Kategorie

Populární Příspěvky

1 Myokarditida
Hemolýza červených krvinek
2 Cukrovka
Jaké jsou krevní skupiny a jak jsou určovány
3 Vaskulitida
Diacarb tablety 250 mg č. 30
4 Embolie
Riboxin - návod k použití
5 Leukémie
Jak a na co se léčí suprasegmentální autonomní dysfunkce
Image
Hlavní // Vaskulitida

Léčba a chirurgický zákrok na odstranění mozkové aneuryzmy: rizika a důsledky


Aneurysma se nazývá patologická formace ve formě lokální expanze oběhové tepny mozku v důsledku slabé, nepružné, ztenčené cévní stěny. Vážné onemocnění, které může vést k smrti. Je to nebezpečné při prasknutí cévy v místě expanze, po kterém nastává subarachnoidální nebo intracerebrální krvácení..

Aneurysm na výsledcích angiografie.

Až do krize se onemocnění může vyvinout asymptomaticky, někdy s mírnými neurologickými příznaky, které lze snadno zaměnit s jinými nebezpečnými chorobami. Člověk často nepředpokládá, že má v hlavě „bombu“, která se „skrývá“ po celá léta, ale může kdykoli vybuchnout. Poté, co céva praskne a z ní se vytéká krev, která vyplňuje mozkové struktury, se aneuryzma již projevuje v plné síle. Základní příznaky krvácení jsou náhlá, hrozná bolest hlavy a ztráta vědomí. Pozdní lékařská péče bohužel obvykle končí tragédií..

Nemoc se může objevit v jakémkoli věku, ale častěji se vyskytuje u mladých lidí (20–45 let) a lidí středního věku (45–60 let). Celkové procento nemocnosti v dospělé populaci je od 0,3% do 5%, u dětí s aneurysmem - velmi vzácný jev. Podle statistik zemře v důsledku náhlého mozkového krvácení na aneuryzma 30% - 50% lidí, 15% - 30% se stane postižených a pouze asi 20% se vrátí k relativně normální pracovní kapacitě. Ano, čísla jsou zklamáním, ale s časnou diagnózou a včasnou léčbou lze i takové impozantní zaměření v mozku úspěšně neutralizovat.

Co může ovlivnit vznik cévní aneuryzmy, jaké typy se to děje, jak zabránit tragédii, je důležité, aby o tom věděl absolutně každý. Takže podrobně přejdeme na hlavní.

Důvody pro vývoj aneuryzmat

Nepříznivými faktory, které zvyšují rizika vážného onemocnění, jsou důsledky určitých patologií a životního stylu:

 • jakákoli onemocnění pojivové tkáně (postihují cévy, způsobují jejich slabost a nepružnost);
 • arteriální hypertenze a hypertenze (vysoký krevní tlak zvyšuje zátěž cévních útvarů, vede k přetěžování jejich stěn);
 • závislost na kouření, alkoholu, drogách (pod vlivem toxických látek se aktivně ničí cévní tkáň, která je plná výskytu aneurysmatu, prudkého nárůstu jeho objemu a stimulace mezery);
 • mechanická zranění (poranění hlavy), která vyvolala funkční a degenerativní změny mozkových tepen;
 • aterosklerotické a infekční jevy (meningitida, plísňová infekce, endokarditida atd.), které výrazně ovlivňují kvalitu arteriální složky mozku;
 • intrakraniální novotvary benigní nebo maligní formy (narušují sílu cévních stěn, mohou urychlit prasknutí existující aneuryzmy).

Za vznik mozkových aneuryzmat je často odpovědný genetický faktor. Vy a všichni členové rodiny byste měli být neprodleně vyšetřeni, pokud je známo, že s touto diagnózou je spojen někdo z přímých příbuzných..

Klasifikace mozkových aneuryzmat

Cévní mozkové aneuryzmy v neurochirurgii jsou obvykle klasifikovány podle lokalizace, tvaru, velikosti, počtu komor ve formaci. Zvažte každý parametr.

 1. Podle lokálního příznaku dochází k patologickému výčnělku:
 • přední mozková / pojivová tepna (nalezená v 45% případů);
 • vnitřní oddělení krční tepny (v 30%);
 • střední mozková tepna (ve 20%);
 • vertebrobasilická pánev (4-5%);
 • smíšený typ - současně jsou postiženy 2 nebo více částí cévní sítě (u 10% pacientů je diagnostikováno více ložisek, u zbývajících 90% je stanovena jedna aneuryzma).
 1. Tvar aneurysmální expanze je rozdělen na:
 • sakulární (sakulární) - nejčastější forma formací (98%), více náchylná k perforaci;
 • vřetenovitý tvar (fusiform) je méně agresivní a vzácný typ formace, ve struktuře všech aneuryzmat zabírá pouze 2%;
 • exfoliační - jsou vytvářeny v mezivrstvovém prostoru cévní stěny, který vznikl v důsledku volného spojení jeho vrstev, kde se krev dostává pod tlak (v tepnách báze mozku se vyvíjejí ve velmi ojedinělých případech).
 1. Výklenek arteriální stěny může být:
 • nevýznamné nebo malé - až 4 mm;
 • normální nebo střední - 5-15 mm;
 • velký - 16-24 mm;
 • obří - od 25 mm a více.
 1. Podle počtu komor se aneuryzma rozlišuje:
 • jednokomorový - skládá se z jedné kamery (typická struktura);
 • vícekomorový - k jeho růstu dochází s vytvářením několika dutin.

Specialisté zavedli model vývoje patologie u dospělých mužů a žen. Populace mužů je 1,5krát méně pravděpodobná, že jí bude trpět než populace žen. Naopak v dětství tato nemoc převládá trochu častěji u chlapců než u dívek (poměr 3: 2). Mladí lidé mají stejnou epidemiologii.

Schematické znázornění ložisek v závislosti na umístění.

Příznaky mozkové aneuryzmy

Jak jsme již uvedli, ve většině případů není aneuryzma klinicky patrná, dokud nedojde k akutní fázi prasknutí. Ale ve velkých velikostech, kdy se fokus vážně tlačí na blízké struktury a narušuje přenos nervových impulzů, jsou obvykle pociťovány neurogenní symptomy. Vzhledem k tomu, že mozková aneuryzma ohrožuje život člověka, je důležité jej identifikovat v raných stádiích, ale problém je v tom, že nikdy nenastane někdo, kdo by šel do nemocnice s žádnými nebo minimálními stížnostmi..

Lékaři naléhají na každého dospělého, zejména po 35 letech, aby podstoupil diagnostiku mozkových cév alespoň jednou ročně ve svůj prospěch.

Nyní oznámíme všechny možné klinické příznaky, které se v podstatě začnou znepokojovat nebezpečnými objemy nevybuchlé vady, když jsou postiženy lebeční nervy:

 • bolest v očích, snížené nebo rozmazané vidění;
 • porucha sluchu (snížená, pocit hluku),
 • chrapot hlasu;
 • necitlivost, slabost, bolest podél obličejového nervu, obvykle na jedné straně obličeje;
 • svalové křeče v krku (neschopnost dotknout se brady hrudníku);
 • křeče kosterních svalů;
 • slabost v paži nebo noze;
 • snížená citlivost, zhoršené hmatové vnímání v určitých oblastech kůže;
 • problémy s koordinací;
 • závratě, nevolnost;
 • nepřiměřená ospalost nebo naopak nespavost;
 • retardace pohybů a mentální aktivity.

