Kategorie

Populární Příspěvky

1 Tachykardie
Vegetativně-cévní dystonie - léčba lidovými prostředky a prevence.
2 Leukémie
RUČNÍ BARVA PO VENE KRVI
3 Tachykardie
Projev cukrovky u dospívajících
4 Leukémie
Mozkový angiospasmus
5 Myokarditida
Krev je život. Složení a funkce krve. 8. třída
Image
Hlavní // Embolie

Monocyty: normální, zvýšené, snížené, příčiny u dětí a dospělýchMonocyty jsou „stěrači“ lidského těla. Největší krvinky mají schopnost zachytit a absorbovat cizí látky prakticky bez poškození sebe samých. Na rozdíl od jiných leukocytů monocyty jen zřídka umírají po střetu s nebezpečnými hosty a zpravidla nadále bezpečně plní svou roli v krvi. Zvýšení nebo snížení těchto krvinek je alarmujícím příznakem a může naznačovat vývoj vážné choroby..

Co jsou monocyty a jak se formují?

Monocyty jsou typem agranulocytových leukocytů (bílých krvinek). Jedná se o největší prvek toku periferní krve - jeho průměr je 18–20 mikronů. Oválná buňka obsahuje jedno excentricky umístěné polymorfní jádro ve tvaru fazole. Intenzivní zbarvení jádra umožňuje rozlišit monocyty od lymfocytů, což je mimořádně důležité pro laboratorní stanovení krevního obrazu.

Ve zdravém těle tvoří monocyty 3 až 11% všech bílých krvinek. Ve velkém počtu těchto prvků se nacházejí v jiných tkáních:

 • játra;
 • slezina;
 • Kostní dřeň;
 • Lymfatické uzliny.

Monocyty jsou syntetizovány v kostní dřeni, kde jejich růst a vývoj ovlivňují následující látky:

 • Glukokortikosteroidy inhibují produkci monocytů.
 • Faktory růstu buněk (GM-CSF a M-CSF) aktivují vývoj monocytů.

Monocyty z kostní dřeně pronikají do krevního řečiště, kde jsou zpožděny o 2-3 dny. Po tomto období buňky buď umírají tradiční apoptózou (naprogramovanou podle povahy buněčné smrti), nebo jdou na novou úroveň - proměňují se v makrofágy. Vylepšené buňky opouštějí krevní oběh a vstupují do tkání, kde zůstávají po dobu 1 až 2 měsíců.

Monocyty a makrofágy: jaký je rozdíl?

V 70. letech minulého století se věřilo, že všechny monocyty dříve nebo později přecházejí do makrofágů a v tkáních lidského těla neexistují žádné jiné zdroje „profesionálních stěračů“. V roce 2008 a později byly provedeny nové studie, které ukázaly: makrofágy jsou heterogenní. Některé z nich skutečně pocházejí z monocytů, zatímco jiné pocházejí z jiných prekurzorových buněk dokonce ve stadiu nitroděložního vývoje.

Transformace jedné buňky do druhé probíhá podle naprogramovaného schématu. Vycházející z krevního řečiště do tkání začínají růst monocyty, zvyšuje se obsah vnitřních struktur - mitochondrie a lysozomů. Takové přeskupení umožňuje monocytovým makrofágům plnit své funkce co nejefektivněji..

Biologická role monocytů

Monocyty jsou největší fagocyty našeho těla. V těle vykonávají následující funkce:

 • Fagocytóza. Monocyty a makrofágy mají schopnost rozpoznat a zachytit (absorbovat, fagocytovat) cizí prvky, včetně nebezpečných proteinů, virů, bakterií.
 • Účast na tvorbě specifické imunity a ochraně těla před nebezpečnými bakteriemi, viry, plísněmi produkcí cytotoxinů, interferonu a dalších látek.
 • Účast na vývoji alergických reakcí. Monocyty syntetizují některé prvky systému komplimentů, díky kterým jsou rozeznávány antigeny (cizí proteiny).
 • Protinádorová ochrana (poskytovaná syntézou faktoru nekrózy nádorů a dalších mechanismů).
 • Účast na regulaci tvorby krve a srážení krve v důsledku produkce určitých látek.

Monocyty spolu s neutrofily patří k profesionálním fagocytům, mají však charakteristické znaky:

 • Pouze monocyty a jejich speciální forma (makrofágy) po absorpci cizího činidla neumírají okamžitě, ale pokračují v plnění svého okamžitého úkolu. Porážka v bitvě s nebezpečnými látkami je extrémně vzácná..
 • Monocyty žijí výrazně déle než neutrofily.
 • Monocyty jsou účinnější proti virům, zatímco neutrofily se převážně zabývají bakteriemi.
 • Vzhledem k tomu, že monocyty se po srážce s cizími látkami nerozpadají, v místech jejich hromadění nevzniká hnis.
 • Monocyty a makrofágy se mohou akumulovat v ložiskách chronického zánětu.

Stanovení hladiny monocytů v krvi

Celkový počet monocytů je zobrazen ve složení leukocytového vzorce a je součástí celkového krevního testu (OAC). Materiál pro výzkum se odebírá z prstu nebo žíly. Krevní buňky jsou počítány ručně laboratorním asistentem nebo pomocí speciálních zařízení. Výsledky se vydávají na formuláři, který musí uvádět normy přijaté pro konkrétní laboratoř. Různé přístupy k určování počtu monocytů mohou vést k nekonzistencím, proto nezapomeňte zvážit, kde a jak byla provedena analýza, a také, jak byly spočítány krvinky..

Normální hodnota monocytů u dětí a dospělých

S hardwarovým dešifrováním jsou monocyty označeny jako MON, zatímco manuální se jejich název nemění. Norma monocytů v závislosti na věku osoby je uvedena v tabulce:

StáříNorma monocytů,%
1-15 dní5-15
15 dní - 1 rok4-10
1-2 roky3-10
2-15 let3-9
Více než 15 let3-11

Normální hodnota monocytů u žen a mužů se neliší. Hladina těchto krvinek je nezávislá na pohlaví. U žen se počet monocytů během těhotenství mírně zvyšuje, ale zůstává v rámci fyziologické normy.

V klinické praxi je důležité nejen procento, ale také absolutní obsah monocytů v litru krve. Norma pro dospělé a děti je následující:

 • Do 12 let - 0,05-1,1 * 10 9 / l.
 • Po 12 letech - 0,04-0,08 * 10 9 / l.

Příčiny zvýšení krevních monocytů

Zvýšení monocytů nad prahovou hodnotu pro každou věkovou skupinu se nazývá monocytóza. Existují dvě formy tohoto stavu:

 • Absolutní monocytóza je jev, když je zaznamenán izolovaný růst monocytů v krvi a jejich koncentrace přesahuje 0,8 * 109 / l u dospělých a 1,1 * 10 9 / l u dětí do 12 let. Podobný stav je zaznamenán u některých nemocí, které vyvolávají specifickou produkci profesionálních fagocytů..
 • Relativní monocytóza je jev, ve kterém absolutní počet monocytů zůstává v normálním rozmezí, ale jejich procentuální poměr v krevním řečišti stoupá. K tomuto stavu dochází při snižování hladiny jiných bílých krvinek..

