Kategorie

Populární Příspěvky

1 Cukrovka
Zvýšené krevní destičky u dítěte
2 Cukrovka
Riziko CCO 4 stupňů, co to je
3 Myokarditida
Puls bije a bije do ucha: důvody tohoto stavu
4 Cukrovka
Červené krvinky v moči u dětí: příčiny, vzhled, normy
5 Cukrovka
Masáž po mrtvici doma: kdy a komu se ukazuje, jak to udělat správně
Image
Hlavní // Embolie

Srdeční choroba


Blokáda přední větve levé nohy svazku Jeho je považována za jednu z nejčastějších poruch, která narušují normální vedení srdce. V tomto případě elektrické impulsy přestávají být prováděny, ale ne v zádech svalu, ale v přední a přední straně. Výskyt excitace začíná jak na levé, tak na pravé noze svazku Jeho. V prvním případě pochází ze zadní stěny a ve druhém - ze strany a zepředu.

Toto onemocnění je citlivé na lidi ve věku 55 let, ale mezi těmi, kteří utrpěli infarkt, je 15% ohrožených.

Příčiny patologie

Nemoc se neobjevuje sama o sobě a doprovází pouze ty patologie, které již v těle existují. To může být:

 • nedostatečnost aortální chlopně a v důsledku toho dilatace, která ovlivňuje levou komoru;
 • zaměření infarktu myokardu v něm lokalizováno;
 • kombinace kardiosklerózy a chronické ischemie;
 • kardiomyopatie;
 • srdeční choroby, zejména vrozené;
 • myokarditida;
 • skleróza, zaostřování v systému vedení srdce;
 • hypertrofie stěny v levé komoře, doprovázená negativními změnami v myokardu;
 • izolovaná kalcifikace;
 • operace na srdci.

Samozřejmě existuje riziková skupina, která se vyznačuje zvýšenou možností vzniku takové závažné patologie. Mezi lidi s obezitou a cukrovkou, stejně jako s řadou specifických chorob, patří tradičně atopická myotonie, hemochromatóza, amyloidóza, hyperkalémie, kolagenóza, sarkoidóza srdeční tkáně a progresivní dystrofie..
Podle údajů trpí touto chorobou až 75% všech osob, které vstoupily do stadia pokročilého věku.

Diagnóza a příznaky

Příznaky, které by signalizovaly začátek vývoje nemoci, neexistují. Proto jsou v počátečních fázích odchylky detekovány jen zřídka. Arytmie jsou někdy možné, ale lékaři ji nespojují s touto patologií, protože existuje příliš mnoho důvodů, proč k tomu může dojít. Nejčastěji se symptomatologie zcela shoduje s onemocněním, které člověk trpí, aniž by měl jakékoli výrazné nezávislé příznaky.

Důležité! Tomuto vážnému problému můžete zabránit, pokud jste pravidelně vyšetřováni, a zejména provádějte elektrokardiogram. V takovém případě bude včas zjištěna přítomnost jakýchkoli odchylek, a to i na zadní stěně srdečního svalu.

Diagnóza se provádí pomocí EKG, na kterém je obvykle odhalena objevená odchylka na ose QRS vlevo. V tomto případě jsou zuby S a R velmi výrazné. Diagnóza není omezena pouze na EKG, protože vám to neumožňuje určit typ onemocnění a zdroj výskytu, nebo samozřejmě předepsat léčbu. Proto lze jako další techniky předepsat MRI a další hlubší studie.

Někdy může být blokáda neúplná a poté se zobrazí na EKG. Takže v oblasti 40-60 stupňů je úhel alfa. Na diagnóze je patrná střední poloha. Ostré přemístění osy je již považováno za porušení elektrické vodivosti a pomocí dalších opatření je konečně objasněno, který faktor odchylky je.

Léčba a prognóza

V tuto chvíli neexistuje konkrétní způsob, jak zacházet s blokádou jeho předního svazku. Je však třeba poznamenat, že hospitalizace pacienta obvykle není nutná. Pokud se EKG stane znatelnou odchylkou na levé straně, pak léčba nemoci, která způsobila patologii.

Důležité! Výběr léčebných metod je vždy přísně individuálně zvolen lékařem! Nezačínejte s onemocněním, postupujte podle doporučení lékařů.

Stejně jako u blokády přední a zadní stěny NPH je prognóza příznivá, zejména pokud její vzhled není vyvolán patologiemi ve vývoji organického typu srdečního svalu. Ve všech případech bude zotavení záviset pouze na kvalitě léčby základní choroby. Bylo však prokázáno, že blokáda PLNPG nezpůsobuje smrtelné následky ani neovlivňuje narušení srdečního rytmu..

Bpvlnpg na EKG

Levá noha jeho svazku (LDL) je rozdělena do dvou hlavních větví - přední a zadní, které vedou impuls do předních a zadních dolních LV regionů. Blokáda se může vyvíjet v předním i zadním větvi, je známá také jako fascikulární blok nebo hemiblock.

Blokáda přední nebo zadní větve levé nohy svazku His (LNGP) je často pozorována při onemocnění srdečního vodivého systému a připojení takového hemibloku k blokádě PNPG (tj. Vývoj bifascikulární blokády) může být předzvěstí vysokého stupně AV blokády..

Diagnóza blokády větví levého svazku větví (LNGP) je založena na použití šestiosého souřadného systému.

Blokáda přední větve levého svazku větví (LDL) vede ke zpoždění v aktivaci přední horní LV. Počáteční buzení LV se provádí přes zadní větev v zadní dolní oblasti LV, takže bude směřováno dolů a doprava. To vede k malé kladné odchylce (výskyt r vlny) v dolních přívodech, tj. ve svodech II, III, aVF.

EOS odchylka doleva kvůli blokádě přední větve LDL.

Přední horní LV bude aktivován provedením excitační vlny z jeho zadní dolní oblasti. Aktivační vlna se tedy šíří zdola nahoru, v důsledku čehož je zub R zaznamenáván ve svodech I a aVL a zub S je zaznamenáván ve svodech I, III a aVF. zpomalit.

