Kategorie

Populární Příspěvky

1 Myokarditida
Bílé krvinky se v dospělosti snížily - co to znamená
2 Leukémie
Čištění mozkových cév od cholesterolu a solí
3 Embolie
Koagulometry
4 Tachykardie
Jak opravit hemoroidy doma sami?
5 Tachykardie
Jak přenášet krční tepnu
Image
Hlavní // Vaskulitida

Blokáda levé nohy P. Gisa


Jakýkoli strukturální prvek vodivého systému může selhat pod vlivem různých faktorů. Taková zhroucení jsou plná narušení vodivosti a poruchy srdeční činnosti. Zvažte příčiny blokády levé nohy svazku jeho, klinické a diagnostické příznaky tohoto stavu. Je blokování svazku Jeho subjektu léčeno a jaká je prognóza jeho výskytu?

Rytmické kontrakce srdce se správnou frekvencí v rozmezí 60 - 90 úderů za minutu jsou indikátorem dobrého fungování vodivého systému. Tento systém řídí generování impulsu, jeho vedení, excitační pokrytí celé srdeční tkáně a kontrakci. Její práce je koordinovaná a podřizuje se hlavnímu centru automatizace č. 1 - sinusovému uzlu. Strukturální prvky systému jsou také: AV uzel, svazek jeho a jeho nohou, Purkinje vlákna.

Anatomie

Před studiem kliniky a příčin dysfunkce v drahách budeme analyzovat, jak je uspořádán jeho svazek. Tento prvek je přímým pokračováním AV uzlu, který se nachází mezi horní a dolní srdeční komorou, je středem automatismu 2. řádu. AV uzel přijímá impuls z vyššího centra - sinoatrial, zpracovává a implementuje impuls dále podél svazku jeho.

Svazek se rozvětví na dvě nohy: pravou a levou. Levá větev je zase rozdělena na přední a zadní, která, pokračující ve větvení, končí Purkinjovými vlákny. Patologie levé nohy ve formě zpomalení nebo nedostatku impulsu znamená zablokování levé komory ve větší míře, protože tyto větve vodivého systému lemují tuto konkrétní srdeční sekci.

Impulzní patologie

Dojde-li k narušení impulzů na úrovni nohou svazku Jeho, dojde k intraventrikulární blokádě. Pokud je okamžitě ovlivněna pravá noha a obě větve vlevo, dojde k blokování tří paprsků. Několik variant může mít blokování dvou paprsků. Pokud je ovlivněna pouze jedna větev levé nohy, blokáda se nazývá neúplná.

Příčiny

Příčiny impulsní patologie podél vláken a buněk levé nohy mohou být následující stavy:

 • infarkt myokardu,
 • kardiomyopatie,
 • zánětlivé onemocnění srdce: myoendokarditida,
 • srdeční patologie, které vedou ke zvýšení velikosti levé komory: arteriální hypertenze, defekty, chlopňové chlopně, kalcifikace,
 • koarktace aorty a jejích defektů,
 • přebytek v draselné krvi,
 • Tela,
 • srdeční intoxikace glykosidem,
 • zánět vnitřní výstelky srdce bakteriálního původu,
 • srdeční malformace.

Zhoršení vodivosti může být vyvoláno stresovými faktory, nadměrným emočním a fyzickým nadměrným zatížením, exogenní intoxikací alkoholem a nikotinem, infekčními chorobami, nedostatkem spánku a odpočinku, nepravidelnou pracovní dobou a prací. Tyto faktory předurčují výskyt výše uvedených porušení - příčin rozvoje blokád.

Předpověď

Úplná blokáda je nebezpečný a někdy život ohrožující stav

Pokud jsou poruchy vedení nevýznamné, tj. impulsy projdou, ale s minimálním zpožděním, aniž by to ovlivnilo práci srdce a hemodynamiku - neexistují žádné zvláštní důvody k obavám. Příroda je velmi obezřetná, protože v takových případech přichází s náhradními řešeními pro impulsy - anastomózy, v případě náhlého selhání jednotlivých vláken levé větve nohy.

Úplná blokáda je nebezpečný a někdy život ohrožující stav, nebezpečné je také blokování impulzů velkých kmenů větví levé nohy. Zároveň se nesnižují rozsáhlé oblasti myokardu, obtokové trasy nefungují. Tyto oblasti se jednoduše vypínají od srdečního rytmu a ještě horší je, že myokardiální vlákna se začínají náhodně stahovat, každá ve svém vlastním rytmu s vývojem velmi nebezpečných komorových arytmií, které mohou vést k úmrtí.

Příznaky

Mělo by být zřejmé, že tento stav není nezávislým onemocněním, ale příznakem srdeční patologie. Znamená to, že pacient má zdravotní problémy: patologii související s organickým srdcem nebo bez srdce. Klinika a symptomy úplných i neúplných blokád jsou vždy způsobeny základním onemocněním - příčinou, která je vyvolala. Pokud se jedná o infarkt, klinika bude jasná: akutní bolesti na hrudi, které se nezastaví nitroglycerinem, s aterosklerotickou kardiosklerózou, bude tento proces pokračovat postupně, s rozvojem dušnosti, těžkosti v hrudi, přerušení práce srdce.

Pravidlo č. 1: pro blokádu levé nohy jeho svazku neexistují žádné specifické příznaky. Klinický obraz může zcela chybět nebo může být způsoben základním onemocněním. Blokáda se nemusí projevit vůbec a může být detekována formou náhodného nálezu při provádění kardiogramu, například při lékařském preventivním vyšetření. Takové asymptomatické stavy jsou velmi nebezpečné, protože zvyšují riziko náhlé srdeční smrti u pacientů.

Pokud je blokáda detekována bez klinických projevů, je nutné pravidelně provádět opakované studie, aby se sledovala dynamika cest. V případě narušení vodivosti nepřítomnost příznaků neznamená nepřítomnost srdečních problémů.

Diagnostika blokády

Blokáda přední větve levé nohy svazku jeho na EKG

Hlavní diagnostickou metodou výzkumu je kardiogram. Opravuje různá porušení vodivého systému na filmu, v případě přechodné blokády (pokud je „to je“, „ne“) lékař doporučí Holterovu kontrolu s fixací srdeční aktivity po dobu nejméně 24 hodin.

