Kategorie

Populární Příspěvky

1 Myokarditida
Kolik litrů krve na osobu?
2 Myokarditida
Jaký je nárůst nebo pokles krevních destiček?
3 Tachykardie
Jak ovlivňuje slučitelnost krevních skupin rodičů početí dítěte a průběh těhotenství?
4 Embolie
Příčiny krvácení z nosu
5 Leukémie
Algoritmus 17 „Plicní edém“
Image
Hlavní // Myokarditida

Příznaky mozkové arteriosklerózy, léčba a možné důsledky


Akutní a chronické trofické poruchy nervových tkání a mozkových struktur jsou nejčastěji způsobeny organickými změnami v tepnách.

Je také spravedlivé říci, že ve většině případů jsou tyto odchylky od normy samy o sobě sekundární a vyvíjejí se v důsledku jiných nemocí. A existuje mnoho takových.

Ateroskleróza mozkových cév je chronická patologie, ve které se tepny zužují v důsledku porušení biochemické regulace jejich tónu nebo jsou zaneseny lipidovými strukturami - cholesterolovými plaky.

Výsledek je vždy stejný - slabý mozkový průtok krve, narušení vyšší nervové aktivity a pravděpodobné mrtvice.

A pak smrt není daleko a prognózy neléčené aterosklerózy jsou vždy smutné, patologie se posune kupředu, neměli byste čekat na spontánní ústup.

Příznaky poruchy jsou nespecifické. To znamená, že pacient nebude schopen problém rozpoznat sám. Porušení zdraví však stále motivuje k návštěvě lékaře. Identifikace příčin je úkolem neurologa.

Terapie je většinou konzervativní. V extrémních případech se kromě léčiv provádějí minimálně invazivní a prakticky netraumatické operace..

Mechanismus vývoje a příčiny

Tvorba aterosklerózy je založena na skupině základních faktorů. Mohou se setkat společně nebo samostatně. Zvláštní případ.

Celkově existují dva klíčové body:

 • Porušení metabolismu tuků v těle. Lipidy obvykle do krve nepřijdou příliš aktivně. Adekvátní štěpení a depozice je zajištěno komplexními reakcemi, které jsou u mnoha lidí narušeny.

Z tohoto důvodu cirkuluje nadměrné množství cholesterolu a dalších sloučenin. Usadí se na stěnách tepen, hromadí se. Vytvoří se úplný plak, který blokuje normální lumen cévy a narušuje průtok krve.

Výsledkem je nemožnost plně zásobit mozek živinami a kyslíkem.

Patologické změny jsou často způsobeny dědičným faktorem. Protože porucha se přenáší z předchozích generací na další.

Ateroskleróza se bude vyvíjet či nikoli - jde o chování a životní styl největšího pacienta.

 • Druhým významným mechanismem je porušení nervové regulace vaskulárního tónu nebo biochemických reakcí, které zajišťují normální stav tepen.

Vyrábí se přebytek kortizolu, angiotensinu-2, prehormonu-reninu a dalších sloučenin.

Lidé, kteří zneužívají alkohol a kouř po dlouhou dobu, jsou zpravidla náchylnější k takovým porušením. Také těm, kterým nevadí pití silné kávy.

Důvody nejsou vždy vysvětleny chováním a životním stylem..

Jsou možné patologie, které vedou k ateroskleróze mozku tohoto druhu. Například arteriální hypertenze, diabetes mellitus, problémy se štítnou žlázou.

Tyto dva hlavní mechanismy se setkávají společně a samostatně. Oba faktory v komplexu dramaticky zvyšují agresivitu nemoci. Riziko cévní mozkové příhody a smrti se výrazně zvyšuje.

Dále, bez ohledu na primární faktor, proces vždy pokračuje identicky. Úzký průchod tepny vede k neschopnosti zajistit normální výživu a buněčné dýchání mozkových struktur.

Mozek nejprve přechází do „úsporného“ režimu, začíná primární klinika. A pak se vytvoří nevratné změny, tělo už není schopno toto porušení kompenzovat.

Je mrtvice. A za tím je těžké postižení nebo smrt komplikací neslučitelných se životem. Příznaky stavu před mrtvicí jsou podrobně popsány v tomto článku..

Jediným způsobem, jak zabránit takovému žalostnému výsledku, je včasné konzultace s lékařem, vyšetření a následné ošetření.

Příznaky

Klinika závisí na konkrétní fázi patologického procesu. Čím více zanedbává a čím déle existuje, tím agresivnější je, tím silnější jsou problémy v neurologickém poli.

Projevy jsou představovány neurologickým deficitem na straně mozku. Který z nich - záleží na umístění místa největší ischémie.

Symptomatický komplex je také způsoben formou poruchy. Ve většině případů od prvního okamžiku existuje nemoc v chronické, neustále se vyvíjející formě.

Protože na začátku nejsou žádné kritické změny, které falešně staví pacienta do klidné nálady. V tomto případě klinika zahrnuje mozkové a fokální projevy.

Co je zahrnuto v seznamu negativních příznaků:

 • Bolest hlavy. Různé intenzity intenzity. V počátečních stádiích je síla nepohodlí minimální. Příležitostně prasknutí, mačkání, pulsace v chrámech, parietální, frontální oblasti.

Méně často v zadní části hlavy, což může také znamenat problémy s obratlovými tepnami..

Jak progresi aterosklerózy, syndrom bolesti prohlubuje a pronásleduje člověka neustále, narušuje normální.

Kromě toho je špatně odstraněn analgetiky a antispasmodiky. Účinek není úplný nebo vůbec ne. Zvýšené nepohodlí - alarmující prognostický znak.

 • Závratě nebo závratě je charakteristickým příznakem mozkové arteriosklerózy. Doprovázejte pacienta epizodami. Jednotlivé periody trvají až 30-90 minut a trochu víc.

Intenzita se také velmi liší. Od mírného pocitu „pohybové nemoci“ po rotaci světa v nekonečném kaleidoskopu s neschopností navigace ve vesmíru.

Poté pacient zaujme nucenou polohu a čeká na úlevu. Příznak není odstraněn léky, zejména na základě rostlinných složek. To je často to, co motivuje pacienta, aby šel do nemocnice..

 • Nevolnost, zvracení. Rozvíjejte se relativně zřídka. Pokud ano, pak krátkodobé. Na pár minut.
 • Slabost, ospalost, tělesná tučnost, slabost. To vše je součástí jednoho celku - astenického syndromu. Negativní pocity nepřecházejí po odpočinku a spánku, což ukazuje na organický původ narušení.

Důvodem je nedostatečná výživa mozku. Nervová tkáň je velmi citlivá na změny hladiny kyslíku a prospěšných sloučenin..

Proto, aby se zachránily mozkové struktury před destrukcí, je tělo nuceno oslabit intenzitu mozkové činnosti. A pak se to zhoršuje.

 • Mdloby. Alarmující znamení cerebrální aterosklerózy. Označuje přechod patologického procesu do podmíněně nevratné fáze.

Postup choroby vede k nemožnosti normálního fungování nervového systému. Synkopální podmínky se vyvíjejí při různých frekvencích. Hloubka porušení je také jiná..

Fokální příznaky aterosklerózy mozku jsou reprezentovány lokálními odchylkami od mnestic, kognitivní aktivity, motorických a motorických schopností a smyslových orgánů.