V praxi je absolutní monocytóza více alarmujícím znakem, protože obvykle naznačuje závažné poruchy v těle dospělého nebo dítěte. Relativní nárůst monocytů má často přechodný charakter..

O čem je nadbytek monocytů? Zaprvé, o tom, že v těle začaly reakce fagocytózy a že došlo k aktivnímu boji se zahraničními útočníky. Příčinou monocytózy mohou být tyto stavy:

Fyziologické příčiny monocytózy

U všech zdravých lidí monocyty během prvních dvou hodin po jídle mírně rostou. Z tohoto důvodu lékaři doporučují darovat krev výhradně ráno a na lačný žaludek. Až donedávna to nebylo přísné pravidlo a bylo možné kdykoli provést denní krevní test s určením leukocytů. Zvýšení monocytů po jídle není tak významné a obvykle nepřekračuje horní mez, ale riziko chybného interpretace výsledku stále přetrvává. Se zavedením zařízení pro automatické dekódování krve, které jsou citlivé na nejmenší změny v buněčném složení, byla revidována pravidla pro předávání analýzy. Dnes lékaři všech specializací trvají na tom, aby se KLA ráno ráno vzdala prázdného žaludku.

Vysoké monocyty u žen se vyskytují v některých zvláštních situacích:

Menstruace

V prvních dnech cyklu u zdravých žen existuje určité nadšení pro koncentraci monocytů v krvi a makrofágů ve tkáních. To je vysvětleno velmi jednoduše - právě v tomto období byl endometrium aktivně odmítnut a do centra se vrhly „profesionální stěrače“ - aby splnily své bezprostřední povinnosti. Růst monocytů je zaznamenán na vrcholu menstruace, tj. Ve dnech nejhojnějšího výboje. Po dokončení měsíčního krvácení se hladina fagocytárních buněk vrací k normálu..

Důležité! Ačkoli počet monocytů během menstruace obvykle nepřekračuje normu, lékaři nedoporučují odebrat kompletní krevní obraz před koncem měsíčního propuštění.

Těhotenství

Restrukturalizace imunitního systému během těhotenství vede ke skutečnosti, že v prvním trimestru je nízká hladina monocytů, ale pak se obraz mění. Maximální koncentrace krevních buněk je zaznamenána ve třetím trimestru a před porodem. Počet monocytů obvykle nepřekračuje věkovou normu.

Patologické příčiny monocytózy

Podmínky, za nichž jsou monocyty natolik zvýšené, že jsou stanoveny při obecném krevním testu tak, že překračují normální rozsah, jsou považovány za patologické a vyžadují povinnou konzultaci s lékařem.

Akutní infekční choroby

Růst profesionálních fagocytů je pozorován u různých infekčních chorob. Při obecném krevním testu relativní počet monocytů při akutních respiračních virových infekcích mírně překračuje prahové hodnoty přijaté pro každý věk. Pokud se však během bakteriálního poškození zvýší počet neutrofilů, pak v případě napadení virem vstoupí do bitvy monocyty. Vysoká koncentrace těchto krevních prvků se zaznamenává od prvních dnů onemocnění a přetrvává až do úplného zotavení.

 • Po odeznění všech příznaků zůstávají monocyty vysoké po dobu dalších 2 až 4 týdnů.
 • Pokud je zaznamenán zvýšený počet monocytů po dobu 6-8 týdnů nebo déle, hledejte zdroj chronické infekce..

Při obvyklé respirační infekci (nachlazení) se hladina monocytů mírně zvyšuje a obvykle je na horní hranici normy nebo mírně mimo (0,09-1,5 * 10 9 / l). U onhemhematologických onemocnění je pozorován prudký skok v monocytech (až 30-50 * 10 9 / l nebo více).

S takovými infekčními procesy je nejčastěji spojeno zvýšení monocytů u dítěte:

Infekční mononukleóza

Onemocnění způsobené virem Epstein-Barr jako herpes se vyskytuje hlavně u předškolních dětí. Prevalence infekce je taková, že téměř vše ji přenáší do období dospívání. U dospělých téměř nikdy nenastane kvůli charakteristice reakce imunitního systému.

 • Akutní nástup s horečkou do 38-40 ° C, zimnice.
 • Příznaky poškození horních cest dýchacích: rýma, nosní kongesce, bolest v krku.
 • Téměř bezbolestné zvětšení týlních a submandibulárních lymfatických uzlin.
 • Vyrážka.
 • Zvětšená játra a slezina.

Horečka s infekční mononukleózou přetrvává po dlouhou dobu až měsíc (s obdobím zlepšení), což tuto patologii odlišuje od jiných akutních respiračních virových infekcí. Při obecném krevním testu jsou zvýšené jak monocyty, tak lymfocyty. Diagnóza je stanovena na základě typického klinického obrazu, ale pro stanovení specifických protilátek lze provést test. Terapie je zaměřena na zmírnění příznaků nemoci. Žádné cílené antivirové ošetření.

Jiné dětské infekce

Současný růst monocytů a lymfocytů je zaznamenán u mnoha infekčních onemocnění, která se vyskytují hlavně v dětství a u dospělých téměř nejsou detekována:

 • spalničky;
 • zarděnky;
 • Černý kašel;
 • příušnic atd..

U těchto nemocí je monocytóza zaznamenána v případě dlouhodobého průběhu patologie..

U dospělých jsou odhaleny další příčiny zvýšení počtu monocytů v krvi:

Tuberkulóza

Těžké infekční onemocnění postihující plíce, kosti, genitourinární orgány, kůži. Existenci této patologie lze podezření podle určitých příznaků:

 • Dlouhodobá horečka bez příčin.
 • Nemotivovaný hubnutí.
 • Dechový kašel (s plicní tuberkulózou).
 • Letargie, apatie, únava.

Roční fluorografie pomáhá detekovat plicní tuberkulózu u dospělých (u dětí Mantouxova reakce). Rentgen hrudníku pomáhá potvrdit diagnózu. Probíhají specifické studie k detekci tuberkulózy jiné lokalizace. V krvi se vedle zvyšování hladiny monocytů snižuje i leukocyty, červené krvinky a hemoglobin.

Jiné infekce mohou vést k monocytóze u dospělých:

 • brucelóza;
 • syfilis;
 • sarkoidóza;
 • cytomegalovirová infekce;
 • břišní tyfus atd..

S prodlouženým průběhem onemocnění je pozorován růst monocytů.

Parazitární zamoření

Aktivace monocytů v periferní krvi je zaznamenána během infekce hlístami. Může se jednat o opisthorchii, býčí nebo vepřové tasemnice, pinworms a roundworms, obvykle pro mírné podnebí, a exotické parazity. Při poškození střev se objevují následující příznaky:

 • Bolest břicha různé lokalizace.
 • Rozklad stolice (častěji jako průjem).
 • Nemotivovaný hubnutí se zvýšenou chutí k jídlu.
 • Kožní alergická reakce jako u kopřivky.

Spolu s monocyty v krvi u osob infikovaných hlístami je zaznamenán nárůst eozinofilů - granulocytárních leukocytů odpovědných za alergickou reakci. K identifikaci parazitů jsou odebírány výkaly pro analýzu, jsou prováděny bakteriologické kultury a jsou prováděny imunologické testy. Léčba zahrnuje antiparazitika, v závislosti na zdroji problému..