Příznaky blokády přední větve:

 • EOS odchylka doleva,
 • QRS ve svodech I aVL odpovídá qR a ve III, II aVF odpovídá rS,
 • Šířka QRS je mezi 0,08-0,11 s,
 • pokud porovnáme hloubku zubů R S, pak si můžeme všimnout, že zub S je hlubší než R ve druhém vedení,
 • v v5-6 R klesá na výšku a S naopak zvyšuje hloubku.

Známky blokády zadní větve:

 • odchylka EOS doprava,
 • QRS ve svodech III, II, aVF odpovídá qR a v I aVL odpovídá rS,
 • Šířka QRS je mezi 0,09-0,11 s,
 • T se může stát „-“ ve vedení hrudníku.

EKG pro blokádu zadní větve levého svazku větví

Příznaky úplné blokády levého větveného bloku svazku:

 • Komplexy QRS jsou velmi široké, více než 0,12 s. po celém filmu, deformované, zdeformované,
 • široký R v I aVL.

Na kardiogramu je pozorována prudká deformace komplexů, podobná infarktu. Tyto podmínky se často diagnostikují velmi obtížně a problematicky..

Pokud se zjistí porušení vedení levé nohy, je vhodné provést následující vyšetřovací metody:

 1. Echokardiografie, ultrazvuk srdce s dopplerometrií;
 2. Rentgen OGK;
 3. Holter EKG monitoring;
 4. krevní tlak, profil BPM s vysokým krevním tlakem.

K objasnění příčin tohoto stavu jsou v každém případě nezbytné obecné klinické, biochemické analýzy a další diagnostické metody.

Léčba blokády levého svazku

Odstranění příčiny, která způsobila blokádu levé nohy

Neexistuje žádné zvláštní ošetření. Pro základní onemocnění by měla být provedena oprava. Pokud je příčinou koronární srdeční choroba, ischemické změny, je nutné jmenovat dusičnany, srdeční glykosidy, diuretika a kardioprotektivní léky. Pokud má pacient přechodné blokády na pozadí hypertenzních krizí, je nutné správně vybrat tablety, které pomáhají udržovat hodnoty krevního tlaku na normální úrovni. U chlopňových defektů lze zvážit jejich chirurgickou korekci..

Myokarditida je léčena hormonálními léky, nesteroidními protizánětlivými léky, je-li detekován bakteriální patogen, je nezbytné provést celou léčbu antibiotiky s předběžnou studií citlivosti mikroorganismu na AB. Pokud je příčinou blokády porucha elektrolytů, pak jsou korigovány a hladina elektrolytu v krvi je upravena na normální, následuje biochemická kontrola..

Odstranění příčiny, která způsobila blokádu levé nohy, přispívá k jejímu vymizení nebo snížení. Výjimkou jsou změny po infarktu, které vznikly v důsledku smrti některých prvků cest. V tomto případě je nepravděpodobné, že by se známky EKG snížily. Takovým pacientům je přiřazeno monitorování EKG v dynamice.

Blokáda nohou svazku jeho

Blokáda nohou svazku Jeho je nemoc, která se projevuje jako narušení vedení excitace (nervový impuls) podél tkání srdce. Vyskytuje se u více než 0,5% populace, frekvence se zvyšuje s věkem: u lidí starších 60 let je 1-2%.

Každý pátý pacient s diagnózou infarktu myokardu již má defekty nebo se vyvíjí na pozadí akutního stavu.

Svazek jeho (atrioventrikulárního nebo atrioventrikulárního svazku) je představován atypickými svalovými vlákny; vede nervové impulzy, které se vyskytují v tkáních pravé síně, od kardiostimulátoru přes síň až po komory, určující sílu a srdeční frekvenci. V mezipatriálním septu je jeho svazek rozdělen na pravou a levou nohu (levá má přední a zadní větve), která se v myokardu odpovídajících komor šíří nejmenšími strukturálními prvky - Purkinje vlákna.

V případě narušení excitace podél vláken svazku His (zpomalení nebo blokování, částečné nebo úplné), se v omezené oblasti projeví posloupnost, rychlost a síla excitace a kontrakce srdečních tkání nebo kontraktilita myokardu..

Příčiny a rizikové faktory

Důvody, které mohou způsobit narušení excitace podél struktur jeho svazku, jsou rozděleny na kardiální a mimokardiální.

Srdeční blokáda způsobuje:

 • vrozené a získané srdeční vady (stenóza aortálního otvoru, plicní tepna, levé předsíňový kanál, koarktace nebo segmentové zúžení, aortální otvor, nedostatečnost aorty, mitrální chlopně, plicní chlopně, defekty septa síní);
 • kardiomyopatie (včetně hypertrofické obstrukční kardiomyopatie);
 • ischemická choroba srdeční;
 • dystrofické změny v myokardu;
 • idiopatická kalcifikace systému srdečního vedení;
 • Brugada syndrom;
 • vláknité změny v nohách svazku Jeho;
 • ischemická choroba srdeční (včetně infarktu myokardu);
 • kardioskleróza (včetně post-infarktu);
 • Levyova nemoc;
 • srdeční selhání;
 • myokarditida;
 • endokarditida;
 • hypertrofie myokardu levé komory.

Každý pátý pacient s diagnózou infarktu myokardu má blokádu nohou svazku jeho, je již přítomen nebo se vyvíjí na pozadí akutního stavu.

 • intoxikace léky kardiální glykosidové skupiny, chinidin, beta-blokátory;
 • tyreotoxikóza;
 • elektrolytová nerovnováha;
 • těžký nebo přetrvávající diabetes mellitus;
 • Anémie s nedostatkem železa;
 • metabolický syndrom;
 • nutriční obezita;
 • chronické alkoholické onemocnění;
 • autoimunitní onemocnění (revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, autoimunitní tyreoiditida);
 • plicní embolie;
 • chronické obstrukční plicní onemocnění (obstrukční bronchitida, bronchiální astma);
 • dlouhé kouření.