V tomto ohledu je excitace myokardu anteroposteriorní oblasti LV zpožděna, a proto není „proti“ elektrickou aktivitou jiných částí komorového myokardu. V důsledku toho bude mít vzestupný výsledný vektor vyšší amplitudu než původní sestupný vektor a EOS bude také nahoru - proto bude pozorována odchylka EOS doleva.

Blokáda přední větve levé nohy svazku jeho (LNGP) je běžnou příčinou odchylky EOS doleva. Dalším důvodem je nižší MI.

Pro diagnostiku blokády přední větve levé nohy svazku jeho (LNGP) musí být splněna dvě kritéria.
1. Měla by existovat odchylka osy doleva, tj v komplexu QRS ve svodu I by měla převládat pozitivní odchylka a v obou svodech II a III - záporná odchylka.
2. Počáteční komorový aktivační vektor by měl směřovat dolů a doprava, tj u vodičů II, III a aVF by měl být počáteční zub r fixován. Dolní MI může také způsobit odchylku levé osy, ale na rozdíl od blokády přední větve LDL v počáteční části ventrikulárního komplexu bude do spodních svodů zaznamenána spíše Q vlna než r vlna..

Dolní infarkt myokardu (MI): Q vlny ve spodních vedeních vedou k odchylce EOS doleva, avšak neexistují žádná kritéria pro blokování přední větve LDL. Souřadnicový systém se šesti osami. LAD (odchylka levé osy) - odchylka EOS doleva; RAD (odchylka pravé osy) - odchylka EOS doprava.

Blokáda nohou svazku jeho

Blokáda nohou svazku His je onemocnění kardiovaskulárního systému, u kterého je narušena vodivost srdečního impulsu podél nohou svazku His (části vodivého systému zodpovědného za přenos impulsů do komor myokardu)..

Obsah

Co je nebezpečné

Blokáda nohou svazku Jeho v kardiologii není klasifikována jako samostatné onemocnění. Porušení průchodu elektrického pulsu naznačuje přítomnost závažnější patologie, která může vést k vážným poruchám v srdci a dokonce k smrti.

Blokáda nohou svazku Jeho je častěji diagnostikována u mužů starších 60 let. Počet případů se zvyšuje o 1-2% ročně.

Příčiny

Následující faktory mohou vyvolat blokádu nohou svazku jeho nebo jejich jednotlivých větví:

 1. Vrozené malformace - zúžení aorty nebo plicní tepny, cévní výtok z komory.
 2. Dříve přenesená kardiovaskulární onemocnění - ateroskleróza, infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční atd..
 3. Porušení srdce v důsledku nemocí, které snižují imunitu.
 4. Operace srdce.
 5. Špatné návyky - alkoholismus, drogové závislosti, kouření.
 6. Hormonální poruchy - cukrovka, onemocnění štítné žlázy a pankreatu, nadledvinky.
 7. Hypoxie - nedostatečný přísun kyslíku do těla způsobený nemocemi dýchacího systému (například bronchiální astma).
Druhy blokádyKdyž se objeví
Blokáda pravého bloku větvíU onemocnění doprovázených hypertrofií a přetížením pravé komory: vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, zúžení mitrální chlopně, akutní infarkt myokardu.
Blokáda levého svazku větvíPři zánětu a narušení srdečního svalu dojde k poškození aortální chlopně.
Blokáda obou noh jeho svazku najednouSe zúžením aortálního lumenu neúplné uzavření aortální chlopně.

U dětí se blokáda nohou svazku Jeho v děloze vyvíjí z následujících důvodů:

 • matka bere inzulín během těhotenství;
 • patologický vývoj srdeční septy;
 • difúzní léze pojivové tkáně v nastávající matce.

Klasifikace

Porucha vedení srdečního pulzu se dělí na:

 • kompletní - neexistuje impulsní vedení vůbec;
 • neúplné - impulzní vedení je obtížné.

Blokáda nohou svazku Jeho se často vyskytuje u naprosto zdravých lidí na první pohled, včetně sportovců.

Také blokáda prvků vodivého systému srdce je klasifikována podle toho, kolik oblastí je průchodnost narušena:

 • single beam - ovlivněna je pouze jedna noha;
 • two-beam - současně dochází k porážce dvou větví jeho svazku;
 • ve všech větvích jeho svazku chybí impulzní dirigování.

Příznaky a příznaky

Dítě má

U dětí může dojít k blokádě nohou svazku jeho svazků i během nitroděložního vývoje, ve stadiu tvorby kardiovaskulárního systému. Vývoj patologie je způsoben dědičností a špatným životním stylem ženy během těhotenství.

Příznaky zhoršeného nitroočního vedení u dětí:

 • snížená motorická aktivita;
 • závratě, slabost;
 • tlak na hrudník.

V dospělosti

Hlavní příznaky blokády nohou svazku jeho u dospělých:

 • poruchy srdečního rytmu;
 • závratě, dočasná ztráta vědomí;
 • dušnost, pocit těžkosti v hrudi.

U dospělých je nemoc ve většině případů asymptomatická. Pacienti se při profesionálních vyšetřeních seznamují se srdečním poškozením, když se podrobují EKG.

Výskyt alespoň jednoho z výše uvedených příznaků je příležitostí ke konzultaci s kardiologem. Během užívání léků doporučených přáteli se nemedikujte.

Diagnostika

Při první návštěvě shromažďuje lékař anamnézu života pacienta, která zahrnuje následující informace: stížnosti, příznaky, přítomnost srdečních patologií v minulosti a způsoby jejich léčby. Dále odborník měří srdeční frekvenci, určuje hranice srdce klepnutím a nasloucháním hrudníku. Pro konečnou diagnózu je pacientovi předepsáno kardiografické a laboratorní vyšetření (krevní test: obecné a hormony).

Pro získání úplnějšího klinického obrazu jsou předepsána další vyšetření:

 1. Ultrazvuk - studie k identifikaci srdečních chorob, které způsobily blokádu.
 2. Transezofageální elektrofyziologické vyšetření - provádí se simultánní stimulace srdce elektronickými pulzy s výsledky zobrazenými na kardiogramu.
 3. Holter monitoring - pacient nosí EKG přístroj po dobu 24 hodin, zaznamenává jeho činnost. Lékař analyzuje, v jakých situacích došlo k narušení srdečního vedení.

