinální vodivé dráhy v zadním rameni vnitřní kapsle způsobí kontralaterální hemiplegii (paralýza svalů horních a dolních končetin, stejně jako spodní část obličeje na straně opačné k lézi). Upozornění: úplné informace o dodávce krve do vnitřní kapsle jsou uvedeny v samostatném článku na místě..

3. Zadní mozková tepna. Dvě zadní mozkové tepny jsou koncovými větvemi hlavní tepny. Avšak v embryonálním období se zadní mozkové tepny odchýlí od vnitřní krční tepny, a proto u 25% lidí zůstává vnitřní krční tepna ve formě velké zadní pojivové tepny hlavním zdrojem krevního zásobení mozku na jedné nebo obou stranách.

Nedaleko od místa odchodu z hlavní tepny se zadní mozková tepna dělí a tvoří větve směrem k midbrainu, zadní tepně vaskulárního plexu, dodávce krve do vaskulárního plexu laterální komory a centrálních větví procházejících zadní perforovanou látkou. Pak zadní mozková tepna obchází středním mozkem doprovázenou vizuální cestou a poskytuje krevní zásobení tělnímu tělu, stejně jako týlní a parietální laloky. Názvy kortikálních větví a jejich oddělení zásobování krví jsou uvedeny v následující tabulce..

Centrální perforující větve zadní mozkové tepny - thalamoperforující a thalamo artikulované tepny - zajišťují krevní zásobení thalamu, subthalamického jádra a vizuální záře.

Poznámka: úplné informace o centrálních větvích zadní mozkové tepny jsou uvedeny v následující tabulce..

Pravá hemisféra (boční pohled). Jsou zobrazeny kortikální větve a krevní zásobovací oddělení tří mozkových tepen. Schematické znázornění dodávky krve do střední mozkové tepny, zadní mozkové tepny a přední tepny vaskulárního plexu.
Přední tepna vaskulárního plexu začíná z vnitřní krční tepny. Polokoule mozku (pohled zdola). Jsou zobrazeny kortikální větve a krevní zásobovací oddělení tří mozkových tepen..
PMA, SMA, ZMA - přední, střední a zadní mozkové tepny. ICA - Internal Carotid Artery.

4. Neuroangiografie. Během sériového angiografického vyšetření (v intervalech 2 s), po rychlém (bolusovém) podání radiopakry do vnitřní karotidové nebo obratlové tepny lze vizualizovat tepny a žíly mozku. Kontrastní látky se šíří v cévách, kapilárách a žilách mozku po dobu přibližně 10 sekund. Během arteriální fáze karotidové nebo vertebrální angiografie lze získat vhodné angiogramy. Pro zlepšení vizualizace krevních cév v arteriální nebo žilní fázi studie umožňuje odečtení („odstranění“) obrazu lebky v důsledku uložení jeho pozitivních a negativních obrazů.

Relativně nedávno se začala používat trojrozměrná angiografie, ve které se studie provádí ze dvou mírně odlišných projekcí. Kromě toho mohou být snímky intrakraniálních a extrakraniálních cév získány pomocí magnetické rezonanční angiografie (MPA). MRA jako neinvazivní diagnostická metoda se široce používá, včetně alternativy k tradiční rentgenové angiografii.

Arteriální fáze karotidových angiogramů jsou znázorněny na obrázcích níže..

Parenchymální fáze angiografie je znázorněna na samostatném obrázku níže: kontrastní médium se šíří v lumenu tenkých koncových větví předních a středních mozkových tepen zásobujících mozkový parenchym (kůra a pod bílou hmotou) a částečně anastomozující na povrchu hemisfér.