Abyste vyloučili nebo určili patologii, okamžitě zjistěte cílené lékařské vyšetření, pokud si všimnete alespoň jednoho symptomu!

Důsledky neléčené aneuryzmy

Pokud dojde k prasknutí cévy, je do mozku nalita krev, specifičnost klinických projevů je specifičtější a výraznější. Patogenní scénář vlastní aneurysmálnímu šoku je následující:

 • náhlá intenzivní bolest hlavy, která se rychle šíří a dosahuje hrozného vrcholu bolesti;
 • nevolnost, opakované zvracení;
 • útlak vědomí různých dob;
 • meningeal syndrom;
 • Mohou se objevit křečovité záchvaty připomínající epileptika;
 • někdy zvýšení celkové tělesné teploty, tachykardie, zvýšení / snížení krevního tlaku;
 • s masivním krvácením způsobeným hlubokou inhibicí mozkové kůry se člověk dostane do kómatu s respiračním selháním.

Všem, kteří byli blízko takové oběti (prostý kolemjdoucí, přátelé nebo příbuzní), mějte na paměti! Život člověka nyní závisí na rychlosti vaší reakce. Výskyt popsaného komplexu symptomů (hlavní příznaky na začátku mezery jsou první 3 body) je signálem k okamžitému zavolání záchranného týmu. Kvalifikovaní lékaři poskytnou pacientovi přiměřenou první pomoc na místě, budou převezeni do zdravotnického zařízení za účelem úplného vyšetření a pohotovostní léčby.

Diagnostická opatření

Vyšetření k diagnostice mozkové aneuryzmy je založeno na použití integrované diagnostiky. Integrovaný přístup identifikuje nemoc, stanoví její příčinu, přesnou oblast epicentra, počet lézí, rozmanitost, velikost, vztah k mozku a dalším tepnám.

Pokud nemluvíme o přestávkách, které již proběhly, ale o záměru pacienta, který má být vyšetřen za účelem kontroly stavu cév, návštěva začíná návštěvou neurologa. Lékař po důkladném naslouchání anamnéze pacienta provede obecné fyzické vyšetření, včetně:

 • palpace jednotlivých částí těla za účelem určení bolestivých oblastí;
 • náraz nebo klepání na části těla za účelem určení stavu testovaných vnitřních orgánů podle povahy zvuku;
 • auskultace, která pomáhá slyšet abnormální zvuky v oblasti srdce, krční tepna jako nepřímé znamení aneuryzmy mozku;
 • standardní měření tlaku, které vám umožní posoudit úroveň tlaku cirkulující krve v tepnách;
 • hodnocení srdečního rytmu, respiračního rytmu (často patologické odchylky těchto parametrů ukazují na dysplázii pojivové tkáně, infekční procesy);
 • neurologické testy, jejichž podstatou je studium šlachy, svalu, kožních reflexů, pohybových funkcí pohybového aparátu, stupně citlivosti končetin a trupu atd..

Na základě všech těchto metod předběžného posouzení stavu je stále nemožné provést diagnózu. Všechny tyto metody mohou pouze čistě hypoteticky naznačovat možnou (nepřesnou) přítomnost tohoto onemocnění, pokud jsou detekovány rizikové faktory. Specialista proto vypíše pokyny pro základní diagnostické postupy - průchod instrumentálních metod vizualizace mozkových struktur. Jsou prováděny na speciálních zařízeních:

 • počítačová tomografie (CT);
 • zobrazování magnetickou rezonancí (MRI);
 • mozková angiografie.

Standardní angiografie je nejvýhodnější za přijatelné ceny pro pacienty, kteří chtějí podstoupit úvodní preventivní vyšetření. Jeho přesnost je samozřejmě nižší než přesnost slibných CT a MRI. Angiografický výzkum se však docela úspěšně vyrovná s úkolem identifikovat aneuryzmy, včetně poskytování informací o lokalizaci, typu a rozsahu expanze. Ale u pacientů přijatých do nemocnice se známkami prasklé cévy nebo dlouhodobého krvácení je standardem diagnostiky použití všech těchto postupů. Spolu s nimi se provádí elektroencefalografie (EEG) a transkraniální dopplerografie (TCD).

Zásady první pomoci

Před přijetím lékařů by ti, kteří jsou v blízkosti pacienta, měli být schopni poskytnout mu základní první pomoc. Pokyny pro naléhavá opatření zaměřená na záchranu života před lékařskou návštěvou jsou jasně uvedeny níže.

 1. Položte oběť na rovnou plochu, hlava musí být ve zvýšené poloze. Vysoké postavení hlavy pomůže zlepšit žilní krevní oběh, a tím zabránit rychlé akumulaci tekutin v mozkových tkáních a otoku mozku.
 2. Vytvořte podmínky pro dobrý tok čerstvého vzduchu v místě, kde došlo k klinické události. A je nesmírně důležité osvobodit krk od napínání věcí, například odstranit kravatu, šátek na krku, rozepnout knoflíky na košili atd. Toto opatření pomůže udržovat funkce krevního oběhu a zpomaluje proces hromadné smrti nervových buněk..
 3. Pokud nemocný předstírá slabé místo, měla by být provedena kontrola průchodnosti dýchacích cest. S hlavou vrženou dozadu musíte zatlačit na čelo a současně natáhnout spodní čelist a zachytit bradu ze dna. Otevřete ústa pacienta a proveďte revizi ústní dutiny (prsty) na přítomnost cizího obsahu, zadržení jazyka. Odnímatelné protézy by měly být odstraněny, pokud existují. Aby se člověk nezavdával na zvracení, vraťte hlavu na vysoký polštář a otočte jej na bok.
 4. Pro prevenci otoku mozku a snížení krvácení je důležité aplikovat na hlavu ledové obklady (můžete použít zmrazená jídla, ledové obaly atd.).
 5. Pokud je to možné, je vhodné pozorovat změnu krevního tlaku pomocí tonometru, poslouchat srdeční rytmus a sledovat dýchání. Pokud osoba v nepřítomnosti lékařů přestala dýchat nebo mu srdce přestalo bít, okamžitě zahájte resuscitaci (umělé dýchání, nepřímá masáž srdce). Bez nich je v této situaci riziko tragického konce obrovské.

Bohužel ani všechna tato opatření nejsou po prasknutí aneuryzmy vždy účinná. Někteří lidé mají fatální výsledek hned v prvních minutách. Ale bez zvláštního lékařského vybavení a odborných znalostí je obtížné pochopit, co se děje v těle. Proto je užitečné neztrácet sebeovládání a víru ve výsledek. Pokračujte v neustálém boji o život, dokud nebude pacient osobně předán odborníkům.

Vaskulární chirurgie mozku

Technika léčby (chirurgická nebo nechirurgická) je určena lékaři s úzkým profilem individuálně na základě diagnostických údajů. U menších aneuryzmat, které nepostupují, může být navržena konzervativní taktika. Jejich účelem je snížit růstový potenciál vzdělávání, snížit riziko ruptury, zastavit neurologické příznaky. Neinvazivní terapie je poskytování vysoce kvalitního léku pacientovi, který poskytuje podpůrný účinek v důsledku:

 • vazokonstrikční léky;
 • kardiotonické s antihypertenzivním účinkem;
 • antiepileptika;
 • tablety proti bolesti;
 • dopaminolytika (na zvracení, nevolnost).