Při sběru anamnézy u dítěte bude nutné poskytnout lékaři informace o zdravotním stavu matky během těhotenství, zjistit přítomnost dědičné predispozice k nemocem kardiovaskulárního systému.

Léčba

Léčba blokády svazku Jeho svazku je předepsána individuálně pro každého pacienta v závislosti na konečné diagnóze, přítomnosti kontraindikací a obecném zdraví..

Dítě má

Pokud je u dítěte diagnostikována porucha srdečního impulsu, je nutné zjistit příčinu a podstoupit léčbu pod dohledem kardiologa. Pokud si rodiče všimli ostré slabosti, bledosti kůže a stížností na tlak na hrudi, měli by si dítě položit na záda, zavolat sanitku a provést dechová cvičení. Zhluboka se nadechne, dech se drží na několik sekund, pak se pomalu vydechne. Cvičení se opakuje několikrát..

Léčba nemocí kardiovaskulárního systému je primárně zaměřena na eliminaci příznaků, které brání plnohodnotnému životnímu stylu. Spolu s drogovou terapií je dítěti předepsán kurz vitamínů a posilujících léků.

V dospělosti

Stejně jako děti, i dospělí s detekcí blokády nohou svazku His jsou předepisováni specifickou léčbou drogami. Nenahrazujte a nepřestávejte užívat léky sami, i když se cítíte lépe.

Pokud je léková terapie neúspěšná a spokojenost pacienta není normalizována, je před instalací kardiostimulátoru vyžadován chirurgický zákrok.

Při léčbě je důležité nejen brát léky předepsané lékařem, ale také dodržovat dietu. Vyvarujte se mastných a smažených potravin, zahrňte do svého jídelníčku více potravin bohatých na vlákninu (jahody, cereálie, otruby).

Efekty

S předčasným ošetřením blokády nohou svazku jeho se vyvinou následující komplikace:

 • mrtvice - poruchy oběhu v jedné z oblastí mozku;
 • rozvoj srdečního selhání;
 • pomalý srdeční rytmus;
 • tromboembolismus - zablokování krevních cév krevními sraženinami;
 • fatální výsledek.

Předpověď

Blokáda nohou svazku Jeho není větou. Při včasné diagnostice a identifikaci příčin onemocnění existuje velká šance na příznivý výsledek. Vše záleží na složitosti základního onemocnění, věku pacienta a přítomnosti průvodních patologií..

Prevence

Stejně jako u každého patologického stavu je blokování nohou svazku jeho His snazší zabránit než léčit.

 • jíst správně a vést zdravý životní styl;
 • Vyhněte se nadměrnému vzrušení, stresu, přepracování;
 • odpočívat více, spát alespoň 6-8 hodin denně;
 • vyhledat první lékařskou pomoc včas, jakmile se objeví první nepříjemné příznaky;
 • neužívejte léky bez lékařského předpisu.

Zejména by měli dbát na své zdraví lidé, kteří mají dědičnou predispozici k srdečním onemocněním. Pravidelně navštěvujte svého kardiologa pro preventivní vyšetření a dodržujte všechna jeho doporučení..

V zájmu prevence nemocí kardiovaskulárního systému u dětí věnujte dostatečnou pozornost uzdravení. Nastavte denní rutinu, navštivte sportovní sekce, každoročně organizujte výlety k moři.

Blokáda levého svazku větví

Jakýkoli strukturální prvek vodivého systému může selhat pod vlivem různých faktorů. Taková zhroucení jsou plná narušení vodivosti a poruchy srdeční činnosti. Zvažte příčiny blokády levé nohy svazku jeho, klinické a diagnostické příznaky tohoto stavu. Je blokování svazku Jeho subjektu léčeno a jaká je prognóza jeho výskytu?

Rytmické kontrakce srdce se správnou frekvencí v rozmezí 60 - 90 úderů za minutu jsou indikátorem dobrého fungování vodivého systému. Tento systém řídí generování impulsu, jeho vedení, excitační pokrytí celé srdeční tkáně a kontrakci. Její práce je koordinovaná a podřizuje se hlavnímu centru automatizace č. 1 - sinusovému uzlu. Strukturální prvky systému jsou také: AV uzel, svazek jeho a jeho nohou, Purkinje vlákna.

Anatomie

Před studiem kliniky a příčin dysfunkce v drahách budeme analyzovat, jak je uspořádán jeho svazek. Tento prvek je přímým pokračováním AV uzlu, který se nachází mezi horní a dolní srdeční komorou, je středem automatismu 2. řádu. AV uzel přijímá impuls z vyššího centra - sinoatrial, zpracovává a implementuje impuls dále podél svazku jeho.

Svazek se rozvětví na dvě nohy: pravou a levou. Levá větev je zase rozdělena na přední a zadní, která, pokračující ve větvení, končí Purkinjovými vlákny. Patologie levé nohy ve formě zpomalení nebo nedostatku impulsu znamená zablokování levé komory ve větší míře, protože tyto větve vodivého systému lemují tuto konkrétní srdeční sekci.

Impulzní patologie

Dojde-li k narušení impulzů na úrovni nohou svazku Jeho, dojde k intraventrikulární blokádě. Pokud je okamžitě ovlivněna pravá noha a obě větve vlevo, dojde k blokování tří paprsků. Několik variant může mít blokování dvou paprsků. Pokud je ovlivněna pouze jedna větev levé nohy, blokáda se nazývá neúplná.

Příčiny

Příčiny impulsní patologie podél vláken a buněk levé nohy mohou být následující stavy:

 • infarkt myokardu,
 • kardiomyopatie,
 • zánětlivé onemocnění srdce: myoendokarditida,
 • srdeční patologie, které vedou ke zvýšení velikosti levé komory: arteriální hypertenze, defekty, chlopňové chlopně, kalcifikace,
 • koarktace aorty a jejích defektů,
 • přebytek v draselné krvi,
 • Tela,
 • srdeční intoxikace glykosidem,
 • zánět vnitřní výstelky srdce bakteriálního původu,
 • srdeční malformace.

