Kategorie

Populární Příspěvky

1 Vaskulitida
Kastrol pro diabetiky 2. typu
2 Leukémie
Mohu pít Corvalol s vysokým krevním tlakem
3 Leukémie
Varicocele u mužů.
4 Tachykardie
Výpočet pohlaví dítěte pro obnovu krve
5 Embolie
ESR (rychlost sedimentace erytrocytů) v krvi: norma u žen podle věku (tabulka)
Image
Hlavní // Cukrovka

Neúplná blokáda pravého bloku větví


Nohy svazku Jeho jsou prvkem systému vedení srdce. Jsou zodpovědné za vedení elektrického buzení srdečními komorami. Jeho svazek je rozdělen na zadní nohu svazku jeho a dvou předních: levá přední a pravá přední.

Zadní větev Jeho svazku klesá, je tlustší než ostatní a je pokračováním společného kmene, poté je pravá a poté levá přední větev nejprve oddělena od společného kmene (odpovědného za přední levou část interventrikulárního septa a přední boční stěnu levé komory). Zadní větev je zodpovědná za zadní levou část interventrikulárního septa a zadní (dolní) stěnu levé komory. Mezi přední a zadní větví levé nohy svazku Jeho je síť anastomóz.

Neúplná blokáda pravého odbočkového bloku (zkrácená neúplná blokáda pravého odbočkového bloku) je částečné porušení elektrického impulsu přes pravý odbočný blok.

Tato neúplná blokáda se týká poruch vodivosti na úrovni srdečních komor, což znamená intraventrikulární blokádu. V některých případech lze tento jev zjistit u mladých, prakticky zdravých lidí, což je varianta fyziologicky normálního stavu. Vzhledem k tomu, že blokáda jedné z nohou jeho svazku vyjadřuje narušení vedení, je třeba pacienta vyšetřit, aby identifikoval a léčil nemoc, která toto porušení způsobila..

Kromě toho existuje izolovaná neúplná blokáda pravého bloku větví, která se neprojevuje.

Etiologie

Příčiny neúplné blokády pravé nohy svazku Jeho jsou klasifikovány vrozené a získané.

1. Vrozené příčiny:

 • neúplný rozvoj segmentu PNPG;
 • stenóza ústí letadla;
 • Lenegreho choroba, která je obvykle diagnostikována u dětí narozených matkám s diabetem typu 2;
 • DMZhP;
 • Nemoc M. Lev;
 • DMPP;
 • další CHD, která vede k přetížení slinivky břišní.

2. Získané důvody:

 • chronická obstrukční onemocnění dýchacích cest;
 • tupé poranění hrudníku;
 • různé nádorové procesy;
 • progresivní svalová dystrofie;
 • poruchy elektrolytů (hyperkalémie);
 • intoxikace přípravky chinidinu, digitalisu, novokaininamidu méně často - srdeční glykosidy, beta - adrenergní blokátory;
 • onemocnění doprovázená poškozením pravé komory (plicní srdce, 3-listová nedostatečnost chlopně, mitrální stenóza, vysoká PH) nebo levá srdeční komora (chronická srdeční choroba, kardioskleróza, akutní infarkt myokardu, myokarditida různých etiologií, hypertenzní srdce).
 • pankreatická hypertrofie.

Mechanismus vývoje neúplné blokády pravé nohy

V důsledku vývoje neúplné blokády se zpomaluje vedení impulzů podél srdeční soustavy, což vede k tomu, že nedochází k fyziologicky korektnímu buzení jejích pravých částí..

Klinické hodnocení neúplná blokáda pravého svazku větví.

V současné době je známo, že navzdory závažným důvodům, které způsobují tuto patologii, je tato blokáda obvykle neškodná. Kromě toho, pokud existuje izolovaná neúplná blokáda pravé nohy svazku jeho, to znamená, že pokud v myokardu neexistují žádné organické poruchy, je tento proces jen zřídka schopen jít do úplné blokády. Malý okruh vědců se domnívá, že přechod na stupeň úplné blokády lze uskutečnit pouze tehdy, bude-li připojena jiná závažná patologie, která by v každém případě vedla k tomuto porušení.

Izolovaná neúplná blokáda pravé nohy jeho svazku obvykle nemá žádné vnější projevy a zpravidla se u záznamu EKG provádí z úplně jiných důvodů náhodným nálezem..

Ve zbývajících případech budou přítomny příznaky základního onemocnění, které jsou detekovatelné auskultury, a protože neúplná blokáda pravé nohy svazku Jeho nemá příznaky, je detekována na EKG provedeném pro základní onemocnění.

Diagnostika neúplné blokády pravého svazku větví

Diagnóza neúplné blokády na úrovni pravé nohy je odhalena pouze na základě studie EKG. Při dekódování EKG u pacientů s NBF jsou detekovány následující: terminální S vlna v elektrodách vlevo (I, aVL, V5 a V6); R vlna ve V1, stejně jako ve V2 (ale nemusí být přítomna). EKG s pankreatickou hypertrofií je charakterizována odchylkou srdeční osy doprava, užším komplexem QRS a výskytem komplexů QR, QRS nebo RS ve V1. U pacientů s NBF může být doba trvání komplexu QRS v rámci normálních limitů, ale nejčastěji je to 0,9 - 0,11 s. Obvykle je také kladná T vlna, která je směrována naproti abnormální S vlně ve svodech vlevo, a někdy to může být naproti R vlně a sekundárně převrácená v hrudních svodech vpravo.

Léčba neúplné blokády pravého svazku větví

Terapeutická opatření pro neúplnou blokádu pravé nohy jeho svazku mají léčit onemocnění, které způsobilo vývoj tohoto patologického stavu. To znamená, že specifická terapie samotné blokády se neprovádí. Například CHD podléhá chirurgické korekci na klinice chirurgie srdce. Pokud má pacient známky srdečního selhání, anginy pectoris, arteriální hypertenze, je nutné provést medikamentózní terapii s použitím příslušných tříd léčiv a poskytnout první pomoc při srdeční arytmii před vyšetřením kardiologem. Je třeba poznamenat, že někdy u mladých lidí je tato možnost blokády považována za normu, proto není léčba předepisována. Doporučuje se dynamické sledování a vyšetření kardiologem..

Podle identifikovaného základního onemocnění potřebuje pacient dynamické monitorování a specifickou terapii lékařem - terapeutem nebo kardiologem. Pozorování zahrnuje hodnocení změn EKG v dynamice a korekci lékové terapie na základě klinických a laboratorních studií.

Prognóza a komplikace

U mladých lidí bez přítomnosti patologie srdce organické povahy je prognóza docela příznivá. V současné době je známo, že izolovaná blokáda pravé nohy svazku His nemá tendenci přecházet na kompletní síňový - komorový (atrioventrikulární) blok.