Pokud mluvíme o konkrétních bodech:

 • Chvějící se chůze. Neschopnost pohybovat se po přímce a koordinovat vlastní činnost. Je to důsledek poruchy funkce čelního laloku a / nebo extrapyramidového systému představovaného mozečkem..

To vytváří velké nebezpečí. Postupem to vede k úplné neschopnosti se libovolně pohybovat. Protože člověk je mizerně orientován v prostoru a necítí to.

 • Svalová slabost. Je to jako tělesný tuk. Nejjednodušší způsob, jak zjistit příznak, je, pokud člověk není schopen cestovat bez únavy na ty vzdálenosti, které dříve nebyly obtížné. Může to být důsledkem poškození čelního, dočasného laloku nebo příznaku mrtvice nebo přechodného ischemického útoku..
 • Zvuk v uších. Zvoní. Slovní (hlasové) halucinatorní obrazy, akoasma (šum, který objektivně neexistuje), úplná ztráta schopnosti vnímat zvukové podněty. To vše jsou projevy poškození dočasných laloků. Symptomy se zvyšují postupně, ne v jednom okamžiku. Co přesně odlišuje patologický proces chronického plánu od mrtvice.
 • Problémy se zrakem. Odrůda. Od poklesu závažnosti k neschopnosti adekvátně vnímat tvar, velikost a odlehlost objektů (metamorfopie). Také se nazývá úplná ztráta schopnosti vidět, barevná slepota, ztráta určitých oblastí (skotomy), jednoduché vizuální halucinace ve formě blikajících teček nebo jisker, geometrické tvary (fotopsie).
 • Problémy s vůní. Relativně vzácné.
 • Pád intelektuálních funkcí. Možnosti v tomto případě je také mnoho. Neschopnost číst, psát nebo vnímat informace na hmotném médiu, demence na pozadí nedostatečné kvality tkáňového trofismu, inhibice.
 • Afázie. Ztráta schopnosti mluvit normálně. Objevuje se jako příznak chronické mozkové sklerózy relativně zřídka, ale je také možné. Je doprovázeno zkreslením lexikálního systému, neschopností rozlišovat mezi podobnými zvuky, jinými znaky, v závislosti na formě porušení.
 • Problémy s chováním. Nevhodné emoční reakce jsou extrémně vzácné. Pacienti s mozkovou aterosklerózou však doprovázejí zvýšenou podrážděnost, agresivitu, konflikty, slzy.

Existuje také tendence k depresi a zdlouhavým útokům s nízkou náladou (dysthymie). Není možné napravit takové porušení antidepresivy nebo jinými drogami, pokud není odstraněna příčina tohoto jevu..

Pokud jde o specifickou diagnózu. Pokud nedošlo k cévní mozkové příhodě, proces pokračuje chronicky, mluví o discirkulační encefalopatii.

Druhou možnou možností je akutní porušení mozkového oběhu. Formálně to není ateroskleróza, ale důsledek jejího průběhu. Proto je nutné zvážit poruchy v systému.

Je prezentován problém přechodného ischemického útoku a mrtvice. Rozdíl je zásadní: pokud je první doprovázen kritickými příznaky, ale nedochází k ničení nervové tkáně, pak druhou je smrt mozkových struktur a zachování obrazu průběžně.

Klinika je přibližně totožná s klinikou chronické poruchy, pouze mnohem silnější. Mozkové příznaky aterosklerotických vaskulárních lézí jsou stejné.

Pokud jde o ohnisko, také se v podstatě neliší, ale jsou mnohem hlubší. Pokud tedy jde o poruchy chování, může člověk rychle ustoupit a degradovat, to samé platí pro mentální složku.

Problémy se sluchem často končí hluchotou, slabostí svalů ochrnutím nebo parézou..

Cévní mozková příhoda je téměř vždy chorobou extrémů. Vzhledy se zintenzivňují a proměňují kdysi zdravého člověka v člověka s hlubokým postižením.

Z velké části v závislosti na rozsahu léze, lokalizaci destrukce tkáně, stavu pacienta a kvalitě rehabilitace.

Ale je to prakticky ruleta. Příliš mnoho faktorů je mimo kontrolu lékaře a pacienta. Lepší zahájení léčby dříve, abyste se vyhnuli mozkové příhodě..

Diagnostika

Vyšetření pacientů je úkolem neurologa. Seznam aktivit je standardní.

 • Ústní průzkum. Je nutné určit konkrétní stížnosti. Udělejte úplný seznam příznaků. Dále, na základě informací, předpokládáme, že jde o původ problému.
 • Historie. Od životního stylu k rodinné historii nemocí. Bez tohoto nebude možné určit pravděpodobné kořeny porušení.
 • Biochemický krevní test s rozšířeným obrázkem mastných látek. Včetně cholesterolu. Používá se k diagnostice formy aterosklerózy..
 • Dopplerografie mozkových cév, duplexní skenování. Používá se jako součást hodnocení rychlosti a kvality průtoku krve v mozkových strukturách.
 • Elektroencefalografie. Používá se k detekci mozkové aktivity. Ne vždy informativní. Protože v počátečních stádiích patologického procesu jsou vlny téměř nezměněny.
 • MRI mozku. Používá se v kontroverzních případech, kdy existují pochybnosti o diagnóze. Poskytuje kvalitativní podrobný obraz stavu nervových tkání.
 • CT se používá trochu méně často, protože s jeho pomocí je téměř nemožné vizualizovat měkké tkáně.
 • Angiografie. Jeho jádrem je kontrastní rentgen. Ukazuje vnitřní strukturu tepen, vizualizuje oblasti zúžení, plak, stupeň okluze (překrývání) cévy. Používá se ve většině případů, a to i před možnou chirurgickou léčbou..

Ateroskleróza mozku je diagnostikována relativně jednoduše, protože proces je na povrchu a téměř okamžitě dává objektivní příznaky poruchy.

Ale ne vždy to tak, prodloužený asymptomatický průběh je možný, existují formy onemocnění, které je obtížné si představit. Naštěstí představují pouze 2-5% z celkové hmotnosti.

Terapie

Léčba mozkové aterosklerózy zahrnuje použití léků, změnu povahy stravy a v případě potřeby je proveden chirurgický zákrok.

Jaké drogy se užívají aktivně:

 • Cerebrovaskulární. Přijato k obnovení toku krve mozkem. Piracetam, Actovegin.
 • Chrániče. Chraňte nervovou tkáň před zničením. Fezam, Cinnarizine.
 • Nootropics. Urychlit metabolické procesy v mozkových strukturách. Glycin, Phenibut a podobně.
 • Statiny Stabilizujte metabolismus tuků, snižte hladinu cholesterolu. Atoris, Atorvastatin a další.
 • Protidestičková činidla. Zředí krev, obnoví její vlastnosti, usnadní transport přes cévy. Jedná se o klopidogrel, lospirin a další léky podle uvážení ošetřujícího specialisty.
 • Omega-3 mastné kyseliny. Přiřadit jako přírodní prostředky k odstranění aterosklerózy.

Antihypertenziva jsou předepsána podle potřeby. Mohou snížit hladinu krevního tlaku, pokud je takový účinek vyžadován (relevantní pro starší pacienty).

Je možné předepsat vitamin E, i když se používá spíše jako pomocná látka, jako součást komplexní prevence po hlavní léčbě.