Malé aneuryzmy, které nejsou provozovány, vyžadují neustálé monitorování. Odborníci zároveň varují, že je nemožné se jich konzervativně zbavit. Proto je hlavním přístupem k eliminaci nemoci a jejích důsledků neurochirurgická léčba, tj. Druh operace na problematické mozkové cévě.

Levý stav před operací, hned po.

Volba typu chirurgického zákroku závisí na indikacích, umístění, integritě, anatomických rysech aneuryzmy cév, obecném stavu pacienta, stupni ohrožení života, technických možnostech neurochirurgického centra. Zásah lze provést podle jedné z chirurgických taktik.

 1. Endovaskulární operace - mikrokatter je zaveden do dutiny cévy (uvnitř) perkutánním přístupem (bez otevření lebky) pod rentgenovou kontrolou k instalaci cévního stentu nebo spirály. Zařízení zcela nebo subtotálně „vypnou“ tepnu z krevního řečiště. Časem aneuryzma trombuje a zmenšuje se..
 2. Mikrochirurgie (otevřená pod kontrolou mikroskopu) - provádí se ekonomická kraniotomie, po které následuje izolace ložiskové tepny a provedení okluze pomocí klipu na spodní části krku aneuryzmy. Oříznutí (na horní části cévy) vám umožňuje stlačit aneurysmální krk, než vyloučit cévní defekt z krevního řečiště a minimalizovat pravděpodobnost jeho prasknutí.

Video o tom, jak probíhá operace endovaskulární léčby neurovaskulární aneuryzmy mozku:

Jak léčba, tak profylaktické operace a intervence pro prasklou aneuryzmu jsou složitým intraoperačním procesem, který vyžaduje největší zážitek z mikrochirurga, úžasné zvládnutí nových neurochirurgických technologií a dokonalou konfiguraci operační jednotky..

Operace odstranění otevřeného videa:

Česká republika je jednou z mála zemí na světě, kde jsou techniky minimálně invazivní moderní mozkové neurochirurgie zvládnuty a zdokonaleny k dokonalosti, pooperačnímu řízení pacientů v nadmořské výšce. Čeští neurochirurgové provádějí manipulaci s klenoty i v těžko dostupných oblastech mozku, aniž by se uchýlili k agresivním otevřeným technikám. Upozorňujeme, že náklady na neurochirurgii a rehabilitaci v České republice jsou několikrát nižší než v Německu a Izraeli.

Chirurgie k odstranění mozkové aneuryzmy: indikace, chování, prognóza, rehabilitace

Materiál připravila: terapeutka Alekseeva Nina Aleksandrovna, pro Operaci.Info ©

Aneurysm je patologický výčnělek stěny cévy. Na rozdíl od normální cévy má aneuryzma tenčí stěnu s možností ruptury a krve vstupující do mozku nebo do prostoru mezi membránami mozku (subarachnoidální krvácení).

Hlavními příčinami vzniku cévní aneuryzmy jsou vrozené poruchy struktury cévní stěny; ateroskleróza, ve které je zničena střední vrstva tepen a ztenčena zeď; změna vaskulární stěny v zánětlivém procesu.

Forma aneuryzmy může být kruhová - s krkem, tělem a kupolí; vřetenovitý tvar - ve kterém je nádoba do značné míry rovnoměrně rozšířena; laterální, připomínající nádor stěny cévy.

Rozlišovat průměr:

 • Až 3 mm - velmi malé;
 • Od 4 do 15 mm - obyčejně;
 • Od 16 do 25 mm - velký;
 • Více než 25 mm - obří.

Neexplodované aneuryzmy jsou často asymptomatické a nacházejí se náhodně při zkoumání mozku z jiného důvodu..

Pokud je nutný chirurgický výkon pro cerebrovaskulární aneurysma?

mozková aneuryzma

V souvislosti s možnými komplikacemi během operace je nutný přísný přístup k platnosti chirurgie pro nevybuchlou aneuryzmu. Indikací pro chirurgický zákrok jsou aneuryzma větší než 7 mm. Indikace pro chirurgii se stanou jasnější s nárůstem aneuryzmatu během pozorování as rodinnou predispozicí k krvácení (případy krvácení z aneuryzmy u blízkých příbuzných).

Příprava na chirurgii

Pokud má pacient indikace k chirurgickému odstranění nevybuchlé aneuryzmy, je hospitalizován podle plánu na klinice, která musí splňovat následující požadavky:

 1. Mít neurochirurgické oddělení a specialisty se zkušenostmi s prováděním jak otevřených mikrochirurgických intervencí na mozkových cévách, tak se zkušenostmi s intervencemi pro endovaskulární vypnutí aneuryzmat;
 2. Mít rentgenové oddělení s možností provádění spirálové počítačové angiografie, magnetické rezonance, digitální subtrakční angiografie;
 3. Operační sál by měl být vybaven speciálním zařízením pro mikrochirurgii mozkových aneuryzmat;
 4. Mají neuroresuscitační jednotku.

Příprava na chirurgii je důležitou součástí úspěšné léčby.

Provádět obecné klinické studie (krev, moč, biochemické krevní testy, koagulace, krevní testy na infekce (HIV. RW, virová hepatitida), rentgen hrudníku, EKG), odborné rady (neurolog, terapeut a další specialisté, pokud jsou uvedeny).

Všechny tyto studie mohou být provedeny na klinice během hospitalizace, ale je možné tyto studie absolvovat ambulantně, před hospitalizací..

Pro výběr metody chirurgického zákroku se provádějí studie k posouzení povahy a struktury aneuryzmatu a stavu mozkové tkáně.

 • Angiografie magnetickou rezonancí (doba letu). Tato technika umožňuje získat jasný obraz aneuryzmy s velikostí aneuryzmy 3 mm nebo více.
 • Počítačová tomografie v angiografickém režimu. Tímto vyšetřením je možné detekovat přítomnost kalcifikací ve zdi a krevní sraženiny uvnitř aneuryzmatu. Tato technika je však nižší než angiografie magnetické rezonance v přesnosti odrazu struktury aneuryzmatu s velikostí menší než 5 mm..
 • Digitální odečtená angiografie. Dosud tato studie zůstává „zlatým standardem“ v rozpoznávání aneuryzmat o velikosti menších než 3 mm a plavidel malého průměru. Studie je prováděna pouze v nemocnici, vzhledem k možnosti komplikací při její realizaci.

Magnetická rezonanční angiografie a počítačová tomografie v angiografickém režimu lze provést před hospitalizací na klinice za předpokladu, že od doby studie do hospitalizace neuplynuly více než 6 měsíců, od doby studie a provádění studií nedošlo ke změnám stavu pacienta podléhají všem nezbytným technickým požadavkům.

Před operací jsou hodnoty krevního tlaku upraveny na stabilně normální hodnoty, hladina cukru v krvi je upravena na diabetes mellitus, s exacerbací chronických onemocnění - hledají kompenzaci.

Po dokončení všech nezbytných vyšetření a zjištění, že na operaci nejsou kontraindikace, je pacient umístěn na kliniku. Chirurg ho zkoumá, vysvětluje plán operací a možné komplikace a anesteziolog mluví s pacientem. Pacient vyplní dotazník a s operací souhlasí.

V předvečer operace od šesti večer je zakázáno jíst a pít vodu, pokud je operace plánována po 12, můžete si dát lehkou večeři. Splnění tohoto stavu je velmi důležité pro zajištění bezpečné celkové anestezie..