Pokud se na pozadí ischemické choroby srdeční nebo hypertenzního onemocnění objeví neúplná blokáda pravé nohy svazku Jeho, prognóza se zhoršuje, pravděpodobnost fatálního výsledku se zvyšuje téměř třikrát. Prognóza této patologie se zhoršuje také srdečním selháním a kardiomegálií. Je však třeba poznamenat, že prognóza neúplné blokády pravé nohy svazku Jeho je vždy lepší než u pacienta s neúplnou blokádou levé nohy svazku Jeho.

Diagnostika EKG: neúplná blokáda pravé nohy svazku jeho a jeho EKG - kritéria

V závěru lékaře funkčního a dešifrovaného kardiogramu se často označuje termín neúplná blokáda pravé nohy svazku jeho zvuků (NBPNPG)..

Většina pacientů se tohoto výsledku bojí a žádá o další objasnění povahy patologie a další prognózy..

Znepokojující je skutečnost, že neexistují žádné symptomatické projevy takové změny, ale je na EKG detekována neúplná blokáda pravé nohy jeho svazku s plánovaným zaznamenáním EKG..

Příčiny a mechanismus výskytu

K tomuto typu rytmické poruchy dochází, když je elektrický impuls potlačen podél pravé nohy jeho svazku, na rozdíl od úplné blokády, kdy se šíření excitační vlny úplně zastaví..

Etiologické faktory takové odchylky mohou sloužit:

 1. Koronární onemocnění (stenóza mitrální chlopně, nedostatečnost trikuspidální chlopně, ischemická choroba, akutní infarkt myokardu, myokarditida, myokardiální dystrofie).
 2. Drogová intoxikace (beta - blokátory, digitalis, chinidin).
 3. Nerovnováha elektrolytů.
 4. Chronická plicní onemocnění (bronchiální astma, chronická obstrukční plicní nemoc, emfyzém).
 5. Plicní embolie.
 6. Zvýšení v pravé komoře, což vede k pomalému šíření excitačního impulsu podél vláken myokardu.

Je třeba poznamenat, že neúplnou blokádu PNP lze na EKG detekovat u zcela zdravých mladých lidí a dětí. U novorozenců převažují velikosti pravého atria nad levým okrajem a do 2 let je růst síní před růstem komor.

Ve věku 2-6 let je tento rozdíl vyhlazen a je zaznamenán rovnoměrný růst všech částí srdce. Proto je u dítěte detekce částečné blokády pravé nohy svazku jeho His variantou normy. U školáků toto porušení naznačuje následující patologie:

 1. Významný psychoemocionální stres.
 2. Myokardiální dystrofie.
 3. Myokarditida.

Někdy však tento typ blokády označuje otevřené oválné okno, další akord levé komory.

Klinický obrázek

Ve většině situací nenastane symptomaticky neúplná blokáda pravého větveného bloku. Klinický obraz je způsoben příznaky základního onemocnění, které způsobilo arytmii..

Někdy si pacienti stěžují na závratě, periodickou ztrátu vědomí, pocení, blikání mouchy před očima.

To může znamenat dědičnou patologii - Brugadův syndrom, což je nebezpečný stav s rizikem komorové tachykardie.

Diagnostika

Při výslechu a vyšetřování pacienta není možné identifikovat specifické příznaky blokády. Zjistí se odchylky, které pouze vyvolávají podezření na porušení intraventrikulárního vedení - zvýšení okrajů srdce, auskultační šelesty, změna barvy kůže, dušnost, periferní edém a řada dalších.

Elektrokardiografické vyšetření a denní Holterovy sledování zůstávají zlatým standardem pro diagnostiku..

Stejně jako každá rytmická porucha má porušení intraventrikulárního vedení specifická kritéria.

Příznaky EKG neúplné blokády pravé větve svazku jeho jsou:

 1. Sinusový rytmus, správně.
 2. Přítomnost komorového komplexu typu rSr 'nebo rsR' v olově V1..
 3. Ve svodech Ι a V6 je vlna S mírně rozšířena.
 4. Trvání komorového komplexu je 0,09 - 0,11 sekund.

Zpoždění v šíření elektrického impulsu, které se běžně vyskytuje u dětí a mladých lidí, je charakterizováno určitými příznaky:

 1. Sinusový rytmus, správně.
 2. Komorový komplex v olově V1 má tvar rSr '.
 3. Amplituda r vlny není větší než 7 mm a r není větší než 6 mm.
 4. Zub R je přítomen pouze v jednom elektrodě - V1 nebo V2.
 5. Normální S vlna ve svodech V5 a V6.

V případě kombinace neúplné blokády pravého svazku větví s depresí segmentu ST, mluví o Brutonově syndromu.

Denní sledování Holter vám umožní identifikovat přechodné a kombinované rytmické poruchy. Laboratorní, instrumentální (ultrazvuk, elektrofyziologický výzkum) diagnostika dává představu o funkčních a strukturálních změnách vedoucích k arytmii.

Léčba

Pokud je detekována neúplná blokáda PNPG na EKG, musí být pochopeno, že tento stav nevyžaduje terapeutická opatření. Pacienti trpící různými nemocemi potřebují adekvátní korekci základní patologie.

Za tímto účelem používám různé skupiny drog:

 1. Anti-ischemické.
 2. Antihypertenzivní.
 3. Protidestičková činidla.
 4. Statiny.
 5. Diuretika.
 6. Kardioprotektory.
 7. Prostředky určené k léčbě onemocnění bronchopulmonálního systému.
 8. Antibiotika, nesteroidní protizánětlivá léčiva pro myokarditidu.

Pokud je to nutné, provádí se chirurgická korekce, která je založena na základním onemocnění, závažnosti stavu, individuálních charakteristikách.

Předpověď

Zdraví jedinci s poruchou intraventrikulárního vedení mají příznivou prognózu, protože to neovlivňuje pohodu a nevede k hemodynamickým poruchám.

Výjimkou jsou pacienti s Brutonovým syndromem, který může být komplikován komorovou tachyarytmií s rizikem následného zástavy srdce.

U pacientů s různými chorobami je prognóza určena povahou průběhu základní patologie.

Blok srdce

Obecná informace

Zjednodušeně řečeno, srdeční blok je porušením vedení nervových impulzů podél cest.

Vodivý systém srdce je reprezentován několika strukturami:

 • Sinus nebo sinoaurikulární uzel. Je to kardiostimulátor, v něm jsou generovány impulsy, které určují srdeční frekvenci. Nachází se v pravém atriu.
 • Atrioventrikulární uzel. Přenáší impulzy z kardiostimulátoru do navazujících struktur.
 • Svazek jeho. Nohy tohoto paprsku jsou pulsy do pravé a levé komory komorami nejmenších struktur - Purkinjeho vlákna.