Formy nemoci

V souladu s anatomickou strukturou atrioventrikulárního svazku se rozlišují následující typy blokád:

 • single-beam - jedna ze struktur trpí (pravá noha svazku jeho, přední nebo zadní větev levé nohy);
 • dva paprsky - kombinovaná porážka pravé nohy a jedné z větví vlevo nebo porušení vedení nervových impulsů podél obou větví levé nohy;
 • tři paprsky - současná porážka pravých a levých nohou svazku jeho.

S blokádou levého svazku větví a úplnou blokádou tří paprsků je prognóza nepříznivá. Úmrtnost se v tomto případě zvyšuje 5krát, průměrné přežití je 3,3 roku.

Příznaky

Blokáda pravé nohy jeho svazku je asymptomatická a je náhodným nálezem odhaleným na základě výsledků studie EKG při rutinním lékařském vyšetření, fyzickém vyšetření nebo léčbě jiných nemocí.

Jednorázové (přední nebo zadní) levé blokády také nemají klinicky významné projevy.

Blokáda levé nohy svazku Jeho má příznaky nemoci, která ji způsobila, častěji:

 • snížená tolerance cvičení;
 • dušnost s mírnou fyzickou námahou;
 • přerušení práce srdce;
 • palpitace;
 • bolest v srdci;
 • změna srdečních tónů během auskultace [oslabený nebo prodloužený I tón (v 70% případů), méně často (16% případů) - jeho rozdělení, rozdělení II tónů (80%)].

Tříbarevná blokáda má nejzávažnější klinické projevy:

 • extrémně nízká srdeční frekvence - 20–40 tepů / min;
 • ostrá dušnost v klidu;
 • přerušení práce srdce;
 • poruchy srdečního rytmu;
 • závrať;
 • krátkodobé epizody ztráty vědomí;
 • kožní cyanóza.

Diagnostika

Hlavní diagnostická opatření:

 • elektrokardiografie;
 • denní monitorování EKG;
 • transesofageální elektrofyziologické vyšetření srdce.

Blokáda větveného bloku se vyskytuje u více než 0,5% populace, frekvence se zvyšuje s věkem: u lidí starších 60 let je to 1-2%.

Laboratorní výzkumné metody neumožňují diagnostikovat blokádu nohou svazku jeho svazků a lze je použít k identifikaci základního onemocnění, které vedlo k narušenému vedení.

Léčba

Pro tuto patologii neexistuje žádná specifická léčba; v první řadě je hlavní onemocnění korigováno dusičnany, srdečními glykosidy, antihypertenzivy.

S blokádou pravé nohy svazku His v nepřítomnosti základního onemocnění není farmakoterapie ukázána.

V případě blokády levé nohy nebo blokády tří svazků je předepsána následující terapie:

 • Vitaminové přípravky skupiny B;
 • antioxidanty a antihypoxanty;
 • protidestičková činidla;
 • léky snižující lipidy.

S neúčinností farmakoterapie je indikována chirurgická léčba.

Možné komplikace a důsledky

Komplikace blokády nohou svazku jeho mohou být:

 • poruchy srdečního rytmu;
 • srdeční selhání;
 • tromboembolismus;
 • akutní srdeční selhání.

Předpověď

Prognóza závisí na závažnosti základního onemocnění. S blokádou jednoho paprsku nebo blokádou pravé nohy je prognóza příznivá.

S blokádou pravé nohy svazku His v nepřítomnosti základního onemocnění není farmakoterapie ukázána.

Blokáda levého svazku větví a úplná blokáda tří svazků jsou prognosticky méně příznivé. Úmrtnost se v tomto případě zvyšuje 5krát, průměrné přežití je 3,3 roku; při normální velikosti srdce se prodlužuje až na 4,3 let, se vzrůstající velikostí srdce se průměrné přežití zkracuje na 2,5 roku.

Prognóza se zhoršuje srdečním selháním, kardiomegálií, anginou pectoris, anamnézou infarktu myokardu, fibrilací síní, odchylkou levé elektrické osy.

Registrovaná u akutního infarktu myokardu, bez ohledu na to, zda to bylo před infarktem nebo se v souvislosti s ním vyvinula, blokáda levé nohy svazku Jeho zvyšuje úmrtnost pacientů až o 60%.

Vzdělání: vyšší, 2004 (GOU VPO „Kurská státní lékařská univerzita“), specializace „Všeobecné lékařství“, kvalifikace „Doktor“. 2008-2012 - doktorand, Ústav klinické farmakologie, SBEI HPE „KSMU“, kandidát lékařských věd (2013, specializace „Farmakologie, klinická farmakologie“). 2014-2015 - profesionální rekvalifikace, specializace „Management ve vzdělávání“, FSBEI HPE „KSU“.

Informace se shromažďují a poskytují pouze pro informační účely. Navštivte svého lékaře při prvních známkách nemoci. Samoléčení je pro zdraví nebezpečné.!

Blokáda přední větve levé nohy

Levá noha jeho svazku (LDL) je rozdělena do dvou hlavních větví - přední a zadní, které vedou impuls do předních a zadních dolních LV regionů. Blokáda se může vyvíjet v předním i zadním větvi, je známá také jako fascikulární blok nebo hemiblock.

Blokáda přední nebo zadní větve levé nohy svazku His (LNGP) je často pozorována při onemocnění srdečního vodivého systému a připojení takového hemibloku k blokádě PNPG (tj. Vývoj bifascikulární blokády) může být předzvěstí vysokého stupně AV blokády..

Diagnóza blokády větví levého svazku větví (LNGP) je založena na použití šestiosého souřadného systému.

Blokáda přední větve levého svazku větví (LDL) vede ke zpoždění v aktivaci přední horní LV. Počáteční buzení LV se provádí přes zadní větev v zadní dolní oblasti LV, takže bude směřováno dolů a doprava. To vede k malé kladné odchylce (výskyt r vlny) v dolních přívodech, tj. ve svodech II, III, aVF.

EOS odchylka doleva kvůli blokádě přední větve LDL.