Korekce stravy není příliš obtížná. Doporučuje se omezit spotřebu řady produktů: smažená jídla, uzená masa, klobásy, zpracovaná jídla, konzervované potraviny, přebytečné živočišné tuky obecně, rychlé uhlohydráty (cukrářské výrobky pochybné kvality a ve velkém množství).

Rovněž stojí za to omezit příjem soli na 4-7 gramů denně. Jinak neexistují žádná tvrdá tabu. Stačí dodržovat pravidla zdravého rozumu.

Lidová léčiva, zejména k léčbě aterosklerózy, se nepoužívají, protože účinek má sklon k nule, ale riziko alergické reakce je velké.

V extrémních případech je nutná chirurgie. Zahrnuje odstranění plaku v cévách mozku minimálním invazivním přístupem nebo zavedení speciálního kovového zařízení, stentu, do zúžené tepny. Zabraňuje re-stenóze..

Předpověď

Závisí na mnoha faktorech: od věku a pohlaví po agresivitu patologického procesu.

Ve většině případů, bez speciální terapie, dosáhne klinika závažnosti za 2-4 roky, plus nebo mínus.

Pravděpodobnost mrtvice se zvyšuje s postupem choroby. Riziko je asi 60% u lidí jakéhokoli věku po vývoji úplného symptomatického komplexu. Čekání je extrémně nebezpečné, musíte navštívit lékaře.

Léčba mozkové arteriosklerózy je účinná v 80% případů, ale čím je stav zanedbáván, tím obtížnější je s ním vyrovnat se a dosáhnout stabilního kvalitativního výsledku..

Možné důsledky

Hlavní věc je mrtvice a těžké postižení, pacient pravděpodobně umře. Pokud je nemoc pomalá, je těžké zavolat štěstí.

Vyvíjí se discirkulační encefalopatie a jevy cévní demence (demence) a postupné vymírání funkcí vyšší nervové aktivity.

Konečně

Ateroskleróza tepen a žil mozku je výsledkem zúžení nebo zablokování jedné a stává se, že několik cév. Vyžaduje povinné ošetření a co nejdříve. Aby nedocházelo k nevratným účinkům a smrti.

Pouze odborník si může vybrat způsob léčby. Obvykle se jedná o neurologa, v obtížných situacích je nutná pomoc vaskulárního chirurga.

Bez lékařského zásahu je šance na zotavení nulová.

Jak léčit aterosklerózu

Ateroskleróza je onemocnění, které patří do kategorie kardiovaskulárních patologií a často způsobuje nebezpečné komplikace. S věkem vyvolává onemocnění viditelné změny v cévách - ztrácí pružnost, zužují se v důsledku ukládání plaků. Léčba aterosklerózy by měla být zahájena ihned po zjištění příznaků, aby se zabránilo zablokování tepen, trombózy a jako nebezpečný důsledek smrti.

Obecné zásady léčby

Aby byla léčba aterosklerotických změn v cévách úspěšná, je nezbytná komplexní terapie. O lécích, které jsou předepisovány výhradně lékaři, bude popsáno níže. Základní pravidla pro odstranění příznaků nemoci jsou následující:

 • odmítnutí závislostí - kouření a alkohol (u lidí trpících alkoholismem a kouřením po mnoho let jsou plavidla již patologicky zúžená, což vede k progresi nemoci);
 • udržování aktivního životního stylu;
 • prevence stresových a konfliktních situací - slavný lékař Evdokimenko tvrdí, že příčiny všech lidských onemocnění spočívají v přetížení nervového systému. Ve stresu vylučují nadledvinky velké množství hormonů, které narušují normální pozadí a způsobují řadu nemocí;
 • přijetí sedativ rostlinného původu během nervózní a tvrdé práce - založené na kořeni valeriánu, balzámu citronu, pivoňky, bromidu sodného;
 • použití vitaminových komplexů s vysokým obsahem skupin C a B, fondy s omega kyselinami.

Pro prevenci nemoci je vhodné pít denně nápoje na bázi léčivých rostlin ve formě čaje. Jsou to šípky, brusinky, brusinky, jitrocel, meduňka, jahody. Ke snížení množství cholesterolu v krvi se používá infuze eleuterokoka na vodce v poměru 1: 1. Po ukončení léčby se zvyšuje cévní tonus, snižuje se únava a zvyšuje se tón.

Je důležité provádět gymnastiku denně - rozvíjet svaly břišního tisku, nohy, paže, ramenní opasek, krk. Pravidelná fyzická aktivita spolu s dýchacími cvičeními nasycují krev kyslíkem, zlepšují zásobování všech orgánů a tkání, podporují srdce a plíce.

Léčba drogy

Léčba aterosklerózy léky se provádí pomocí několika skupin léků:

 • kyselina nikotinová a látky tvořící tuto látku. V důsledku použití těchto léků v krvi člověka se objem cholesterolu a triglyceridů snižuje a naopak se zvyšuje množství lipoproteinů o vysoké hustotě. Kyselina nikotinová se nedoporučuje u pacientů s onemocněním jater;
 • fibráty. Jasným představitelem této skupiny léčiv je clofibrát, který zabraňuje produkci velkého množství tuku v těle. Mezi vedlejší účinky aplikace patří také dysfunkce jater a výskyt kamenů v dutině žlučníku;
 • sekvestranty žlučové kyseliny. Přispívají k vázání a vylučování žlučových kyselin ze střevních tkání, čímž snižují obsah tukových a cholesterolových buněk. Nejčastěji se cholestyramin a colestipol používají při léčbě aterosklerózy, časté zácpy a nadýmání jsou rozlišovány mezi vedlejšími účinky;
 • statiny. Při perorálním podání se doporučuje pít před spaním, protože produkce cholesterolu v těle se v noci zvyšuje. Léky Lovastatin, Pravastatin a Simvastatin jsou nejúčinnější v boji proti známkám aterosklerózy, protože snižují produkci vlastního cholesterolu v těle. A ovlivňují také funkci jater, pokud nejsou dodržovány pokyny pro použití.

Zahájená terapie by neměla být přerušena samostatně, zejména v případě chronického průběhu. Ignorování příznaků onemocnění a odmítnutí léčby je spojeno s rozvojem chronické nebo akutní nedostatečnosti jakéhokoli orgánu, v jehož oblasti dochází k výraznému zablokování kapilár..

Strava

Každodenní strava pro pacienta s aterosklerózou by měla být výživná, ale ne příliš vysoká. Je nutné vyloučit potraviny bohaté na živočišné tuky, které dodržují poměr 1 dílu bílkoviny, 1 dílu tuku a 3,5 dílu uhlohydrátů. Lékaři vyvinuli dva typy diet, které nevyžadují významnou změnu ve stravě od pacienta, ale pomáhají eliminovat symptomy onemocnění v poměrně krátké době..

Stádium 1 dieta - navrženo více pro prevenci nemocí. Je nutné opustit máslo, mastné maso, droby, zakysanou smetanu, vaječné žloutky a tuk (nebo minimalizovat množství těchto potravin). Pokud je použito mléko, neobsahuje více než 1% tuku. Vaření v olivovém oleji.

 • kuřecí maso a krůtí maso bez kůže;
 • ryby jakéhokoli druhu - sladkovodní, žijící v moři, mastné a beztukové odrůdy;
 • libové hovězí a jehněčí maso;
 • telecí maso;
 • hrášek, fazole, čočka.