Před operací se musíte osprchovat a umyjte si vlasy. Čistota je prevence infekčních komplikací.

Všechny nepochopitelné otázky musí objasnit lékař nebo ošetřující personál, což pomůže do určité míry odstranit předoperační vzrušení spojené s intervencí..

Jak se provádí chirurgické odstranění mozkové aneuryzmy??

Pro chirurgické odstranění aneuryzmy se používá jako otevřené zásahy do mozku: ořezová aneuryzma; vytvrzení stěn aneuryzmy obalením aneuryzmy chirurgickou gázou; zastavení průtoku krve tepnou použitím klipů na tepnu před aneurysmem nebo před a po aneurysmatu (odchyt), jakož i endovaskulární techniky.

Přímé chirurgické zásahy do mozkové aneuryzmy jsou špičkové manipulace a vyžadují, aby chirurg měl zkušenosti a zvládnutí mikrochirurgického vybavení.

Složitost operace spočívá v nutnosti přidělit cévu a aneuryzmu takovým způsobem, aby se zabránilo prasknutí aneuryzmy a poškození mozkové tkáně..

Tyto operace se provádějí hlavně pro mladé lidi, přičemž se bere v úvahu možnost korekce aneuryzmy z otevřeného přístupu..

Operace se provádí v celkové anestezii a trvá několik hodin..

Během zákroku je prováděno neustálé sledování základních funkcí těla:

 1. Hlavní parametry těla a mozku jsou kontrolovány;
 2. Krevní tlak je korigován, mozková tkáň je chráněna před ischemií atd..

Průběh otevřené operace na aneuryzmatu mozku lze schematicky znázornit takto:

 • Provede se trepanace lebky;
 • Poté je v lebce vyříznuta díra s kranitoomem, oddělená část kosti stoupá a je odstraněna (po dokončení operace se tato část kosti vrací na své místo);
 • Dura mater se otevře a chirurg získá přístup do mozku;
 • Patologická (ložisková) tepna a aneuryzma se rozlišují;
 • Na krk aneuryzmy je na jeho základně umístěna svorka - samosvorná mikrodevice s větvemi, větve tlačí na krk aneuryzmy a aneuryzma vypínají z krevního řečiště;
 • Během operace je nutně kontrolována radikalizace vypnutí aneuryzmy z krevního řečiště vpíchnutím aneuryzmy, aneuryzma je vyšetřena pomocí kontaktní ultrazvukové dopplerografie, aneuryzma může být vyšetřena mikroskopem nebo endoskopem, jakož i intraoperativní fluorescenční angiografie;
 • Operace je dokončena na aneuryzmě mozku sešíváním dura mater, odříznutá část lebky se vrací na své místo a je fixována titanovými destičkami a šrouby.

Ořezová účinnost aneurysma dosahuje 98%.

Pokud je indikována endovaskulární léčba?

Indikace jsou:

 1. Věk nad 60 let;
 2. Přítomnost závažných chorob;
 3. Aneuryzmy obtížně dostupné s otevřeným zásahem.

Výhodou endovaskulární léčby je její nízká invazivita a krátké pooperační období..

Jak se provádí endovaskulární intervence v případě cerebrovaskulární aneuryzmy?

Operace se provádí v celkové anestézii, protože je nutná plná kontrola krevního tlaku a pozice pacienta na operačním stole..

Všechny manipulace na cévách se provádějí pod rentgenovou kontrolou v rentgenovém záření. Intervence se provádí hlavně vpichem v oblasti femorálního záhybu, odkud katétr prochází femorální tepnou směrem k aneuryzmě, aneuryzma je zcela vyplněna platinovými mikropiloty a odpojena od krevního oběhu.

V současné době se pro endovaskulární korekci aneuryzmat se širokým krkem používají metody ochrany krku aneuryzmatu, aby se zabránilo ztrátě mikrokosil v nosné cévě:

endovaskulární léčba aneurysmatu

Dočasná ochrana krku aneuryzmy balónem (metoda balónkové asistence), když se do oblasti nosné cévy vloží katétr s balónkem, který se nafoukne a do aneuryzmy se vloží mikrospirály, poté se balón odstraní

 • Trvalá ochrana krku aneuryzmy stentem, který je vložen do cévy a zůstává v cévě neustále. Stent má buňky, kterými jsou mikrokobily vloženy do dutiny aneuryzmy a aneuryzma je odpojena od krevního řečiště;
 • Zavádění proudu do cévy je přesměrovací stent, který má vysokou hustotu a směruje krev cévou tak, že krev nevstoupí do aneuryzmy a aneuryzma je trombosována, to znamená, že je vyloučena možnost jejího ruptury. Kompletní trombóza aneuryzmatu nastane během 4 až 6 měsíců po zákroku.
 • Po instalaci stentů jakéhokoli druhu po dobu tří měsíců je nutné brát léky, aby se zabránilo trombóze stentu, což je třeba vzít v úvahu při výběru této intervenční techniky.

  Pooperační zotavení

  Po operaci je pacient umístěn na pooperačním oddělení pro pozorování zdravotnickým personálem, kde sám začne dýchat a poté je převeden na jednotku intenzivní péče. Čas strávený na jednotce intenzivní péče závisí na složitosti a charakteristice průběhu operace a anestezie a je 24-48 hodin.

  Poté je na neurologickém oddělení pacient monitorován a léčen po dobu jednoho až dvou týdnů v závislosti na přímém nebo endovaskulárním typu intervence. Někteří pacienti budou potřebovat rehabilitaci.

  Doba pooperačního období pozorování po endovaskulárních intervencích je mnohem kratší než po přímých operacích a při absenci komplikací je 5-6 dní..

  Důsledky operace

  Mohou existovat komplikace spojené s nepříznivou reakcí na anestézii, poškození stěny cév během chirurgického zákroku. Mezi důsledky intervence patří krevní sraženiny, mozkový edém, infekce, mrtvice, křeče, potíže s mluvením, zhoršené vidění, paměť, rovnováha, koordinace pohybu atd..

  Odstranění aneuryzmy před prasknutím za předpokladu, že se zákrok provádí na specializované klinice s rozsáhlými zkušenostmi s chirurgickou korekcí vaskulárních aneuryzmat, minimalizuje možnost závažných komplikací a je nesrovnatelná se závažnými důsledky ruptury aneuryzmatu mozkové tepny. Kromě toho jsou některé komplikace eliminovány během chirurgického zákroku nebo okamžitě v pooperačním období. V některých případech bude vyžadováno dlouhé rehabilitační období s využitím fyzioterapeutických technik, práce s logopedem v případě potíží s řečí, pomocí psychologa, specialisty na fyzioterapeutická cvičení, masážního terapeuta atd..

  Život po operaci

  Plné uzdravení po otevřené operaci trvá až dva měsíce, po endovaskulární chirurgii se pacientky vracejí do plného života za kratší dobu. Doba zotavení závisí na zdravotním stavu pacienta před operací, pooperačních komplikacích.

  Aneuryzma před a po endovaskulární chirurgii

  Po kraniotomii je bolest v ráně pociťována několik dní, protože se rány hojí, pociťují svědění, v této oblasti je otok a několik měsíců je možné otupit.

  Asi po dobu dvou týdnů lze pozorovat bolesti hlavy, únavu a pocit úzkosti až osm týdnů po otevřené operaci. Proto se doporučuje odpolední zdřímnutí..