Přední horní LV bude aktivován provedením excitační vlny z jeho zadní dolní oblasti. Aktivační vlna se tedy šíří zdola nahoru, v důsledku čehož je zub R zaznamenáván ve svodech I a aVL a zub S je zaznamenáván ve svodech I, III a aVF. zpomalit.

V tomto ohledu je excitace myokardu anteroposteriorní oblasti LV zpožděna, a proto není „proti“ elektrickou aktivitou jiných částí komorového myokardu. V důsledku toho bude mít vzestupný výsledný vektor vyšší amplitudu než původní sestupný vektor a EOS bude také nahoru - proto bude pozorována odchylka EOS doleva.

Blokáda přední větve levé nohy svazku jeho (LNGP) je běžnou příčinou odchylky EOS doleva. Dalším důvodem je nižší MI.

Pro diagnostiku blokády přední větve levé nohy svazku jeho (LNGP) musí být splněna dvě kritéria.
1. Měla by existovat odchylka osy doleva, tj v komplexu QRS ve svodu I by měla převládat pozitivní odchylka a v obou svodech II a III - záporná odchylka.
2. Počáteční komorový aktivační vektor by měl směřovat dolů a doprava, tj u vodičů II, III a aVF by měl být počáteční zub r fixován. Dolní MI může také způsobit odchylku levé osy, ale na rozdíl od blokády přední větve LDL v počáteční části ventrikulárního komplexu bude do spodních svodů zaznamenána spíše Q vlna než r vlna..

Dolní infarkt myokardu (MI): Q vlny ve spodních vedeních vedou k odchylce EOS doleva, avšak neexistují žádná kritéria pro blokování přední větve LDL. Souřadnicový systém se šesti osami. LAD (odchylka levé osy) - odchylka EOS doleva; RAD (odchylka pravé osy) - odchylka EOS doprava.

Blokáda nohou svazku jeho

Blokáda nohou svazku His je onemocnění kardiovaskulárního systému, u kterého je narušena vodivost srdečního impulsu podél nohou svazku His (části vodivého systému zodpovědného za přenos impulsů do komor myokardu)..

Obsah

Co je nebezpečné

Blokáda nohou svazku Jeho v kardiologii není klasifikována jako samostatné onemocnění. Porušení průchodu elektrického pulsu naznačuje přítomnost závažnější patologie, která může vést k vážným poruchám v srdci a dokonce k smrti.

Blokáda nohou svazku Jeho je častěji diagnostikována u mužů starších 60 let. Počet případů se zvyšuje o 1-2% ročně.

Příčiny

Následující faktory mohou vyvolat blokádu nohou svazku jeho nebo jejich jednotlivých větví:

 1. Vrozené malformace - zúžení aorty nebo plicní tepny, cévní výtok z komory.
 2. Dříve přenesená kardiovaskulární onemocnění - ateroskleróza, infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční atd..
 3. Porušení srdce v důsledku nemocí, které snižují imunitu.
 4. Operace srdce.
 5. Špatné návyky - alkoholismus, drogové závislosti, kouření.
 6. Hormonální poruchy - cukrovka, onemocnění štítné žlázy a pankreatu, nadledvinky.
 7. Hypoxie - nedostatečný přísun kyslíku do těla způsobený nemocemi dýchacího systému (například bronchiální astma).
Druhy blokádyKdyž se objeví
Blokáda pravého bloku větvíU onemocnění doprovázených hypertrofií a přetížením pravé komory: vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, zúžení mitrální chlopně, akutní infarkt myokardu.
Blokáda levého svazku větvíPři zánětu a narušení srdečního svalu dojde k poškození aortální chlopně.
Blokáda obou noh jeho svazku najednouSe zúžením aortálního lumenu neúplné uzavření aortální chlopně.

U dětí se blokáda nohou svazku Jeho v děloze vyvíjí z následujících důvodů:

 • matka bere inzulín během těhotenství;
 • patologický vývoj srdeční septy;
 • difúzní léze pojivové tkáně v nastávající matce.

Klasifikace

Porucha vedení srdečního pulzu se dělí na:

 • kompletní - neexistuje impulsní vedení vůbec;
 • neúplné - impulzní vedení je obtížné.

Blokáda nohou svazku Jeho se často vyskytuje u naprosto zdravých lidí na první pohled, včetně sportovců.

Také blokáda prvků vodivého systému srdce je klasifikována podle toho, kolik oblastí je průchodnost narušena:

 • single beam - ovlivněna je pouze jedna noha;
 • two-beam - současně dochází k porážce dvou větví jeho svazku;
 • ve všech větvích jeho svazku chybí impulzní dirigování.

Příznaky a příznaky

Dítě má

U dětí může dojít k blokádě nohou svazku jeho svazků i během nitroděložního vývoje, ve stadiu tvorby kardiovaskulárního systému. Vývoj patologie je způsoben dědičností a špatným životním stylem ženy během těhotenství.

Příznaky zhoršeného nitroočního vedení u dětí:

 • snížená motorická aktivita;
 • závratě, slabost;
 • tlak na hrudník.

V dospělosti

Hlavní příznaky blokády nohou svazku jeho u dospělých:

 • poruchy srdečního rytmu;
 • závratě, dočasná ztráta vědomí;
 • dušnost, pocit těžkosti v hrudi.

U dospělých je nemoc ve většině případů asymptomatická. Pacienti se při profesionálních vyšetřeních seznamují se srdečním poškozením, když se podrobují EKG.

Výskyt alespoň jednoho z výše uvedených příznaků je příležitostí ke konzultaci s kardiologem. Během užívání léků doporučených přáteli se nemedikujte.

Diagnostika

Při první návštěvě shromažďuje lékař anamnézu života pacienta, která zahrnuje následující informace: stížnosti, příznaky, přítomnost srdečních patologií v minulosti a způsoby jejich léčby. Dále odborník měří srdeční frekvenci, určuje hranice srdce klepnutím a nasloucháním hrudníku. Pro konečnou diagnózu je pacientovi předepsáno kardiografické a laboratorní vyšetření (krevní test: obecné a hormony).