Strava musí nutně zahrnovat čerstvé bylinky, zeleninu, ovoce a cereálie. Taková výživa pomáhá čistit krevní cévy, zvyšuje jejich pružnost, slouží jako prevence blokády a rozvoje aterosklerózy.

Dvoustupňová strava je považována za přísnější - produkty uvedené výše (vejce, sádlo, droby atd.), Které lze v prevenci omezit, by zde měly být zcela vyloučeny. Ryby, tvaroh, maso, sýry, mléčné výrobky by měly být nízkotučné. Bez omezení můžete jíst zeleninu, byliny, luštěniny a cereálie.

Léčba shishoninem

Dr. Yu.A. Shishonin, který se věnoval dlouhou dobu studiu aterosklerózy, pronikl do podstaty patologických procesů, které se vyskytují v těle nemocného. Lékař vyvinul léčebnou metodu, která se liší od tradičních, protože zahrnuje přirozenou resorpci plaků a trombotických útvarů..

Lékař se domnívá, že aterosklerózy se můžete zbavit pochopením příčin onemocnění a vývojovým mechanismem. Tvrdí, že patologie není nezávislé onemocnění, ale vzniká v reakci na mnohočetné poruchy fungování těla, zejména na fungování metabolismu. Vyslovil problém jako „syndrom lipidové tísně“, kvůli němuž se vyskytuje pankreatitida, cholelitiáza, mastná hepatóza.

Protože Shishonin věří, že ateroskleróza je výsledkem narušení metabolismu žlučů v těle (a nikoli tuku), navrhuje vytvořit přirozené podmínky pro správnou funkci jater a obnovení jeho tkání:

 • Poskytněte tělu dostatečné množství příchozích přírodních tuků (rostlinného nebo živočišného původu). Můžete tak vytvořit plný odtok žluči z jater do dvanáctníku. Léčebný přístup pro každého pacienta je individuální..
 • Udržujte dobrý krevní oběh ve vaskulárním systému jater, abyste řídli tlustou žluč a obnovili tkáň jater. Za tímto účelem si Shishonin společně s kolegy vytvořil systém dechových cvičení a fyzické aktivity. Jejich cílem je zlepšit přísun krve do jater a její přirozenou masáž snížením svalové tkáně břicha a bránice.
 • Regulujte aktivitu jaterního systému neustálým sledováním hladiny hormonů produkovaných hypofýzou a hypotalamem. U mnoha pacientů s kardiovaskulárními chorobami a aterosklerózou byly detekovány skoky jednoho nebo druhého hormonu. Proto lékař navrhuje provádět hormonální substituční léčbu, aby byla zachována plná funkce hypofýzy a hypotalamu.

Pacienti, kterým se podařilo vyzkoušet alternativní metody léčby podle Shishonina, tvrdí, že taková terapie je velmi účinná. Podle odborníků skutečně existuje po vyšetření u pacientů se známkami obrovských plaků a stagnací žluči v důsledku léčby podle Shishonina výrazná dynamika zotavení.

Homeopatie

Homeopati tvrdí, že užívání statinů, sekvestrantů a produktů kyseliny nikotinové je efektivní, ale po průběhu léčby se onemocnění začíná znovu vyvíjet. A s pomocí homeopatických léků můžete porazit aterosklerózu vlivem na příčinu nemoci.

Bylinné přípravky spouštějí v organismu samoregulační procesy, které přispívají k odstranění akutních příznaků aterosklerózy. Působí na buněčné úrovni a obnovují tkáně postižené touto chorobou. Krev je očištěna od „špatného“ cholesterolu, zabraňuje se tvorbě plaků a krevních sraženin a rozšiřuje se lumen cév.

Homeopati nejčastěji doporučují následující léky:

Pacientům se závažnými známkami aterosklerózy jsou předepisovány léky, které zlepšují odtok žilní krve - Botrops, Gelleborus, Ginko Biloba, Lachezis. Ošetření však může doporučit pouze specializovaný homeopat.

Ateroskleróza mozkových cév - léčba nejúčinnějšími léky

Hlavním důvodem vzniku a rozvoje mozkové artériosklerózy je podvýživa, nezdravý životní styl a také dědičný faktor. V procesu vývoje, patologie, lumenů v cévách se zužuje, proces dodávky krve se zhoršuje, v důsledku toho je narušena plnohodnotná práce orgánu.

Pokud jsou tímto způsobem postiženy tepny a žíly mozku, dojde k narušení mozku, což je spojeno s nejzávažnějšími problémy. Ateroskleróza mozkových cév vyžaduje včasnou a kvalitní léčbu.

Abyste se vyhnuli zdravotním problémům, měli byste co nejdříve kontaktovat specialistu, který vám předepíše kompetentní účinnou léčbu drogami a lidovými prostředky.

Nástup nemoci můžete přeskočit pouze s velmi nepozorným přístupem. Pokud se o své zdraví postaráte, první příznaky budou okamžitě zaznamenány, resp. Nedojde ke zdravotním problémům.

Pokud máte zdravotní problémy, jako je porucha řeči, poškození paměti, snížený výkon, je nutné se poradit s lékařem.

Hlavní skupiny drog

Při návštěvě specialisty bude pacientovi předepsána léčiva, která jsou plně v souladu s celkovým obrazem vývoje nemoci. Zkušený lékař v procesu vývoje léčebného režimu bude spoléhat na příznaky, na ukazatele analýz, na celkový stav osoby. Na základě získaných údajů se odborník rozhodne, kterou kategorii léků má předepsat.

Statiny

Tato kategorie léků má přímý vliv na příčinu onemocnění, to znamená, že snižuje celkové množství cholesterolu v krvi. To vše výrazně zpomaluje tvorbu aterosklerotických plaků..

Většina z těchto léků má určité vedlejší účinky, proto je důležitá kompetentní kontrola lékaře nad zdravotním stavem.

Fibráty

Takové léky snižují celkovou hladinu triglycerinů, tj. Škodlivých tuků, v krevním složení o 50%. Podobného účinku je dosaženo významným zvýšením určitého počtu enzymů, které zase zvyšují aktivitu odstraňování škodlivého a nebezpečného cholesterolu společně v žluči.

Protidestičková činidla

Moderní léčivá protidestičková činidla snižují schopnost jednotných enzymů slepit se dohromady a průtok krve v důsledku toho se výrazně zvyšuje. Kromě toho se účinkem těchto léků před lepené krevní elementy rozdělují..

Sekvestranty

Taková léčiva uplatňují svůj terapeutický účinek podle zvláštního principu iontové výměny pryskyřic. Nástroj s nimi účinně váže řadu mastných kyselin a cholesterolu a poté z těla vše odstraní.

Účinek těchto léků není tak účinný jako účinek moderních statinů, ale v mnoha případech je jejich použití odůvodněno minimálním počtem vedlejších účinků a dostupnější cenou..

Vitamíny

Při léčbě cerebrální aterosklerózy nelze vitaminovým přípravkům zabránit. Užitečné stopové prvky mají silný posilovací účinek na krevní cévy.

Pokud kombinujete vitaminy s kyselinou nikotinovou, můžete účinně snížit hladinu cholesterolu v relativně krátké době.

Nejúčinnější léky

Pro léčení aterosklerózy používají moderní lékaři léky, které problém rychle a účinně eliminují. Který z nejúčinnějších léků na předpis určuje lékař s přihlédnutím k velkému množství různých faktorů.