Patogeneze

Práce vodivého systému srdce závisí na několika faktorech:

 • Krevní zásobení myokardu. Při ischémii dochází k posunu acidobazické rovnováhy, což vyvolává zpomalení nervosvalového vedení.
 • Stav sympatického a parasympatického nervového systému. Sympatický mediátor Norepinefrin urychluje vedení impulzů a parasympatický mediátor Acetylcholin naopak zpomaluje.
 • Hypo- a hyperkalémie.
 • Hormonální pozadí.

Pod vlivem faktorů, které mění intenzitu vodivého systému srdce a vývoj patologických stavů, vznikají různé poruchy, zvané srdeční blok.

Klasifikace

I Sinoaurikulární (sinoatriální, CA) blok. Zaznamenává se zpomalení nebo úplné zastavení elektrického impulsu, který přichází ze sinusového uzlu prostřednictvím sinoatriálního spojení. Klinicky je to téměř asymptomatické, závratě, pocity přerušení práce srdce, může dojít k omdlení.

II Atriální (intraatriální) blok. Projevuje se narušením impulsu podél vodivých cest v atriu. Je to asymptomatické. Na EKG se zaznamenává štěpení a prodloužení doby trvání P vlny (větší než 0,11 s). Žádná specifická terapie.

III Atrioventrikulární, atrioventrikulární blok. Je charakterizováno zpomalením nebo ukončením impulsů vedoucích z síní do komor..

Stupně srdečního bloku:

 • 1 stupeň. Klinicky se neprojevuje, vyznačuje se zpomalením vedení pulzů z předsíní do komor, které se zaznamenává na EKG jako prodloužení intervalu PQ o více než 0,2 sekundy..
 • 2 stupně. Je rozdělena do 2 typů. Pacienti mohou pociťovat pauzy v práci srdce ve formě ztmavnutí očí, závratě. Se ztrátou několika komorových komplexů v řadě se klinické příznaky zvyšují. Mobitz I nebo proximální blokáda. EKG ukazuje postupné zvyšování PQ intervalu s obdobími Samoilov-Wenckbach (prolaps komorového komplexu). Samotný komplex QRS se nezmění. Mobitz II nebo distální blok. Na EKG spadají QRS komplexy náhodně nebo pravidelně, interval PQ se neprodlužuje.
 • 3 stupně (kompletní srdeční blok). Impulzy do komor nejsou prováděny. V samotných komorách se však vytváří jejich vlastní heterotopické zaměření idioventrikulárního rytmu.

AV blok 1 stupeň nevyžaduje nespecifické ošetření, ale doporučuje se podstoupit pravidelné vyšetření. S AV blokem II-Mobitz I se podává subkutánně nebo intravenózně Atropin 0,6 mg 2-3krát denně. Při plném AV bloku a AV bloku II-Mobitz II je indikována implantace kardiostimulátoru.

IV Blokáda větví svazku Jeho (Intraventrikulární blokáda). Může být ovlivněna jedna, dvě nebo tři větve, což odpovídá mono-, bi- a trifascikulární formě. Klinicky se svazek Jeho svazku neprojevil.

 • Intraventrikulární blokáda pravého svazku větví. Kompletní blokáda pravé nohy His - QRS komplexu po dobu delší než 0,12 sekundy, Neúplná blokáda pravé nohy svazku His - méně než 0,12 sekund. Důsledky jsou malé. Neúplná blokáda se neprojevuje symptomaticky.
 • Blokáda levého svazku větví. Úplná blokáda levé nohy svazku His je charakterizována expanzí QRS o více než 0,12 sekundy a neúplná blokáda levé nohy svazku His je kratší než 0,12 sekund. Neúplná nebo částečná blokáda se neprojevuje symptomaticky.

Lokální blokáda finálních větví (lokální, arborizace, perifokální, nespecifická, fokální). Takový podtyp je často způsoben akutním poškozením - infarktem myokardu. Fokální blokáda je charakterizována přítomností akutního „poškození bloku“ představovaného nekrotickými kardiomyocyty. Nekróza zabraňuje průchodu impulsu podél cest.

Příčiny

Všechny příčiny srdečního bloku jsou rozděleny do několika skupin, v závislosti na vedoucím mechanismu jejich vývoje..

Funkční. Takové blokády jsou způsobeny dysregulací a mohou být vyvolány:

 • neuroendokrinní poruchy;
 • vegetativní selhání;
 • psychoemocionální přetížení;
 • maladaptivní poruchy.

Blokáda může být způsobena reflexivně s:

Toxický. Blokády se vytvářejí po otravě solemi těžkých kovů, léčiv, alkoholických nápojů a předávkování léky (srdeční glykosidy, antibiotika, diuretika). Endogenní intoxikace, která se vyvíjí s infekčními lézemi a rakovinou, patří do stejné skupiny..

Posun elektrolytu.

Změny hormonálního pozadí během těhotenství, s hypotyreózou, tyreotoxikózou, v pubertě a během menopauzy.

Vrozené poruchy ve struktuře srdečních vodivých cest a impulsního vedení (idiopatická kalcifikace, komorová preexcitace, syndrom krátké a krátké QT).

Mechanický. Vyskytují se po lékařských a diagnostických postupech na srdci, po zranění.

Idiopatické příčiny srdečního bloku.

Příznaky srdečního bloku

Hlavní příznaky naznačující porušení srdečního vedení:

 • pocit přerušení práce srdce;
 • pocit „mrznutí“, zástavy srdce;
 • opakující se mdloby;
 • pomalý srdeční rytmus;
 • bledost a cyanóza kůže;
 • bolest na hrudi.

Příznaky s úplným srdečním blokem

Klinicky se projevuje zvýšenou závažností srdečního selhání během fyzické aktivity, která je spojena s nízkou srdeční frekvencí. Neúplný blok srdce během přechodu do plného stavu se vyznačuje:

 • ztráta vědomí;
 • těžká dušnost;
 • neschopnost určit puls;
 • křeče
 • nedostatek srdečních zvuků;
 • nedobrovolné močení, defekace.

Útok může skončit za 1-2 minuty objevením idioventrikulárního rytmu. Pokud blokáda trvá 3–4 minuty, pacient zemře.

Diagnóza, EKG se srdečním blokem

Blokáda CA

Na EKG se zaznamenává ztráta jednotlivých srdečních komplexů (QRS a P vlny) a pauza mezi dvěma sousedními zuby R-R se ve srovnání s obvyklým intervalem zdvojnásobí. Při klinických projevech se Atropin podává subkutánně nebo intravenózně, 0,6–2,0 mg 2-3krát denně. Možná použití 2,5 až 5,0 mg isoprenalinu až 3-4krát denně.

Celý blok AV

 • jednotné střídání síňových komplexů;
 • P vlny nejsou v žádném případě spojeny s QRS komplexy;
 • P vlny mohou překrývat komorovou QRS;
 • komorový rytmus je správný.