Pro získání úplnějšího klinického obrazu jsou předepsána další vyšetření:

 1. Ultrazvuk - studie k identifikaci srdečních chorob, které způsobily blokádu.
 2. Transezofageální elektrofyziologické vyšetření - provádí se simultánní stimulace srdce elektronickými pulzy s výsledky zobrazenými na kardiogramu.
 3. Holter monitoring - pacient nosí EKG přístroj po dobu 24 hodin, zaznamenává jeho činnost. Lékař analyzuje, v jakých situacích došlo k narušení srdečního vedení.

Při sběru anamnézy u dítěte bude nutné poskytnout lékaři informace o zdravotním stavu matky během těhotenství, zjistit přítomnost dědičné predispozice k nemocem kardiovaskulárního systému.

Léčba

Léčba blokády svazku Jeho svazku je předepsána individuálně pro každého pacienta v závislosti na konečné diagnóze, přítomnosti kontraindikací a obecném zdraví..

Dítě má

Pokud je u dítěte diagnostikována porucha srdečního impulsu, je nutné zjistit příčinu a podstoupit léčbu pod dohledem kardiologa. Pokud si rodiče všimli ostré slabosti, bledosti kůže a stížností na tlak na hrudi, měli by si dítě položit na záda, zavolat sanitku a provést dechová cvičení. Zhluboka se nadechne, dech se drží na několik sekund, pak se pomalu vydechne. Cvičení se opakuje několikrát..

Léčba nemocí kardiovaskulárního systému je primárně zaměřena na eliminaci příznaků, které brání plnohodnotnému životnímu stylu. Spolu s drogovou terapií je dítěti předepsán kurz vitamínů a posilujících léků.

V dospělosti

Stejně jako děti, i dospělí s detekcí blokády nohou svazku His jsou předepisováni specifickou léčbou drogami. Nenahrazujte a nepřestávejte užívat léky sami, i když se cítíte lépe.

Pokud je léková terapie neúspěšná a spokojenost pacienta není normalizována, je před instalací kardiostimulátoru vyžadován chirurgický zákrok.

Při léčbě je důležité nejen brát léky předepsané lékařem, ale také dodržovat dietu. Vyvarujte se mastných a smažených potravin, zahrňte do svého jídelníčku více potravin bohatých na vlákninu (jahody, cereálie, otruby).

Efekty

S předčasným ošetřením blokády nohou svazku jeho se vyvinou následující komplikace:

 • mrtvice - poruchy oběhu v jedné z oblastí mozku;
 • rozvoj srdečního selhání;
 • pomalý srdeční rytmus;
 • tromboembolismus - zablokování krevních cév krevními sraženinami;
 • fatální výsledek.

Předpověď

Blokáda nohou svazku Jeho není větou. Při včasné diagnostice a identifikaci příčin onemocnění existuje velká šance na příznivý výsledek. Vše záleží na složitosti základního onemocnění, věku pacienta a přítomnosti průvodních patologií..

Prevence

Stejně jako u každého patologického stavu je blokování nohou svazku jeho His snazší zabránit než léčit.

 • jíst správně a vést zdravý životní styl;
 • Vyhněte se nadměrnému vzrušení, stresu, přepracování;
 • odpočívat více, spát alespoň 6-8 hodin denně;
 • vyhledat první lékařskou pomoc včas, jakmile se objeví první nepříjemné příznaky;
 • neužívejte léky bez lékařského předpisu.

Zejména by měli dbát na své zdraví lidé, kteří mají dědičnou predispozici k srdečním onemocněním. Pravidelně navštěvujte svého kardiologa pro preventivní vyšetření a dodržujte všechna jeho doporučení..

V zájmu prevence nemocí kardiovaskulárního systému u dětí věnujte dostatečnou pozornost uzdravení. Nastavte denní rutinu, navštivte sportovní sekce, každoročně organizujte výlety k moři.

Kompletní a neúplná blokáda levého svazku větví: co to je a jaká je prognóza?

Blokáda levé nohy jeho svazku je částečné nebo úplné zastavení elektrických pulzů podél myokardu vlevo, na úrovni nohy jeho svazku.

Obecná informace

Podle řady publikovaných studií se prevalence intraventrikulární blokády v populaci zvyšuje s věkem. Bylo tedy zjištěno, že mezi lidmi staršími 35 let je prevalence blokády nohou svazku His asi 1% případů, zatímco ve věku 80 let je to asi 17%. Úmrtnost mezi lidmi s narušeným intraventrikulárním vedením (LVI) je spojena se současnými onemocněními kardiovaskulárního systému (zejména srdeční choroby a hypertenze) a pohybuje se od 2 do 14%

Protože nejčastěji - nejedná se o nezávislou nemoc, musíte hledat kořenovou příčinu. Při dostatečné účinnosti je možné obnovit životně důležitou a funkční aktivitu pouze za podmínky dlouhodobé terapie. V extrémních případech je indikován chirurgický zákrok..

Závažnější patologie je úplná blokáda levého svazku větví (PBLNPG). Pokud je detekována poprvé, podle doporučení ruské zdravotnické služby by měl být pacient neprodleně hospitalizován. Toto preventivní opatření je způsobeno skutečností, že PBLNPG může být důsledkem transmurálního infarktu přední stěny nebo vrcholu levé komory, což je velmi velký infarkt. Aby bylo možné zjistit přítomnost nebo nepřítomnost infarktu, je nutné provést další studie ve stacionárních podmínkách.

Mechanismus vývoje patologie

Podstata odchylky spočívá v narušení vodivosti elektrického impulsu podél speciálních vláken. V normálním stavu věcí je srdce schopno pracovat nezávisle, autonomně po dobu neurčitou dlouhou dobu. To je zajištěno generováním elektrického impulsu v sinusovém uzlu (přirozený kardiostimulátor). Dále se signál pohybuje přes speciální vlákna, která se v komplexu nazývají Jeho svazek. Tato struktura má rozvětvený stromovitý charakter. Levá noha obsahuje několik vláken.