Rosuvastine

Léčivo je dostupné ve formě tablet, jejichž dávka se pohybuje od 5 do 40 mg. Lék snižuje množství produkovaného "negativního" cholesterolu, ale to není jedinou výhodou léku. Pozitivním znakem je, že může být použit v dávkách mnohem nižších než u konvenčních statinů.

Léčba tímto lékem začíná malou dávkou 10 mg, postupně se zvyšuje na 20-25 mg. Ve zvláště obtížném případě může lékař pod pečlivým dohledem provádět krátkodobou terapii dávkou 40 mg. Lék je předepsán ve stáří a středním věku a celková doba trvání je tři týdny.

Užívání této drogy je přísně kontraindikováno u lidí, kteří mají problémy s ledvinami a játry, kteří zneužívají alkohol, kojení a těhotenství. S maximální opatrností je lék předepisován pacientům, kteří mají problémy s štítnou žlázou.

Lék se prodává za cenu 250 až 780 rublů, vše záleží na výrobci a dávce.

Atorvastatin

Lék snižuje cholesterol s nízkou hustotou a také odstraňuje triglyceridy. Zároveň je zde užitečnější cholesterol. Hlavní účinnou látkou je látka se stejným názvem - atorvastatin. K dispozici v dávkách 20, 30 a 40 mg.

Droga je předepisována lidem se změnami v těle souvisejícími s věkem, které se vztahují k metabolismu. Léčba začíná 10 mg, postupné zvyšování dávky na 80 mg. Celková doba léčby je průměrně čtyři týdny.

Kontraindikace k použití je patologie jater a alkoholismus. Užívání léku se nedoporučuje u pacientů s nízkým krevním tlakem, u lidí, kteří mají poruchu endokrinního systému. Pod dohledem se lék bere okamžitě po zranění, chirurgickém zákroku a infekčních patologiích..

Lékárny nabízejí léky za cenu 120 až 650 rublů.

Simvastatin

Léčivo s účinnou látkou je simvastatin. Charakteristickým rysem tohoto nástroje je schopnost blokovat činnost různých enzymů, které se podílejí na produkci špatného cholesterolu. Společnosti jej vyrábějí v dávce 10 až 40 mg. Objem pod 10 mg je považován za neúčinný a nad 80 mg je pro člověka nebezpečný..

Lékaři nepředepisují lék na jaterní onemocnění, pokud v důsledku vyšetření byly krevní testy špatné, s nesnášenlivostí laktózy i s individuální nesnášenlivostí. Droga je předepsána alkoholikům s opatrností.

Náklady na finanční prostředky se pohybují od 70 do 370 rublů. Závisí to na dávce, na balení používaném výrobcem..

Obecný průběh léčby přímo závisí na vlastnostech vývoje patologie, v průměru trvá 3–4 týdny. Doba léčby je stanovena lékařem, který se spoléhá na individuální charakteristiky těla a na věk pacienta.

Fenofibrát

Jedná se o účinný lék, který je pojmenován pro svou hlavní účinnou látku. Produkt aktivuje enzymy, odstraňuje škodlivé lipoproteiny z krve, které se vyznačují vysokou hladinou triglyceridů. Denní dávka je 140 až 400 mg.

Nemůžete vzít lék lidem, kteří trpí selháním jater nebo ledvin, a také těm, kteří mají problémy se žlučníkem. Rovněž není předepsán lék pro děti a lidi v pokročilé věkové kategorii.

V lékárnách se léčivý přípravek prodává, a to jak v původní formě, tak ve formě četných analogů, které jednoduše obsahují hlavní účinnou látku.

Mezi ně patří:

 • Lipantil tobolky - 900 rublů pro 30 tobolek 200 mg;
 • Tablety Tricor - 800 rublů na 30 tobolek po 145 mg;
 • Fenofibrátový kánon, který obsahuje 30 tablet po 145 mg v balení - cena je 700 rublů.

Přípravky se liší formou uvolňování, výrobcem a objemem užitečné látky v nich obsažené. Léčba těmito léky trvá dlouhou dobu, nejméně dva měsíce, až po této době můžete pozorovat významná zlepšení..

Aspirin

V procesu léčby aterosklerózy se téměř vždy používá nejběžnější aspirin. V současné době je kyselina acetylsalicylová dostupná v různých formách a formách. Může to být lospirin, polocard, lospirin, aspirin-cardio, aspercard atd..

Náklady na tyto prostředky přímo závisí na výrobcích a pohybují se v průměru od 80 do 370 rublů.

Hlavní výhodou léku je jeho maximální rychlý účinek. Po přibližně 20 minutách krev značně zkapalní a účinně zabraňuje krevním sraženinám.

Pacienti s anamnézou onemocnění žaludku nebo dvanáctníku, aspirinu a jeho derivátů jsou předepisováni s velkou opatrností a přísně v rozpuštěné formě. Další relativně důležitou kontraindikací je přítomnost bronchiálního astmatu u pacienta.

Clopidogrel

Tento lék lze připsat do kategorie protidestičkových látek. Lék je schopen účinně blokovat vazbu molekul kategorie ADP na destičky, jsou chráněny před nebezpečnou adhezí. Nástroj začíná svou činnost o něco později než aspirin, ale zároveň jeho účinek trvá déle.

Maximální účinek léčiva na organismus je pozorován přibližně 7. den při dávce asi 100 mg. Podobný terapeutický účinek trvá až 10 dní. Pokud jde o kontraindikace, lze poznamenat, že lék je předepisován s opatrností pacientům, jejichž profesionální činnost je spojena se zvýšenou pozorností.

Lék se vyrábí v tabletách po 75 mg. Náklady na balení se pohybují od 130 rublů za 10 tablet do 1 000 rublů za 90.

Dipyridamol

Další z nejúčinnějších léků, které je k dispozici v 75 mg tabletách. Jsou baleny v blistrech po 40 a 100 kusech, což určuje jejich cenu, v rozmezí od 15 do 300 rublů. Lékař předepisuje lék asi 75 - 170 mg v dávce asi 5krát denně.

První trimestr těhotenství je přísná kontraindikace, současně je zakázáno užívat lék současně s aspirinem, protože tato kombinace je schopna zvýšit nepříznivý účinek na střevní sliznici.

Celková doba léčby léčivem může být jak krátkodobá, tak relativně dlouhá. Vše záleží na určitých individuálních vlastnostech těla pacienta..

Kyselina nikotinová

Jedná se o speciální vitamin, který může mít vážný účinek na lipoproteiny, které jsou pro organismus škodlivé. Tento nástroj je schopen rychle snížit celkové množství špatného cholesterolu o 25% a současně zvýšit jeho užitečnost. Kyselina je schopna uplatňovat maximální pozitivní účinek na krevní cévy, po počátečním použití terapie se rozšiřuje.

Zpočátku je léčivo předepsáno 0,3 g denně, zatímco dávka musí být rozdělena do tří hlavních dávek. Během léčby se dávka zvyšuje o gram denně.

Doba léčby vitamínem trvá poměrně dlouhou dobu a lék se často pije současně s kyselinou askorbovou.

Droga je předepisována s opatrností lidem, kteří trpí ulcerativními lézememi žaludku nebo dvanáctníku.

Kyselina nikotinová se vyrábí v tabletách, jejichž dávka je 50 mg. Může to být také ampule pro injekční cyklus. Tabletová forma léku stojí asi 40 rublů a ampule 150 rublů.