Chronické infekční a zánětlivé procesy

Téměř jakákoli pomalá infekce, která existuje v lidském těle po dlouhou dobu, vede ke zvýšení hladiny monocytů v krvi a hromadění makrofágů v tkáních. V této situaci je obtížné rozlišit specifické příznaky, protože budou záviset na formě patologie a lokalizaci zaměření.

Může to být infekce plic nebo krku, srdečního svalu nebo kostní tkáně, ledvin a močového měchýře, pánevních orgánů. Taková patologie se projevuje konstantní nebo periodicky se vyskytující bolestí v projekci postiženého orgánu, zvýšenou únavou, letargií. Horečka není charakteristická. Po identifikaci příčiny je vybrána optimální terapie a s poklesem patologického procesu se hladina monocytů vrací k normálu.

Autoimunitní onemocnění

Tento termín označuje takové podmínky, ve kterých lidský imunitní systém vnímá své vlastní tkáně jako cizí a začíná je ničit. V tuto chvíli přicházejí do hry monocyty a makrofágy - profesionální fagocyty, dobře vyškolení vojáci a správci, jejichž úkolem je zbavit se podezřelého zaměření. Ale pouze s autoimunitní patologií se toto zaměření stává vlastními klouby, ledvinami, srdečními chlopněmi, kůží a dalšími orgány, u nichž je zaznamenán výskyt všech příznaků patologie.

Nejběžnější autoimunitní procesy:

 • Difúzní toxická struma - poškození štítné žlázy, při které dochází ke zvýšené tvorbě hormonů štítné žlázy.
 • Revmatoidní artritida - patologie doprovázená ničením malých kloubů.
 • Systémový lupus erythematodes - stav, při kterém jsou postiženy kožní buňky, malé klouby, srdeční chlopně a ledviny.
 • Systémová sklerodermie - nemoc, která zachycuje kůži a šíří se do vnitřních orgánů.
 • Diabetes mellitus I. typu - stav, při kterém je narušen metabolismus glukózy a trpí také jiné metabolické vazby.

Růst monocytů v krvi s touto patologií je pouze jedním z příznaků systémové léze, ale nepůsobí jako hlavní klinický příznak. K určení příčiny monocytózy je třeba provést další testy s ohledem na údajnou diagnózu.

Onkohematologická patologie

Náhlé zvýšení krevních monocytů je vždy děsivé, protože může naznačovat vývoj maligních krevních nádorů. Jedná se o vážné stavy, které vyžadují seriózní přístup k léčbě a ne vždy končí dobře. Pokud monocytóza nemůže být v žádném případě spojena s infekčními chorobami nebo autoimunitní patologií, měl by se objevit onkohematolog.

Krevní choroby vedoucí k monocytóze:

 • Akutní monocytární a myelomonocytární leukémie. Varianta leukémie, ve které jsou detekovány prekurzory monocytů v kostní dřeni a krvi. Nachází se hlavně u dětí do 2 let. Je doprovázena příznaky anémie, krvácení a častých infekčních chorob. Bolesti kostí a kloubů jsou zaznamenány. Liší se ve špatné prognóze.
 • Myeloma Detekuje se hlavně po věku 60 let. Je charakterizován výskytem bolesti kostí, patologickými frakturami a krvácením, prudkým poklesem imunity.

Počet monocytů v hematologických onemocněních bude výrazně vyšší, než je obvyklé (až 30-50 * 10 9 / la vyšší), což nám umožňuje odlišit monocytózu u maligních nádorů od podobného příznaku u akutních a chronických infekcí. V druhém případě se koncentrace monocytů mírně zvyšuje, zatímco u leukémie a myelomu dochází k prudkému skoku v agranulocytech.

Jiné zhoubné novotvary

S růstem monocytů v krvi je třeba věnovat pozornost lymfogranulomatóze (Hodgkinova choroba). Patologie je doprovázena horečkou, nárůstem několika skupin lymfatických uzlin a výskytem fokálních symptomů z různých orgánů. Je možné poškození míchy. Pro potvrzení diagnózy se provede defekt změněných lymfatických uzlin s histologickým vyšetřením materiálu.

Zvýšení monocytů je také zaznamenáno u jiných maligních nádorů různé lokalizace. K určení příčiny takových změn je nutná cílená diagnostika..

Otrava chemickými látkami

Vzácná příčina monocytózy, která se vyskytuje v následujících situacích:

 • K otravě tetrachlorethanem dochází při vdechování výparů látky, pokud pronikne ústy nebo kůží. Je doprovázeno podrážděním sliznic, bolestmi hlavy, žloutenkou. Z dlouhodobého hlediska to může vést k poškození jater a kómatu..
 • Otrava fosforem probíhá při kontaktu s infikovanou párou nebo prachem, při náhodném požití. Při akutní otravě, rozpadu stolice je pozorována bolest břicha. Bez léčby nastane smrt následkem poškození ledvin, jater a nervového systému..

Monocytóza v případě otravy je pouze jedním z příznaků patologie a je kombinována s dalšími klinickými a laboratorními příznaky..

Příčiny poklesu krevních monocytů

Monocytopenie je pokles krevních monocytů pod prahovou hodnotu. Podobný příznak se vyskytuje v takových podmínkách:

 • Purulentní bakteriální infekce.
 • Aplastická anémie.
 • Hematologická onemocnění (pozdní stádia).
 • Některé léky.

Snížené monocyty jsou méně časté než zvýšení jejich počtu v periferní krvi a tento symptom je často spojován s vážnými onemocněními a stavy..

Purulentní bakteriální infekce

Tento termín se týká nemocí, při kterých dochází k zavádění pyogenních bakterií a rozvoji zánětu. To se obvykle týká streptokokových a stafylokokových infekcí. Mezi nejčastější hnisavé nemoci je třeba zdůraznit:

 • Kožní infekce: vařit, karbuncle, flegmon.
 • Poškození kostí: Osteomyelitida.
 • Bakteriální pneumonie.
 • Sepse - vstup patogenních bakterií do krve při současném snížení celkové reaktivity organismu.

Některé hnisavé infekce mají sklon k sebezničení, jiné vyžadují povinný lékařský zásah. V krevním testu dochází kromě monocytopenie ke zvýšení koncentrace neutrofilních bílých krvinek - buněk odpovědných za rychlý útok v ohnisku hnisavého zánětu.

Aplastická anémie

Nízké monocyty u dospělých se mohou vyskytnout u různých forem anémie - stavu, při kterém je detekován nedostatek červených krvinek a hemoglobinu. Ale pokud nedostatek železa a další varianty této patologie dobře reagují na terapii, pak si aplastická anémie zaslouží zvláštní pozornost. S touto patologií dochází k ostré inhibici nebo úplnému zastavení růstu a zrání všech krevních buněk v kostní dřeni a monocyty nejsou výjimkou.

Příznaky aplastické anémie:

 • Anemický syndrom: závratě, ztráta síly, slabost, tachykardie, bledost kůže.
 • Krvácení různé lokalizace.
 • Snížená imunita a infekční komplikace.

Aplastická anémie je závažné onemocnění krvetvorby. Bez léčby zemřou pacienti za několik měsíců. Terapie zahrnuje odstranění příčin anémie, užívání hormonů a cytostatik. Výsledkem je dobrá transplantace kostní dřeně..