Arteriální fáze karotidové angiografie (laterální projekce).
Kontrast injikovaný do vnitřní krční tepny (ICA) prochází předními a středními mozkovými tepnami (PMA a SMA).
Oblast základny lebky je schematicky zastíněna. Arteriální fáze karotidové angiografie na pravé straně (přední projekce).
Věnujte pozornost perfuzi části levé přední mozkové tepny (PMA) kvůli přední spojovací tepně.
ICA je vnitřní krční tepna. SMA je střední mozková tepna. (A) Fragment karotického angiogramu (přední projekce).
Je ukázána aneuryzma střední mozkové tepny. (B) Fragment trojrozměrného obrazu stejné oblasti.
PMA, SMA - přední a střední mozkové tepny. ICA je vnitřní krční tepna. Parenchymální fáze karotidové angiografie (přední projekce).
PMA, SMA - přední a střední mozkové tepny. ICA - Internal Carotid Artery.

b) Krev do zadních částí mozku. Přívod krve do mozkového kmene a mozečku je prováděn obratlovými a hlavními tepnami, jakož i jejich větvemi.

Dvě obratlové tepny se odchýlí od subclaviálních tepen a stoupají svisle přes příčné procesy šesti horních krčních obratlů a poté skrze velké týlní foramen pronikají lebkou. V lebeční dutině se pravá a levá vertebrální tepna slučuje v oblasti dolního okraje varolianského mostu a tvoří hlavní tepnu. Hlavní tepna je směřována vzhůru v bazilární části varolianského mostu a na jejím předním okraji je rozdělena na dvě zadní mozkové tepny.

Větve prvního řádu vyčnívající z obratlů a hlavních tepen zajišťují přívod krve do mozkového kmene.

1. Větve obratle. Zadní dolní mozková tepna zásobuje postranní povrchy medulla oblongata a pak tvoří větve vedoucí k mozečku. Přední a zadní míchy zajišťují přívod krve do ventrální a dorzální části medully oblongata, v tomto pořadí, a poté jdou dolů přes velké týlní foramen.

2. Větve hlavní tepny. Přední dolní cerebelární a nadřazené cerebelární tepny zásobují postranní povrchy poníků a potom vytvářejí větve vedoucí k mozečku. Přední dolní mozková tepna vydává větev zásobující vnitřní ucho - labyrintovou tepnu.

Přívod krve do střední části varolianského mostu zajišťuje přibližně 12 tepen varolianského mostu.

Přívod krve do středního mozku je zajišťován zadní mozkovou a zadní pojivovou tepnou, jejímž prostřednictvím zadní mozkové tepny tvoří anastomózu s vnitřní krční tepnou.

Přívod krve do zadních částí mozku. Vertebrální angiografie (laterální projekce).
Kontrastní činidlo vstříknuté do levé obratlové tepny.
V některých odděleních nejsou tepny zásobující horní část mozečku vidět, protože nad parietálními větvemi zadní mozkové tepny leží nad nimi.
ZMA - zadní mozková tepna. ZNMA - zadní dolní mozková tepna. Vertebrální angiografie (pohled shora a zepředu).
Jsou zobrazena plavidla vertebrobasilární pánve. Věnujte pozornost hlavní aneuryzmě hlavní tepny v bifurkační oblasti.
Klinicky se tato situace projevila neustálými bolestmi hlavy.
PNMA - přední dolní mozková tepna. ZIMA - zadní dolní mozková tepna.

c) Shrnutí. Tepny. Přední pojivová tepna, dvě přední mozkové tepny, vnitřní krční tepna, dvě zadní pojivové tepny a dvě zadní mozkové tepny tvoří kruh Willise.

Mediální tepna striata (návratová Hübnerova tepna) se odchyluje od přední mozkové tepny, která jde do přední části vnitřní tobolky, poté jde kolem korpusu callosum a poskytuje krevní zásobení do mediálního povrchu mozkové hemisféry na úrovni povrchu parieto-okcipitální drážky.

Střední mozková tepna prochází boční drážkou a zajišťuje přívod krve do 2/3 postranního povrchu mozkových hemisfér. Centrální větve střední mozkové tepny zahrnují laterální tepnu striata, která zásobuje horní část vnitřní kapsle

Zadní mozková tepna začíná od hlavní tepny a poskytuje krevní zásobení tělnímu tělu, jakož i okcipitální a temporální části mozkové kůry..