Základní pravidla terapie

Léčbu léků předepisuje lékař. Bez předchozí konzultace nelze dosáhnout pozitivního účinku, zejména pokud v léčbě pokračujete předchozí špatný životní styl.

Základním pravidlem terapie je tedy úplná změna obvyklého životního stylu se současným odmítnutím špatných návyků. Během léčby je stejně důležité dodržovat správně sestavenou stravu, protože jednou z hlavních příčin aterosklerózy je nevyvážená strava.

Všechny výše uvedené léky se neužívají nalačno. Je vhodné je brát během jídla nebo po jídle, zatímco konzumujete nízkotučné potraviny.

Před léčbou je velmi důležité informovat ošetřujícího lékaře o všech lécích užívaných v konstantní formě. Léky určené k léčbě aterosklerózy užívané s jinými závažnými léky mohou v nejlepším případě minimalizovat hlavní léčbu, maximálně se však pacient může setkat s nepříjemnými a dokonce i nebezpečnými vedlejšími účinky.

Léčba mozkové arteriosklerózy se nutně provádí komplexně. Ošetřující lékař pacienta vyšetří a vybere nejvhodnější léčebný režim. I když je to velmi dlouhodobé, je velmi důležité jej pečlivě sledovat..

Zároveň musíte dodržovat předepsanou stravu a změnit svůj obvyklý životní styl. To vše je klíčem k úspěšné léčbě..

Léčba mozkové arteriosklerózy - drogy

Ateroskleróza mozkových tepen je chronické vaskulární onemocnění, ke kterému dochází v důsledku zhoršeného metabolismu tuků a bílkovin. Toto onemocnění je doprovázeno ukládáním cholesterolu v lumen tepen. Cholesterol se ukládá na cévní stěnu ve formě aterosklerotických plaků, které blokují lumen tepny a inhibují průtok krve.

V důsledku ukládání cholesterolu je narušena organická struktura cévy. V oblasti aterosklerotických plaků roste pojivová tkáň, usazují se zde vápenaté soli a céva je kalcifikovaná a sklerotická. Následně je narušena elasticita tepny. Zužuje se, vede k překážce a céva se ucpává.

Snížení clearance mozkových tepen v důsledku aterosklerózy vede k lokální a potom generalizované mozkové ischémii. Neuronům chybí kyslík a živiny, proto trpí. V důsledku dlouhodobého hladovění kyslíkem a jídlem je narušena funkce nervových buněk. Neurologické a duševní poruchy se vyvíjejí. Ateroskleróza může vést například k vaskulární demenci - snížení inteligence a paměti.

Příčiny

Existuje mnoho teorií vývoje aterosklerózy. Každá z nich může působit jako samostatná příčina nebo v kombinaci s dalšími teoriemi vývoje nemoci.

 1. Lipoproteinová infiltrace. Teorie naznačuje, že cholesterol se hromadí na vnitřní stěně cévy jako primární onemocnění, které není způsobeno závažnými onemocněními.
 2. Poškozená funkce vnitřní vrstvy stěny tepny. Ateroskleróza se vyvíjí v důsledku narušení struktury a funkce cévy.
 3. Autoimunita. Imunitní systém je narušen. Ochranný systém těla vnímá své vlastní cévní proteiny jako nepřátelské látky, které musí být zničeny. Imunita směruje makrofágy a leukocyty do oblasti mozkových tepen, díky čemuž se zde vyvíjí zánět a hromadění cholesterolových plaků.
 4. Virový Stěna cévy je poškozena virovým útokem, jako je herpes virus nebo cytomegalovirus.
 5. Peroxid. Teorie je založena na předpokladu, že v těle je narušen antioxidační systém, který zabraňuje oxidaci endoteliálních buněk, a proto je poškozen.
 6. Genetický. Ateroskleróza způsobená genetickou predispozicí nebo vrozenou vadou ve stěně cévy.
 7. Hormonální Teorie naznačuje, že k ateroskleróze, narušení metabolismu cholesterolu a vrstvení ateromatózních plaků dochází v důsledku selhání pohlavních a hypofyzárních hormonů, což zvyšuje syntézu prekurzorů cholesterolu..

Cerebrální ateroskleróza cév hlavy se vyvíjí v důsledku kombinace faktorů, které nepřímo a nepřímo ovlivňují metabolismus bílkovin a lipidů:

 • kouření;
 • sedavý životní styl;
 • jíst rychlá jídla, sladkosti, zařazení slazených sycených nápojů do stravy;
 • zvýšení krevního tlaku, hypertenze;
 • nadváha a cukrovka;
 • dědičné faktory;
 • snížená funkce štítné žlázy.

Nejnebezpečnějším a potvrzeným faktorem rozvoje aterosklerózy je kouření. Evropská asociace pro prevenci kardiovaskulárních chorob tak vede následující čísla:

Kouření muži ve věku 40 let se systolickým krevním tlakem 120 mm Hg (SBP) mají riziko aterosklerózy 1%, s SBP 180 mm Hg. - 4%. Čím vyšší je věk a SBP, tím větší je pravděpodobnost rozvoje aterosklerózy. Takže s GARDEN 180 mm Hg u mužů ve věku 60 let je pravděpodobnost mozkové aterosklerózy 33%, u kuřáků mužů 65 let s GARDEN 180 mm Hg. riziko aterosklerózy je již 47%.

Ve srovnání s nekuřáky je každý ukazatel v každé fázi 2,5krát nižší. Například u nekuřáků muži ve věku 65 let s GARDEN 180 mm Hg. pravděpodobnost rozvoje aterosklerózy je 22%.

Aterosklerotické plaky v mozkových cévách se jako vznikající onemocnění vyvíjejí během 4 fází patomorfologických změn v krevních cévách a placích:

 1. Dolipid fáze. Je narušena propustnost membrány cév mozku. První známky se objevují v lumen tepny - lipidové skvrny. Nerostou do lumen a neinterferují s průtokem krve, ale vytvářejí platformu pro další akumulaci lipoproteinů s nízkou a velmi nízkou hustotou v tomto místě..
 2. Druhým stádiem je lipoidóza. Tuky se hromadí na lipidových místech, které tvoří lipidové proužky, které lehce vyčnívají do lumen.
 3. Liposkleróza Lipidové proužky jsou sklerózovány: tuk na cévách je zarostlý pojivovou tkání. V lumen tepny se postupně tvoří perzistentní plak, částečně inhibující tok krve mozkem..
 4. Ateróza V dutině a na povrchu plaku se tvoří krvácející vřed. Krevní sraženiny jsou posílány do oblasti intravaskulárního krvácení, aby se zastavila krev. Vysrážejí aterosklerotický plak a mohou zcela zastavit průtok krve v tepně.
 5. Aterokalcinóza. V ateromatickém plaku, zarostlém pojivovou tkání, se ukládají vápenaté soli. Deska se stává kamenem. V tomto bodě je nádoba hrubě deformovaná a stává se křehkou. V této fázi se zvyšuje riziko vzniku cévní mozkové příhody, infarktu myokardu, aortální aneuryzmy, intracerebrálního krvácení.

Podle stupně překrytí lumenu se dělí dva typy:

 • Stenózní ateroskleróza. Většina lumen tepny se překrývá.
 • Nestenotická ateroskleróza. Plavidlo je blokováno méně než 50%.

Příznaky

Cerebrální ateroskleróza se projevuje duševními a neurologickými poruchami.