  Pacient by měl být pod dohledem neurologa, brát potřebné léky, léky proti bolesti. V průběhu roku je nutné se vyhnout kontaktním sportům, zvedat více než 2 - 2,5 kg, dlouhodobému sezení.

  Pokud práce nesouvisí s pracovní zátěží, můžete přibližně po 6 týdnech prodiskutovat se svým lékařem možnost zahájit práci.

  Navzdory skutečnosti, že použití MR angiografie a CT angiografie je omezeno přítomností možných zkreslení obrazu z kovových klipů, stentů a spirál, zůstávají tyto metody při pooperačním sledování poměrně účinné.

  Opakované vyšetření po otevřeném zákroku se doporučuje po dobu 6 až 12 měsíců po zákroku.

  Po endovaskulární chirurgii se doporučuje kontrolní digitální subtrakční angiografie po dobu 6 až 12 měsíců po zákroku.

  Pacienti, kteří jsou predisponováni k tvorbě aneuryzmat, bez ohledu na typ chirurgického zákroku, se po ukončení pozorovacího období doporučuje provádět angiografii s magnetickou rezonancí, počítačovou tomografii v angiografickém režimu jednou za 5 let, aby se vyloučila tvorba nových aneuryzmat.

  Hodnocení pacientů po chirurgické korekci cerebrovaskulární aneuryzmy jsou pozitivní. Mezi nežádoucími účinky, které přetrvávají ve zpožděném období po chirurgickém zákroku, mnozí zaznamenávají zhoršení pohody se změnou počasí.

  Existuje mnoho pozitivních hodnocení léčby v NN Burdenko Institute, kde bylo za posledních deset let provedeno více než 400 chirurgických korekcí nevybuchlých aneuryzmat s pozitivním výsledkem operací.

  Operace odstranění nevybuchlé aneuryzmy mozkových plavidel se provádí bezplatně podle kvóty pro high-tech operace. Proč je nutné na vybrané klinice předložit příslušné lékařské dokumenty, a pokud existují kvóty, bude vydán „Protokol o rozhodnutí o kvótě“, bude pacient zařazen do plánu operací a bude čekat v řadě.

  Pokud pacient jde na kliniku sám, bez směrových dokumentů, operace se provádí za placenou cenu.

  V případě placeného ošetření jsou náklady na operaci velmi individuální a závisí na materiálech používaných během operace, kvalifikaci lékaře, době strávené v nemocnici atd. V průměru jsou náklady na operaci na klinikách v Moskvě za ořezové aneuryzmy přibližně 80 000 rublů za endovaskulární vypnutí aneuryzma - přibližně 75 000 rublů.

  Vzhledem k vysoké úmrtnosti na krvácení během ruptury aneurysmatu se doporučuje profylaktická chirurgie k vypnutí aneurysmatu z krevního řečiště, pokud je indikováno.

  Život po mozkové aneuryzmě

  Aneuryzma mozkových cév je velmi závažné a nebezpečné onemocnění, které lze léčit hlavně pomocí chirurgického zákroku. Proto je zotavení a rehabilitace po operaci poměrně komplikovaným procesem. Co to je, život po aneurysma mozkových cév?

  Zotavení a podmínky rehabilitace po operaci k odstranění (zablokování) aneuryzmatu mozkové cévy je více závislé na stadiu vývoje nemoci a úspěchu operace. Někdy v procesu chirurgického zákroku existují další komplikace, které vyžadují druhou operaci. Taková situace může nastat, pokud během operace dojde k prasknutí nebo poškození krevních cév. Časté následky jsou výskyt nových aneuryzmat nebo částečné mozkové ischemie. Stává se, že během rehabilitace a zotavení některých pacientů je nutné je přeškolit, aby psali, mluvili, prováděli jednoduché úkony péče o sebe.
  Rehabilitace a zotavení tedy mohou trvat 3 týdny až několik let.
  Pokud operace proběhla bez komplikací, může rehabilitační období skončit za měsíc.

  Mozková aneuryzma

  Popis

  Aneuryzma mozkových cév - rysy nemoci

  Aneurysm je velmi nebezpečné onemocnění spojené se zhoršenou mozkovou cirkulací. S tím dochází k výčnělku části tepny. K tomu může dojít z různých důvodů a patologie se vyvíjí v každém věku, i když je to u dětí velmi vzácné. Statistiky ukazují, že nemoc se u žen často vyvíjí. Z neznámých důvodů je v Japonsku a Finsku zaznamenáno velké procento pacientů s aneuryzmou..

  Nebezpečí onemocnění spočívá v tom, že je obtížné diagnostikovat. Často je asymptomatický a je detekován pouze při prasknutí aneurysmatu. Bez včasné léčby může být tento stav fatální, protože způsobuje intrakraniální krvácení nebo krvácení. V současné době neexistují žádné účinné metody prevence aneuryzmatu, můžete se pokusit pouze snížit pravděpodobnost jeho prasknutí. Onemocnění je léčeno hlavně pomocí chirurgického zákroku. Je velmi důležité věnovat pozornost vašemu stavu a konzultovat s lékařem, pokud se objeví rušivé příznaky..

  Popis nemoci

  Podle ICD patří mozková aneuryzma do skupiny nemocí oběhového systému. Během jeho vzniku dochází k poškození stěny cévy. Část z toho vyčnívá a vytváří vak naplněný krví. Může vyvíjet tlak na sousední cévy a nervy a způsobovat různé neurologické poruchy.

  Ale ve většině případů aneuryzma nezpůsobuje pacientovi žádné nepříjemnosti. Nebezpečí spočívá v tom, že stěna nádoby v místě výčnělku je ztenčena a za určitých podmínek může dojít k jejímu prasknutí. Ve více než polovině případů vede tento stav k úmrtí pacienta.

  Aneurysm se může tvořit téměř na každé lodi. Nejčastěji však výčnělek probíhá poblíž spodní části lebky. Podobné arteriální aneuryzmy mozkových cév vznikají v důsledku skutečnosti, že krevní tlak je vyšší než v jiných cévách. A pokud dojde k mírnému poškození jedné z vrstev tepny, její část vyčnívá pod tlakem krve.

  Druhy mozkových aneuryzmat

  Lékaři rozlišují mnoho typů aneuryzmat, aby podrobněji popsali nemoc a předepsali správnou léčbu. Jsou tříděny podle místa výskytu, formy a dokonce podle věku výskytu.

  Někdy je vrozená aneuryzma mozkových cév, ale hlavně jde o získanou nemoc. Výstupky stěn nádob mohou být malé, střední a velké. Je také důležité určit, kde se aneuryzma rozvíjí..

  Ve formě se rozlišuje několik typů nemocí: v mozkových cévách se nejčastěji rozvíjí sakulární aneuryzma. Vyskytuje se v důsledku lokální léze stěny cévy, v oblasti které se tvoří vak naplněný krví. V každém okamžiku může růst a lámat se..

  Při diagnostice a výběru správné léčby je důležité vědět, kolik aneuryzmat se vytvořilo v krevních cévách pacienta. Nejčastěji se vyskytují jednotlivé vady. Existuje však také mnohočetná aneuryzma mozkových cév, díky čemuž může být narušen přísun krve do určitých oblastí..