Vertebrální tepny procházejí velkým týlním foramenem a zajišťují přívod krve do míchy, zadní části mozečku a dřeňové oblongata. Pak se obratle spojí a vytvoří hlavní tepnu, která zásobuje přední a horní mozeček, poníky a vnitřní ucho. Poté se hlavní separační tepna vytvoří zadní mozkové tepny.

Střih: Iskander Milewski. Datum zveřejnění: 11/10/2018

Kroky ke zdraví. Fyziologie mozkové cirkulace

Obsah

Mozek je „mystický“ orgán, který nás může naplnit neuvěřitelnými pocity, ukázat náš vlastní „film“, sen, nahromadit zkušenosti a moudrost, která nám umožňuje myslet. Toto je tělo, které řídí a reguluje práci celého organismu jako celku a každého orgánu a systému samostatně; zajištění rovnováhy, ochrany a kompenzačních reakcí na porušení nezbytná pro naše tělo. Tento orgán o malé velikosti, vážící asi 1400-1500 g (2% tělesné hmotnosti), má neuvěřitelné schopnosti, které dosud nejsou zcela objasněny..

Co potřebuje mozek? Pracuje bez odpočinku, ve dne i v noci, naléhavě potřebuje kyslík (mozek spotřebovává 20% veškerého kyslíku vstupujícího do těla) a živiny, bez kterých se neobejde bez několika minut. Je známou skutečností, že zásoby kyslíku nejsou vytvářeny v mozku a neexistují žádné látky, které by ho mohly napájet za anaerobních podmínek (bez kyslíku). To znamená, že nervové buňky mozku neustále potřebují kyslík, glukózu a „čištění“ (čištění z odpadních produktů buněk).

Exkurze do fyziologie

Nepřetržitý přísun látek nezbytných pro nervové buňky mozku a čištění od odpadu se provádí systémem cerebrální cirkulace, kde arteriální krev přenáší kyslík a výživu do mozku a žilní nese toxiny a metabolické produkty.

Cévy mozku mají jedinečnou, dokonalou strukturu, která dokonale reguluje průtok krve a zajišťuje jeho stabilitu. Jsou uspořádány tak, že se zvýšeným průtokem krve do velkých cév je silným pulzním krevním tokem přicházejícím ze srdce oslabena kvůli četným ohybům (sifonům) cév podél cévního řečiště, které přispívají k poklesu tlaku a vyhlazování pulzujícího krevního toku. Vzhledem ke složitým regulačním mechanismům se zvýšením celkového krevního tlaku zůstává tlak v mozku dlouhodobě stabilní. Regulační systémy vám umožňují přerozdělit krevní tok z částí mozku s menším zatížením do oblastí se zvýšenou mozkovou aktivitou.

Mozek má autonomní regulační systém, který mu umožňuje být ve zdravém funkčním stavu a řídit procesy nepřetržité adaptace těla na neustále se měnící podmínky vnějšího a vnitřního prostředí. Ve stavu funkčního klidu dostává mozek 750 ml krve za minutu, což je 15% srdečního výdeje. U dětí je aktivita krevního toku o 50–55% vyšší, zatímco u starších osob je o 20% nižší než u osoby v dospělosti.

Je třeba poznamenat, že šedá hmota mozku (buněčná těla neuronů) je krví intenzivněji než bílá (dráhy), což je způsobeno větší aktivitou buněk. Takže při intenzivní duševní práci se může místní průtok krve v mozkové kůře zvýšit ve srovnání se stavem klidu 2-3krát.

Mozek má nejbohatší kapilární síť. Nervové buňky jsou nejen pletené, ale také propíchnuty kapilárami. Cévy mozku jsou propojeny kolaterály („mosty“). Arteriální kolaterální cirkulace mozku, která je důležitá pro udržení normálního průtoku krve, hraje zvláště významnou roli při kompenzaci poruch oběhu během blokování jedné z mozkových tepen..