Hematologická onemocnění

V pozdních stádiích leukémie je zaznamenána inhibice všech klíčků hematopoézy a rozvoje pancytopenie. Trpí nejen monocyty, ale i jiné krvinky. Je zaznamenáno významné snížení imunity, vývoj závažných infekčních chorob. Tam jsou bez příčiny krvácení. Transplantace kostní dřeně je nejlepší možností léčby v této situaci a čím dříve je operace provedena, tím větší je šance na příznivý výsledek..

Léky

Některé léky (kortikosteroidy, cytostatika) inhibují činnost kostní dřeně a vedou ke snížení koncentrace všech krevních buněk (pancytopenie). Díky včasné pomoci a odběru léčiva se obnoví funkce kostní dřeně.

Monocyty nejsou jen profesionální fagocyty, správci našeho těla, nemilosrdní zabijáci virů a dalších nebezpečných prvků. Tyto bílé krvinky jsou znakem zdravotního stavu spolu s dalšími ukazateli celkového krevního obrazu. Se zvýšením nebo snížením hladiny monocytů byste měli určitě navštívit lékaře a podstoupit vyšetření, abyste zjistili příčinu tohoto stavu. Diagnóza a výběr léčebného režimu se provádí s přihlédnutím nejen k laboratorním údajům, ale také k klinickému obrazu zjištěného onemocnění..

Proč jsou krevní monocyty sníženy, co to znamená?

Monocyty jsou skupinou buněk souvisejících s bílými krvinkami. Jsou odpovědné za imunitní systém člověka a vykonávají několik velmi důležitých funkcí - odolávají vývoji infekcí, bojují proti parazitárním mikroorganismům, nádorovým formacím a také rozpouštějí krevní sraženiny.

Tyto buňky mají velmi silný účinek na lymfocyty, což znamená celý krevní systém.

Typicky jsou monocyty, jejichž norma je 4-8%, posunuty nahoru. Existují však situace, kdy počet těchto buněk klesá, i když nízké monocyty v krvi jsou o něco vzácnější než změny opačné povahy..

To nemusí nutně znamenat nějaký druh onemocnění, ale ve většině případů nízké monocyty, bohužel, označují patologický proces. Níže budeme podrobněji zkoumat, o čem to mluví a jaké důvody k tomu přispívají..

Norma monocytů v krvi

U zdravého dospělého a u dětí starších 13 let je normální počet monocytů v krvi 3 až 11% z celkového počtu leukocytů nebo 0,1 až 0,6 x 109 / l.

Monocyty v krvi dětí do 13 let tvoří 2 až 12% z celkového počtu leukocytů.

Role monocytů v těle

Hlavní funkcí monocytů je absorpce odumřelé tkáně a aktivní boj proti parazitům, bakteriím a nádorům. Hlídají čistotu krve a podílejí se na její obnově, ne bez důvodu se nazývají „čističe těla“.

Proto v těle hrají monocyty důležitou roli, a to především:

 • ochrana těla před mikrobiální infekcí;
 • tkáňová regenerace;
 • protinádorová ochrana;
 • fagocytóza poškozených a odumřelých tkáňových buněk;
 • toxické účinky na parazity vstupující do lidského těla.

Životnost těchto krevních buněk je pouze 3 dny, po kterých pronikají do tkání, kde se transformují na tkáňové makrofágy. Jednou z nejdůležitějších funkcí tohoto prvku jsou jasně vyjádřené protinádorové vlastnosti. Kromě toho jsou odpovědné za produkci interferonu.

Příčiny snížených monocytů u dospělých

Pokud v krvi dospělého z nějakého důvodu dochází ke snížení monocytů, pak to znamená, že může nastat monopenie. Tato patologie je velmi často pozorována u těhotných žen ihned po porodu. Kromě toho existuje řada dalších důvodů, které mohou vést ke snížení monocytů u dospělých i dětí. Je třeba poznamenat, že se snížením tohoto prvku v krvi dochází automaticky k poklesu dalších bílých krvinek..

Nyní podrobněji prozkoumáme, co naznačuje snížená hladina monocytů u dospělého. Důvody tedy mohou být následující:

 • šok, stres;
 • chirurgický zásah;
 • vystavení ionizujícímu záření;
 • chemická otrava;
 • aplastická anémie;
 • vyčerpání těla jako celku;
 • těžká hnisavá onemocnění;
 • dlouhodobé užívání glukokortikosteroidů;
 • závažné infekční onemocnění se snížením počtu neutrofilů, jako je tyfus;
 • poškození kostní dřeně (protože se v něm tvoří monocyty a teprve poté vstupují do krevního řečiště).

Pokud obecný krevní test ukázal nízký počet monocytů, musíte navštívit lékaře, abyste zabránili progresi onemocnění. Léčba monocytopenie je eliminace příčin, které způsobily tento příznak. V každém případě je seznam opatření pro jejich zrušení odlišný. Někdy stačí zkontrolovat stravu a zvýšit počet buněk na požadovanou úroveň. V některých případech budete muset vzít speciální léky a operaci.

Snížené monocyty u dítěte

Příčiny monocytopenie u dětí jsou stejné jako u dospělých. Patří k nim následující patologie:

 • akutní infekční choroby;
 • léze kostní dřeně;
 • chirurgický zásah;
 • hnisavé zánětlivé procesy v těle;
 • sepse;
 • vyčerpání těla.

Snížené krevní monocyty u dětí jsou pozorovány mnohem častěji než vysoké. Protože se norma monocytů u dítěte liší v závislosti na věku, odchylka od normy, při které můžeme mluvit o monocytopenii, se u různých věkových skupin liší.

Co dělat s nízkými monocyty

Hlavní terapie pro snížené monocyty je zaměřena na odstranění základních příčin, které vedly k jejich redukci. Každý konkrétní případ je individuální a lékař může předepsat léky a úplně zrušit stávající (což bylo důvodem poklesu monocytů v krvi)..

Pacientovi se zpravidla doporučuje určitá strava. V některých individuálních případech, se sníženým počtem monocytů, může být vyžadována pomoc chirurga..

Svědčí o tom pokles monocytů

Příčiny nízkých monocytů

Normální obsah monocytů v krvi vzhledem k celkovému počtu leukocytů je

Co tedy může způsobit snížené monocyty?

Vážné infekční onemocnění způsobuje nejprve nárůst tvorby fagocytů, ale dlouhý boj s tímto onemocněním, používání antibiotik a zejména steroidních protizánětlivých léků vede ke snížení výskytu bílých krvinek. Spolu s monocyty klesá hladina běžných bílých krvinek. Nukleace monocytů je také potlačena

 • dlouhodobé užívání glukokortikosteroidů;
 • chemická otrava;
 • ionizující nebo radiační záření;
 • silný stres.

Všechny tyto faktory vedou k vyčerpání těla, což zase vede ke snížení monocytů. Pokud však budou tyto faktory odstraněny ze života pacienta, zajistí normální výživu, obnoví se biochemické a buněčné složení krve. Je obtížnější vyrovnat se s onemocněním kostní dřeně a krevní patologií.