V souvislosti s blokádou levé nohy svazku Jeho přichází excitace v levé komoře kruhovým směrem. To způsobuje významné zpomalení průchodu excitace komorami, změnu směru depolarizace levé komory. V souvislosti s blokádou levé nohy nemůže excitace projít do levé poloviny interventrikulárního septa a do levé komory, a proto nejsou v první fázi nadšeni. Na pravé noze excitace prochází obvyklým způsobem a způsobuje excitaci pravé poloviny interventrikulárního septa. Výsledkem je, že vektor změní svůj směr a je nasměrován zprava doleva. Současně je pravá komora vzrušena obvyklým vektorem z endokardu do epikardu. Poté začne excitace pomalu přecházet na levou stranu interventrikulárního septa. Proto s blokádou levé nohy je vektor interventrikulárního septa a pravé komory nasměrován různými směry.

V závislosti na stupni blokády se rozlišuje její částečná nebo úplná rozmanitost. Bez normálního pohybu elektrického impulsu nemůže dojít ke kontrakci. Obecné formy se vyznačují vývojem sekundárních adaptivních mechanismů. Protože levá komora nedostává dostatečný stimul ze sinusového uzlu, začíná sama vydávat signály. To nevede k obnovení funkcí. Navíc nejde o úplná snížení. Častěji to končí extrasystoly nebo fibrilací. Smrtelný výsledek v tomto scénáři je nejpravděpodobnější a nejjasnější.

Příčiny

V posledních letech se nashromáždilo dostatečné množství publikací, ve kterých byly zkoumány různé varianty kombinovaných lézí a izolovaných změn v systému srdečního vedení bez ohledu na jakékoli srdeční onemocnění (tyto případy byly považovány za idiopatické). Na základě získaných údajů došlo k určitým změnám v představách o etiologické struktuře této patologie.

V současnosti jsou porušení systému His - Purkinje z důvodu výskytu rozdělena na:

 • ischemická choroba srdeční,
 • neischemická (arteriální hypertenze, kardiomyopatie, myokarditida atd.)
 • idiopatická (Lev a Lenegraova choroba).

V převážné většině případů (až 80%) označuje intraventrikulární blokáda organické poškození srdce, z nichž asi 50% je spojeno s ischemickou chorobou srdeční (CHD)..

U pacientů s ischemickou chorobou srdeční je možná akutní nebo postupná tvorba poruch vedení v systému His-Purkinje. Podle některých autorů převládá postupná cesta formace: ve většině případů je nemožné přesně označit okamžik výskytu narušeného vedení, avšak při srovnání dynamiky EKG lze předpokládat délku doby, během níž došlo ke zhoršení vedení v kterékoli části systému vedení komor..

Mezi hlavní nekoronarogenní (neischemická) myokardiální onemocnění doprovázená rozvojem intraventrikulární blokády patří:

 • arteriální hypertenze (AH),
 • kardiomyopatie (CMP),
 • myokarditida.

Jsou popsány vzácnější podmínky, například:

 • infekční endokarditida (se zapojením paravalvulárních struktur do patologického procesu),
 • vrozené a získané srdeční vady (vady mitrální a aortální chlopně),
 • plicní nemoc s plicní srdeční chorobou,
 • nerovnováha elektrolytů,
 • nádory srdce,
 • tyreotoxikóza,
 • obezita,
 • stav po operaci srdce,
 • poranění hrudníku,
 • silné předávkování léky,
 • progresivní typy svalové dystrofie.

Kromě toho jsou hlavními příčinami onemocnění srdeční abnormality, jako například:

 • infarkt myokardu;
 • srdeční selhání;
 • autoimunitní onemocnění;
 • ischemická choroba srdeční;
 • deformity srdeční chlopně.

Mezi vrozenými vadami si zvláštní pozornost zaslouží nebezpečné anomálie, jako je deformace síňové a interventrikulární septy, stenóza ústní tepny plic, nedostatečný vývoj segmentu nohy PG a další defekty způsobující přetížení pravé komory..

Vývoj odchylek ve vodivém systému srdce je také ovlivněn:

 • toxická otrava;
 • hormonální poruchy - pankreas hraje důležitou roli v metabolických procesech;
 • poruchy autonomního systému - nerovnováha nervových funkcí ovlivňuje stav celého organismu.

Klasifikace

Nejúplnější lokální elektrokardiografickou klasifikaci intraventrikulární blokády navrhl M. S. Kushakovsky. Přidělit:

 • jednostranný,
 • bilaterální porušení chování,
 • blokáda periferní vodivé sítě (systém Purkinje).

Stupeň stability blokády se dělí na:

 • trvalé (pevné),
 • nestálý.

Nestabilita závisí na charakteristikách onemocnění (ischemické, dystrofické nebo zánětlivé změny v myokardu), stavu autonomního nervového systému, úrovni srdeční zátěže, tělesné teplotě, koncentraci elektrolytů, změnách srdeční frekvence.

Blokáda může být:

 • příchod,
 • přechodný nebo tachisenzitivní, tj. se objeví na EKG nebo na denním monitoru pouze při zrychlení srdeční frekvence. Taková blokáda není léčena žádným způsobem, ale jsou pozorována nebo přijímána pouze symptomatická opatření, například redukce pulsu pomocí určitých léků. Takové blokády mohou být omezením používání určitých antiarytmických léků..

V závislosti na prevalenci patologického procesu existují:

 • Je ovlivněn jeden vodivý paprsek. Ve většině případů nastane právě taková podmínka. Celková prevalence blokády levé nohy jeho je určena 1% z celkové populace do 40 let po 3%. Počet situací s minimálním zapojením vláken je 60%. Příznaky stavu zcela chybí nebo jsou tak zanedbatelné, že nepřitahují pozornost pacienta. Zotavení je pravděpodobné, fatální komplikace jsou vzácné a vyvíjejí se nejlépe po desítkách let. Mnoho pacientů může žít do konce svého století a netuší, že něco trpí..
 • Jsou ovlivněny dva svazky jeho levé nohy. Nebezpečnější varianta. Je doprovázena nejprve mírným a potom horlivým klinickým obrazem. Obvykle mluvíme o organických poruchách. Zotavení je možné, ale léčba je nejlepší začít v raných stádiích, protože neexistují žádné hrubé defekty.
 • Tříbarevná blokáda. Je to relativně vzácné. Ve většině případů to má fatální komplikace. Vyhlídka na takový vývoj je 1-3 roky, v některých situacích mluvíme o měsících. Naléhavá léčba v nemocnici.