Blokáda pravého bloku větví na EKG

 • Komplexy QRS jsou ve tvaru M ve formě RsR ve svodech V1 a V2;
 • Je zaznamenána deprese segmentu ST v pravých hrudních svodech;
 • T-vlna dvoufázová nebo negativní;
 • zub S je rozšířen a zoubkován na elektrodách I, aVL, V5 a V6;
 • elektrická osa vychýlená doprava (variabilní).

Blokáda levého svazku větví

 • Komplexy QRS jsou prezentovány ve formě RsR nebo na vlně R, vrchol je rozšířen a rozdělen. Kompletní levý intraventrikulární blok - QRS větší než 0,12 s.
 • Je zaznamenána deprese segmentu ST v levých hrudních svodech.
 • T vlna negativní nebo dvoufázová.
 • Komorové komplexy jsou rozšířeny, deformovány a prezentovány jako rS, QS ve svodech V1, V2, III a aVF.
 • Odchylka levé osy.

Jak zacházet se srdečním blokem?

Léčba nabízí dva způsoby léčby srdečního bloku:

 • symptomatický;
 • terapie základního onemocnění, které způsobilo poruchu rytmu.
 • odmítnutí kofeinu;
 • korekce léčebných režimů, které ovlivňují dráhy;
 • eliminace stresových psychoemotivních účinků.

Neúplná blokáda pravého bloku větví

Srdce, navzdory své relativně malé velikosti, je velmi komplikované. Nakonec jeden orgán vyhovuje tolika funkcím: schopnost tvořit vzrušení, vést jej přes srdeční tkáň, provádět kontrakce a uvolňovat krev do těla.

Systém, který nastavuje „rytmus“ srdce

Vodivý systém je jedinečná kolekce buněk, uzlů, vláken, která mají schopnost generovat impulsy a přenášet je do myokardu. Díky tomuto systému se srdce stahuje, vzniká rytmus. Normální srdeční rytmus je sinus. Říká se tomu tak proto, že jeho frekvence je vytvářena středem automatizace prvního řádu dirigentského systému - sinoatriální nebo sinusový uzel. Nachází se v pravé síni a vzrušuje vynikající srdeční komory..

Impulz pak vstoupí do středu automatizace druhého řádu - AV spojení umístěného na okraji horní a dolní srdeční sekce. Z tohoto středu je impuls nesen ještě níže k jeho svazku, který, větvení, tvoří dvě větve - nohy: pravou a levou. Nohy jdou do komor a rozvětvují se do nejmenších purkinských vláken. Části vodivého systému umístěné pod AV uzlem jsou odpovědné za normální buzení a kontrakci dolních srdečních oddělení - komor.

"Problémy" na pravé noze

Blokáda pravého bloku větví

V přírodě neexistuje dokonalý mechanismus, jehož práce nemůže selhat. Vodivý systém není výjimkou. V lidském těle se mohou vyskytnout některé změny, které vedou k narušení formování a chování impulsu v jakékoli jeho části. Dojde-li k poruchám v komorové oblasti, vyvine se blokáda nohou svazku Jeho. Zvažte příčiny vývoje blokády pravé nohy, která může být buď úplná, nebo neúplná.

Intraventrikulární problémy

Neúplná blokáda pravé nohy svazku Jeho je charakterizována zpomalením vedení pulsu vlákny vodivého systému v této oblasti, jakož i určitým zpožděním ve excitaci a kontrakci myokardu, za které je pravá noha „odpovědná“. S neúplnou blokádou pravé nohy je toto zpoždění téměř nepostřehnutelné a činí zlomky milisekundy a ve většině případů neovlivňuje srdeční činnost.

Jinak je situace s úplnou blokádou pravé nohy. V tomto případě je impulsní postup zcela blokován, což může ovlivnit kvalitu srdečních kontrakcí a hemodynamiku. Výše uvedené blokády jsou intraventrikulární, pokud se vyskytnou, mohou trpět dolní srdeční komory. A pokud lze neúplnou blokádu pravé nohy považovat za variantu normy, pak úplná blokáda naznačuje vývoj patologie.

Normální volba

Funkční neúplná blokáda pravého bloku větví

Struktura vodivého systému u lidí je podobná, ale má také individuální vlastnosti. Potvrzením toho je fyziologická neúplná blokáda pravé nohy jeho svazku. Jedná se o funkční stav, který nijak nesouvisí se srdečními chorobami nebo patologickými procesy. Člověk se dozví o této funkci v srdeční práci náhodou během kardiogramu při rutinním nebo rutinním vyšetření.

Takový stav sám o sobě nezpůsobuje žádné stížnosti, pouze pokud nekompletní blokáda není kombinována s jinými stavy kardiovaskulárního systému, které jsou daleko od normy. Funkční neúplná blokáda může být trvalá nebo přechodná. Pro potvrzení jeho „neškodnosti“ je nutné provést Holterovu kontrolu při první detekci a také echokardiografii. Kromě jiných poruch rytmu a patologických procesů v srdci lze neúplnou blokádu charakterizovat jako funkční, nevyžadující léčbu, pouze periodické monitorování - EKG.

Patologické příčiny poruch vedení

Mechanismus infarktu myokardu

Ne vždy však neúplná blokáda pravé nohy je neškodným znakem EKG. Může také indikovat patologické procesy v myokardu. Kdy lze toto porušení považovat za patologii? Pokud je to způsobeno následujícími důvody:

 • organické léze myokardu a cesty: infarkt myokardu, ischemické léze, kardiomyopatie, postinfarktová kardioskleróza, chlopňové léze, jak vrozené, tak získané,
 • embryonální vývojové poruchy cest pod AV spojením,
 • zánětlivé léze myokardu a endokardu,
 • neuromuskulární onemocnění,
 • srdeční onemocnění u systémových onemocnění,
 • nádory,
 • narušení rovnováhy elektrolytů v těle (vysoký obsah draslíku a hořčíku).

Příznaky

Může trápit bolest na hrudi

Neúplná blokáda nohou jeho svazku se nemusí nijak projevit, zejména pokud je u zdravých lidí pozorováno částečné omezení impulsu jako fyziologický rys těla. Pokud mluvíme o patologii, příznaky jsou způsobeny především klinickým obrazem základního onemocnění. Pokud je zpomalení vedení v pravé noze způsobeno srdečními problémy, mohou být pacienti znepokojeni bolestmi na hrudi, závažností, nepravidelným srdečním rytmem, přerušením vnitřního motoru. Na recepci během auskultace může lékař uslyšet rozdělení srdečních zvuků.

Diagnostika

EKG s neúplnou blokádou pravého bloku větví

Hlavní diagnostickou metodou potvrzující nebo vylučující poruchy vodivosti je kardiogram. Nebo v případě přechodných blokád - Holterova sledování. Které kardiografické příznaky lékař věnuje pozornost?