Při vysoké intenzitě průtoku krve v mozkových cévách se krevní tlak v nich udržuje v relativní stálosti. Složitý řetězec regulačních mechanismů chrání mozek před poklesem krevního tlaku a hypoxií (redukce kyslíku). Na cestě toku krve do mozku je mnoho citlivých buněk (pressoreceptory, chemoreceptory), které mohou reagovat na krevní tlak a regulovat rytmus srdce a cévního tónu.

Činnost vazomotorických center mozku je spojena nejen s nervovými a humorálními regulačními mechanismy, ale také se systémem autonomní regulace, který umožňuje navzdory výrazným výkyvům celkového krevního tlaku udržovat konstantní průtok krve mozkem.

Cerebrální oběh je tak zajištěn složitými regulačními mechanismy, které pomáhají udržovat konstantní tok látek, které potřebuje.

Při nadměrném přísunu krve do mozku může dojít k nadměrné hydrataci (hromadění tekutin) s následným rozvojem otoků a poškozením životně důležitých center. Příčinou nadměrného přísunu krve může být například zvýšení systémového krevního tlaku až na 160–170 mm Hg. Umění. a vyšší.

Při problémech oběhových poruch v mozku je věnována velká pozornost tepnám. Neméně důležitá je však žilní cirkulace. Žíly provádějí odběr použitých látek (toxinů) krví - to znamená, čištění mozku. Díky těmto cévám je udržován konstantní intrakraniální tlak..

Porušení venózního výtoku vede ke stáze krve a hromadění tekutin v mozku, způsobuje hydrocefalus s kompresí mozkových center, přispívá k výskytu flebitidy a tromboflebitidy.

Je zde další vlastnost žil mozku, kterou je třeba vzít v úvahu. Stěna žilní cévy v mozku nemá na rozdíl od například žil končetin ventilový aparát (ventily pomáhají vydržet zátěž pohybem krve nahoru a bránit jí v pohybu v opačném směru). Proto žilní krev v mozkových cévách volně prochází oběma směry v závislosti na vznikajícím tlaku. To vytváří nebezpečí rychlého šíření infekce z dutin nosu a očních dutin, což je usnadněno atomovými vlastnostmi struktury nosu a dutin umístěných v bezprostřední blízkosti mozku. Při kašli se zvyšuje žilní tlak, reverzní žilní proud, stagnace, mozková hypoxie. Jsou známy případy ztráty vědomí při záchvatu kašle v přítomnosti chronického onemocnění dýchacích cest a u malých dětí, když „vstoupí“ do kašle s nemocí a do pláče s pláčem před kašlem..

Je zřejmé, že dlouhodobé respirační poruchy doprovázené přetrvávajícím otokem a kašlem mohou způsobit cévní mozkovou příhodu. Protože nejen že způsobují hypoxii mozku, ale také narušují odtok žil a jako neustálé zaměření infekce přispívají k jeho pronikání do mozku.

Například oftalmolog může například pozorovat projevy kongestivních jevů v mozku (rozšířené, krevní cévy fundusu). Ale to je také viditelné pouhým okem: červené, oteklé oči po spánku (kvůli pití v noci dříve, přejídání v noci, nedostatek spánku) jsou příznakem kongesce v mozku.

Po krátké exkurzi do fyziologie je zřejmé, že příčiny zhoršení mozkové cirkulace mohou být spojeny se zhoršeným průtokem krve do mozku a odtokem krve z mozku.

Co se stane, když váš krevní tlak stoupne??

Zpočátku je tón cév pomalu narušen. V průběhu času, při udržování vysokého krevního tlaku (BP), se mohou objevit malé krvácení v mozku a mrtvice.