Funkci definují různé formy a typy

Monocyty (makrofágy, mononukleární fagocyty nebo fagocytární mononukleární buňky) tvoří ve svém projevu aktivity extrémně heterogenní skupinu buněk agranulocytové řady leukocytů (negranulovaných leukocytů). Vzhledem ke zvláštní rozmanitosti jejich funkcí jsou tito zástupci leukocytového spojení sloučeni do jednoho společného mononukleárního fagocytárního systému (MFS), který zahrnuje:

 • Monocyty periferní krve - s nimi je vše jasné. Jedná se o nezralé buňky, které pouze opustily kostní dřeň a dosud neprovedly základní funkce fagocytů. Tyto buňky cirkulují v krvi až 3 dny a poté jsou poslány do tkání, aby vyzrály..
 • Makrofágy jsou dominantní MPS buňky. Jsou docela zralí, vyznačují se velmi morfologickou heterogenitou, která odpovídá jejich funkční rozmanitosti. Makrofágy v lidském těle jsou:
  1. Tkáňové makrofágy (mobilní histiocyty), které se vyznačují výraznou schopností fagocytózy, sekrece a syntézy velkého množství proteinů. Produkují hydralasy, které se hromadí lysosomy nebo unikají do extracelulárního prostředí. Lysozyme nepřetržitě syntetizovaný v makrofázích je druh ukazatele, který reaguje na aktivitu celého MF systému (zvyšuje se působením aktivátorů lysozymu v krvi);
  2. Vysoce diferencované tkáňové specifické makrofágy. Které také mají řadu odrůd a mohou být zastoupeny:
   1. Opravené, ale schopné pinocytózy, Kupfferovy buňky, koncentrované hlavně v játrech;
   2. Alveolární makrofágy, které interagují s alergeny, které vstupují do respiračního vzduchu a absorbují je;
   3. Epiteloidní buňky lokalizované v granulomatózních uzlech (ohnisko zánětu) s infekčním granulomem (tuberkulóza, syfilis, malomocenství, tularemie, brucelóza atd.) A neinfekční povahy (silikóza, azbestóza), jakož i vystavení drogám nebo kolem cizích těles;
   4. Intraepidermální makrofágy (dendritické kožní buňky, Langerhansovy buňky) - dobře zpracovávají cizí antigen a podílejí se na jeho prezentaci;
   5. Multinukleované obří buňky vytvořené fúzí epiteloidních makrofágů.

Norma monocytů v krvi žen

Obsah monocytových buněk v ženské krvi se počítá jako procento z celkového počtu bílých krvinek. Informace o tom, zda tato hodnota odpovídá normě, je ve vzorci leukocytů.

Optimální koncentrace monocytů je téměř nezávislá na věku. Před pubertou by to mělo být na úrovni tří až devíti procent. Po šestnácti se horní hranice zvedne.

Normativní obsah monocytů v ženské krvi je (%):

Počet monocytů lze měřit v absolutních jednotkách - pro tento účel byly vyvinuty vhodné metody. Umožňují spočítat počet buněk v jednom litru krve. Výsledky jsou psány následovně: Po # *** x109 / l.

Kvantitativní norma je od 0,09 do 0,70 (109 / l).

Podíl monocytů se mění pod vlivem fyziologických faktorů, jako jsou:

 • emoční přetížení a stres;
 • chirurgický zásah;
 • užívání určitých léků;
 • plnost žaludku jídlem;
 • menstruační fáze.

Biorytmy specifické jedince také ovlivňují kolísání hladiny monocytů v rámci normálních limitů..

Co dělat, když monocyty nejsou normální

Upozorňujeme, že pokud při dekódování krevních testů narazíte na poruchu monocytů, neměli byste hledat odpověď na otázku, jak monocyty snížit. Proč snižovat jejich úroveň, pokud bojují s infekcí? Nejprve musíte kontaktovat specialistu, který provede vyšetření, pečlivě shromáždí anamnézu a porovná analytické údaje

V případě potřeby lze provést další objasňující studie.

Nejprve musíte kontaktovat specialistu, který provede vyšetření, pečlivě shromáždí anamnézu a porovná analytické údaje. V případě potřeby lze provést další objasňující studie..

Pozornost! Jmenování léčby se provádí až po stanovení diagnózy, tj. Určení příčiny odchylky v analýzách.

Původ monocytů a jejich norma v krvi

Monocyty jsou druh bílých krvinek, které se pohybují v periferní krvi, které jsou zodpovědné za schopnost těla udržovat imunitní rovnováhu. Leukocytové buňky jsou mononukleární, proces produkce monocytů probíhá v kostní dřeni.

Z celkového počtu leukocytů jsou monocyty největší a nejaktivnější v chování. Účelem monocytů je očištění těla strusky. Monocyty se vyhlazují, zpracovávají samy o sobě mrtvé buňky hostitelského organismu a provádějí jakýsi lov škodlivých mikroorganismů.

Monocyty ve skutečnosti zaujímají v těle stejné postavení jako neutrofily, ale na rozdíl od nich mohou vykonávat svou čistící aktivitu v kyselém prostředí, aniž by ztratily svou pracovní kapacitu. Životnost monocytů v těle trvá až 40 hodin, v důsledku čehož se leukocytové buňky odstraňují z plazmy do tělesných tkání, kde degenerují na makrofágy.

Počet monocytů roste s věkem a normou pro muže a ženy, uvažují se hodnoty od 3 do 11%, což je v absolutním kvantitativním vyjádření 0,09-0,6 x 109 / l buněk. Ukazatele pro děti jsou o něco méně než u dospělých a pohybují se v rozmezí 2 až 12%, se vzrůstajícím věkem dítěte se ukazatel zvyšuje.

Funkce krevních monocytů

Pokud se hladina monocytů v krvi sníží, dojde k monocytopenii, což naznačuje výskyt a průběh patogenních jevů v těle pacienta.

Účel prvků

Monocyty jsou považovány za největší buňky lidské krve a představují skupinu leukocytových (bílých) krevních částic.

Monocytární buňky spolu s lymfocytárními buňkami tvoří podskupinu částic, které ve svém složení nemají granule, pro které se také nazývají agranulocytické.

Nejdůležitější vlastností krevních monocytů je schopnost fagocytózy (destrukce malých a velkých částic, které mohou jejich jídlem poškodit tělo). Ničením cizích těl fagocyty neumírají, na rozdíl od jiných obranných buněk, ale mohou bojovat proti škodlivým virům, bakteriím, plísním

Ničením cizích těl fagocyty neumírají, na rozdíl od jiných obranných buněk, ale mohou bojovat proti škodlivým virům, bakteriím, plísním.

Kromě toho se monocyty rozpoznávají nebezpečí mitochondriemi a mohou se množit dělením, vytvářením spolehlivé bariéry a ochranou zdravých tkání před infekcí.

Odstranění poškozených buněk, odumřelých bílých krvinek, antigenů, makrofágů provádí čistící funkci, čímž se připravené postižené oblasti připravují k obnovení.

V průběhu četných studií bylo zjištěno, že monocyty jsou aktivnější proti virům než bakterie, a protože tyto buňky nemají schopnost okamžitě se zhroutit, hnisavá separovatelná se nehromadí v místech postižených viry.

Funkčnost monocytárních krevních buněk také zahrnuje produkci interferonu, koagulačního faktoru a nekrózy nádorů, cytotoxinů, a tak se podílí na tvorbě imunitní obrany, účasti na hematopoéze a boje proti tvorbě zbytečných krevních sraženin..