Zhoršení vodivosti může být vyvoláno stresovými faktory, nadměrným emočním a fyzickým nadměrným zatížením, exogenní intoxikací alkoholem a nikotinem, infekčními chorobami, nedostatkem spánku a odpočinku, nepravidelnou pracovní dobou a prací. Tyto faktory předurčují výskyt výše uvedených porušení - příčin rozvoje blokád.

Předpověď

Úplná blokáda je nebezpečný a někdy život ohrožující stav

Pokud jsou poruchy vedení nevýznamné, tj. impulsy projdou, ale s minimálním zpožděním, aniž by to ovlivnilo práci srdce a hemodynamiku - neexistují žádné zvláštní důvody k obavám. Příroda je velmi obezřetná, protože v takových případech přichází s náhradními řešeními pro impulsy - anastomózy, v případě náhlého selhání jednotlivých vláken levé větve nohy.

Úplná blokáda je nebezpečný a někdy život ohrožující stav, nebezpečné je také blokování impulzů velkých kmenů větví levé nohy. Zároveň se nesnižují rozsáhlé oblasti myokardu, obtokové trasy nefungují. Tyto oblasti se jednoduše vypínají od srdečního rytmu a ještě horší je, že myokardiální vlákna se začínají náhodně stahovat, každá ve svém vlastním rytmu s vývojem velmi nebezpečných komorových arytmií, které mohou vést k úmrtí.

Příznaky

Mělo by být zřejmé, že tento stav není nezávislým onemocněním, ale příznakem srdeční patologie. Znamená to, že pacient má zdravotní problémy: patologii související s organickým srdcem nebo bez srdce. Klinika a symptomy úplných i neúplných blokád jsou vždy způsobeny základním onemocněním - příčinou, která je vyvolala. Pokud se jedná o infarkt, klinika bude jasná: akutní bolesti na hrudi, které se nezastaví nitroglycerinem, s aterosklerotickou kardiosklerózou, bude tento proces pokračovat postupně, s rozvojem dušnosti, těžkosti v hrudi, přerušení práce srdce.

Pravidlo č. 1: pro blokádu levé nohy jeho svazku neexistují žádné specifické příznaky. Klinický obraz může zcela chybět nebo může být způsoben základním onemocněním. Blokáda se nemusí projevit vůbec a může být detekována formou náhodného nálezu při provádění kardiogramu, například při lékařském preventivním vyšetření. Takové asymptomatické stavy jsou velmi nebezpečné, protože zvyšují riziko náhlé srdeční smrti u pacientů.

Pokud je blokáda detekována bez klinických projevů, je nutné pravidelně provádět opakované studie, aby se sledovala dynamika cest. V případě narušení vodivosti nepřítomnost příznaků neznamená nepřítomnost srdečních problémů.

Diagnostika blokády

Blokáda přední větve levé nohy svazku jeho na EKG

Hlavní diagnostickou metodou výzkumu je kardiogram. Opravuje různá porušení vodivého systému na filmu, v případě přechodné blokády (pokud je „to je“, „ne“) lékař doporučí Holterovu kontrolu s fixací srdeční aktivity po dobu nejméně 24 hodin.

Příznaky blokády přední větve:

 • EOS odchylka doleva,
 • QRS ve svodech I aVL odpovídá qR a ve III, II aVF odpovídá rS,
 • Šířka QRS je mezi 0,08-0,11 s,
 • pokud porovnáme hloubku zubů R S, pak si můžeme všimnout, že zub S je hlubší než R ve druhém vedení,
 • v v5-6 R klesá na výšku a S naopak zvyšuje hloubku.

Známky blokády zadní větve:

 • odchylka EOS doprava,
 • QRS ve svodech III, II, aVF odpovídá qR a v I aVL odpovídá rS,
 • Šířka QRS je mezi 0,09-0,11 s,
 • T se může stát „-“ ve vedení hrudníku.

EKG pro blokádu zadní větve levého svazku větví

Příznaky úplné blokády levého větveného bloku svazku:

 • Komplexy QRS jsou velmi široké, více než 0,12 s. po celém filmu, deformované, zdeformované,
 • široký R v I aVL.

Na kardiogramu je pozorována prudká deformace komplexů, podobná infarktu. Tyto podmínky se často diagnostikují velmi obtížně a problematicky..

Pokud se zjistí porušení vedení levé nohy, je vhodné provést následující vyšetřovací metody:

 1. Echokardiografie, ultrazvuk srdce s dopplerometrií;
 2. Rentgen OGK;
 3. Holter EKG monitoring;
 4. krevní tlak, profil BPM s vysokým krevním tlakem.

K objasnění příčin tohoto stavu jsou v každém případě nezbytné obecné klinické, biochemické analýzy a další diagnostické metody.

Léčba blokády levého svazku

Odstranění příčiny, která způsobila blokádu levé nohy

Neexistuje žádné zvláštní ošetření. Pro základní onemocnění by měla být provedena oprava. Pokud je příčinou koronární srdeční choroba, ischemické změny, je nutné jmenovat dusičnany, srdeční glykosidy, diuretika a kardioprotektivní léky. Pokud má pacient přechodné blokády na pozadí hypertenzních krizí, je nutné správně vybrat tablety, které pomáhají udržovat hodnoty krevního tlaku na normální úrovni. U chlopňových defektů lze zvážit jejich chirurgickou korekci..

Myokarditida je léčena hormonálními léky, nesteroidními protizánětlivými léky, je-li detekován bakteriální patogen, je nezbytné provést celou léčbu antibiotiky s předběžnou studií citlivosti mikroorganismu na AB. Pokud je příčinou blokády porucha elektrolytů, pak jsou korigovány a hladina elektrolytu v krvi je upravena na normální, následuje biochemická kontrola..

Odstranění příčiny, která způsobila blokádu levé nohy, přispívá k jejímu vymizení nebo snížení. Výjimkou jsou změny po infarktu, které vznikly v důsledku smrti některých prvků cest. V tomto případě je nepravděpodobné, že by se známky EKG snížily. Takovým pacientům je přiřazeno monitorování EKG v dynamice.