  Aneurysma mozku: Příčiny

  Proč dochází k poškození stěn krevních cév? Může to být způsobeno mnoha faktory. Hlavním důvodem rozvoje aneurysmatu je vysoký krevní tlak. Při hypertenzi se může kdykoli objevit vyboulení cévní stěny na slabém místě. A proč je taková vada vytvořena?

  Po uzavřeném poranění hlavy je často pozorována stratifikace stěny cévy. V tomto okamžiku se může vytvořit aneuryzma. Vady stěn krevních cév mohou vznikat po zánětlivých membránách mozku způsobených infekcí.

  Vývoj aneuryzmat je také vyvolán různými chorobami: rakovinné nádory, polycystické onemocnění ledvin, ateroskleróza a další. Poškození cév může být způsobeno systémovou infekcí, která se šíří krví. To je například syfilis nebo endokarditida.

  Různá vrozená genetická nebo autoimunitní onemocnění způsobují oslabení pojivové tkáně. To také vytváří předpoklady pro výskyt aneurysmatu. Užívání drog a alkoholu, stejně jako kouření, narušuje krevní oběh a oslabuje stěny krevních cév a způsobuje vysunutí jejich částí.

  Někdy se onemocnění vyvine již při narození. Přestože je počet takových případů velmi malý, lze říci, že existuje jejich predispozice. Nejčastěji je však mozková aneuryzma zděděna nikoli sama o sobě, ale ve formě genetických abnormalit a defektů pojivové tkáně..

  Projev nemoci

  Často jsou aneuryzmy v mozku malé a nezpůsobují žádné negativní důsledky. Pacient může žít dlouho, aniž by si všiml této vady. V některých případech jsou však příznaky aneurysmatu velmi výrazné. To se stane, když:

  • velikost aneuryzmy je velká;
  • pacient má patologie v kardiovaskulárním systému;
  • aneuryzma je lokalizována v důležité oblasti mozku;
  • pacient nedodržuje preventivní opatření.

  Důsledky mozkové aneuryzmy

  Výčnělek části cévní stěny vede k různým poruchám ve zdravotním stavu pacienta. A čím více aneuryzmat v mozku, tím horší je. K čemu vede tvorba vaku na stěně nádoby??

  Kvůli tomu se průtok krve zpomaluje a tkáně za aneurysmem jsou horší zásobovány kyslíkem a živinami. V důsledku turbulence v pohybu krve se zvyšuje riziko krevních sraženin. S růstem aneurysma komprimuje okolní tkáně, krevní cévy a nervy. Nejnebezpečnější důsledky jsou pozorovány při přerušení..

  Roztržení mozkové aneuryzmy

  Při prasknutí stěny cév dochází k krvácení, které způsobuje vážné poškození nervového systému, krvácení do mozku a dokonce smrt. Proto je při výskytu tohoto onemocnění velmi důležité dodržovat opatření doporučená lékařem, abyste tomuto výsledku zabránili..

  Pokud uvidíte lékaře včas, můžete zabránit krvácení. Chcete-li to provést, musíte dodržovat všechna doporučení: brát předepsané léky, jíst správně, nepřepracovávat a pravidelně podstupovat vyšetření.

  Chirurgické odstranění aneuryzmatu

  Po posouzení a stanovení typu onemocnění rozhodne lékař, kterou operaci použije k léčbě. Aby nedošlo k prasknutí aneuryzmatu, udělejte jej oříznutí. S pomocí kovové svorky se noha vyčnívající části plavidla sevře. Tak se často léčí aneuryzma mozkových cév. Ve většině případů je pacient následně postižen. Po takovém ošetření je třeba dodržovat mnoho omezení, ale to stále nebrání vzniku nových aneuryzmat.

  V obtížných případech, kdy dochází k mnoha deformacím, oříznutí nepomůže. Poté se provede endovaskulární okluze aneuryzmat mozkových cév. Do dutiny je vložen speciální kovový stent, který chrání stěnu nádoby před prasknutím. Zotavení po operaci může trvat několik dní. Ale poté musí pacient změnit svůj životní styl.

  Důsledky operace mozkové aneuryzmy

  Takové ošetření téměř úplně vrátí pacienta do normálního životního stylu. Při správné rehabilitaci po operaci je výkon plně obnoven. Pokud je léčba prováděna včas, lze se vyhnout relapsu onemocnění. Pro kontrolu je nutné pravidelně podstupovat vyšetření u lékaře.

  Operace někdy může způsobit komplikace. Častěji k tomu dochází u starších a oslabených pacientů se současnými chronickými nemocemi. Možná vývoj cévní obstrukce, jejich časté křeče. To vše vede k hladovění kyslíkem..

  Těhotenství s mozkovou aneuryzmou

  Ruptura Aneurysmu je pro pacienta nejnebezpečnější. A během těhotenství se pravděpodobnost takového výsledku zvyšuje. Koneckonců, všechny změny, které se vyskytují v těle ženy, se projeví v cévách. Navíc se v této době zvyšuje krevní objem, což může vést ke zvýšení aneurysmatu a jeho prasknutí.

  Nebezpečí spočívá v tom, že žena často zjistí přítomnost aneuryzmatu blíže ke středu těhotenství a chirurgické ošetření v tuto chvíli nelze provést. Proto by žena měla být neustále sledována lékařem.

  V této nemoci má klíčový význam včasnost kontaktování lékaře. Příznaky aneuryzmat nelze ignorovat, protože to může mít fatální následky..

  Příznaky

  Příznaky mozkové aneuryzmy

  Lékaři rozlišují následující příznaky mozkové aneuryzmy:

  Ostré poškození zraku;

  Bifurkace v očích;

  Znecitlivění částí těla, hlavně na jedné straně;

  Problémy se sluchem;

  Lékaři důrazně doporučují, aby se v případě, že se objeví alespoň jeden z těchto příznaků, okamžitě vydali do nemocnice, protože čím dříve se zjistí aneurysma, tím snáze bude vyléčit.

  Bolest hlavy s aneuryzmatem mozkových cév je nejčastěji paroxysmální, podobná migréně. Bolest je lokalizována na různých místech, ale nejvíce se projevuje v týlní části. Jedním ze znaků je hluk v oblasti hlavy pulzující povahy. Jak se krevní tok zrychluje, zvyšuje se šum.

  Známky mozkové aneuryzmy, které se nepovažují za významné, ale kterým by se stále měla věnovat pozornost:

  Ostrý tinnitus;

  Silní dilatační žáci;

  Prolaps horního víčka;

  Ztráta sluchu na jedné straně;

  Takové problémy se zrakem jako zkreslení předmětů, blátivý závoj;

  Náhlá slabost v nohou.

  Když aneuryzma praskne, je pozorována nesnesitelná ostrá bolest.

  Velmi často se aneuryzma vyskytuje u dětí, zejména u chlapců mladších dvou let. Nachází se v zadní lebeční fosílii a má poměrně velkou velikost. Příznaky jsou podobné příznakům u dospělých..

  Hlavní důvody, které mohou způsobit aneuryzmu mozkových cév:

  Vysoký síňový tlak;

  Různé druhy infekcí;

  Ateroskleróza (problémy s krevními cévami, které jsou doprovázeny skutečností, že na stěnách krevních cév se začíná ukládat cholesterol);

  Jiné nemoci, které mají škodlivý účinek na krevní cévy;

  Drogy a cigarety.