Stupeň narušení a povaha průběhu blokády může být:

 • Přerušovaný. Registrace patologických abnormalit na EKG je možná. Obrázek je však nekonzistentní. V jednom okamžiku je zaznamenána blokáda, v jiném je všechno normální. Takové „nepolapitelné“ podmínky jsou nejlépe určeny v nemocnici, pokud existuje možnost opakovaného výzkumu nebo pomocí každodenního Holterova monitoru..
 • Střídavě. V tomto případě existují odchylky, ale také jsou nekonzistentní. Existuje rozdíl. Jsou vždy registrováni, ale v každém okamžiku jsou jejich změny: blokáda jednoho nebo druhého paprsku. S nestabilními formami se zachází obtížněji, vyžadují zvláštní přístup. Protože diagnostika je tak důležitá.
 • Stálá odrůda. Je charakterizována stabilitou příznaků a klinických, včetně objektivního obrazu. Relativní jednoduchost diagnostiky neumožňuje léčbu.

Na základě povahy odchylky vyniká:

 • Neúplná blokáda levého větveného bloku. Je doprovázen výrazným klinickým obrazem. Přes závažnost stavu jsou stále přítomny plnohodnotné kontrakce komory, protože i když v menší míře signál prochází. Existuje několik klinických možností pro tento stav. Zde hraje roli, kolik vláken se na práci nezúčastňuje..
 • Kompletní blokáda levého bloku větví. Impuls se vůbec nepřenáší.

Tyto klasifikace hrají velkou roli v praktických činnostech..

Stádium patologického procesu není vyvíjeno s dostatečnou přesností. Vycházíme-li z národních doporučení jednotlivých komunit, můžeme hovořit o čtyřech stupních závažnosti blokády:

NapájeníPopis
První nebo snadné.Dochází k narušení vodivosti jedné nohy.

Nejsou žádné příznaky, je možný minimální nespecifický klinický obraz..

Tato fáze obvykle odpovídá počátečním formám kardiologických chorob.

Za druhé, umírněný.

Blokáda postihuje jeden nebo dva svazky levé nohy jeho.

Závažnost příznaků je dostatečná pro konzultaci s lékařem.

Poruchy jsou obvykle diagnostikovány v této fázi, ale ne vždy. Vyhlídky na uzdravení jsou stále dobré..

Za třetí, těžký.Jsou zaznamenány úplné blokády. Příznaky jsou pro pacienta bolestivé, kvalita života výrazně klesá. Vysoké riziko smrti.

Organické variace pozorované vzdálenými systémy.

Zotavení se provádí naléhavě v nemocnici.

Čtvrtý nebo terminál.Je to vyvoláno prodlouženým průběhem základního onemocnění i blokády..

Léčba je neúčinná, neexistují žádné vyhlídky. K dispozici paliativní péče.

Příznaky kompletní BLNPG

Vyznačuje se maximálním možným klinickým obrazem. Považuje se za nejzávažnější typ patologického procesu:

 • Přetrvávající arytmie. Jak se kontraktilita myokardu snižuje, pravděpodobným scénářem je bradykardie s rychlostí mrtvice asi 40-50 za minutu, možná méně. Kromě poruch srdeční frekvence dochází k dalším odchylkám. Extrasystol typu skupiny se často nachází, když levá komora začne produkovat signál a náhodně se stahuje.
 • Bolest na hrudi. Nespecifický příznak. Vyznačuje se mírným nepohodlím. Neexistují žádné záchvaty samy o sobě, kromě případů koronární nedostatečnosti.
 • Dušnost na pozadí dlouhodobé fyzické aktivity nebo v klidu. Závisí na stupni vývoje základního patologického stavu. Těžké postižení je možné díky neschopnosti poskytovat služby i doma, nemluvě o profesních činnostech.
 • Slabost, pocit tělesného tuku, období apatie. Zahrnuto v obrázku. Jsou běžné projevy.
 • Bledost kůže.
 • Cyanóza nasolabiálního trojúhelníku.
 • Pocení, zejména v noci.
 • Duševní poruchy. Jako agresivita, podrážděnost, dlouhá období deprese nebo snížené emoční pozadí.
 • Mdloby. Může se opakovat za jeden den.
 • Bolesti hlavy.
 • Závrať.
 • Nemožnost orientace v prostoru.
 • Krevní tlak.

Klinický obraz se může lišit v závislosti na základní diagnóze a stupni blokády..

Příznaky neúplného BLNPG

Je běžnější. Obecně je vše omezeno na takové příznaky:

 • Bradycardia arytmie.
 • Bolest na hrudi.
 • Respirační selhání.
 • Jsou možné podmínky vzácné synkopy (mdloby)..

Klinika je minimální, někdy zcela chybí až do okamžiku, kdy je možná malá pomoc.

Diagnostika

Kompletní blokáda je diagnostikována pomocí:

 • historie;
 • vyšetření;
 • OAC, OAM, biochemie;
 • elektrokardiogram;
 • transesofageální EKG;
 • Holter monitoring;
 • rytmokardiografie;
 • tomografie;
 • MRI
 • echokardiografie;
 • MSCT;
 • Domácí srdce.

Charakteristickým rysem PLLNPG je skutečnost, že pomocí EKG je často obtížnější sledovat možné zhoršení dodávky krve do srdce a další známky změn v práci srdce. Proto například tito pacienti již nemohou provádět zátěžový test EKG ve formě ergometrie jízdního kola nebo test na běžeckém pásu, ale je zapotřebí pouze zátěžová echokardiografie, během níž se provádí zátěž ultrazvukem srdce, protože EKG na pozadí úplné blokády levé nohy je již neinformativní.