Blokáda levé nohy jeho svazku na EKG

K přesná diagnostika se kardiologové uchylují k různým diagnostickým studiím. Hlavní a mnozí dobře známí - elektrokardiografie (EKG). Je to grafické zobrazení na papíře nebo monitor elektrické aktivity srdce ve formě potenciálů pro posouzení stavu srdce.

V důsledku takové diagnózy se pacient od svého lékaře může dozvědět, že na EKG (BLNPG) našel blokádu levé nohy jeho svazku. Pro lidi bez zvláštního vzdělání bude toto znění samozřejmě jen velmi málo a vyvolá řadu otázek..

Jeho anatomie svazku

Nejprve musíte trochu porozumět anatomické struktuře srdce a pochopit, jaký je jeho svazek, který se také nazývá atrioventrikulární svazek. Jedná se o důležitou součást komplexu formací, které zajišťují koordinovanou práci všech oddělení srdce. Skládá se ze společného kmene a 3 větví: vpravo, vlevo vpředu a vlevo dozadu.

Svazek Jeho prochází podél pravé strany centrálního vláknitého těla mezi síní a komorami a je umístěn velmi blízko zadní nekoronární chlopně aorty. Jeho délka je 20 cm a v dolní části je rozdělena na 2 procesy, které proudí do dolních komor, kde se rozpadají na malá Purkinje vlákna.

Hlavním úkolem těchto strukturních formací je přenášet elektrické impulsy, které vznikají v horní části pravé komory, do svalové střední vrstvy obou komor, což způsobuje jejich kontrakci v rytmu, který nastaví sínusový síňový uzel.

Druhy blokády

Všechny blokády jsou zpravidla rozděleny do 3 hlavních odrůd:

 • Jeden paprsek - může ovlivnit pravou nohu i jednu z větví levého procesu.
 • Dvou-ledviny - taková odrůda okamžitě ovlivňuje jak levostranné větve, tak pravou a jednu z větví vlevo.
 • Trehpuchkovaya - nejzávažnější patologie, při které okamžitě trpí 3 větve.

BLNPG pak může nastat podle několika scénářů:

 • blokáda nastává v určité části kmene k odbočce;
 • část stonku je před větvením zcela ovlivněna;
 • blokáda ovlivňuje proces na obou stranách po větvení;
 • obě periferní části levého procesu jsou blokovány;
 • difúzní změny ve střední svalové vrstvě srdce.

BLNPG je typ poruchy vedení, který v mnoha případech nemá výrazný klinický obraz. Častěji muži po 55 letech čelí takové patologii..

Kompletní blokáda

Pokud byla v důsledku studie zaznamenána úplná blokáda levé nohy jeho svazku na EKG, může to znamenat vážné zdravotní problémy:

 • akutní stádium ischemické nekrózy;
 • zjizvení v srdečním svalu, snížení jeho kontraktility;
 • přetrvávající hypertenze;
 • nemoci způsobené porušením struktury a funkce aortální chlopně srdce;
 • vrozené srdeční onemocnění se segmentálním zúžením aortálního lumenu.

Hlavními příznaky kompletního BLNPH jsou bušení srdce, arytmie, potlačování a šití bolestí v srdci, závratě a mdloby. To se děje na pozadí takových mechanismů:

 • Pulzy nejsou vedeny do dolních komor a dochází také k atypickým ložiskům excitace..
 • Atria a komory nekoordinují své činnosti.
 • Aktivace pravé komory příliš pomalá.

Taková patologie není vždy spojena s kritickými stavy, ale může vést k rozvoji život ohrožujících komplikací nebo k náhlé srdeční zástavě, po které může následovat smrt.

Neúplná blokáda

Neúplná blokáda znamená narušení vodivosti elektrického signálu podél jedné z větví levé nohy. Pro určení, která část je ovlivněna, je vyhodnocena elektrografická odchylka celkového vektoru elektrodynamické síly srdce v poloze záznamových elektrod v pravém horním a dolním levém končetině.

Pokud dojde k výrazné odchylce celkového vektoru elektrodynamické síly srdce doleva, je diagnostikována blokáda přední větve a pokud je pozorován výrazný pravotočivý vzor, ​​znamená to lézi zadní větve..

Neúplný BLNPG zpravidla nezpůsobuje vážné klinické abnormality a při poslechu pacienta nejsou pozorovány žádné poruchy. A pokud je detekována neúplná blokáda pravé nohy, lze stav považovat za odpovídající fyziologické normě a v tomto případě je prováděno další vyšetření, je to zcela volitelné.

Blokáda přední větve

S blokádou přední větve levé nohy svazku Jeho se určí jednotná porušení bez ohledu na umístění léze. Je to proto, že reakce excitovatelné struktury nedosahuje horních částí přední stěny levé dolní komory srdce. Proto pomocí standardní elektrokardiografie není možné určit místo náchylné k blokování..

U BPVLNPG nastává standardním způsobem excitace v dolní pravé srdeční komoře. V levé dolní komoře se reakce excitovatelné struktury šíří postupně. Nejprve prochází podél zadní větve levé nohy a potom se rozprostírá do horních částí spodní strany levé strany.

Tuto odchylku lze zjistit na pozadí řady kardiologických patologií:

 • chronické poškození myokardu, které je založeno na patologických procesech v systému koronárních tepen, a to zejména na přední stěně levé dolní komory;
 • ischemická nekróza místa myokardu přední stěny levé dolní komory;
 • zánět srdečního svalu;
 • významné zesílení stěny levé komory;
 • patologické rozšíření levé dolní komory srdce způsobené nedostatečností aortální chlopně;
 • primární izolovaná skleróza a ukládání vápníku ve stěnách vodivého systému;
 • vrozené srdeční vady.

Podle statistik se BLNPG vyskytuje ve věku nad 50 let u 1,25% mužských pacientů. A ve většině případů je tento indikátor jediným příznakem vyvíjející se patologie ve střední svalové vrstvě srdce..

Blokáda zadní větve

S blokádou zadní větve levé nohy svazku Jeho se v zadní větvi vyskytují závažné poruchy vedení, které se mohou vyskytovat s různými parametry. Na EKG jsou zaznamenány stejné odchylky, které je obtížné rozlišit pomocí standardní elektrokardiografie.