Monocyty jsou odpovědné za tvorbu imunity získané po určitých nemocech, stimulují termoregulaci těla, aktivují funkci regenerace poškozených míst tkáně.

Počet monocytárních buněk v plazmě se stanoví podrobným obecným krevním testem s dekódováním leukocytového vzorce pacienta..

Výsledný list ukazuje procento monocytů z celkového počtu těl leukocytů. Tato odpověď se nazývá relativní počet monocytů..

Rozlišení procentních norem u dospělého a dítěte: do 12 let je běžným ukazatelem číslo v rozmezí od 4 do 10% pro starší věkovou skupinu - od 3 do 11%.

Na rozdíl od některých jiných krevních buněk u monocytů sexuální atribut nehraje roli.

Výjimkou jsou ženy během těhotenství, pro které jsou stanoveny tyto průměrné ukazatele: v prvním trimestru by mělo být procento monocytů přibližně 3,9%, během druhého trimestru - 4,0%, třetí - 4,5%.

Monopenie odhalená na základě výsledků obecného krevního testu se stává důvodem pro další vyšetření, včetně stanovení absolutního ukazatele obsahu monocytových částic (v tomto případě se počítá počet agranulocytů v jednom litru krve).

Příčiny zvýšených monocytů v krvi

Monocyty jsou zpravidla v krvi velmi vzácně vychovány, což naznačuje, že existuje jen velmi málo důvodů pro jejich zvýšení, což znamená, že nebude obtížné je identifikovat

Za prvé, počet monocytů v krvi se zvyšuje s infekcemi, mezi nejčastější patří:

 • Mononukleóza.
 • Rickettsióza.
 • Virové léze.
 • Plísňové léze.

Při každém takovém onemocnění je v krvi zaznamenán nárůst monocytů, které ničí cizí prvky.

Obecně lze říci, že po téměř každém onemocnění krevní testy ukážou vysokou hladinu těchto buněk, protože během léčby a dokonce i poté je tělo po určitou dobu nadále produkuje, čímž se chrání.

Nyní se dostáváme k nebezpečným důvodům zvýšení monocytů v krvi. Patří sem nemoci jako:

 • Jakákoli forma tuberkulózy.
 • Syfilis.
 • Brucelóza.
 • Sarkoidóza.

Vzhledem k tomu, jak nebezpečná jsou výše uvedená onemocnění, má analýza monocytů vždy zcela jiný význam..

Přesto je nerealistické provádět diagnózu pouze pomocí monocytů, proto nebudeme jejich ukazatel považovat za přímý odkaz na konkrétní onemocnění. V tomto případě jsou monocyty prvním signálem, že se v těle objevují určité problémy. Odpusť mi jejich zvýšení, lékař může předepsat další studie, které již nejsou „slepě“, ale zaměřují se na studium určité oblasti.

Další důvod zvýšení monocytů v krvi se nevztahuje na nemoci. Během operace je často zaznamenáno zvýšení. Zde lze poznamenat, že největší procento takových případů bylo zaznamenáno během operace k odstranění přílohy.

Kromě toho může být skok v monocytech důsledkem chirurgického zákroku na ženských pohlavních orgánech a na genitourinárním systému.

Dalším důvodem jsou onemocnění krve. Do této skupiny patří:

 • Myeloidní leukémie.
 • Akutní a chronická leukémie.
 • Skutečná polycytémie.
 • Trombocytopenická purpura neurčené geneze.

Maximální hladina monocytů v krvi vždy ukazuje na systémový lupus erythematodes a revmatismus. V těchto dvou případech můžete podle počtu monocytů hned provést téměř přesnou diagnózu.

Závěrem poukazujeme na to, že spolu s nárůstem monocytů dochází k dalším změnám ve stavu krevních buněk.

Monocytóza Příčiny u dospělých a dětí

Při zkoumání výsledků krevního testu najednou zjistíte, že ve sloupci MON je číslo více než normální a horší, pokud je podtrženo červeně. To znamená, že monocyty v krvi jsou zvýšené a měla by být přijata opatření. Ale které? Skutečností je, že existuje mnoho důvodů pro tento nárůst.

Zvýšené monocyty v krvi mohou být:

 • akutní infekční onemocnění (zejména virová etiologie), parazitární nákazy, infekce způsobené plísněmi a prvoky;
 • subakutní infekce bakteriální povahy (subakutní bakteriální endokarditida, revmatická endokarditida);
 • specifické patologie (plicní tuberkulóza a lymfatické uzliny, syfilis, brucelóza);
 • sarkoidóza;
 • ulcerativní kolitida;
 • systémová onemocnění pojivové tkáně (revmatoidní artritida, diseminovaný lupus erythematodes, periarteritis nodosa);
 • protozoa a rickettsióza (malárie, trypanosomiáza, leishmanióza, tyfus);
 • cyklická neutropenie;
 • otrava tetrachlorethanem;
 • uzdravení po vážné nemoci;
 • lymfhogranulomatóza a jiné maligní lymfomy;
 • onemocnění hematopoetického systému (monocytární a jiná leukémie);
 • myeloproliferativní patologie (polycythemia, metaplasia kostní dřeně).

U pacientů s ionocytární leukémií může počet monocytů ve vzorci leukocytů dosáhnout 70%, což je hodně.

U pacientů s tuberkulózou naznačuje závažná monocytóza v kombinaci s neutrofilií a lymfopenií progresi onemocnění. Takový obrázek je charakteristický pro hematogenně rozšířené formy. Přítomnost monocytózy s lymfocytózou v krvi pacienta a snížení neutrofilního posunu je charakteristická pro aktivaci reparativních procesů a je dobrou klinickou prognózou..

Pozornost. U žen je během menstruace možná fyziologická monocytóza

Monocyty jsou zpravidla v podobné situaci na horní hranici normy nebo se mírně zvyšují.

U dětí je nejčastější příčinou zvýšeného počtu monocytů infekční mononukleóza. Specifickým diagnostickým příznakem onemocnění je monocytóza v kombinaci s detekcí atypických mononukleárních buněk (virocytů) při krevním testu. Monocyty se mohou také zvýšit během klinické a laboratorní exacerbace chronického přenosu virových infekcí Epstein-Barrové a cytomegalovirů.

Hodnota monocytů v ženském těle

V ženském těle vykonávají monocyty životně důležité funkce. Oni jsou:

Je schopen ničit a neutralizovat patogenní a cizí organismy. Buňky je mohou polykat celé

Je důležité, aby monocyty „spolkly“ objekty, jejichž počet a velikost jsou velmi významné. Pro jiné skupiny leukocytů je to nemožné.
Poskytují svůj povrch pomocníkům T (pomocné buňky)

Účelem posledně uvedeného je zvýšit adaptivní imunitní odolnost. Zaměřuje se na rychlé zničení patogenů, kteří chtějí napadnout tělo..
Podílejte se na zahájení procesu nekrózy v hlubinách maligních buněk. Monocyty mají stejný cytotoxický účinek na patogeny malárie a parazitární protisty..
Přispějte k opravě poškozených, zanícených nebo nádorem postižených tkání..
Buňky (zničené a mrtvé), komplexy antigen-protilátka, cizí bakterie jsou odstraněny mimo tělo..