V případě neúplné blokády:

 • Štěpení typu QRS typu rSr, rsR ve V1;
 • zvětšení šířky S vlny na filmu ve svodech I, v6;
 • malá expanze komplexu QRS na 0,11 s.

Úplnou blokádu charakterizují následující kardiografické znaky:

 • Zvýšení QRS o více než 0,12 s;
 • rozdělení komorového komplexu a jeho expanze ve V1, V2;
 • zvětšení šířky S u přiřazení I, v6, aVL;
 • nesouhlasné změny v segmentu ST a T vlně vzhledem k R ve V1-2.

EKG s úplným zablokováním pravého bloku větví

Identifikace poruch vodivosti ve formě intraventrikulární blokády je příležitostí pro podrobnější vyšetření srdce i celého organismu. To je nezbytné pro zjištění, zda je neúplná blokáda pravé nohy svazku jeho fyziologická, nebo zda jsou důvody jejího vzhledu závažnější..

Vyžadují se následující zkoušky:

 1. Echokardiografie k vyloučení organických poruch v srdci
 2. Holter EKG monitoring
 3. obecné klinické, biochemické analýzy k vyloučení zánětlivých procesů v myokardu a v těle

Léčba

Adekvátní terapie srdečních chorob

Funkční neúplné zpomalení vedení podél pravé nohy jeho svazku nevyžaduje žádné ošetření, protože se jedná o variantu normy. Jakékoli odchylky od normy ve vodivém systému vyžadují v první řadě identifikaci a léčbu příčiny, která způsobuje zablokování. Adekvátní terapie srdečních chorob, normalizace rovnováhy elektrolytů v těle, úleva od zánětlivých procesů, korekce poruch chlopní vedou k tomu, že příznaky EKG blokády pravé nohy mohou zcela zmizet nebo úplně zmizet.

Je třeba si uvědomit, že blokáda pravé nohy svazku Jeho není sama o sobě nemocí, může jen nepřímo sloužit jako příznak poruchy v srdci nebo v těle jako celku. Tato podmínka může být variantou normy..

Pokud zjistíte poruchu vodivosti...

Diagnostika EKG nejméně 1krát ročně

Pokud jste našli tento příznak na kardiogramu a cítíte se dobře a nestěžujete si na své zdraví, nepropadejte panice! Může se jednat pouze o celou variantu normy, nikoli o patologický projev choroby. Ale abyste si byli jisti, projděte soubor vyšetření doporučených lékařem. Pokud všechny studie neodhalí žádné zdravotní problémy, uvědomte si vlastnosti svého těla a alespoň jednou ročně se pro preventivní účely podrobte kardiogramu.

Pokud je detekovaná blokáda podpořena zhoršením vaší pohody, informujte o tom lékaře. Možná se v těle vyvíjí patologické procesy. Úkol číslo 1 je v tomto případě jejich objev. Nezapomeňte projít pokročilým souborem analýz a instrumentální diagnostiky. Neznepokojujte se svým zdravím!

Blokáda pravého bloku větví: příčiny a příznaky, proč je nebezpečná, léčba a prognóza

Blokáda pravé nohy jeho svazku je porušením normální vodivosti elektrického impulsu podél srdečních struktur. Kontraktilita svalové vrstvy se snižuje, hemodynamika je narušena, dochází k generalizované hypoxii. Nejedná se o nezávislou patologii, ale o jakýsi nález na EKG.

Odchylka vodivosti samotného svalového orgánu je způsobena jinými defekty ve vývoji srdce. Není to blokáda, která musí být léčena, ale hlavní příčina, která ji přivedla k životu.

Patří k nim sklerotické změny, zánětlivé procesy, aortika, mitrální nedostatečnost a další stavy.

Vyhlídky na uzdravení jsou ve většině případů dobré. Pravá komora je zapojena do patologického procesu, protože v relativně pozdním období se tvoří obrovské komplikace.

Mechanismus vývoje odchylky

Patologická odchylka nastává postupně, najednou - relativně zřídka, mluvíme o akutních procesech. Abychom pochopili, co je základem patologie, musíte se obrátit na anatomické informace.

Srdce je schopné samostatné práce po dobu neurčitou. Je to výsledek přítomnosti tzv. Sinusového uzlu nebo přirozeného kardiostimulátoru. Je zodpovědný za generování elektrického impulsu.

Vzrušení je přenášeno přes speciální vlákna známá jako Jeho svazek. Je to stromová, rozvětvená struktura.

V důsledku dříve probíhajících zánětlivých patologií, vrozených nebo získaných defektů a dalších stavů dochází k narušení vodivosti, elektrický impuls zpomaluje pohyb (s neúplnou blokádou) nebo je zcela nemožný (úplná blokáda).

V důsledku toho se kontraktilita myokardu na pravé straně (síň a komora) snižuje, krevní pohyb v malém kruhu je narušen. Plicní problémy jsou tedy časným příznakem patologického procesu..

Klasifikace a stupně

Blokáda je typická z několika důvodů..

Podle charakteru kurzu:

 • Přerušovaná forma. Válcování. Vyvíjí se v 15% případů. Je to určeno přerušovaným pohybem vady. Odchylka v každém okamžiku je přítomna nebo není přítomna. Je obtížné zachytit změnu, pro zaznamenání výsledků je nutné provést EKG několikrát. Proto se doporučuje stacionární vyšetření.
 • Alternativní odrůda. Je to určeno jiným směrem. Vždy existují odchylky, ale přecházejí z jedné větve do druhé, což komplikuje včasnou diagnostiku.
 • Trvalá forma. Ve většině případů se vyvíjí. Při vyšetření nejsou žádné potíže. Změna je stabilní.

Na základě počtu ovlivněných svazků:

 • Singl. Pohyb elektrického impulsu podél jedné větve je blokován. Vyznačuje se minimálním klinickým obrazem. Protože neexistují žádné příznaky, pacient nevěnuje pozornost svému vlastnímu zdraví, proces pokračuje. Ve většině případů je to komplikované během 2-3 let.
 • Dvojnásobek. Je zapojeno několik nohou najednou. Projevy jsou přítomny, jsou dostatečně výrazné, aby šly do nemocnice.
 • Ztrojnásobit. Nejnebezpečnější odrůda. Je charakterizována generalizovanými poruchami organického typu. Naléhavé uzdravení pod dohledem kardiologa.

Konečně, v závislosti na stupni zhoršení funkční aktivity vláken:

 • Neúplná blokáda pravého bloku větví. Definuje počáteční fázi pomalého patologického procesu. V průběhu času se stav stává komplikovanějším, vyvíjejí se obecné léze srdečních struktur a dalších systémů. V případě závažných etiologických faktorů se tato fáze nevyvíjí, onemocnění (podmíněně) okamžitě přechází do jiného stádia.
 • Kompletní blokáda pravého bloku větví. Je charakterizována celkovou nevodivostí vláken. Elektrický impuls nedosahuje komor. Proto kompenzační mechanismus, když jiné srdeční struktury začnou generovat signál samy. Situace se jen zhoršuje. Bradykardie na úrovni 30-40 tepů za minutu je nahrazena komorovou fibrilací. Toto je přímá cesta k smrti způsobené srdečním selháním..