Tento stav se vyvíjí s podobnými patologiemi jako u BPVLNPG:

 • myokardiální nedostatečnost;
 • ateroskleróza koronární tepny;
 • nekróza místa myokardu, ovlivňující levou komoru;
 • zánět a další změny v srdečním svalu způsobené různými důvody;
 • ukládání vápníku a degenerace tkání do pevného pojiva.

Pokud mluvíme o blokádě přední větve, pak je to v elektrokardiografii poměrně dobře promyšlená část. A poškození zadní větve dává nespecifické znaky a tato část je stále ve vývoji. Nelze diagnostikovat poškození zadní větve, pouze na základě výsledků standardního kardiogramu. K objasnění je zpravidla nutné použít další diagnostické metody.

V každém případě je některá z výše uvedených blokád detekována během úplného vyšetření a specialista v případě potřeby před provedením přesné diagnózy předepíše další studie..

Blokáda levé nohy jeho svazku je úplná a neúplná: příčiny, příznaky a to, zda lze vyléčit

B zámek levé nohy svazku Jeho je porušením normální vodivosti signálu ze sinusového uzlu do komory. Snížení kontraktility, hemodynamických problémů, hypoxie, ischémie a abnormalit práce všech vnitřních orgánů.

Protože se nejedná o nezávislé onemocnění, musíte hledat kořenovou příčinu. Při dostatečné účinnosti je možné obnovit životně důležitou a funkční aktivitu pouze za podmínky dlouhodobé terapie. V extrémních případech je indikován chirurgický zákrok..

Mechanismus vývoje patologie

Podstata odchylky spočívá v narušení vodivosti elektrického impulsu podél speciálních vláken.

V normálním stavu věcí je srdce schopno pracovat nezávisle, autonomně po dobu neurčitou dlouhou dobu. To je zajištěno generováním elektrického impulsu v sinusovém uzlu (přirozený kardiostimulátor).

Dále se signál pohybuje přes speciální vlákna, která se v komplexu nazývají Jeho svazek. Tato struktura má rozvětvený stromovitý charakter. Levá noha obsahuje několik vláken.

V závislosti na stupni blokády se rozlišuje její částečná nebo úplná rozmanitost..
Bez normálního pohybu elektrického impulsu nemůže dojít ke kontrakci.

Obecné formy se vyznačují vývojem sekundárních adaptivních mechanismů.

Protože levá komora nedostává dostatečný stimul ze sinusového uzlu, začíná sama vydávat signály.

To nevede k obnovení funkcí. Navíc nejde o úplná snížení. Častěji to končí extrasystoly nebo fibrilací. Smrtelný výsledek v tomto scénáři je nejpravděpodobnější a nejjasnější.

Klasifikace

V závislosti na výskytu patologického procesu:

 • Je ovlivněn jeden vodivý paprsek. Ve většině případů nastane právě taková podmínka. Celková prevalence blokády levé nohy jeho je určena 1% z celkové populace do 40 let po 3%. Počet situací s minimálním zapojením vláken je 60%. Příznaky stavu zcela chybí nebo jsou tak zanedbatelné, že nepřitahují pozornost pacienta. Zotavení je pravděpodobné, fatální komplikace jsou vzácné a vyvíjejí se nejlépe po desítkách let. Mnoho pacientů může žít do konce svého století a netuší, že něco trpí..
 • Jsou ovlivněny dva svazky jeho levé nohy. Nebezpečnější varianta. Je doprovázena nejprve mírným a potom horlivým klinickým obrazem. Obvykle mluvíme o organických poruchách. Zotavení je možné, ale léčba je nejlepší začít v raných stádiích, protože neexistují žádné hrubé defekty.
 • Tříbarevná blokáda. Je to relativně vzácné. Ve většině případů to má fatální komplikace. Vyhlídka na takový vývoj je 1-3 roky, v některých situacích mluvíme o měsících. Naléhavá léčba v nemocnici.

Podle stupně porušení a povahy kurzu:

 • Přerušovaný. Registrace patologických abnormalit na EKG je možná. Obrázek je však nekonzistentní. V jednom okamžiku je zaznamenána blokáda, v jiném je všechno normální. Takové „nepolapitelné“ podmínky jsou nejlépe určeny v nemocnici, pokud existuje možnost opakovaného výzkumu nebo pomocí každodenního Holterova monitoru..
 • Střídavě. V tomto případě existují odchylky, ale také jsou nekonzistentní. Existuje rozdíl. Jsou vždy registrováni, ale v každém okamžiku jsou jejich změny: blokáda jednoho nebo druhého paprsku. S nestabilními formami se zachází obtížněji, vyžadují zvláštní přístup. Protože diagnostika je tak důležitá.
 • Stálá odrůda. Je charakterizována stabilitou příznaků a klinických, včetně objektivního obrazu. Relativní jednoduchost diagnostiky neumožňuje léčbu.

Podle povahy odchylky:

 • Neúplná blokáda levého větveného bloku. Je doprovázen výrazným klinickým obrazem. Přes závažnost stavu jsou stále přítomny plnohodnotné kontrakce komory, protože i když v menší míře signál prochází. Existuje několik klinických možností pro tento stav. Zde hraje roli, kolik vláken se na práci nezúčastňuje..
 • Kompletní blokáda levého bloku větví. Impuls se vůbec nepřenáší.

Tyto klasifikace hrají velkou roli v praktických činnostech..

Vážnost

Stádium patologického procesu není vyvíjeno s dostatečnou přesností. Vycházíme-li z národních doporučení jednotlivých komunit, můžeme hovořit o čtyřech stupních závažnosti blokády:

Dochází k narušení vodivosti jedné nohy.

Nejsou žádné příznaky, je možný minimální nespecifický klinický obraz..

Tato fáze obvykle odpovídá počátečním formám kardiologických chorob.

Blokáda postihuje jeden nebo dva svazky levé nohy jeho.

Závažnost příznaků je dostatečná pro konzultaci s lékařem.

Poruchy jsou obvykle diagnostikovány v této fázi, ale ne vždy. Vyhlídky na uzdravení jsou stále dobré..