Příznaky blokády levé nohy svazku jeho na EKG

Blokáda levé nohy svazku Jeho je tedy diagnostikována na základě následujících elektrokardiografických znaků:

 1. Rozšíření komplexu QRS> = 0,12 s.
 2. V levém hrudníku (V5-6) má rozšířený komplex tvar R se zářezem na různých úrovních.
 3. Vlna Q ve svodech V5-6 chybí (!).
 4. Doba aktivace levé komory přesahuje 0,04 s.
 5. Vodiče V1-2 jsou obvykle ve formě rS nebo QS, zatímco komplex QS může být uložen ve V1-3.
 6. Posun ST segmentu a T vlny je směrován opačným směrem od hlavního zubu komorového komplexu QRS.
 7. Poloha srdce je často vodorovná, elektrická osa je mírně posunuta doleva, elektrická systole je protáhlá.

Neúplná blokáda levé nohy svazku His: zuby a intervaly EKG se podobají úplné blokádě, ale doba QRS je kratší než 0,12 s.

Blokáda přední větve levé větve svazku

Pro takovou blokádu jsou charakteristické následující změny EKG:

 1. Prudká odchylka elektrické osy srdce doleva. Úhel alfa RII> RIII; SIII> RIII; SaVR> RaVR. Nejdůležitější testy jsou SII> RII; RaVR> SaVR
 2. Komplex QRS není rozšířen nebo mírně rozšířen (0,10-0,11).
 3. Žádné změny v hrudních svodech.
 4. Na svodech V5-6 je často zaznamenána výrazná S vlna a EKG má tvar rS nebo RS.
 5. V přívodech V5-6 může být zářez r nebo S.

Blokáda zadní větve levého svazku větví

Takovou blokádu charakterizuje:

 1. Prudká odchylka elektrické osy srdce doprava. Úhel alfa> = +120 stupňů. RIII> RII> RI; SI> RI; RaVR> = (Q) SaVR.
 2. Komplex QRS není rozšířen ani mírně rozšířen (do 0,11).
 3. Absence dalších příčin ostré odchylky elektrické osy srdce doprava.

S blokádou nohou svazku Jeho by neměla být Q-vlna ve vedeních, jejichž noha je zablokována. Přítomnost Q vlny jakékoli velikosti v těchto svodech vás nutí přemýšlet o infarktu myokardu na pozadí blokády.

Terapeutické funkce

Blokování může být vyvoláno užíváním léků nebo vysokým krevním tlakem. Hospitalizace v tomto případě není nutná. Vyšetření je samozřejmě nutné, ale v případě neexistence hrozby, pokud je porušení způsobeno hypertenzí, můžete být léčeni ambulantně.

Ambulantní léčba je dostatečná, i když je levá větev svazku úplně ztracena kvůli blokádě signálu podél nohy způsobené užíváním určitých léků.

Pro odstranění příčiny blokády způsobené hypertenzí se pacientovi podávají antihypertenziva.

Pokud je úplná blokáda způsobena závažnými patologiemi srdce, musí být pacient hospitalizován. Mezi tyto patologie patří:

 • hypertenzní krize;
 • infarkt;
 • koronární akutní syndrom;
 • Tela;
 • poškození srdce.

V takových situacích nebylo vyvinuto zvláštní ošetření. Terapie eliminuje základní onemocnění a zabraňuje kompletní blokádě atrioventrikulárního uzlu. Srdeční glykosidy se používají opatrně. Je třeba poznamenat, že použití srdečních glykosidů vyvolává výskyt fibrilace síní.

Funkce napájení

Strava musí být postavena na základě hlavních rizikových faktorů: ateroskleróza, hypertenze, hyperkalémie.

Nutriční pravidla pro blokování excitační vlny následující po svazku jeho svazku mají těmto podmínkám zabránit. Pacient musí dosáhnout stabilního stavu:

 • nižší příjem cholesterolu;
 • vyloučit veškerý alkohol;
 • poskytnout tělu užitečné živiny, ale nepřehánějte jej draslíkem;
 • pitný režim;
 • vzdát se potravin zvyšujících tlak.

Zakázáno na hypertenzi:

 • uzené maso;
 • nakládaná jídla;
 • koření;
 • škrobová jídla;
 • silná káva;
 • sůl.

Samostatně, o pití. Pokud současně dojde k narušení plné vodivosti na levé straně na obou nohách nohy a je možné, že dojde k blokádě dvou paprsků, pak zvýšený režim pití způsobí další zatížení.

Komplikace

Možné komplikace procesu:

 • Srdeční selhání. Pravděpodobnost úplné blokády je 70%. V jiných situacích - úměrně nižší. Vyskytuje se bez předběžných příznaků, je nutná urgentní resuscitace.
 • Kardiogenní šok. Porušení hemodynamiky zobecněného typu. Úmrtnost je maximální, blíží se 100%.
 • Respirační selhání. Až do zadušení a smrti v pozdějších fázích. Rozvíjí se rychle.
 • Infarkt V důsledku nedostatečné výživy srdečních struktur.
 • Nebezpečné formy arytmie. Fibrilace síní nebo extrasystole. Poskytuje zástavu srdce bez možnosti účinného uzdravení.
 • Mrtvice. Akutní podvýživa mozkové tkáně s tvorbou hrubého neurologického defektu. Smrt přichází o něco méně.
 • Vícečetné selhání orgánů. V důsledku hemodynamických poruch obecného typu. Játra a ledviny trpí. Mozek není v neposlední řadě.

Při významném počtu porušení se zvyšuje riziko vaskulární demence - ostré, hrubé oslabení mnemotechniky (spojené s prací mozkové kůry) a kognitivních funkcí.

Předpověď

S úplnou blokádou - vážnou. Komplikace se objevují několik měsíců nebo let po diagnóze. Smrt je nejpravděpodobnější výsledek. Stanovuje se v 70% případů proti zástavě srdce.

Pokud je neúplný, všechno je o něco lepší. Střední doba přežití je 5–7 let, s kompetentním průběhem terapie jsou termíny neurčitě dlouhé.

V každém případě může léčba zlepšit prognózy. Je obtížné předem říci, co pacienta čeká, je třeba ho ještě nějakou dobu sledovat, než vyvodíte závěry.

Top