  Co dělat, když narazíte na jeden z příznaků mozkové aneuryzmy

  Pokud se ocitnete s jedním z příznaků mozkové aneuryzmy, měli byste se poradit s lékařem, který předepíše seznam testů a provede řadu vyšetření, aby diagnostikoval onemocnění a předepsal účinnou léčbu..

  Diagnóza aneurysmatu je poměrně komplikovaný proces, protože vzdělávání se před prasknutím nijak neprojevuje. Diagnóza se provádí rentgenovým vyšetřením krevních cév. Studie odhalují destrukci nebo zúžení cév mozku a částí hlavy. Diagnostika se také provádí pomocí počítačové tomografie hlavy a zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). MRI poskytuje nejjasnější obrázek krevních cév a ukazuje velikost a tvar aneuryzmy.

  Diagnostika

  Tuto diagnózu provádí neuropatolog během počátečního vyšetření. Diagnóza mozkových aneuryzmat je také prováděna pomocí rentgenového vyšetření lebeční krabice, vyšetření tekutiny míchy pomocí tomografického vyšetření. Je mnohem rychlejší detekovat známky aneuryzmy mozku..

  Symptomatické příznaky mozkové aneuryzmy.

  Příznaky mozkové aneuryzmy se velmi často nevyjadřují, dokud se nestanou zvláště velkými nebo neproniknou.

  Pokud mají příznaky nemoci své místo, jsou zpravidla vyjádřeny v následujících projevech:

  • bolavé oči;
  • syndrom paralýzy;
  • oslabení obličejových svalů;
  • rozmazané vidění;
  • zvětšené žáky.

  Příznaky propuknuté mozkové aneuryzmy se projevují intenzivní a pronikavou bolestí hlavy, zvracením, nevolností, krkem na krku (zvýšený tón svalů krku), v některých epizodách - mdloby. Příznaky nemoci se někdy projevují v migrénách, které mohou být kontinuální povahy. Méně často lze projevy mozkové aneuryzmy vyjádřit:

  • visící sto let;
  • zvýšená citlivost na jasné světlo;
  • porušení stability psychiky;
  • zvýšená úzkost;
  • křeče.

  Všechny tyto příznaky jsou „buzením“, v takovém případě byste měli naléhavě vyhledat lékařskou pomoc. Je třeba si uvědomit, že diagnostický závěr může učinit pouze specialista; všechny tyto příznaky cerebrální aneuryzmy zcela neurčují přítomnost této choroby. Jakékoli závěry může učinit pouze neurolog na základě vyšetření a výsledků vyšetření..

  Diagnostika příznaků mozkové aneuryzmy

  Příznaky mozkové aneuryzmy vyžadují lékařské vyšetření, pouze lékař může potvrdit nebo popřít přítomnost onemocnění u pacienta.

  Vyšetření je velmi důležité, protože riziko krvácení z detekované patologie bude velmi vysoké. Pravděpodobnost této negativní prognózy je ovlivněna mnoha faktory: velikost patologie, její umístění, stav cév a také celková historie. K recidivě krvácení dochází komplexněji a zvyšuje se riziko úmrtí. Z tohoto důvodu jsou příznaky mozkové aneuryzmy vážným důvodem k vyhledání lékařské pomoci. Pokud se příznaky zesvětlí, pak když pacient kontaktuje specialisty, jsou možné následující typy vyšetření:

  • Když neurolog vyšetřuje pacienta, jsou učiněny příslušné závěry. Vyšetření lékaře pomáhá identifikovat meningeal (symptomy podráždění mozkové membrány) a fokální (nedostatky, které začínají kvůli lokálnímu poškození mozku) symptomatické příznaky. Podle nich může odborník potvrdit, že pozorované problémy jsou příznaky mozkové aneuryzmy.
  • Příznaky mozkové aneuryzmy jsou potvrzeny nebo vyvráceny rentgenem lebky. Procedura "ukazuje" sraženiny v cévách, jakož i porušení integrity kostí spodní části lebky, což pomáhá identifikovat nemoc.
  • CT umožňuje rychle skenovat strukturu mozku a jeho strukturu. Diagnóza příznaků mozkové aneuryzmy touto metodou umožňuje zaznamenat nejmenší abnormální změny v mozku a určit nemoc. CT scan okamžitě „uvidí“ příznaky mozkové aneuryzmy, MRI také pomáhá zvládat tento úkol..
  • MRI také pomáhá identifikovat známky mozkové aneuryzmy v raných stádiích. Tento postup umožňuje „zvážit“ strukturu orgánu (mozku), „vidět“ neobvyklé formace. MRI detekuje příznaky cerebrální vaskulární aneuryzmy zpravidla od prvního postupu, pokud není patologie zanedbatelná. Poté se pomocí CT provede diagnóza příznaků mozkové aneuryzmy. Avšak s primárními příznaky mozkové aneuryzmy je MRI nejčastěji předepisována odborníky..
  • Příznaky mozkové aneuryzmy jsou základem pro jmenování vyšetření mozkomíšního moku lékařem. Diagnóza příznaků mozkové aneuryzmy uvedenou metodou se provádí pomocí laboratorních testů. Odborníci kontrolují, jak čistá je kapalina.
  • Se známkami mozkové aneuryzmy je také předepsána angiografická studie cév. Určuje, kde se patologie vyvíjí, určuje její tvar a rozměry, skenuje mozkové žíly.
  • známky mozkové aneuryzmy se dlouho nevyjadřují;
  • diagnóza pomáhá studovat příznaky mozkové aneuryzmy pouze při vyšetřování pacienta se speciálním vybavením;
  • pokud se projeví známky mozkové aneuryzmy, pak tato nemoc získala závažnou formu;
  • příznaky mozkové aneuryzmy uvedené na místě neurčují přítomnost nemoci, diagnózu může určit pouze specialista. Diagnózu mozkových aneuryzmat může provést pouze lékař.

  Kromě všech těchto metod má velký význam při diagnostice onemocnění také sběr informací o anamnéze. Před jmenováním vyšetření se neurolog zeptá pacienta nebo jeho příbuzných a následujících důležitých faktorů:

  • symptomy, které jsou v současné době nejvíce znepokojující;
  • první projevy choroby;
  • průvodní chronická nebo získaná onemocnění;
  • předchozí ošetření, zda bylo provedeno vůbec;
  • zranění
  • alergie
  • dědičné nemoci.

  Někdy může být toto onemocnění detekováno zcela náhodou, když je pacient vyšetřen v souvislosti se stížnostmi na jiné okolnosti. Podobné diagnostické vyšetření se provádí také s podezřením na vznik nádorů v mozku. Častěji je toto onemocnění, bohužel, detekováno až po roztržení aneuryzmy, v tomto případě je pacient naléhavě hospitalizován.

  Léčba

  Léčba mozkové aneuryzmy

  Existuje několik typů léčby mozkových aneuryzmat:

  Blokování přívodu krve embolemi jedné struktury těla. To vede ke snížení velikosti aneuryzmatu..

  Chirurgická intervence. Pokud aneuryzma dosud nebyla přerušena, provedou se následující operace:

  Ořezová operace. Pointa je, že se používají stlačovací klipy, které nakonec odstraní aneuryzmu z krevního řečiště.

  Ve 14% případů vede ruptura novotvaru k odtoku krve do komor. V tomto případě je hematom odstraněn..

  Je také možné krvácení do komory, poté provede komorový drenáž lékař.

  Použití lidových prostředků v léčbě aneurysmatu není vyloučeno. Pomáhají infuze hloh, kopru, bezinky a žloutenky.