Duševní poruchy jsou rozděleny podle typu vyčerpání nervového systému. Rozlišují se dva typy:

 1. Hyperstenický typ vyčerpání. Psychodiagnostické vyšetření odhalí střídání na začátku rychlého tempa absolvování testů, proč snížit rychlost úkolů. Výsledek psychodiagnostických testů se projevuje zlomeným nebo klikatým typem: rychlost provádění se zvyšuje nebo snižuje. Tento typ vyčerpání se projevuje v počátečním stádiu aterosklerózy..
 2. Hypostenický typ. Je charakterizována rychlou únavou při provádění psychodiagnostických technik. Na konci testování jsou pacienti úplně vyčerpaní. Tento typ je charakteristický pro aterosklerózu v pozdním stádiu a odráží neustálý vývoj ateromatózních plaků..

V pozdějších stádiích je také zaznamenán pokles objemu krátkodobé a následně dlouhodobé paměti. Pro pacienty je obtížné zapamatovat si a reprodukovat jakékoli informace. Sémantická paměť je částečně uložena. Kognitivní aktivita se zhoršuje, kvalita zobecňování a analýzy informací se snižuje. S progresí aterosklerózy je zaznamenána setrvačnost mentálních procesů - všechny se zpomalují, narušuje se přepínání pozornosti, snižuje se koncentrace a zvyšuje se rozptylitelnost.

Prodloužená ateroskleróza způsobuje přechodné a akutní poruchy oběhu.

Přechodný je přechodný ischemický útok. Klinický obraz:

 • Závrať.
 • Autonomické poruchy: pocení, poruchy stolice, dušnost, bušení srdce, třes končetin.
 • Elementární nebo jednoduché vizuální halucinace (fotopsie).
 • Dezorientace prostoru, nedostatek paměti během přechodného ischemického útoku.

Pokud se v oblasti krčních tepen vyvinula ateroskleróza, má přechodný ischemický atak následující charakteristiku:

 1. Snížená svalová síla na jedné straně těla nebo v kosterním svalu pouze jedné končetiny.
 2. Snížená citlivost na jedné straně těla nebo na jedné končetině.
 3. Porucha řeči.
 4. Porucha prostorové orientace.

Akutní selhání oběhu u aterosklerózy se projevuje ischemickou cévní mozkovou příhodou, jejíž klinický obraz se skládá z mozkových příznaků a fokálních deficitních neurologických příznaků.

Mozkové příznaky ischemické mrtvice:

 • Akutní bolest hlavy, závratě.
 • Nevolnost a zvracení.
 • Poškození stonku: ospalost, stupor, často kóma.
 • Bolest v očích.
 • Návaly horka, hyperhidróza, třes končetin.

Fokální deficitní neurologické příznaky závisí na tom, ve které oblasti krevního oběhu se zastavila. Proto je klinický obraz určen oblastí mozkové kůry, kde je stav ischemie.

Diagnostika

Diagnóza mozkové aterosklerózy je založena na následujících informacích:

 1. Konzultace s neurologem, psychiatrem, lékařským psychologem. Tito odborníci hodnotí duševní sféru pacienta: vědomí, reflexy, kognitivní aktivitu, paměť, vnímání, citlivost, pozornost a další mentální procesy..
 2. Krevní chemie. Analýza odhaluje disproporci lipidů v krvi, zvýšení hladiny cholesterolu.
 3. Zobrazování magnetickou rezonancí v angiografickém režimu. Tato technika umožňuje identifikovat aterosklerotické plaky v cévách mozku.

Léčba

Ateroskleróza je léčena komplexně pomocí medikace, nemedikace a v případě potřeby chirurgického ošetření..

Základní složkou v nedrogové léčbě je korekce životního stylu. Co je třeba udělat:

 • úplně přestat kouřit;
 • snížit spotřebu alkoholu;
 • zahrnout fyzickou aktivitu do denního rozvrhu;
 • snížit tělesnou hmotnost;
 • zahrnout do životního stylu antiaterosklerotickou terapeutickou stravu, která zahrnuje obohacení stravy polynenasycenými mastnými kyselinami, které se nacházejí v lněných a olivových olejích.

Léky

Který lékař léčí aterosklerózu: pacient je sledován několika lékaři. Ošetřujícím lékařem je terapeut nebo neurolog. Pacient je také sledován psychiatrem a lékařským psychologem. Čas od času zkoumají psychiku pacienta z hlediska dynamiky nemoci.

Léčba aterosklerózy léčivem zahrnuje eliminaci průvodních onemocnění a korekci metabolismu lipidů. Nejprve se krevní tlak sníží na uspokojivé ukazatele (pod 140/90 mm Hg), kompenzuje se diabetes mellitus a eliminují se známky metabolického syndromu.

Hlavními léky pro mozkovou artériosklerózu jsou léky snižující lipidy. Jejich úkolem je snížit plazmatické hladiny lipoproteinů o nízké a velmi nízké hustotě.

Tyto tablety pro aterosklerózu jsou rozděleny do 4 skupin, z nichž každá má svou vlastní funkci:

 1. Léky, které blokují absorpci cholesterolu.
 2. Léky, které snižují tvorbu lipidů v játrech a snižují jejich hladinu v krvi.
 3. Prostředky, které urychlují metabolismus a přispívají k rozkladu lipidů.
 4. Doplňkové léky.

První skupina zahrnuje: Cholestyramin, Guarem, Beta-sitosterol. Tato činidla připojují cholesterolové sloučeniny k jejich povrchu a přenášejí je zažívacím traktem, což jim brání v jejich štěpení a vstřebávání do oběhového systému..

Druhá skupina: Lovastatin, Atorvastatin, Fenifibrat. Jinak se jim říká „statiny“. Aktivní složky léčiv inhibují CoA reduktázu, enzym, který transformuje sloučeninu z prekurzorů cholesterolu na samotný cholesterol. Tyto prostředky se nedoporučují používat u lidí, kteří podstoupili operaci srdce. Je možné kombinovat s alkoholem, pitím pro těhotné ženy a děti - užívání drog z druhé skupiny je pro tyto lidi zakázáno.

Třetí skupinou je Omacor, kyselina thioktová, Linetel. Jak odstranit aterosklerotické pláty pomocí léků třetí skupiny: díky své struktuře (nenasycené mastné kyseliny) přispívají k rozkladu tuků.

Čtvrtou skupinou jsou prostředky s lokálním účinkem: snižují hladinu cholesterolu ve stěně cévy. Zástupci: Piricarbat, Vazoprostat, Vitaminy A a E.

Testuje se skupina nástrojů. Cyklodextrin tedy rozpouští krystaly cholesterolu. Dosud není známo, zda je ateroskleróza léčena tímto lékem u lidí, protože testy byly prováděny pouze na myších..

Slibná léčba mozkové arteriosklerózy je lék s pracovním názvem AEM-28. V testech vykazuje vysokou schopnost snižovat hladinu cholesterolu a triglyceridů v plazmě..

Léčba mozkové artériosklerózy u starších pacientů je obdobná jako u dospělých pacientů.