Monocyty jsou nezbytné, protože mohou dělat něco, co jiné typy leukocytů nemohou: absorbují patogeny v prostředí s vysokou kyselostí.

Odchylka úrovně buněk od normy oslabuje tělo, protože se snižuje účinnost práce bílých krvinek. Nemohou plně odolávat virům a choroboplodným zárodkům..

Hlavní funkce monocytů

Podle morfologie jde o relativně velké buňky, jejichž průměr dosahuje 20 mikronů. Cytoplazma neobsahuje granule, ale v ní se nachází velké množství lysozomů. Velké jádro je umístěno blíže k jedné z buněčných stěn. Není segmentovaný a má fazolovitý tvar. To usnadňuje mikroskopické vyšetření monocytů od lymfocytů..

Navzdory malému počtu krevních monocytů u zdravého člověka je obtížné přeceňovat jejich hodnotu. V systémovém oběhu cirkulují maximálně 2 dny a poté difundují do mezibuněčného prostoru stěnou krevních cév. Začnou fungovat jako plnohodnotné makrofágy, ničí patogeny. Kromě toho přispívají k čištění krevního toku z mrtvých, nádorových a mutantních buněk..

Zvýšený obsah monocytů je proto známkou vývoje patologického procesu. Znát přesný důvod vám umožní vybrat nejlepší léčbu.

Krevní monocyty

Hlavní úkol krevních buněk není omezen na ty nejslavnější - funkce nasycení tělesných tkání kyslíkem, práce krve je ochrana těla.

Lidská imunita s využitím specifických prvků krve provádí identifikaci patogenních mikroorganismů - virů, bakterií, toxických a toxických látek a následnou neutralizaci těchto mikroorganismů.

Neméně důležitá je úloha lidské imunity v boji proti jejich vlastním problémům - buňkám, které prošly transformací na maligní.

Monocyty jsou poddruh leukocytárních buněk, které po mnoha letech vývoje dostaly schopnost fagocytovat, to znamená absorbovat cizí stopové prvky (patogeny atd.).

Monocyty jsou navíc schopné absorbovat nebo ničit mrtvé nebo transformované orgánové buňky.

Když je organismus infikován patogenními mikroorganismy, aktivuje se funkce imunitní obrany, aby se eliminovalo nebezpečí, to znamená, že posílá speciální krevní částice na místo dislokace, včetně monocytárních buněk..

Monocyty jsou bílé krvinky, které patří do skupiny leukocytů. Tyto krvinky se tvoří v míše a poté vstupují do krevního řečiště, které neobsahuje více než tři dny.

Po této době monocyty migrují do tkání těla různých dislokací, kde dozrávají a stávají se histiocyty.

Informace o monocytech v krvi pomáhají určit zdravotní stav pacienta.

Krev je odebírána z prstu, ale také se děje ze žíly pomocí sterilních jednorázových nástrojů.

Pro dosažení spolehlivého výsledku je nutné provést správnou přípravu:

 • darovat krev na lačný žaludek;
 • pít pouze vodu;
 • léky se nedoporučují;
 • vyhnout se zvýšené fyzické námaze a stresu;
 • Nejezte těžké jídlo před odběrem krve.

Indikace pro krevní test:

 • exacerbace současné choroby;
 • příznaky onemocnění neznámé etiologie;
 • protahovaná léčba léky;
 • kontrola kvality terapie.

Je lepší vzít analýzu na osvědčené klinice, kde pracují kvalifikovaní odborníci..

Příčiny monocytopenie

Co to znamená, když jsou krevní monocyty sníženy? Snížení hladiny těchto leukocytů v krvi během nemoci člověka, například závažné infekční onemocnění, nemůže charakterizovat patologické změny spojené s narušeným imunitním systémem. V případě infekce jsou bílé krvinky zaneprázdněny svou přímou prací a spěchají do tkání, kde jsou postiženy infekcí, tam, kde se účastní regenerace. Na konci procesu hojení hladina monocytů rychle dosáhne požadovaných hodnot. Podobný pokles je možný během těhotenství u žen a bezprostředně po porodu.

Alergie a monocytopenie

Kromě výše uvedených důvodů je možný pokles monocytů u následujících onemocnění:

 • ozáření;
 • nádor kostní dřeně;
 • nedávná chemoterapie pacientů;
 • otrava;
 • nadměrné dávky hormonálních léků;
 • výskyt protilátek proti leukocytům;
 • potlačení monocytů toxiny;
 • stresující podmínky;
 • nedostatek vitamínů a celkové zhoršení stavu pacienta.

Proč jsou krevní monocyty sníženy, co to znamená

Monocyty jsou skupinou buněk souvisejících s bílými krvinkami. Jsou odpovědné za imunitní systém člověka a vykonávají několik velmi důležitých funkcí - odolávají vývoji infekcí, bojují proti parazitárním mikroorganismům, nádorovým formacím a také rozpouštějí krevní sraženiny.

Tyto buňky mají velmi silný účinek na lymfocyty, což znamená celý krevní systém.

Typicky jsou monocyty, jejichž norma je 4-8%, posunuty nahoru. Existují však situace, kdy počet těchto buněk klesá, i když nízké monocyty v krvi jsou o něco vzácnější než změny opačné povahy..

To nemusí nutně znamenat nějaký druh onemocnění, ale ve většině případů nízké monocyty, bohužel, označují patologický proces. Níže budeme podrobněji zkoumat, o čem to mluví a jaké důvody k tomu přispívají..

Co jsou monocyty

Monocyty pocházejí z kostní dřeně, pak vstupují do krve 2-3 dny, aby ji očistily. Během tohoto období jsou mladé monocyty zvláště aktivní a produktivní..

Poté monocyty vstupují do tkání: sleziny, jater, lymfatických uzlin, kde pokračují ve své ochranné funkci.

Mechanismus činnosti monocytů je následující: monocyty přijímají signál od speciálních buněk, že patogenní buňka je nalezena na daném místě, monocyt tam jde, zachytí buňku svým povrchem a zničí ji v kyselém prostředí.

Monocyty mimo jiné:

 • obnovit rovnováhu krve;
 • normalizovat tvorbu krve;
 • podporovat regeneraci tkání;
 • zachovat imunitu;
 • poskytuje ochranu proti nádorům;
 • zničit staré, vyčerpané monocyty z povrchu zánětu a nahradit je čerstvými buňkami.

Jakýkoli stav, ve kterém se počet monocytů zvyšuje ve srovnání s normou, se nazývá monocytóza..

Existují dvě charakteristiky monocytů: relativní a absolutní analýza. Relativní nárůst monocytů v krvi je založen na obsahu monocytů vzhledem k obecné hladině leukocytových buněk. Normálně je tato hodnota 3-10%. Ve výsledcích lékařské analýzy se píše jako „Po #.

Absolutní obsah monocytů v krvi je zvýšen, pokud je počet monocytů, měřeno v buňkách na litr krve, vyšší než je obvyklé. Absolutní indikátor nezávisí na jiných krevních buňkách, jeho norma pro dospělé muže a ženy dosahuje 0,08 * 109 / litr. V záznamu výsledku analýzy s monocytózou „Monocytes abs. zvýšené "nebo" Po: číslo / l ".