Klasifikace se používají k určení taktiky diagnostiky a léčby..

Než nebezpečná blokáda?

Komplikace mohou nastat v kterékoli fázi patologického procesu. Neexistuje žádná záruka, že k smrti nedojde..

Hrubý seznam důsledků je následující:

 • Infarkt Smrt buněk svalových orgánů a jejich nahrazení jizvou. Oblast léze závisí na povaze narušení vodivosti..
 • Myopatie Vada ve formování a vývoji myokardu. Určeno z vrozených důvodů nebo v důsledku alkoholismu a dalších faktorů..
 • Srdeční selhání. Náhle, bez vyhlídek na obnovení srdeční činnosti.
 • Mrtvice. V důsledku narušení zásobování mozku kyslíkem a živinami.
 • Respirační selhání různé závažnosti. Je charakterizována nemožností normální výměny plynu.
 • Plicní otok. Nouzový stav. Vyžaduje naléhavé zotavení ve stacionárních podmínkách.
 • Srdeční astma. Útok může být jednoduchý. V některých případech je skupina epizod stanovena na krátkou dobu..
 • Smrtelný výsledek. V důsledku předložených komplikací.
 • Kardiogenní šok. Akutní porušení, úmrtnost se blíží 100%.

Pravděpodobnost následků se liší. Vše záleží na stupni blokády..

Příčiny

Faktory rozvoje lze nazvat více než tucet. To velmi komplikuje autodiagnostiku i vyšetření pod dohledem lékaře..

Přibližný seznam hlavních a nejčastějších stavů zahrnujících vadu ve vodivých strukturách srdce:

Infarkt

Nekróza srdečních útvarů. Je charakterizováno úplným porušením normální funkční činnosti. V neposlední řadě dochází k zablokování pravého bloku větví. To je výsledek smrti aktivních tkání..

Zotavení je v zásadě nemožné. Pacient má předepsanou celoživotní udržovací terapii, vyhlídky na další biologickou existenci jsou kontroverzní, vše záleží na rozsahu léze, věku a zdravotním stavu.

Ischemická choroba srdeční

Méně aktivní narušení dodávky krve do srdečních struktur. Je určeno těžkou koronární nedostatečností nebo jinými podmínkami..

Zotavování se provádí pravidelně v nemocnici. Vyhlídky na uzdravení jsou minimální, zejména pokud existují organické vady.

Plicní Hypertenze

Zvýšený tlak v plicní tepně a anatomické změny v myokardu na této formě.

Potenciálně fatální, nevyléčitelný stav. Vyžaduje pravidelnou pomoc ve stacionárních podmínkách..

Hypertenze

V raných stádiích (0-1 stupeň GB) je stanoveno minimální porušení vodivosti svazku Jeho, nebo neexistuje.

Ve 2 a zejména 3 fázích generalizované odchylky vznikají nejen ze strany elektrického impulsu, ale také z pozice jeho generování v sinusovém uzlu.

Obecné poruchy vyžadují kompetentní terapii pod dohledem kardiologa. Toto je obvykle celoživotní dopad na kořenovou příčinu..

Revmatismus a další autoimunitní patologie

Doprovázeno narušením normálního fungování mitrální chlopně, ničení srdečních tkání obecně. Dlouhodobá léčba imunosupresivy a dalšími léky.

Zánětlivá onemocnění srdečního svalu a perikardu

Jsou doprovázeny intenzivním klinickým obrazem s jevy zrychleného srdečního rytmu, silné bolesti na hrudi. K aktivní destrukci tkáně dochází v krátké době..

Zotavení v nemocnici, léčebný postup je naléhavý. Bez pomoci je narušením normální vodivosti jeho svazku menší problém.

Vyžaduje se komplexní protetika síní nebo jiných anatomických struktur, včetně mitrální chlopně.

Metabolické poruchy

Především - kalcifikace nebo ukládání anorganických solí ve struktuře srdce.

Další vývojové faktory se týkají vrozených nebo získaných defektů srdečních útvarů, aorty (zúžení lumenu, aneuryzma, depozice cholesterolových látek a dalších stavů).

Nekardiální příčiny

Kromě těchto faktorů můžeme rozlišovat:

 • Dlouhodobé nebo nesprávné užívání antihypertenziv, antiarytmik, psychotropních látek a dalších, včetně glykosidů.
 • Kouření.
 • Zneužití alkoholu. Doba trvání blokády závisí na individuální rezistenci vůči ethanolu a jeho metabolitům..
 • Otrava těžkými kovy.
 • Endokrinní patologie: od diabetes mellitus po těžkou dysfunkci štítné žlázy nebo nadledvin.
 • Bronchiální astma, CHOPN, respirační selhání. Proces se pohybuje dvěma směry: poruchy výměny plynu zhoršují blokádu a naopak.

Důvod musí být uveden pro určení příslušného zacházení. Pokud podmínka nebyla identifikována, mluví o idiopatické blokádě pravého bloku větví. Cílem terapie je zmírnit účinky.

Příznaky

Projevy závisí na závažnosti patologického procesu. Specifické příznaky jako takové neexistují, jsou způsobeny základní chorobou.

Plný BPNPG

 • Arytmie intenzivní povahy. Podle typu bradykardie, tj. Oslabení kontraktility srdečního svalu. Celková odchylka nastává v pozdní, pokročilé fázi, kdy narušení vodivosti pokrývá 2-3 větve. Možné vypnutí orgánů a náhlá smrt.
 • Bolest na hrudi. Slabá, pokud nedochází k záchvatu anginy pectoris. Pálení, drcení, dává žaludku, hrochu a rukou. Odstraňuje se analgetiky. V těžkých případech - narkotika.
 • Slabost, ospalost a zmatek. Zejména pokud mozek nedostává dostatek živin a kyslíku, dochází k narušení funkční aktivity mozkových struktur. Neurologické deficity se zvyšují postupně nebo lavinou v závislosti na povaze hlavního procesu.
 • Dušnost. Ve stavu úplného odpočinku. I minimální fyzická aktivita se stává nemožnou.
 • Kefalgie Bolesti jsou lokalizovány v týlní oblasti nebo koruně hlavy. Baling. Střílení. Pravidelný. Doprovázená nevolností, extrémně vzácným zvracením, není to typický příznak.
  Závrať. Pacient nemůže navigovat ve vesmíru, je nucen lhát dlouhou dobu, dokud se stav normalizuje a neobnoví se funkce mozečku.
 • Cyanóza nasolabiálního trojúhelníku. Modrá část oblasti blízko úst. Vyvíjí se v důsledku jakéhokoli srdečního problému.
 • Bledost kůže. Vyskytuje se v době akutní hemodynamické odchylky.
  Mdloby, možná opakované po krátkou dobu.