Strava

Základem stravy pro aterosklerózu je lékařská strava č. 5 podle Pevznera. Hladina lipoproteinů s nízkou a velmi nízkou hustotou tedy přímo závisí na způsobu výživy, proto strava pro aterosklerózu má následující zásady:

 1. Zlomková a častá jídla (4 až 6krát denně). Časté, ale malé porce jsou tělem lépe vstřebávány, je snížena zátěž slinivky břišní a žlučníku, čímž se předejde onemocněním zažívacího systému.
 2. Jídlo by mělo obsahovat bílkoviny, tuky a uhlohydráty podle zatížení těla a podle typu aktivity. Doporučuje se zvýšit množství bílkovin: 150-200 g libového masa, 150 g tvarohu a 150 g ryb.
  Je nutné snížit příjem jednoduchých uhlohydrátů. Živočišné tuky by měly být sníženy ve prospěch rostlinných tuků.
 3. Sůl, kořeněná a smažená jídla jsou omezená. Denní maximální dávka soli je 5 g (průměrný člověk jí 10 až 15 g soli denně). Konzervy a hnědý chléb omezený.
 4. Ovoce a zelenina se přidávají do stravy..

Doporučené produkty pro aterosklerózu:

 • housky, sladkosti;
 • mastná majonéza;
 • uzené maso, uzeniny;
 • mastné maso, červené maso
 • droby;
 • krupice a rýžové kaše;
 • sladké sycené nápoje;
 • káva, čokoláda, kakao.

Vitamíny pro mozkovou artériosklerózu:

 1. Ve stravě pacienta s aterosklerózou jsou výhodné vitaminy skupiny B a kyselina listová. První z nich ovlivňuje fungování centrálního nervového systému a kyselina listová je antioxidant a snižuje pravděpodobnost rozvoje aterosklerózy..
 2. Vitamin C. Podle Dr. Linuse Paulinga, vitamín C zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků na krevních cévách..
 3. Vitamin E (tokoferol). Výzkum Harvard Medical Center tvrdí, že vitamin E snižuje riziko kardiovaskulárních chorob.

Správná výživa pro aterosklerózu podle Organov a spoluautorů:

 • Doporučení týkající se tuku: Denní příjem tuku je snížen o 33%. Omezeno na slunečnicový, kukuřičný a rostlinný olej. Maximální dávka stolního margarínu je 2 lžíce. l Vyloučeno ze stravy: živočišný tuk (vepřové, hovězí, máslo).
 • Ryba. Krevety a kraby jsou omezené, kaviár je vyloučen.
 • Maso. Doporučeno: kuřecí maso a krůta s nízkým obsahem tuku, ale ne více než 150 g denně. Hovězí a jehněčí maso jsou omezené. Nezahrnuje srdce, mozek, jazyk a ledviny.
 • Vajíčka. Doporučuje se čistě bílé vejce. Omezeno na: žloutek. Maximální počet celých vajec za týden jsou 2.
 • Mléčné produkty. Doporučeno: dvakrát denně sklenici nízkotučného mléka, sklenici nízkotučného tvarohu a nízkotučného tvarohu. Omezeno na: mastný sýr a plnotučné mléko. Nezahrnuje se: smetana, zakysaná smetana, tučné mléko, zmrzlina a smetanový sýr.
 • Zelenina a ovoce. Doporučeno: 500 g denně čerstvé nebo zmrazené zeleniny a ovoce, hrášku a luštěnin. Omezeno: smažené brambory v rostlinném oleji (maximálně jednou za 7 dní). Nezahrnuje se: kořenové plodiny.
 • Obilniny. Doporučeno: žitný chléb s otrubami, ovesné vločky na vodě, pohanková kaše. Omezeno na: těstoviny, bílý chléb. Nezahrnuje se: pečení.
 • Sladkosti a nápoje. Doporučeno: neslazený a slabý čaj. Minerální voda. Omezeno na: alkohol a cukr. Nezahrnuje se: sladkosti, sladká soda, džem.

Existují dva typy stravy pro cévní onemocnění:

 1. Strava prvního typu. Zaměřuje se na prevenci této choroby. První typ stravy je založen na omezení žloutků, mastných mas, tuku, ledvin a jater, margarínů a mastných ryb.
 2. Strava druhého typu. Toto je výživa pro aterosklerózu, již jako prokázané onemocnění. Toto je tvrdší strava. Základem druhého typu stravy je maximální omezení mastných potravin ve prospěch bílkovin.

Přibližné menu pro aterosklerózu na týden:

 • Snídaně: lžíce medu, sklenka nízkotučného mléka a pohanková kaše.
 • Druhá snídaně: 1-2 ovoce a zelenina, neslazený čaj nebo slabá káva.
 • Oběd: bramborová kaše, zeleninový salát, dušená telecí maso.
 • Večeře: ovesné vločky na vodě, sklenka odstředěného mléka.
 • Před spaním: sklenka nízkotučného kefíru.
 1. První snídaně: krupicová kaše na vodě, 1-2 ovoce, zelený čaj.
 2. Druhá snídaně: 1-2 zelenina, sklenka mléka.
 3. Oběd: zeleninová polévka, suchý rohlík nebo žitný chléb s otrubami.
 4. Občerstvení: 1-2 ovoce, zelený čaj.
 5. Večeře: nízkotučné ryby, kousek nízkotučného sýra, odvar bobulí.

Tyto výrobky lze střídat a kombinovat podle individuálních preferencí. Doporučuje se vybrat jakýkoli produkt ze stravy podle Organov a spoluautorů a připravit z nich oblíbená jídla.

Folk

S pomocí lidových prostředků není možné vyléčit mozkovou aterosklerózu, ale s jejich pomocí je možné částečně omezit škodlivé účinky potravy a vnějších faktorů. Léčba cerebrální arteriosklerózy doma:

 • Čaj vyrobený z lopuchu, šípku, máty, meduňky nebo popela. Každá z těchto rostlin je plná stopových prvků a vitamínů. Pijte tento čaj 1-2krát denně.
 • Odvar růží, máty a jahodových listů. Rozemelte suchou část rostlin a sbírejte lžíci každé složky. Nalijte ji šesti sklenicemi vroucí vody a nechte tekutinu vařit několik hodin. Po dobu tří měsíců pijte 100 ml každý den jednu hodinu před jídlem.
 • Tinktura hloh. Vezměte lžíci ovoce z rostliny a nalijte na něj 2-3 šálky vroucí vody. Pijte jednu polévkovou lžíci každé ráno a před spaním..

Prevence

Prevence aterosklerózy je soubor opatření zaměřených na stabilizaci metabolismu lipidů a bílkovin v těle. Srdcem prevence je korekce životního stylu a správná výživa. Abychom snížili pravděpodobnost vzniku aterosklerotických plaků, stačí přestat kouřit, omezit konzumaci alkoholu, jít na sport (jogging, kardio trénink) a do stravy zahrnout co nejvíce ovoce a zeleniny..

Přípravky pro prevenci mozkové arteriosklerózy:

 1. Mevacor. Snižuje hladinu cholesterolu, lipoproteiny s nízkou a velmi nízkou hustotou v krevní plazmě, zvyšuje hladinu lipoproteinů s vysokou hustotou.
 2. Léky na bázi kyseliny nikotinové. Nicolar nebo Niacin. Působí na principu statinů..

Předpověď

Po jakém čase je smrt: délka života závisí na účinnosti lékové terapie a korekce životního stylu.

Proč je ateroskleróza nebezpečná: nemoc vede k vaskulární demenci, snížení sociální adaptace osoby, ischemické mrtvici, intracerebrálnímu krvácení, snížené inteligenci, ztrátě paměti.

Top