V důsledku neustálého zvyšování krevního tlaku při hypertenzi dochází k plazmovému výstupu (část krve bez formovaných prvků), což nakonec vede ke zničení stěn krevních cév.

Jak se to stane? Specifický protein (látka podobná hyalinu, která se podobá chrupavce ve struktuře) je uložena na stěnách krevních cév, což vede k rozvoji hyalinózy. Plavidla se stanou jako skleněné trubice, ztrácejí pružnost a schopnost udržovat krevní tlak. Kromě toho se zvyšuje propustnost cévní stěny a krev může volně procházet, impregnuje nervová vlákna (diapedické krvácení). Výsledkem takových transformací může být tvorba mikroaneurysmů a prasknutí cévy s krvácením a krví vstupující do látky bílého mozku. Výsledný edém a hematomy vedou k následujícím krvácením (hemoragická mrtvice).

Ateroskleróza doprovázející hypertenzi nebo existující bez ní (což je vzácné) přispívá k mozkové ischemii - nedostatečný příjem živin a kyslíku do tkáně (s výjimkou aterosklerotických plaků, které zužují lumen tepen, samotná krev je hustá a viskózní).

Akutní poruchy oběhu jsou mrtvice (hemoragické a ischemické). Všechno to však začíná přechodnými poruchami mozkové cirkulace na pozadí hypertenze a aterosklerózy, jakož i často související obezitou, cukrovkou, respiračními chorobami..

Příznaky cévní mozkové příhody

Když se v mozku vytvoří fokus se zhoršeným přísunem krve, pacient může mít polovinu těla (z opačné strany léze) a část obličeje kolem rtů, je možná krátkodobá paréza končetin nebo jiných částí těla a obličeje. Řeč je narušena, může dojít k epileptickému záchvatu.

V případě poruchy oběhu, v závislosti na lézi, mohou být nohy a paže slabé, závratě, pacient může mít potíže s polykáním a vydáváním zvuků, fotopsií (výskyt zářících bodů v očích, jiskrách atd.) Nebo diplopií (rozdvojení viditelných předmětů). Člověk ztratí orientaci, propadá paměť.

Příznaky cévní mozkové příhody způsobené hypertenzí se projevují v následujícím: hlava a oční bulvy začínají velmi bolet, člověk zažívá ospalost, vyvíjí ucpané uši (jako v letadle při vzletu nebo přistání) a nevolnost. Tvář zčervená, pot se zesiluje.

Na rozdíl od mrtvic zmizí všechny tyto příznaky zvané „přechodné útoky“ do 24 hodin..

Chronická cerebrovaskulární příhoda (CMVD) se na rozdíl od akutních forem vyvíjí postupně. Existují tři fáze onemocnění:

 1. V první fázi jsou symptomy vágní. Jsou spíš syndromem chronické únavy. Člověk se rychle unavuje, stává se zběsilým a nepřítomným, zapomíná na některé nevýznamné okamžiky. Jeho spánek je narušený, jeho nálada se často mění, bolí mu hlava a točí se.
 2. Ve druhé fázi je chronické narušení mozkové cirkulace doprovázeno výrazným zhoršením paměti a dochází k drobným poruchám motorických funkcí, které způsobují nestabilitu chůze. V hlavě je stálý hluk. Osoba nevnímá informace dobře, má potíže se soustředit na ni. Stává se podrážděným a nejistým o sobě, ztrácí intelekt, nedostatečně reaguje na kritiku a často se stává depresí. Postupně se jako člověk degraduje a sociálně se nepřizpůsobuje. Jeho hlava se neustále točí a bolí. Vždy chce spát. Výkon se výrazně snížil.
 3. Ve třetí fázi se všechny příznaky zesilují. Degradace osobnosti se stává demencí, trpí paměť. Když člověk opustí domov sám, nikdy nenajde cestu zpět. Jsou narušeny funkce motoru, což se projevuje třesem rukou, ztuhlostí pohybů. Poruchy řeči, nekoordinované pohyby.