Neúplný BPNPG

Částečná blokáda se projevuje následujícími příznaky:

 • Mírné arytmie. Mírně oslabený srdeční rytmus.
 • Dušnost. Ve stavu fyzické aktivity střední intenzity.
 • Bolest na hrudi.
 • Odchylky kognitivních, národních funkcí.

Některé situace nejsou doprovázeny patologickými příznaky..

V každém případě, neúplná blokáda nemá specifické příznaky, kromě arytmií různé závažnosti. Jsou možné hroznější formy zhoršené normální kontraktility: od flutterové fibrilace po extrasystolu, což zhoršuje celkovou prognózu.

Diagnostika

Prochází pod kontrolou kardiologa, specializovaného chirurga s podezřením na patologii, kterou lze eliminovat pouze radikálními metodami..

Přibližné schéma zahrnuje takové události:

 • Ústní výslech osoby, sběr anamnézy za účelem stanovení klinického obrazu a původu jeho výskytu.
 • Několikrát měření krevního tlaku. Také srdeční frekvence.
 • Denní monitorování Holter pro záznam krevního tlaku a srdeční frekvence po dobu 24 hodin. Opakované použití je možné. Je lepší, když je pacient mimo nemocnici, v přirozených, známých podmínkách.
 • Elektrokardiografie Detekuje funkční poškození. Zvažoval zlatý standard.
 • Echokardiografie. Vizualizace srdeční tkáně a okolních struktur. Používá se k diagnostice organických abnormalit, které se vyvinuly před nebo po blokádě. Příčina a účinek jsou stanoveny na základě objektivních údajů..
 • MRI nebo CT. Objasnit povahu anatomických vad.

V případě potřeby jsou zapojeni specialisté třetích stran. Hlavně v oblasti endokrinologie. Možné možnosti. K určení původu procesu jsou nutné rozšířené činnosti..

Známky na EKG

PlnýNeúplný
 • Rozšíření komplexu QRS o 0,12 s.
 • Vzhled zoubkování na RSR1.
 • Odchylka osy srdce na pravou stranu.
 • Deformace zubů S, R.
 • Rozšíření S, I.
 • rSR rSr komorové komplexy v olově V1.

Blokaci pravé nohy jeho svazku na EKG je poměrně obtížné odhalit. Existuje několik typických příznaků, diferenciální diagnostika se provádí s jinými patologiemi. Pro dekódování kardiogramu a pochopení typu procesu jsou vyžadovány významné kvalifikace..

Léčebné metody

Opatření k zotavení závisí na povaze odchylky.

Na pozadí dlouhodobého narušení vodivého proudu bez výrazného klinického obrazu se objevují organické defekty ze strany systémů, v tomto případě, pokud byl stav detekován náhodou, je zobrazeno dlouhodobé dynamické pozorování. Zkontrolujte každé 3 měsíce. Pak méně často (jednou za šest měsíců).

U dvou nebo tří paprskové blokády proti hypertenznímu procesu je indikováno použití skupiny léčiv:

 • Ke snížení krevního tlaku (klasický režim: Diltiazem + Perindopril + centrálně působící lék, např. Moxonidin).
 • Glykosidy.
 • Statiny, v přítomnosti aterosklerotické složky.
 • Měkká diuretika. Výběr, zejména na pozadí antihypertenzní terapie, provádí pouze lékař. Nesprávné kombinace vedou k zastavení nebo degeneraci myokardu, selhání ledvin.
 • Antitrombotické k obnovení reologických vlastností krve.

Autoimunitní onemocnění jsou léčena nesteroidními protizánětlivými antibiotiky, méně často.

Arytmie se odstraní při použití Amiodarny v malých dávkách. Beta blokátory mohou být předepsány (to nejlepší svého druhu - Anaprilin).

Chirurgická léčba BPNG je indikována v extrémních případech, pokud dojde k narušení anatomické integrity orgánu, je potřeba protetika.

Na pozadí atrioventrikulární blokády a generalizovaných rytmických odchylek je možná implantace kardiostimulátoru. Opatření je kontroverzní, uchýlí se k němu ve výjimečných případech, ne všichni kardiologové podporují tuto taktiku terapie.

Pokud je patologický proces způsoben subjektivními faktory, je ukončeno kouření, alkohol, špatné návyky obecně, změna stravy ve směru snižování množství živočišných tuků a také optimalizace režimu pití (2 litry denně, pokud neexistují kontraindikace)..

Předpověď

Závisí na řadě faktorů. Příznivé momenty spojené s dobrým přežitím:

 • Úplná nebo převládající absence symptomů a klinického projevu.
 • Normální zdraví (bez somatických patologií).
 • Kvalitní odezva na léčbu.
 • Mladý věk.
 • Dobrá rodinná historie.
 • Nedostatek špatných návyků. Detekce náhodných abnormalit na elektrokardiografii.

Úmrtnost je nejvyšší s úplnou blokádou tří paprsků a dosahuje 80%. Bradykardie je hlavním faktorem srdeční zástavy. Srdeční infarkty a mrtvice jsou méně časté..

Výhled na oživení je relativně příznivý. Na fyzickou práci však můžete bezpečně zapomenout. Pravděpodobnost úmrtí v důsledku mechanického přetížení prudce stoupá.

Konečně

Neúplná blokáda pravé nohy svazku Jeho je počátečním stádiem patologického procesu, kdy je vodivost pulsu zpomalena, ale ne zcela blokována.

Příznaky jsou minimální v důsledku základního chorobného procesu..

S úplnou blokádou pravé nohy nedojde impuls k komorám, v důsledku čehož samy začnou generovat signál. Existují nebezpečné typy arytmií, skupinových extrasystolů a fibrilace, což je nebezpečné a může vést ke smrti.

Léčba pod dohledem kardiologa. Šance na zotavení jsou vysoké, ale prognóza je určena etiologií.

Neúplná blokáda pravého bloku větví

Kabardino-balkánská státní univerzita pojmenována po H.M. Berbekova, Lékařská fakulta (KBSU)

Úroveň vzdělání - specialista

Cyklus certifikace klinické kardiologie

Moskevská lékařská akademie JIM. Sechenova

Během rutinního vyšetření může osoba náhodně zjistit, že na EKG byla detekována neúplná blokáda pravé nohy jeho svazku. Níže se pokusíme podrobněji vysvětlit, zda existuje nebezpečí pro zdraví a zda stojí za to zacházet.

Jeho svazky jsou důležitou součástí systému srdečního vedení. Jsou tvořeny ze speciálních svalových vláken srdce, které mají jedinečnou schopnost vést impulsy. Díky těmto nervovým impulzům je srdce schopné stahovat.