Při diagnostice jsou důležité oba faktory, ale lékaři obvykle věnují pozornost zvýšeným monocytům v krvi v procentech, protože absolutní fluktuace může být zanedbatelná proti jiným změnám ve složení krve. Také celkový počet monocytů se liší od stresu, otravy, vyčerpání

Co jsou monocyty a jejich funkce

Monocyty jsou krvinky, které patří do bílých krvinek. Ve srovnání se všemi prvky hmoty leukocytů mají tyto buňky největší velikost. Kostní dřeň se zabývá tvorbou Býka, je to on, kdo dodává užitečné, ale nezralé monocyty do krevní hmoty, čímž zvyšuje imunitu pacienta.

V této fázi absorbují škodlivé enzymy, viry, bakterie a rychle je tráví, což jim brání ve vývoji plnohodnotné nemoci. Kromě přímé destrukce škodlivých organismů jsou monocyty schopny urychlit regeneraci buněk postižených tkání a zmírnit zánět. Po trávení bakterií a virů jsou mrtvé enzymy vylučovány ledvinami. Proto problémy s jejich fungováním mohou způsobit zvýšení nebo snížení celkového počtu těl..

Co jsou monocyty

Příčiny zvýšené hladiny monocytů u žen

Dnes existuje poměrně velké množství patologií, které mohou vyvolat prudký nárůst počtu buněk tohoto typu. Infekce a viry mohou nejen snížit, ale také zvýšit počet monocytů. Navíc v mnoha případech s chronickou formou infekce počet těchto buněk neklesne ani během remise základního onemocnění, protože imunitní systém se zcela nezotaví.

Sepse je také častou příčinou růstu monocytů. Tomuto jevu lze obvykle zabránit dodržováním pravidel pro léčení ran a řezů.

Proto je tak důležité sledovat stav pacienta s rozsáhlými lézemi a v pooperačním období. Během prvních 1 až 5 dnů po zákroku je možné preventivně léčit protizánětlivými léky

Současně je nezbytné změnit obvazy, pokud existují, aby se pod nimi hromadily mrtvé části buněk..

Příčiny zvýšení monocytů

Maligní a benigní nádory mohou vyvolat růst krevních buněk tohoto typu.

Pokud je to možné, je důležité provést vyšetření MRI nebo CT, pokud vyšetření bez těchto manipulací nepomohlo určit příčinu patologie. Na obrázcích bude lékař schopen najít zaměření zánětu nebo novotvaru a předepsat odpovídající terapii

Může se konat ve stálé a stálé nemocnici..

Nemoci gastrointestinálního traktu způsobené zánětem a poškozením sliznice vyvolávají uvolňování velkého množství toxických látek do krve, což může změnit její složení. Obvykle je takové onemocnění doprovázeno bolavými nebo ostrými bolestmi, nevolností, nepohodlím v břiše a problémy se stolicí. Zároveň jsou ženy více než muži vystaveny gastrointestinálním problémům.

Kromě toho mohou být příčinou patologie následující diagnózy:

ZpůsobitČetnost projevů
LeukémieZřídka
Plísňová onemocněníČasto
Virová onemocněníČasto
KolagenózaZřídka
Nemoci ledvin a močových cestNěkdy
Otrava fosforemZřídka
Operace pánevníNěkdy

Pro včasné odhalení jakýchkoli patologických stavů v ženském těle je důležité nejen poslouchat vaše pocity, ale také včas podrobit každoroční prohlídce. K provedení krevních testů stačí 1-3krát ročně

To umožní odborníkovi předvídat možný vývoj událostí a v případě potřeby provést rychlé a kompetentní ošetření..

Identifikace monocytopenie a metody léčby

Vnější projevy s monocytopenií nelze detekovat, indikace krevního testu na přítomnost monocytů může být nedostatečná schopnost těla regenerovat tkáně, časté bolestivé stavy.

Během obecného krevního testu, ve kterém je materiál odebrán z prstu pacienta, můžete získat údaje o hodnotě monocytů v krvi. Analýza je vyžadována ráno na lačný žaludek, aby výsledky testu byly pravdivé..

Pozornost! Před provedením testů na monocyty byste měli odmítnout brát alkohol na 3-4 dny a v den, kdy je test ukončen, přestat kouřit. Pokud je zjištěno snížení monocytů, může ošetřující lékař předepsat další krevní testy k objasnění diagnózy

Provede se podrobný průzkum pacienta, aby se pochopilo, jaké stavy a příznaky mohou indikovat onemocnění.

Pokud je zjištěno snížení monocytů, může ošetřující lékař předepsat další krevní testy k objasnění diagnózy. Provede se podrobný průzkum pacienta, aby se pochopilo, jaké stavy a příznaky mohou indikovat onemocnění..

Nelze léčit monocytopenii léky bez hospitalizace pacienta, ale v žádném případě bez jasného pochopení příčin poklesu monocytů v krvi není léčba předepsána. Nejčastěji je možné obnovit normální hladinu monocytů při dodržení správné výživy, vzdát se špatných návyků a obecně udržovat zdravý životní styl. U onkologických onemocnění, parazitárních infekcí je nezbytné užívání drog a komplexní léčba.

S touto nemocí pomůže vyrovnat pouze kvalifikovaný lékařský zásah a léčba založená na správné diagnóze. Aby se předešlo monocytopenii, je třeba každoročně provádět terapeutické vyšetření a krve darovat KLA.

Monocyty jsou vychovány, co říká

co je nárůst monocytů?

Zvýšení absolutní hodnoty a procentuálního podílu monocytů neznamená vždy vážnou patologii. Objevuje se situace, kdy jsou monocyty v krvi zvýšené u dospělého nebo dítěte:

 • Po infekci je monocytóza zvláště charakteristická během období zotavení po ovčích neštovicích, šarlatové horečce a jiných dětských infekcích;
 • S jakoukoli, i menší alergickou reakcí (například s kožními vyrážkami);
 • Po operaci pro zánět slepého střeva, gynekologická onemocnění.

Nadhodnocený počet monocytů je v takových případech způsoben kompenzační kompenzací fagocytární vazby leukocytů: místo mrtvých lymfocytů a eosinofilů monocyty vstupují do krevního oběhu.

Zneklidňujícím stavem je perzistentní monocytóza, kdy se při opakovaném dárcovství krve zaznamenávají vysoké hodnoty. Monocyty jsou zvýšené, závažné důvody k obavám:

 • Těžké infekce - kandidóza (plísňová infekce pohlavních orgánů, střev atd.), Malárie, brucelóza, syfilis, tuberkulóza a další specifická bakteriální onemocnění;
 • Parazitární střevní onemocnění - červi v nepřítomnosti léčby vyvolávají změny, když má dítě v krvi monocyty;
  střevní zánět - enteritida, kolitida;
 • Revmatická patologie - artritida, endokarditida;
 • Systémová onemocnění - sarkoidóza, polyartritida revmatoidní etiologie, lupus erythematosus;
 • Krevní choroby - trombocytopenická purpura, leukémie, sepse;
 • Zhoubné nádory různé lokalizace, lymfogranulomatózy (Hodgkinova choroba) včetně zvýšených monocytů mohou být jediným znakem v počátečním stadiu vývoje onkologie..
Top