Důsledky cévních mozkových příhod

Postižení je smutným důsledkem akutní a v mnoha případech chronické cévní mozkové příhody.

Akutní cévní mozková příhoda má vážné následky. Ve většině případů se osoba, která měla mozkovou mrtvici, stává zcela bezmocnou. Nemůže jíst, provádět hygienické postupy, šaty atd. U těchto lidí je schopnost myšlení zcela narušena. Ztrácí stopu času a nejsou zcela orientovány ve vesmíru.

Někdo má schopnost se pohybovat. Ale mnoho lidí po cévní mozkové příhodě vždy zůstává upoutáno na lůžko. Mnozí z nich si udržují čistou mysl, rozumějí tomu, co se kolem nich děje, ale jsou nemluvení a nemohou vyjádřit své touhy a pocity slovy..

Jak předcházet cévní mozkové příhodě

Schopnost chránit se před touto vážnou nemocí, bez ohledu na to, do jaké kategorie patří, existuje. Jen mnoho lidí to zanedbává.

Jedná se o pozorný přístup k vašemu zdraví a všem změnám, které se v těle vyskytují..

Souhlasíte, že zdravý člověk by neměl mít bolesti hlavy. A pokud se náhle cítíte závratě, znamená to, že došlo k nějaké odchylce v práci systémů zodpovědných za toto tělo.

Důkazem nesprávné funkce v těle je zvýšená teplota. Ale mnoho lidí chodí do práce s teplotou 37 ° C, protože to považuje za normální (což vysvětluje tím, že analýzy neodhalily nic).

Existuje krátkodobá necitlivost končetin? Většina lidí je tře bez přemýšlení: proč se to děje?

Souhlasíte s tím, že není normální považovat léčbu za dostatečnou, berte pouze léky, které snižují krevní tlak, a nezvažujte jiné způsoby, jak odstranit příčinu onemocnění.

Není normální žít s trvalou léčbou chronických onemocnění nosu a dýchacích cest, nespojovat je s existujícími vnitřními poruchami a nemyslet na důsledky (protože není čas, protože ORL lékař provede postup a na nějakou dobu bude snazší).

Není normální žít s obezitou a cukrovkou, nemyslet na důsledky a dopřát si své stravovací návyky.

Koneckonců, to všechno jsou satelity prvních drobných změn v systému cerebrálního průtoku krve.

Akutnímu narušení mozkového oběhu často předchází přechodný stav. Ale protože jeho příznaky zmizí během dne, ne každý spěchá k lékaři, aby podstoupil vyšetření a získal potřebné léky.

Dnes jsou lékaři vyzbrojeni účinnými drogami - trombolytiky. Doslova dělají zázraky rozpuštěním krevních sraženin a obnovením mozkového oběhu. Existuje však jedno „ale“. Aby se dosáhlo maximálního účinku, měly by být podávány pacientovi do tří hodin po nástupu prvních příznaků mrtvice. Bohužel, ve většině případů je hledání lékařské pomoci příliš pozdě, když se onemocnění dostalo do závažného stadia a použití trombolytik je již zbytečné. V případě chronických poruch neposkytuje užívání trombolytik a ředidel krve požadovaný výsledek, protože je nutné určit a odstranit skutečné příčiny vedoucí k těmto poruchám..

A zde se znovu připomínají pokyny velké Avicenny: „Stanovte výživu, spánek, bdělost... a nemoc ustoupí“.

Ahoj, moje máma má nedostatek koordinace, ospalost, někdy při rozhovoru může několikrát zdřímnout, slabost v náručí a chvění nohou v jejím těle, že ani nemůže nést sklenici vody, její ruce jsou tak slabé, slabost je také v nohou, má kartáč, ale nemá žádné ošetření, řekni mi, který doktor by mi měl ukázat, co nejlépe

Odpověď: V tomto případě musíte kontaktovat neurologa a podstoupit vyšetření včetně MRI mozku.