V srdci jsou jen dva takové paprsky - vlevo a vpravo. Odcházejí od společného kmene, který leží v mezikomorovém přepážce. Dále, jeho nohy chodí do jejich komory. Nohy procházejí hluboko do stěn komor a odbočují ven do četných malých Purkinjských vláken. Každé z těchto vláken nese nervové impulzy do srdečních buněk, v důsledku čehož jsou všechna schopna téměř synchronně stahovat.

Někdy je impulsní vedení podél jeho větví přerušeno, může zpomalit nebo dokonce úplně zmizet. Pak je kompletní nebo částečná blokáda nohou. Takové porušení vodivosti se zpravidla nijak neprojevuje a je náhodným nálezem na plánovaném elektrokardiogramu..

Klasifikace

Blokáda nohou svazku Jeho je někdy úplná a neúplná. Rozlišuje se také přerušovaná blokáda - na EKG pásech alternativní bloky blokády a normálního chování, střídavá blokáda - přítomnost kombinované blokády pravých a levých nohou na EKG a konstanty.

Příčiny

Vedení nervových impulzů podél vedení srdce může být narušeno různými chorobami a patologickými změnami. Nejčastější nemoci, které způsobují blokádu PNP, jsou:

 1. Vrozené a získané srdeční abnormality a defekty;
 2. Myokardiální dystrofie;
 3. Kardiomyopatie způsobené cukrovkou, alkoholismus, obezita, thyrotoxikóza, anémie, jakákoli systémová autoimunitní onemocnění;
 4. Infarkt myokardu;
 5. Otrava léky, často srdeční glykosidy;
 6. Zánětlivá onemocnění myokardu;
 7. Hypertrofie myokardu způsobená jakýmkoli důvodem;
 8. Srdeční choroby doprovázené procesem kardiosklerózy, v tomto případě jsou myokardiocyty postupně nahrazovány jizvami;
 9. Výskyt trombózy v systému větví plicní tepny;
 10. Všechna onemocnění plic schopná chroničnosti. Vedou ke stálé stagnaci krve v arteriálním plicním průtoku krve a ke zvětšení dutin pravého srdce. Nejčastěji se jedná o chronickou bronchitidu, astma a emfyzém;
 11. Ischemická choroba srdeční.

Je třeba si uvědomit, že blokáda pravé nohy jeho svazku je typická pro mladé muže, může se vyskytovat ve zdravém srdci a neovlivňuje prognózu života v budoucnosti..

U dětí a dospívajících se takové blokování vyskytuje častěji na pozadí menších vrozených srdečních abnormalit. Je normální, pokud studie vyloučily poškození srdečního svalu a defekty..

Příznaky

Drtivá většina mladých lidí, kteří našli blokádu pravé nohy, nemá žádné příznaky nemoci. Jsou to silní a zdraví lidé. Přítomnost takového neočekávaného nálezu neovlivňuje zdraví a délku života. U starších pacientů je tento případ jiný. U starších lidí je první blokáda pravé nohy jeho svazku někdy spojena s řadou nemocí. Jedná se o organické léze srdečního svalu a všechny druhy chronických onemocnění dýchacího systému. Ve vzácných případech dochází k blokádě v důsledku přítomnosti systémových autoimunitních onemocnění. V takových případech by mělo být léčeno onemocnění, které způsobilo patologii..

Příznaky takových onemocnění jsou typické. Jedná se o dušnost, pocit srdečního selhání, únavu, bolest a pocit nepohodlí v srdci. Takové projevy jsou velmi závažné, naznačují nebezpečná chronická onemocnění, která je třeba léčit.

Na druhé straně, neúplná blokáda pravé nohy jeho svazku na pozadí úplného zdraví absolutně nevyžaduje léčbu. Lze dokonce považovat za běžnou možnost.

Pokud kromě blokády pravé nohy svazku jeho, a také blokády levé nohy, odhalené elektrokardiografickými metodami, stojí za to další vyšetření. U zdravých lidí nedochází k blokádě dvou paprsků, nelze ji považovat za normální stav.

Blokáda levé nohy nastává na pozadí onemocnění ovlivňujících myokard. Na druhé straně u starších lidí dochází u myokardiálních chorob k blokádě pravé nohy. Aby všichni lidé, kteří dosáhli věku 55 let v přítomnosti poruch srdečního vedení, museli podstoupit další lékařské vyšetření.

Je snadné diagnostikovat blokádu člověka na pravé noze svazku jeho. Stačí provést elektrokardiografickou studii. Každý lékař, ne nutně kardiolog, může na pásku vidět charakteristické znaky blokády. EKG ukazuje typ blokády - kompletní nebo neúplný.

Metody průzkumu

K identifikaci nemocí, které mohou způsobit poruchy srdečního vedení, může lékař navíc předepsat jiné vyšetřovací metody:

 • obecné klinické testy krve a moči;
 • krevní chemie;
 • Denní Holterovo monitorování elektrokardiogramu srdce je předepsáno za účelem zjištění přechodných poruch;
 • transesofageální elektrokardiografie je velmi přesná metoda výzkumu, a proto ji lze přiřadit jako další diagnostickou metodu;
 • echokardiografie - jedna z nejpopulárnějších metod zkoumání srdečního svalu, ukazuje organická srdeční patologie, míra kontraktility myokardu, poskytuje přesný odhad frakce srdečního výdeje;
 • s nejasnou diagnózou lze použít multispirovou počítačovou tomografii (CT) nebo, je-li k dispozici vhodné vybavení, zobrazování srdce magnetickou rezonancí (MRI).

Léčba

K potěšení pacientů, kteří se dozvěděli, že mají určitou částečnou nebo úplnou blokádu PNPH, není léčba tímto stavem nutná. Tito pacienti by však měli vždy, když je to možné, zcela přestat kouřit, aby nezpůsobili zvýšení zátěže na pravé srdce. Děti s takovými diagnózami by měly předepisovat průběh vitamínů, poskytovat plnohodnotnou stravu s celou řadou esenciálních aminokyselin, dostatečný příjem potravy. Podobné projevy EKG u dětí a adolescentů jsou často spojovány s nesouladem v rychlosti růstu těla a rozvoji srdečního svalu. U dětí se toto porušení často po opakování EKG po nějaké době nemusí opakovat.

Dívky s touto diagnózou by se neměly bát komplikací během těhotenství. Neúplná blokáda končetiny jeho svazku není kontraindikací pro těhotenství, není schopna vyvolat nežádoucí příznaky. Mladí lidé s blokádou pravého svazku větví mají povoleno sloužit v armádě.

Sportovci se nemusí ptát, zda by měli pokračovat ve sportu. Takový stav není kontraindikací pro provedení jakékoli fyzické námahy. Prognóza v tomto stavu je příznivá, pokud pacient nemá žádné známky jiných nemocí. Bez léčby touto diagnózou žijí pacienti stejně kvalitní a dlouho jako ostatní.

Top