  Předpovědi pro léčbu tohoto onemocnění závisí na mnoha faktorech. Vše záleží na umístění a velikosti aneurysmatu..

  Když se nádor roztrhne, prognózy nejsou uklidňující. Pravděpodobnost postižení: 25-37% a možnost úmrtí je ještě vyšší: 35-52%.

  Aneuryzma mozkových cév (jinými slovy, intrakraniální aneurysma) je považována za malý nádor v lidském mozku, který okamžitě začíná růst a naplňovat se krví. Některé typy aneuryzmat, zejména nejmenší aneuryzma, však nezpůsobují krvácení a odstranění nezpůsobuje téměř žádné důsledky. Aneurysm je často lokalizován tam, kde jsou umístěny všechny tepny, jmenovitě podél dolní části mozku a lebky, a věří se, že léčba bez chirurgického zákroku je docela pravděpodobná.

  Určitá kategorie lékařů se domnívá, že užívání léků může pouze zhoršit aneurysma, proto se někdy doporučuje používat lidová léčiva, ale pouze po podrobné konzultaci s odborníkem.

  Podle některých odborníků je operace mozkové aneuryzmy nežádoucí, protože důsledky mohou být nejvíce nepředvídatelné, výsledky jsou vždy individuální.

  Chirurgie pro mozkovou aneuryzmu

  Endovaskulární chirurgie mozkových aneuryzmat je prováděna pouze pod pečlivým dohledem lékařů, kteří budou i nadále sledovat proces regenerace těla po dlouhou dobu. Rehabilitace po operaci mozkové aneuryzmy probíhá v nemocnicích. Ořezová aneuryzma mozku se provádí v celkové anestézii..

  Přibližně deset oficiálně registrovaných aneuryzmatických přestávek se vyskytuje na každých sto tisíc lidí ročně, což je v Americe asi dvacet sedm tisíc lidí ročně. Vývoj aneurysmatu může být také ovlivněn faktory, jako jsou: hypertenze, časté užívání alkoholu, látky narkotické povahy (zejména kokain) a cigarety.

  Kromě toho vývoj onemocnění, riziko ruptury a účinnost léčby aneuryzmatu přímo závisí na jeho velikosti..

  V každém případě byste měli okamžitě kontaktovat specialistu a on vám již předepíše vhodné ošetření.

  Léky

  V případě podivné a ostré bolesti hlavy musí osoba okamžitě kontaktovat nejbližší lékařskou instituci a požádat o kvalifikovanou pomoc. Léky nevyléčí nemoc, ale po operaci existuje prevence a rehabilitace.

  Chirurgie je dnes jedinou a nejslibnější léčbou aneuryzmatu. Speciální léčba se používá pouze ke stabilizaci pacienta nebo v situaci, kdy je chirurgický zákrok kontraindikován nebo vůbec nemožný.

  Chemikálie nejsou schopny aneuryzma eliminovat, pouze snižují pravděpodobnost prasknutí cévy vyloučením kritických faktorů. Některá léčiva jsou součástí komplexu všeobecné terapie, která je zaměřena především na zmírnění symptomů počáteční patologie u pacientů. Jaké vitamíny a léky jsou užívány pro mozkovou aneuryzmu?

  Blokátory vápníkových kanálů

  Hlavním představitelem skupiny je nimodipin. Chemické léčivo spolehlivě blokuje vápníkové kanály ve svalových buňkách cévních stěn. Plavidla se rozšiřují. Krevní oběh v mozkových tepnách je výrazně zlepšen. Tyto léky jsou jednoduše nezbytné při prevenci nebezpečných arteriálních křečí..

  Antacida

  Principem účinku je blokování H2 histaminových receptorů v žaludku. V důsledku toho klesá její kyselost a výrazně se vylučuje žaludeční šťáva. Tato skupina zahrnuje ranitidin..

  Antikonvulziva

  Fosfhenytoin je dnes hlavním představitelem této skupiny. Léky způsobují spolehlivou stabilizaci membrán v nervových buňkách. Patologické nervové impulsy se znatelně zpomalí a nerozšíří.

  Antiemetika

  Používá se hlavně prochlorperazin. Gag reflex je snížen blokováním postsynaptických dopaminových receptorů v mezolimbické části mozku.

  Léky proti bolesti

  Morfin je velmi účinný při odstraňování bolesti. Úroveň bolesti se snižuje v důsledku expozice specifickým opioidním receptorům.

  Antihypertenziva

  V poslední době se používají tři hlavní léky: labetalol, kaptopril, hydralazin. Vlivem na enzymy a receptory se celkový tón tepen snižuje, protržení je zabráněno.

  Lidové léky

  Aneuryzma mozkových cév. Uplatňují se lidové prostředky?

  Aneuryzma mozku označuje ty fyziologické poruchy, pro které nestačí samotné lékařské ošetření. Totéž lze říci o lidových lécích. Léky používané v lidovém lékařství jsou však schopny ovlivnit průtok krve uvnitř mozkových tepen. V mnoha případech to bude stačit ke snížení rizik spojených s hemoragickou mrtvicí a prasknutím aneurysmatu..

  Hlavní podmínkou pro aplikaci lidových metod

  Alternativní metody jsou použitelné, pouze pokud jsou schváleny lékařem. Aneuryzma mozkových cév s lidovými léky se léčí až po vyšetření a určí stupeň vývoje nebezpečné choroby.

  Před zahájením léčby aneurysma tradičním lékem musíte zjistit, jaký účinek mají použité léky na tělo, způsobují alergické reakce.

  Vzhledem k vysokému riziku komplikací odborníci doporučují dávat přednost lékům. Léčení mozkové aneuryzmy lidovými prostředky je přípustné, pouze pokud lékař schválil použití alternativní medicíny.

  5 receptů, které mohou snížit rizika

  První věc, kterou by léčba alternativními léky měla přinést, je snížení krevního tlaku. Navrhovaných 5 receptur je testováno nejen podle času, ale také laboratoří. Je prokázáno, že příznivě ovlivňují kardiovaskulární systém a současně posilují tělo, nasycují jej potřebnými látkami, což pomáhá omezit nemoc a učinit ji méně nebezpečnou.

  Nejúčinnější metody zahrnují:

  • Odvar černého rybízu. K přípravě tohoto produktu se používají suché bobule. 100 g se odebere a nalije se do litru horké vařené vody. Vytvoří se tichý oheň, na kterém bobule zmizí po dobu 10 minut. Zfiltrovaný a chlazený lék se odebere 50 g. třikrát denně.
  • Řepná šťáva smíchaná s medem ve stejném poměru. Vezměte 3 lžíce třikrát denně.
  • Odvar bramborové slupky. Brambory se vaří neloupané a poté se vypije exprimovaná tekutina. Je také dobré jíst vařené brambory neloupané.
  • Levotočivý ikter se nalije vroucí vodou a naplní se. 2 polévkové lžíce se berou ve sklenici vody. Užívá se 4 nebo 5krát během dne, jedna polévková lžíce.
  • Kukuřičná mouka. Lžíce mouky se smíchá se sklenicí vroucí vody a nechá se přes noc. Ráno na lačný žaludek musíte vypít exprimovanou tekutinu.

  Existují i ​​jiné pozoruhodné metody. Výběr by měl provést odborník. Bez jeho souhlasu by se člověk neměl uchýlit k lidovým prostředkům.

  Top