Jsou zaznamenány úplné blokády. Příznaky jsou pro pacienta bolestivé, kvalita života výrazně klesá. Vysoké riziko smrti.

Organické variace pozorované vzdálenými systémy.

Zotavení se provádí naléhavě v nemocnici.

Je to vyvoláno prodlouženým průběhem základního onemocnění i blokády..

Léčba je neúčinná, neexistují žádné vyhlídky. K dispozici paliativní péče.

Aby nedošlo k chybě, doporučuje se při prvním podezření navštívit kardiologa nebo alespoň praktického lékaře.

Příčiny

Faktory vývoje patologického procesu jsou primární onemocnění, která přímo určují blokádu, úplnou nebo částečnou.

 • Kalcifikace. Jeho podstata spočívá v narušení výměny solí odpovídajícího prvku. Vystupují z kostí a jsou ukládány v měkkých tkáních, nervových vláknech, což vede k generalizovaným poruchám stavu pacienta. Možná, a dokonce i pravděpodobné poškození srdečních struktur. Vápník blokuje signál. Zdroje problému spočívají v genetických patologiích, prodloužené imobilizaci, endokrinních onemocněních.
 • Kardiomyopatie Porušení normální tvorby svalových struktur orgánu. Dochází k přemnožení buněk myocytů, ke zvýšení velikosti samotného srdce. To však nepřidává funkční aktivitu. Úměrně se mění. V závislosti na původu se rozlišuje skupina typů onemocnění: vrozená, alkoholická, toxická a další. Mnoho vývojových faktorů je potenciálně kontrolovatelných a mohou být ovlivněny prevencí..
 • Ateroskleróza koronárních tepen. Vede to k podvýživě srdečního svalu. Výsledkem je konstantní ischemie s perspektivou rozvoje ischemické choroby srdeční, infarkt je možný. I na pozadí neúplných poruch příjmu potravy jsou srdeční struktury postupně nekrotické. Substituce funkčně aktivních tkání je nahrazena vazivovým, pojivovým. Z tohoto důvodu byla získaná kardioskleróza, myopatie. Blokáda je relativně pozdní komplikací.
 • Zánětlivé patologie srdce a okolních struktur. Obvykle infekční. Nemoci, jako je myokarditida, jsou agresivní, je nutná urgentní léčba antibiotiky v nemocnici. Důsledkem ve 30% případů je blokáda přední větve levé nohy svazku jeho. Ostatní vlákna jsou méně ovlivněna..
 • Infarkt Zanedbaná verze koronární nedostatečnosti. Liší se od IHD lavinovou povahou kurzu. Tkáně myokardu jsou nekrotické během několika hodin, objemy náhrady tkáně jizvy jsou mnohem významnější. Možnosti blokování po se proto mohou lišit. Obvykle se jedná o porušení vodivosti několika paprsků, méně často odchylka ovlivňuje celou nohu.
 • Hypertenze fáze 2-3. Obvykle se jedná o dekompenzovaný typ, kdy se hladina krevního tlaku blíží 190 při 110 - 120 mmHg a vyšší. Vede to ke stálému zatížení srdečních struktur. Odchylky jsou charakteristické, obvykle se jedná o hypertrofii levé komory. Tkáňová proliferace vede k částečné blokádě (plné je vzácné). Zotavení je velmi obtížné. Podpůrná terapie.
 • Stenóza mitrální chlopně až do úplného přerůstání. Vede k lokálním hemodynamickým poruchám (v srdci). Provozní korekce je nutná dříve, než bude příliš pozdě..
 • Vrozené a získané malformace srdečních struktur. Jiný typ a průběh. Zřídka se projevují jako výrazná klinika, což komplikuje včasnou diagnostiku patologických stavů.
 • Plicní srdce. Růst srdečních struktur v reakci na zvýšený tlak v tepně stejného jména. Potenciálně smrtící stav.

Existují i ​​jiné nemoci, jejichž dokončení by však trvalo dlouho..

Mezi ně patří další kardiologické a endokrinní podmínky. A špatné návyky jako tabák, alkohol.

Všechny faktory, tak či onak, jsou podobné v jednom: častěji je blokáda zadní větve levé nohy jeho. Jiné možnosti jsou o něco méně běžné..

Příznaky kompletní BLNPG

Vyznačuje se maximálním možným klinickým obrazem. Je považován za nejzávažnější typ patologického procesu..

 • Přetrvávající arytmie. Jak se kontraktilita myokardu snižuje, pravděpodobným scénářem je bradykardie s rychlostí mrtvice asi 40-50 za minutu, možná méně. Kromě poruch srdeční frekvence dochází k dalším odchylkám. Extrasystol typu skupiny se často nachází, když levá komora začne produkovat signál a náhodně se stahuje.
 • Bolest na hrudi. Nespecifický příznak. Vyznačuje se mírným nepohodlím. Neexistují žádné záchvaty samy o sobě, kromě případů koronární nedostatečnosti.
 • Dušnost na pozadí dlouhodobé fyzické aktivity nebo v klidu. Závisí na stupni vývoje základního patologického stavu. Těžké postižení je možné díky neschopnosti poskytovat služby i doma, nemluvě o profesních činnostech.
 • Slabost, pocit tělesného tuku, období apatie. Zahrnuto v obrázku. Jsou běžné projevy.
 • Bledost kůže.
 • Cyanóza nasolabiálního trojúhelníku.
 • Pocení, zejména v noci.
 • Duševní poruchy. Jako agresivita, podrážděnost, dlouhá období deprese nebo snížené emoční pozadí.
 • Mdloby. Může se opakovat za jeden den.
 • Bolesti hlavy.
 • Závrať.
 • Nemožnost orientace v prostoru.
 • Krevní tlak.

Klinický obraz se může lišit v závislosti na základní diagnóze a stupni blokády..

Příčiny neúplného BLNPG

Je běžnější. Obecně je vše omezeno na takové příznaky:

 • Bradycardia arytmie.
 • Bolest na hrudi.
 • Respirační selhání.
 • Jsou možné podmínky vzácné synkopy (mdloby)..

Klinika je minimální, někdy zcela chybí až do okamžiku, kdy je možná malá pomoc.