S pozdravem, Zager C.L..

HEADING Chodím na sport, jsem silný, vždy zdravý, ale jednoho dne jsem začal pociťovat závratě, zhoršila se moje paměť, mám podezření, že není dostatek mozku. Pomáhají pilulky zlepšit krevní oběh? Na děložní osteochondrosa může mít vliv.

Odpověď: Nejprve je nutné podstoupit další vyšetření k objasnění diagnózy. Obvykle stačí provést rentgenové vyšetření krční páteře a ultrazvuku cév krku a mozku.

S pozdravem, Zager C.L..

Bolest hlavy před 6 lety byl nainstalován stent po infarktu myokardu Mohu udělat MRI mozku před 5 lety jsem byl v nemocnici po závratě, teď mi bolí hlava, skvrny v očích jsou dvojité vidění. Je mi 73 let. Bydlím ve svém domě a vedu aktivní životní styl.

Odpověď: Tyto problémy je třeba vyřešit společně s kardiologem a neurologem, bohužel v naší čepelce nejsou žádní lékaři těchto specialit.

S pozdravem, Zager C.L..

chvění a slabost v těle. Ahoj! Je mi 49 let. poslední půlrok se začal cítit špatně. v pažích a nohou byla slabina v těle. absolutně žádná síla. stal se neaktivní a pomalý. když začnu něco dělat, celé tělo se začne třást. Můj krevní tlak stoupá každý den 140-160. a vysoký hemoglobin.

Odpověď: Bohužel není možné provést diagnózu bez toho, aby jste pacienta viděli, musíte jít přímo k lékaři a nejprve zkontrolovat funkci štítné žlázy.

S pozdravem, Zager C.L..

Mikroangiopatie Se stížnostmi na slabost, bolest očí, nevolnost, poruchy spánku, necitlivost paže byla provedena MRI sken, na kterém byla diagnostikována mozková mikroangiopatie fasa 0-1. Mohly by všechny mé příznaky souviset s touto diagnózou? Vzal aktovegin, diacarb, caventon, mildronát, noofen a další. Stav se zlepšil, ale ne významně. A po zrušení se to vždy zhorší. Co jiného mohu zkusit v léčbě? A co může být příčinou mikroangiopatie, pokud EKG vykazuje pouze bradykardii a obecné testy jsou normální?
poděkovat.

Odpověď: S tímto problémem musíte kontaktovat neurologa, aby objasnil diagnózu a správné ošetření. Na naší klinice je tato patologie léčena alternativními metodami, akupunkturou a homeopatií v kombinaci s kraniálními osteopatickými technikami, což dává dobrý pozitivní výsledek..

S pozdravem, Zager C.L..

narušení krevního oběhu v mozku, pokud vím a.d. 150 -170 na90. 100 šlo na sport, všechno bylo v pořádku, ale 2-3 roky byl v nemocnici dvakrát. AD 170-110 nevolnost po 2 týdnech léčby trvá asi dva měsíce a všechno je zpět. Poradte, co dělat

Odpověď: Na naší klinice je tato patologie účinně léčena akupunkturou a homeopatií, v tradiční medicíně je třeba kontaktovat terapeuta nebo kardiologa.

S pozdravem, Zager C.L..

cerebrovaskulární nehoda pro mě neuropatolog jmenoval mexicor a arlevert.
Ale mám ztrátu rovnováhy bez závratí. Možná se mýlí?

Odpověď: Bohužel není možné předepsat nebo upravit léčbu na internetu, musíte se obrátit přímo na svého lékaře.

S pozdravem, Zager C.L..

Bolesti hlavy Jaké testy určují porušení krevního oběhu v mozku?

Odpověď: Obvykle je nutné provést ultrazvukové dopplerografické vyšetření cév krku a mozku.

S pozdravem, D. Efremov.

Zveme všechny aktivní, zajímavé lidi, kteří jsou profesionálně spojeni s medicínou

Top