Co je to nebezpečný stav?

Možné komplikace procesu:

 • Srdeční selhání. Pravděpodobnost úplné blokády je 70%. V jiných situacích - úměrně nižší. Vyskytuje se bez předběžných příznaků, je nutná urgentní resuscitace.
 • Kardiogenní šok. Porušení hemodynamiky zobecněného typu. Úmrtnost je maximální, blíží se 100%.
 • Respirační selhání. Až do zadušení a smrti v pozdějších fázích. Rozvíjí se rychle.
 • Infarkt V důsledku nedostatečné výživy srdečních struktur.
 • Nebezpečné formy arytmie. Fibrilace síní nebo extrasystole. Poskytuje zástavu srdce bez možnosti účinného uzdravení.
 • Mrtvice. Akutní podvýživa mozkové tkáně s tvorbou hrubého neurologického defektu. Smrt přichází o něco méně.
 • Vícečetné selhání orgánů. V důsledku hemodynamických poruch obecného typu. Játra a ledviny trpí. Mozek není v neposlední řadě.

Při výrazném zhoršení rizika roste riziko vaskulární demence - prudké, hrubé oslabení mnemotechnických a kognitivních funkcí.

Diagnostika

Prochází pod dohledem kardiologa. V lůžkovém nebo ambulantním prostředí záleží na stavu pacienta.

Ukázkový seznam událostí:

 • Poslech stížností pacientů na zdraví. Potvrďte další analýzu
 • Historie. Velkou roli hraje přítomnost již existujících nebo dříve přenesených patologií srdečního typu.
 • Měření krevního tlaku. Na pozadí blokády je stabilně vysoká, jedná se o kompenzační mechanismus. Také srdeční frekvence. Charakteristická je Bradykardie s nepravidelným rytmem.
 • Poslech zvuku srdce (auskultace).
 • Elektrokardiografie Hlavní technika. Blokáda levého svazku větví má specifické znaky.
 • Denní monitorování pomocí automatického monitoru krevního tlaku. Používá se k upřesnění procesu. Obzvláště na pozadí střídavého typu odchylky. Také, pokud je blokáda rozptýlena s obdobími spontánní normalizace.
 • Echokardiografie. Posoudit stupeň organických poruch.
 • MRI Pro detailní zobrazení srdečních struktur. Vyžadováno v kontroverzních případech k určení původu procesu.
 • Obecný krevní test.

Protože existuje více než tucet důvodů, počet diagnostických metod je také velký. Odeslané jsou považovány za hlavní.

Kontroverzní případy vyžadují rozsáhlé přezkoumání pod dohledem několika odborníků..

Příznaky blokády levé nohy svazku jeho na EKG

 • Rozšíření komplexu QRS (> 0,11 s), štípání, vrubování.
 • Vrcholová deformace R.
 • Deprese ST.
 • Negativní T vlna.
 • S chybí.
 • Zpomalení na 40-60 tepů za minutu.

Existují další typické rysy. To jsou nejcharakterističtější. Bez speciální přípravy nebude fungovat dekódování kardiogramu.

 • QRS Warp.
 • Rozdělení vrcholu R, S.
 • Absence Q ve svodech V5-6.

Příznaky blokády levé nohy jeho svazku na EKG jsou určovány kardiologem relativně snadno.

Léčba

Terapie se provádí dvěma způsoby:

 1. Eliminace kořenové příčiny patologického stavu. Etiotropická technika je zaměřena na prevenci dalšího vývoje a exacerbace.
 2. Úleva od příznaků. Chcete-li normalizovat kvalitu života, snižte v krátkodobém horizontu rizika komplikací.

V prvním směru je základní onemocnění eliminováno. V závislosti na diagnóze to může být o použití léků nebo chirurgického zákroku.

Chirurgie je vyžadována v omezeném počtu případů: srdeční vady, včetně abnormalit ve vývoji mitrální chlopně, nutnost instalace kardiostimulátoru, protetika.


Symptomatická terapie spočívá v užívání léků, nebude fungovat, aby se zbavila blokády jako takové.

Předepisují se tyto skupiny drog:

 • Srdeční glykosidy. Tinktura konvalinek, digoxinu a dalších. V minimálních dávkách k udržení svalové kontraktility.
 • Organické dusičnany pro úlevu od akutních záchvatů arytmie nebo bolesti.
 • Diuretika pro normalizaci odtoku tekutin a prevenci městnavého srdečního selhání.
 • Antihypertenziva (hlavně ACE inhibitory).

Podle potřeby jsou předepsány trombolytika, statiny, antiarytmika v malých množstvích.

Změny životního stylu mohou hrát roli, pouze pokud je základní patologický proces určen závislostmi.

Doporučuje se vzdát se kouření, alkoholu, normalizovat fyzickou aktivitu a upravit stravu pod dohledem kardiologa.

Použití lidových receptů nebude účinné. Trávit čas technikami pochybné babičky se nedoporučuje. Každý den se počítá.

Předpověď

S úplnou blokádou - vážnou. Komplikace se objevují několik měsíců nebo let po diagnóze. Smrt je nejpravděpodobnější výsledek. Stanovuje se v 70% případů proti zástavě srdce.

Pokud je neúplný, všechno je o něco lepší. Střední doba přežití je 5–7 let, s kompetentním průběhem terapie jsou termíny neurčitě dlouhé.

V každém případě může léčba zlepšit prognózy. Je obtížné předem říci, co pacienta čeká, je třeba ho ještě nějakou dobu sledovat, než vyvodíte závěry.

Konečně

Blokáda větve levého svazku je potenciálně nebezpečnější a smrtelnější než narušení pravé větve, protože levá komora trpí.

Léčení samotného stavu je téměř zbytečné. Identifikujte hlavní příčinu.

Etiotropické a symptomatické účinky jsou indikovány současně, aby se dosáhlo lepších výsledků. Všechny problémy jsou řešeny osobně po konzultaci s kardiologem. Vlastní činnost je přísně zakázána, pokud si pacient váží svého života.

Top
NapájeníPopis
První nebo snadné.
Za druhé, umírněný.
Za třetí, těžký.
Čtvrtý nebo terminál.